ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.12.2011 р. N Р-896/0/3-11

Про затвердження Положення про обласну евакуаційну комісію

Керуючись вимогами законів України "Про Цивільну оборону України", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про правові засади цивільного захисту", Указу Президента України від 26 березня 1999 року N 284/99 "Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій", постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1432 "Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", з метою організаційного проведення евакуаційних заходів на території Дніпропетровської області на випадок загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період:

1. Затвердити Положення про обласну евакуаційну комісію (додається).

2. Зобов'язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати:

2.1. Міським головам, керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності:

привести у відповідність до чинного законодавства України та цього розпорядження положення про евакуаційні комісії, плани евакуації населення (працівників) у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період, приймання та розміщення населення (працівників) та майна при аварії на Запорізькій АЕС з викидом радіоактивних речовин, катастрофічному затопленні у разі руйнування гребель Дніпровського каскаду - ГЕС, хімічному зараженні місцевості, пожежах у лісах та інших екосистемах, при виникненні надзвичайних ситуацій у місцях зберігання та розташування боєприпасів і вибухових речовин, які зберігаються на арсеналах, базах і складах на території Дніпропетровської області, у разі терористичних проявів та в особливий період, а також при інших надзвичайних ситуаціях техногенного, природного, соціально-політичного та воєнного характеру;

щорічно (станом на 1 січня) коригувати існуючі розпорядчі документи і плани з питань евакуації;

визначити для населення і об'єктів (підприємств, установ та організацій), які потрапляють у райони (зони) можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій (далі - НС), безпечні райони (зони) розміщення та закріпити їх за цими об'єктами і населенням;

передбачити розміщення еваконаселення в житлових громадських і адміністративних будівлях, які опалюються в зимовий період, незалежно від форми їх власності і відомчої підпорядкованості (санаторіях, пансіонатах, Будинках відпочинку, культури, дитячих оздоровчих таборах, гуртожитках, школах, крім тих, які мають мобілізаційне призначення) на підставі ордерів, які видаються органами місцевого самоврядування у відповідності із законодавством України; у разі недостатньої кількості зазначених приміщень передбачити підселення еваконаселення в опалювальні будинки дачних кооперативів і садівничих товариств (за згодою їх власників) та у наметові містечка;

опрацювати питання стосовно кількості, складу та місць розташування евакуаційних органів (збірних евакопунктів, проміжних пунктів евакуації, приймальних евакуаційних пунктів), які розгортаються у разі загрози або виникнення НС у мирний час та в особливий період; довести їх адреси до керівників об'єктів, що закріплені за ними, та населення.

2.2. Міським головам щорічно, починаючи з 2013 року, до 15 січня (станом на 1 січня), надавати голові обласної евакуаційної комісії (через управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації) інформацію за формами згідно з додатками 1 - 7.

3. Доручити управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації та рекомендувати Головному управлінню МНС України в Дніпропетровській області при проведенні перевірок стану готовності ланок Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту згідно з Планом основних заходів цивільного захисту Дніпропетровської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на рік надавати методичну допомогу міським та районним евакуаційним комісіям щодо підготовки евакуаційних органів до виконання покладених на них завдань.

4. Управлінню транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації уточнити та відкоригувати в установленому порядку План транспортного забезпечення евакозаходів області при НС у мирний час та в особливий період, надати практичну допомогу спеціалізованим службам цивільного захисту з транспортного забезпечення районів і міст області з цього питання.

5. Районним та міським евакуаційним комісіям щорічно, до 31 грудня, уточнювати з начальниками залізничних станцій (вокзалів) пункти посадки (висадки) у визначених районах евакуації (у районах розміщення) і надавати пропозиції голові обласної евакуаційної комісії (через управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації) для узагальнення та погодження з начальником Придніпровської залізниці.

6. Фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням евакуації населення у безпечні райони, здійснювати залежно від рівня НС згідно з чинним законодавством України.

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації - голову обласної евакуаційної комісії Темника Г. П.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

ПОГОДЖЕНО:

 

Начальник Головного управління МНС України в Дніпропетровській області

В. В. Бутківський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-896/0/3-11

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну евакуаційну комісію

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України "Про Цивільну оборону України" і "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", Указу Президента України від 26 березня 1999 року N 284/99 "Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій", постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1432 "Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" та Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, затверджених наказом МНС України від 7 вересня 2004 року N 44 (Рекомендація N 44), та Методичних рекомендацій з питань планування і організації транспортного забезпечення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та в особливий період, затверджених наказом МНС України від 27 липня 2005 року N 102, і визначає принципи створення, склад, повноваження, основні завдання обласної евакуаційної комісії та порядок їх виконання.

1.2. У сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру евакуація населення планується на випадок:

аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням території;

усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин;

загрози катастрофічного затоплення місцевості;

лісових пожеж, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам.

Евакуація населення (працівників) здійснюється за виробничо-територіальним принципом.

1.3. Обласна евакуаційна комісія (далі - евакокомісія) є постійно діючим робочим органом обласної державної адміністрації, який координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з плануванням, підготовкою, організацією та проведенням комплексу заходів щодо вивезення (виведення) населення із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій і розміщення його у безпечних зонах (районах) області у разі виникнення безпосередньої загрози життю або здоров'ю людини і забезпечення життєдіяльності в цих умовах.

Обласна евакокомісія створюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації і підпорядковується начальникові цивільного захисту (цивільної оборони, далі - ЦО) області - голові обласної державної адміністрації.

Обласній евакокомісії підпорядковуються всі евакооргани, які створюються на території області для організації і проведення евакуації населення.

1.4. Евакокомісія у своїй роботі керується законодавчими актами України, наказами та директивами начальника Цивільного захисту України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації - начальника цивільного захисту (ЦО) області (з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях в мирний час та в особливий період) і цим Положенням.

1.5. Евакокомісія діє на громадських засадах і створюється у складі голови, заступників голови, секретаря, помічників голови евакокомісії, керівників груп та членів комісії. Персональний склад евакокомісії затверджується окремим розпорядженням голови облдержадміністрації.

Евакуаційну комісію очолює один із заступників голови облдержадміністрації, а у разі його відсутності, за його дорученням - заступник голови евакокомісії.

II. Основні завдання евакокомісії та режими її функціонування

2.1. Евакокомісія діє як у мирний час, так і в особливий період. Основними завданнями евакокомісії є:

планування, підготовка і проведення евакуації населення (працівників) у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;

планування, приймання та розміщення еваконаселення (працівників) своєї області, або еваконаселення, яке прибуває з інших областей у безпечні райони (міста) області;

підготовка:

населення (працівників) до проведення евакуаційних заходів;

підпорядкованих евакуаційних органів (міських, районних та інших евакоорганів) до виконання завдань;

організація оповіщення населення (працівників) про початок евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

визначення:

зон можливих надзвичайних ситуацій на території області;

безпечних районів та їх підготовка до розміщення еваконаселення (працівників), надання пропозицій до Міністерства надзвичайних ситуацій України, голові обласної держадміністрації про їх закріплення за містом, районом за погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування цих безпечних районів;

станцій, портів для посадки (висадки) населення і маршрутів руху транспортними засобами та пішки;

контроль за:

діяльністю евакоорганів міст та районів області під час підготовки та проведення евакуації населення;

плануванням та підготовкою транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень;

розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого населення (працівників) у безпечних районах області;

прийманням еваконаселення (працівників) та веденням його обліку;

організацією інформаційного забезпечення;

підготовкою пропозицій голові обласної державної адміністрації щодо прийняття рішення на проведення евакуації населення (працівників);

залучення до виконання евакуаційних заходів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, сил та засобів спеціалізованих служб цивільного захисту (ЦО) в залежності від потреби та координація їх дій;

взаємодія з іншими органами управління і силами цивільного захисту (ЦО) щодо організації та проведення евакозаходів на території області;

узгодження плану евакуації населення (працівників) області у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру у мирний час та особливий період зі спеціалізованими службами цивільного захисту та Головним управлінням МНС України в Дніпропетровській області.

2.2. Залежно від установленого режиму функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру евакокомісія виконує свої завдання у режимах:

повсякденного функціонування за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрологічної і гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотій та епіфітотій тощо;

підвищеної готовності - здійснення заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру або при приведенні угрупувань цивільного захисту області у вищі ступені готовності з режиму функціонування у мирний час у режим функціонування в умовах особливого періоду;

надзвичайної ситуації - з отриманням розпорядження на проведення евакуації (у мирний час або в особливий період).

III. Повноваження евакокомісії

Обласна евакокомісія має право:

приводити у готовність всі евакуаційні органи, необхідні сили і засоби та керувати їх діями з евакуації населення;

брати участь у плануванні евакозаходів міст і районів області та всебічно сприяти підготовці евакоорганів до дій за призначенням;

доводити (у межах своєї компетенції) начальникам обласних спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємствам, установам, організаціям (незалежно від форм власності і підпорядкування) завдання з виконання евакуаційних заходів;

безкоштовно одержувати від місцевих органів виконавчої влади й суб'єктів господарювання всіх форм власності і підпорядкування інформацію, матеріали та документи, необхідні для планування та організації евакозаходів;

опрацьовувати та надавати голові обласної державної адміністрації - начальникові цивільного захисту (ЦО) пропозиції щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення евакозаходів;

заслуховувати керівників органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання, голів підпорядкованих евакокомісій про хід виконання завдань щодо проведення та всебічного упровадження евакозаходів на території міста (району);

проводити перевірки стану готовності підпорядкованих евакоорганів та служб забезпечення до дій за призначенням;

приймати рішення у межах повноважень евакокомісії під час здійснення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації.

IV. Організація роботи обласної евакокомісії

4.1. Евакокомісія:

проводить засідання з питань планування, підготовки, організації проведення та всебічного забезпечення евакуації населення, приймає відповідні рішення, розробляє завдання з організації вивезення матеріальних цінностей із небезпечних зон в особливий період і доводить їх до підприємств, установ та організацій;

працює згідно з річним планом роботи комісії, який затверджується головою обласної евакуаційної комісії;

контролює діяльність евакуаційних комісій міст, районів та інших евакоорганів під час проведення перевірок, навчань і тренувань.

Засідання евакокомісії проводиться у залежності від обстановки, яка склалася, але не рідше одного разу на півроку.

Рішення евакокомісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

Рішення евакокомісії, прийняті у межах її повноважень, є рекомендаційними для обласних, міських і районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Контроль за виконанням рішень евакокомісії покладається на секретаря комісії.

4.2. У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення зі складу евакуаційної комісії створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

У разі евакуації населення у безпечні райони з інших областей туди направляються представники евакокомісії для організації взаємодії та вирішення питань щодо приймання, розміщення та життєзабезпечення прибуваючого еваконаселення.

На період підготовки і проведення евакозаходів комісії надається позачерговий міжміський телефонний та телеграфний зв'язок.

Транспортне, побутове забезпечення членів комісії, надання їм спеціального одягу та засобів індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації здійснюється облдержадміністрацією.

За членами евакокомісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

4.3. У разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій евакокомісія працює спільно з регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у повному складі або у складі оперативної групи.

4.4. Евакокомісія координує та узгоджує плани приймання і розміщення на території області населення, евакуйованого із зон ураження, руйнувань, катастрофічного затоплення, а також населення з інших областей при одержанні відповідного розпорядження.

V. Обов'язки членів обласної евакокомісії

5.1. Голова евакокомісії підпорядковується начальникові цивільного захисту (ЦО) - голові обласної державної адміністрації, особисто керує роботою евакокомісії і відповідає за планування, організацію та проведення евакуаційних заходів, а також за підготовку особового складу комісії, евакоорганів області до виконання покладених на них завдань.

Голова комісії визначає обов'язки посадових осіб евакокомісії, ступінь відповідальності та завдання керівникам груп з питань організації всебічного забезпечення евакуації населення.

Голова евакокомісії здійснює:

керівництво:

діяльністю обласної евакокомісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на евакокомісію завдань та прийняті ним рішення;

евакуаційними органами при проведенні евакуації (прийманні) населення;

підготовку комісії до виконання евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій;

контроль за діяльністю евакоорганів міст і районів області у мирний час та особливий період;

організовує:

роботу евакокомісії з розроблення та уточнення Плану евакуації населення області у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

діяльність евакокомісії, пов'язану з розробкою евакозаходів на території області;

надання допомоги еваконаселенню з питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту;

бере участь у розробці документів комісії, функціональних обов'язків її членів та організації навчання.

5.2. Заступник голови обласної евакокомісії підпорядковується голові евакокомісії і відповідає за своєчасність розроблення плану евакуації населення області та щорічне його коригування (станом на 1 січня).

При проведенні евакозаходів заступник голови евакокомісії координує діяльність груп, що входять до її складу, а також організовує чергування членів евакокомісії.

Під час відсутності голови евакокомісії виконує його обов'язки.

5.3. Секретар евакокомісії підпорядковується голові евакокомісії та його заступникам; секретарем евакокомісії призначається головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

Секретар евакокомісії відповідає за:

доведення до виконавців розпоряджень голови евакокомісії;

збір і узагальнення інформації, що надходить;

облік отриманих евакокомісією та виданих її головою розпоряджень;

оформлення і реєстрацію документів евакокомісії.

5.4. Функціональні обов'язки голови, заступника голови, секретаря обласної евакуаційної комісії підписує голова евакокомісії і затверджує голова обласної державної адміністрації - начальник цивільного захисту (ЦО), інших посадових осіб - підписує заступник голови евакуаційної комісії, а затверджує голова евакуаційної комісії.

VI. Основні завдання груп забезпечення евакозаходів

Групи забезпечення формуються із представників відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту області та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Основними завданнями груп забезпечення евакозаходів є:

розроблення Плану евакуації населення (працівників) області і щорічне його коригування (станом на 1 січня) за своїми напрямами;

визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення евакозаходів за напрямами, та подача заявок на поповнення недостатньої кількості матеріальних засобів;

організація забезпечення евакозаходів під час проведення евакуації населення та розміщення його в безпечних районах (зонах);

узагальнення даних щодо переліку майна, яке підлягає вивезенню на нове місце розташування під час підготовки та проведення евакуації;

повне і своєчасне забезпечення груп евакокомісії усіма видами оснащення, обладнання робочих місць членів евакокомісії всім необхідним для успішного виконання ними своїх обов'язків.

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 

Додаток 1
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-896/0/3-11

Форма N 4/евак.

Склад евакуаційної комісії міста ________ (району)

(зразок заповнення)

N
з/п

Організація

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Посада в складі евакокомісії

Телефон

службовий

домашній, мобільний

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Районна державна адміністрація

Голова райдержадміністрації
ІВАНОВ
Микола Антонович

ПЕТРЕНКО Володимир Адамович

Заступник голови райдержадміністрації

Голова комісії

 

 

2

Виконавчий комітет міської ради

Міський голова СИДОРЕНКО
Володимир Адамович

ВЕТРЕНКО Анатолій Павлович

Заступник міського голови

Заступник голови комісії

 

 

Примітка: Склад евакокомісії призначається відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення, затверджених наказом МНС України від 07.09.2004 N 44 (Рекомендація N 44).

Начальник управління (відділу) з питань НС та ЦЗН міста району)

__________
(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник ____ міського управління (міського (районного) відділу) ГУ МНС України в Дніпропетровській області

__________
(звання, підпис, прізвище та ініціали)

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 

Додаток 2
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-896/0/3-11

Форма N 5/евак.

Склад збірного (приймального, проміжного) евакуаційного пункту міста __ (району) N _____

N
з/п

Організація

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Посада на евакопункті

Телефон

службовий

домашній

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: 1. Склади евакопунктів призначаються відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення, затверджених наказом МНС від 07.09.2004 N 44 (Рекомендація N 44).

2. Таблиця "Склад збірного (приймального, проміжного) евакопункту" ведеться окремо для кожного евакопункту, що розгортається в місті (районі), або силами міста (району).

Начальник управління (відділу) з питань НС та ЦЗН міста (району)

___________
(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник ________ міського управління (міського (районного)
відділу) Головного управління МНС України в Дніпропетровській області


(звання, підпис, прізвище та ініціали)

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 

Додаток 3
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-896/0/3-11

Форма N 7/евак.

ПЕРЕЛІК
об'єктів (місць) можливого розміщення евакуйованого (відселеного) населення у разі виникнення НС

N
з/п

Найменування установи, організації підприємства

Юридична адреса

Можливості щодо розміщення населення

ПОГОДЖЕНО
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника)

Стаціонарно

Додатково

Всього

1

2

3

4

5

6

7

I. Навчальні заклади

 

 

 

 

 

 

 

II. Лікувальні заклади

 

 

 

 

 

 

 

III. Дошкільні заклади

 

 

 

 

 

 

 

IV. Санаторії, профілакторії, Будинки відпочинку, бази відпочинку, турбази тощо

 

 

 

 

 

 

 

V. Готелі, гуртожитки

 

 

 

 

 

 

 

VI. Будинки культури, клуби, спортзали тощо

 

 

 

 

 

 

 

VII. Евакуаційний фонд

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Інші

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: У графі "Можливості щодо розміщення населення" розділ "Стаціонарно" заповнюється при наявності стаціонарних ліжок (готелі, санаторії тощо), розділ "Додатково" заповнюється з розрахунку встановлення додаткових ліжок.

Начальник управління (відділу) з питань НС та ЦЗН міста району)

_
(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник _______ міського управління (міського (районного) відділу) ГУ МНС України в Дніпропетровській області

_
(звання, підпис, прізвище та ініціали)

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 

Додаток 4
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-896/0/3-11

Форма N 8/евак.

Розрахунок
техніки, що може бути задіяна для евакуації населення та вивозу матеріальних цінностей

N
з/п

Найменування підприємства

Юридична адреса та відомча належність

Найменування, чисельність та можливості техніки по евакуації

Примітка

ПОГОДЖЕНО
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника)

Автобуси

Мікроавтобуси

Вантажні автомобілі

чисельність од. техніки

загальна чисельність, місць (осіб)

чисельність, од. техніки

загальна чисельність, місць (осіб)

чисельність, од. техніки

загальна вантажо-
підйомність (т)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Примітка: 1. У графі "чисельність од. техніки" вказується загальна чисельність даної техніки на підприємстві.

2. У графі "загальна чисельність місць" вказується сумарна чисельність осіб, яка може бути вивезена відповідним видом транспорту за один рейс.

3. У графі "загальна вантажопідйомність" вказується чисельність тонн вантажу, який може бути вивезений за один рейс.

Начальник управління (відділу) з питань НС та ЦЗН міста (району)

___________
(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник _______ міського управління (міського (районного) відділу) ГУ МНС України в Дніпропетровській області

___________
(звання, підпис, прізвище та ініціали)

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 

Додаток 5
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-896/0/3-11

Форма N 9/евак.

Розрахунок
можливостей району (міста) щодо забезпечення евакуйованого населення ліжками та постільною білизною

N з/п

Найменування підприємства (установи, організації)

Юридична адреса та відомча належність

Чисельність

Наявність договорів на виділення майна

ПОГОДЖЕНО
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника)

ліжок

матраців

подушок

ковдр

наволочок

простирадл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Примітка: 1. У графі "Наявність договорів на виділення майна" вказується наявність договорів між відповідними підприємствами (установами, організаціями) та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на виділення майна у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Начальник управління (відділу) з питань НС та ЦЗН міста (району)

_
(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник _______ міського управління (міського (районного) відділу) ГУ МНС України в Дніпропетровській області

_
(звання, підпис, прізвище та ініціали)

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 

Додаток 6
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-896/0/3-11

Форма N 10/евак.

Розрахунок
можливостей підприємств громадського харчування ____ району (міста) щодо забезпечення евакуйованого населення харчуванням

N
з/п

Найменування підприємства
(установи, організації)

Юридична адреса та відомча належність

Можливості по забезпеченню харчуванням

Наявність договорів на забезпечення харчуванням

ПОГОДЖЕНО
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника)

1

2

3

4

5

6

Примітка: 1. У графі "Можливості по забезпеченню харчуванням" вказується чисельність осіб, які можуть бути забезпечені триразовим гарячим харчуванням.

2. У графі "Наявність договорів на забезпечення харчуванням" вказується наявність договорів між відповідними підприємствами (установами, організаціями) та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування на забезпечення харчуванням евакуйованого населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Начальник управління (відділу) з питань НС та ЦЗН міста (району)

__________
(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник _______ міського управління (міського (районного) відділу) ГУ МНС України в Дніпропетровській області

__________
(звання, підпис, прізвище та ініціали)

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 

Додаток 7
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
14.12.2011 N Р-896/0/3-11

Форма N 11/евак.

Розрахунки
евакуації населення у разі виникнення аварії на вибухопожежонебезпечних об'єктах

1. Розрахунок евакуації населення

N з/п

Найменування об'єкта, на якому зберігаються (використовуються) вибухопожежо-
небезпечні засоби та речовини/кількість (т)

Населені пункти, що потрапляють до зони ураження

Чисельність населення, що підлягає евакуації

Місця розміщення еваконаселення

Маршрут евакуації

Розрахунок техніки

всього

в т. ч.

автобуси

Вантажні автомобілі

Легкові автомобілі

Причепи, напівпричепи

дорослі

діти

пенсіонери

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розрахунок евакуації учбових та лікувальних закладів

N з/п

Наймену-
вання об'єкта, на якому зберігаються (використо-
вуються) вибухопо-
жежо-
небезпечні засоби та речовини/
кількість (т)

Населені пункти, що потрап-
ляють до зони ураження

Учбові заклади, що підлягають евакуації

Лікувальні заклади

Дошкільні заклади

Школи

ПТУ, СПТУ, технікуми тощо

Вищі навчальні заклади

Наймену-
вання

Всього

в т. ч.

Наймену-
вання

Постій-
ний склад

Тимча-
совий склад

Всього

Наймену-
вання

Постій-
ний склад

Тимча-
совий склад

Всього

Наймену-
вання

Постій-
ний склад

Тимча-
совий склад

Всього

Наймену-
вання

Постій-
ний склад

Тимча-
совий склад

Всього

Персонал

Хворі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління (відділу) з питань НС та ЦЗН міста (району)

_
(підпис, прізвище та ініціали)

Начальник _______ міського управління (міського (районного) відділу) ГУ МНС України в Дніпропетровській області

_
(звання, підпис, прізвище та ініціали)

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали