МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 березня 2012 року N 211

Про затвердження Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Бердянський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Бердянський", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.08.2003 N 185-ДС, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛІСОВИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "БЕРДЯНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лісовий заказник загальнодержавного значення "Бердянський" (далі - Заказник) оголошено постановою Ради Міністрів Української РСР від 28.10.74 N 500 "Про створення державних заказників в Українській РСР".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник, загальною площею 413 гектарів, розташований в Амвросіївському районі Донецької області на землях ДП "Амвросіївське лісове господарство" (далі - Землекористувач) в межах кварталів 10 - 14 Благодатнівського лісництва та в межах кварталів 31, 35 Степаново-Кринського лісництва. Територія Заказника являє собою рідкісну дубово-ясеневу діброву серед степу та штучні насадження сосни на кам'янистому ґрунті на берегах річки Кринка. В заплаві є невеликі ділянки вологих та заболочених лугів, а по схилах долини - вихід пісковиків.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 87303, Донецька область, м. Амвросіївка, Амвросіївський р-н, вул. Ульянівська, 49.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження цінних байрачних та заплавних лісів на півдні Донецької височини вздовж берегів річки Кринка.

2.2. Основним завданням Заказника є:

створення умов для збереження у природному стані унікального для Донецької області цінного природного лісового масиву байрачної діброви;

збереження штучного лісового масиву сосни звичайної, створеного на кам'янистих землях;

розробка заходів по використанню непридатних для сільського господарства земель і перетворення їх на продуктивні лісові угіддя;

поширення екологічних знань серед населення регіону;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

будь-яке будівництво, яке може негативно вплинути на стан заповідних природних комплексів і об'єктів, та не пов'язане з охороною території Заказника;

рубки головного користування та прохідні рубки;

розвідувальні, підрівні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж та визначених для цієї мети земельних угідь;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

знищення, пошкодження та зміна видового складу рослинного покриву;

проведення меліоративних робіт, що зможуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів, внесення в ґрунт мінеральних добрив;

випас та прогін худоби через територію Заказника;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок та водних об'єктів;

забруднення (засмічення) території Заказника промисловими та побутовими відходами;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

відвідування та прохід через територію Заказника поза межами доріг, стежок, просік;

збір та заготівля насіння дерев та чагарників, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин з порушенням встановленого порядку;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

проведення заходів щодо збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

проведення заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змін природних комплексів Заказника внаслідок негативного антропогенного впливу, стихійного лиха та інше;

обслуговування, експлуатація, реконструкція існуючих комунікацій, господарських споруд;

обмежене мисливство, відстріл бродячих свійських та хижих диких тварин відповідно до законодавства, регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

відвідування території з додержанням загальних вимог природоохоронного законодавства, за винятком обмежень, що встановлюються цим положенням та землекористувачем;

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, здійснення обмеженої господарської діяльності, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють збереженню та охороні території Заказника.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали