МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 березня 2012 року N 212

Про затвердження Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Діброва"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про лісовий заказник загальнодержавного значення "Діброва", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 25.10.2002 N 413, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛІСОВИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ДІБРОВА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лісовий заказник загальнодержавного значення "Діброва" (далі - Заказник) створено постановою Ради Міністрів УРСР від 28.10.74 N 500.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник, загальною площею 712 гектарів, розташований на території Рахівського району Закарпатської області в кварталах 5 - 10 Лужанського лісництва ДП "Великобичківське лісомисливське господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Земельна ділянка, оголошена Заказником, розташована на висоті 375 - 725 метрів над рівнем моря, для охорони та відтворення цінних у лісовому та генетичному плані 150 - 200 річних насаджень дуба скельного з домішкою дуба черешчатого, бука, явора, граба. Із трав'янистої рослинності на території зустрічаються астранція велика, беладона, а також види рослин, які занесені до Червоної книги України: білоцвіт весняний, шафран Гейфеля, підсніжник білосніжний, булатка червона, пальчатокорінник бузиновий, лілія лісова, лунарія оживаюча, любка дволиста. Із тваринного світу: олень благородний, козуля європейська, кабан, заєць-русак, борсук, лисиця звичайна, сова сіра, канюк, та занесені до Червоної книги України - рябчик, горностай.

1.6. Землекористувач земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 90615, Закарпатська область, Рахівський район, смт В. Бичків, вул. Промислова, 39, тел. (232) 3-33-04.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою охорони та збереження елітних 150 - 200 річних насаджень дуба скельного.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження елітних насаджень дуба скельного;

збереження та відтворення в природному стані лісових масивів, як місця зростання рідкісних видів рослин занесених до Червоної книги України;

створення умов для збереження і відтворення тваринного, рослинного світу;

здійснення науково-дослідних робіт відповідно до встановленого порядку та використання території як учбової бази для студентів вищих навчальних закладів, технікумів, а також для екскурсій учнів шкіл;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАЗНИКА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

рубки головного користування, прохідні рубки, суцільні санітарні рубки, пошкодження дерев, чагарників та інших рослин, що зростають на території Заказника;

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

будь-яке будівництво, не пов'язане з охороною території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, що мешкають в Заказнику, пошкодження їхніх жител, нір, гнізд інших сховищ та домівок;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-яке забруднення та засмічення території Заказника та його водних об'єктів, порушення їхнього гідрохімічного режиму;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

організація таборів, місць відпочинку та купання, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ поза межами місць спеціально відведених для цього;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової (господарської, естетичної) цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання території Заказника в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, здійснення обмеженої господарської діяльності, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

проведення вибіркових санітарно-оздоровчих заходів та заходів з проведення рубок формування і оздоровлення лісів, крім періоду розмноження фауни (травень - липень), відповідно до встановленого порядку;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

обмежене мисливство в мисливський сезон;

спеціальне використання рослинних ресурсів, в тому числі їх плодів, насіння тощо відповідно до встановленого порядку;

проведення науково-дослідних робіт, обліків чисельності видів тварин і рослин відповідно до встановленого порядку;

науковий відлов тварин (комах, молюсків, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців) та збір рослин для наукових досліджень, поновлення наукових колекцій та інших, відповідно до законодавства;

відстріл бродячих свійських та хижих диких тварин відповідно до законодавства.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади сприяють охороні й збереженню території Заказника.

3.7. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали