РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 1965 року N 1178

Київ

Про затвердження Положення про оплату праці адвокатів в Українській РСР та Інструкції про порядок оплати юридичної допомоги, яка надається адвокатами громадянам, підприємствам, установам, радгоспам, колгоспам та іншим організаціям Української РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 6 червня 1975 року N 289 (Постанова N 289)

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 жовтня 1988 року N 315)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 1966 року Положення про оплату праці адвокатів в Українській РСР та Інструкцію про порядок оплати юридичної допомоги, яка надається адвокатами громадянам, підприємствам, установам, радгоспам, колгоспам та іншим організаціям Української РСР /додаються/.

2. Пункт 2 втратив чинність (Постанова N 289)

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 06.06.75 р. N 289) (Постанова N 289)

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

Н. КАЛЬЧЕНКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 87, 106

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів УРСР
від 8 грудня 1965 року N 1178

ПОЛОЖЕННЯ
про оплату праці адвокатів в Українській РСР

Положення втратило чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 6 червня 1975 року N 289) (Постанова N 289)

 

ЗАТВЕРДЖЕНА
постановою Ради Міністрів УРСР
від 8 грудня 1965 року N 1178

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок оплати юридичної допомоги, яка подається адвокатами громадянам, підприємствам, установам, радгоспам, колгоспам та іншим організаціям Української РСР

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Розмір оплати за юридичну допомогу, яка подається адвокатами громадянам, підприємствам, установам, радгоспам, колгоспам та іншим організаціям, визначається завідуючим юридичною консультацією за погодженням з особою, що звернулась за допомогою, з додержанням цієї Інструкції.

Плата за юридичну допомогу вноситься на рахунок юридичної консультації до відділення Державного банку або ощадної каси. В окремих випадках за рішенням президії колегії адвокатів плата може вноситися до юридичної консультації.

Відповідальність за правильність встановлення розміру оплати несе завідуючий юридичною консультацією і адвокат, який прийняв доручення.

Контроль за правильним застосуванням цієї Інструкції здійснює президія колегії адвокатів.

2. Угода про характер і обсяг прийнятого юридичною консультацією доручення, а також про розмір плати за юридичну допомогу та інші витрати, зв'язані з виконанням доручення /витрати по відрядженню і т. п./, заноситься до реєстраційної картки, яка підписується завідуючим юридичною консультацією, адвокатом і особою, що звернулась за допомогою.

3. В разі відмовлення того, хто звернувся за юридичною допомогою від послуг адвоката, а також в разі неможливості виконати доручення або довести виконання його до кінця з незалежних від юридичної консультації причин, одержана грошова сума повертається особі, яка звернулася за допомогою, з утриманням частини за фактично виконану адвокатом роботу.

Сума, що підлягає утриманню, визначається завідуючим юридичною консультацією за погодженням з особою, яка звернулась за допомогою.

У випадку невиконання доручення з вини юридичної консультації /адвоката/ внесена грошова сума повністю повертається особі, яка звернулась за юридичною допомогою.

II. БЕЗПЛАТНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

4. Юридична допомога подається адвокатом безплатно в таких випадках:

а) при дачі громадянам роз'яснень і довідок з юридичних питань, за винятком випадків, передбачених підпунктом "є" пункту 5 цієї Інструкції;

б) при веденні справ за позовами про стягнення аліментів;

в) при веденні трудових справ;

г) при веденні справ за позовами про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, зв'язаним з роботою;

д) при веденні справ про відшкодування шкоди утриманцям померлого;

є) при складанні заяв про призначення пенсій і допомоги;

ж) при складанні заяв, скарг та інших правових документів, які не вимагають ознайомлення з судовою справою, військовослужбовцям строкової служби, а також інвалідам I та II груп;

з) при складанні заяв і скарг, при дачі порад на підприємствах, в установах, радгоспах, колгоспах та інших організаціях, в прийомних виконкомів Рад депутатів трудящих, військкоматах і на агітпунктах;

і) при веденні справ за позовами колгоспників до колгоспів про стягнення оплати за трудодні.

При веденні справ, зазначених у підпунктах "б", "в", "г", "д", "і", безплатна допомога подається лише позивачам по справі.

Президія колегії адвокатів і завідуючий юридичною консультацією мають право в окремих випадках, залежно від матеріального стану громадян, звільняти їх від оплати і за інші види юридичної допомоги.

III. ПЛАТА ЗА СКЛАДАННЯ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ І ЗА ДАЧУ ПОРАД ПО СКЛАДНИХ ПРАВОВИХ ПИТАННЯХ

5. Складання адвокатом правових документів /заяв, договорів, скарг і т. п./ оплачується у таких розмірах:

а) за складання позовних заяв, клопотань про помилування, заяв до адміністративних органів та інших правових документів до 2 карбованців, а по складних питаннях - до 3 карбованців;

б) за складання заповітів і проектів договорів - до 6 карбованців;

в) за складання адвокатом, який не брав участі в суді першої або другої інстанції, касаційних скарг, а також скарг на вироки і рішення судів, що вступили в законну силу, - до 7 карбованців, а по кримінальних справах, передбачених абзацем другим пункту 8 цієї Інструкції, і складних цивільних справах - до 15 карбованців. За складання скарг по справах, передбачених пунктом 10 цієї Інструкції, плата стягається при особливій складності справи або при тривалості судового процесу в суді першої інстанції до 5 днів - до 30 карбованців, до 10 днів - до 60 карбованців, понад 10 днів - до 100 карбованців;

г) за складання адвокатом, який брав участь в суді першої або другої інстанції, скарг на вироки і рішення судів, що вступили в законну силу, - до 5 карбованців;

д) за ознайомлення з справою у випадках відсутності підстав до складання касаційних скарг і скарг на вироки і рішення судів, що вступили в законну силу, - до 5 карбованців;

є) за дачу консультаційній по законодавству, а також порад з правових питань, які вимагають ознайомлення з судовими та іншими документами, - до 2 карбованців.

За складання касаційної скарги адвокатом, який виступав по кримінальній чи цивільній справі в суді першої інстанції, плата не стягується.

6. За доповідь на особистому прийомі особі, яка має право принесення протесту в порядку нагляду, або особам, що приймають за її дорученням скарги на вироки і рішення судів, що вступили в законну силу, стягується плата до 6 карбованців.

IV. ПЛАТА ЗА ВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛІДСТВІ І В СУДІ

7. За участь адвоката в попередньому слідстві стягується плата до 20 карбованців. При тривалості участі в попередньому слідстві понад два дні стягується додаткова плата в розмірі до 7 карбованців за кожний наступний день.

8. За ведення адвокатом кримінальної справи в суді першої інстанції стягується плата до 25 карбованців.

За ведення кримінальної справи, яка за своєю складністю вимагає вивчення і розроблення спеціальних питань, або при тривалості судового процесу понад один день, стягується плата до 40 карбованців, а при тривалості процесу понад три дні додатково стягується до 10 карбованців за кожний наступний день.

9. За здійснення адвокатом у попередньому слідстві або в судовому процесі захисту двох осіб стягується плата в розмірі 60 %, трьох і більше осіб - в розмірі 50 % ставки, встановленої пунктами 7 і 8, з кожної особи.

10. У виняткових випадках за ведення особливо складної справи, яка вимагає вивчення і розроблення спеціальних питань, або при тривалості судового процесу понад 7 днів плата стягується за захист однієї особи до 150 карбованців, двох осіб - до 100 карбованців з кожної, трьох і більше - до 70 карбованців з кожної особи, але всього не більше 250 карбованців. При тривалості судового процесу понад 10 днів додатково стягується за ведення справи до 10 карбованців за кожний наступний день, незалежно від кількості осіб, інтереси яких захищає адвокат.

За дні перерв у судових засіданнях стягується 50 % плати за день судового засідання, якщо адвокат у ці дні не проводив інших оплачуваних кримінальних або цивільних справ. Загальний заробіток адвоката в дні перерв не може перевищувати 10 карбованців на день.

11. За ведення справи в суді адвокатом, який брав участь у попередньому слідстві, стягується плата в розмірі 80 % основної ставки, встановленої пунктами 8 і 10 цієї Інструкції.

12. За ведення справи в суді другої інстанції адвокатом, який брав участь в цій справі в суді першої інстанції, стягується плата в розмірі до 50 %, а адвокатом, що не брав участі в суді першої інстанції, - до 80 % від суми, що підлягає оплаті за ведення цієї справи в суді першої інстанції.

При здійсненні адвокатом в суді другої інстанції захисту двох або більше осіб застосовуються правила, встановлені пунктом 9 цієї Інструкції.

При веденні справи в суді другої інстанції адвокатом, який не брав участі в суді першої інстанції, особлива плата за складання касаційної скарги не стягується.

13. За участь адвоката в судовому процесі по кримінальній справі як представника потерпілого чи цивільного позивача стягується плата на 20 % нижче встановленої пунктами 8 - 10 цієї Інструкції.

14. За повторне ведення одним і тим же адвокатом справи в суді першої інстанції після повернення справи вищестоящим судом на новий розгляд або після додаткового розслідування плата стягується до 75 % розміру оплати, встановленої при першому розгляді справи.

15. Оплата праці адвоката і суми на відшкодування витрат, зв'язаних з виїздом по справах, по яких участь адвоката є обов'язковою /стаття 45 КПК УРСР/, в тому числі і за участь адвоката в попередньому слідстві, визначаються судом на підставі статті 93 КПК УРСР у розмірах, встановлених цією Інструкцією.

V. ПЛАТА ЗА ВЕДЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ І АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

16. За ведення адвокатом цивільних справ стягується плата в таких розмірах:

а)

по справах без ціни позову

- до 15 крб.

б)

по справах з ціною позову до 100 карбованців

- до 5 крб.

в)

по справах з ціною позову понад 100 до 300 карбованців

- до 10 крб.

г)

по справах з ціною позову понад 300 до 500 карбованців

- до 20 крб.

д)

по справах з ціною позову понад 500 карбованців, а також по складних справах

- до 30 крб.

17. За представництво в адміністративних органах стягується плата до 10 карбованців.

18. За ведення цивільної справи в суді другої інстанції адвокатом, який виступав по справі в суді першої інстанції, плата стягується не вище 50 %, а за ведення справи адвокатом, який не виступав в суді першої інстанції, - не вище 80 % від суми, що підлягає виплаті за ведення цієї справи в суді першої інстанції.

При веденні справи в суді другої інстанції адвокатом, який не брав участі в суді першої інстанції, особлива плата за складання касаційної скарги не стягується.

19. За ведення в суді першої інстанції особливо складної цивільної справи, що вимагає тривалої підготовки або вивчення спеціальних матеріалів, розмір плати, встановленої пунктом 16 цієї Інструкції, може бути збільшений до 60 карбованців.

20. При захисті інтересів двох осіб з кожної особи стягується плата в розмірі 60 %, трьох і більше осіб - в розмірі 50 % ставки, встановленої пунктами 16, 17, 18 і 19 цієї Інструкції.

21. При тривалості судового процесу в суді першої інстанції понад три дні додатково стягується за ведення справи до 10 карбованців за кожний наступний день, незалежно від кількості осіб, інтереси яких захищає адвокат.

22. За представництво адвоката грошові суми присуджуються судовим органом на користь юридичної консультації в порядку і розмірах, встановлених ЦПК УРСР і цією Інструкцією, а по трудових справах - як по справах без ціни позову.

VI. ОПЛАТА ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ПІДПРИЄМСТВАМ, УСТАНОВАМ, РАДГОСПАМ, КОЛГОСПАМ ТА ІНШИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

23. Для подання юридичної допомоги підприємствам, установам, радгоспам, колгоспам та іншим організаціям юридичні консультації укладають з ними договори з оплатою почасово або по разових дорученнях.

24. Договори з почасовою оплатою укладаються завідуючим юридичною консультацією і адміністрацією підприємства, установи, радгоспу, колгоспу або іншої організації. При цьому розмір оплати встановлюється за погодженням сторін в залежності від обсягу виконуваної адвокатом роботи, але не може перевищувати 50 % посадового окладу юрисконсульта, який перебуває в штаті алогічних по обсягу і роду діяльності підприємств, установ, радгоспів, колгоспів та інших організацій.

25. Оплата юридичної допомоги, що подається адвокатом підприємствам, установам, радгоспам, колгоспам та іншим організаціям по разових дорученнях, провадиться у таких розмірах:

а) за виїзд на підприємство, в установу, радгосп, колгосп або іншу організацію для дачі усних порад або висновків - не вище 2 карбованців;

б) за складання заяв до судових, адміністративних та інших органів - не вище 2 карбованців;

в) за складання проекту договору - не вище 5 карбованців;

г) за перевірку і дачу висновку про правильність договору - не вище 2 карбованців;

д) за складання скарги на рішення суду або арбітражу - не вище 4 карбованців;

є) за ведення справи в суді або арбітражі без ціни позову - не вище 7 карбованців;

ж) за ведення справи в суді з ціною позову до 100 карбованців - не вище 5 карбованців;

з) за ведення справи в суді або арбітражі з ціною позову до 500 карбованців - не вище 10 карбованців.

і) за ведення справи в суді або арбітражі з ціною позову понад 500 карбованців - не вище 15 карбованців;

к) за ведення справи в суді або арбітражі з ціною позову понад 1000 карбованців і при складності справи, що вимагає вивчення спеціальних питань, або при тривалості розгляду справи - не вище 30 карбованців;

л) за участь в кримінальній справі як представника цивільного позивача - не вище 15 карбованців;

при тривалості процесу понад три дні додатково стягується по 5 карбованців за кожний наступний день.

Примітка. За виконання доручення правового характеру, не передбаченого цією Інструкцією, оплата визначається в розмірі, встановленому за виконання аналогічного доручення.

VII. ОПЛАТА ВИТРАТ, ЗВ'ЯЗАНИХ З ВИЇЗДОМ АДВОКАТІВ

26. По справах, зв'язаних з виїздом, адвокату, крім основної плати, передбаченої цією Інструкцією, за рахунок особи, яка звернулась за допомогою, відшкодовуються командировочні витрати в розмірах, встановлених постановою РНК СРСР від 19 червня 1940 р. "Про оплату службових командировок у межах Союзу РСР".

Якщо основна плата за дні виїзду виявиться нижче середнього заробітку, адвокату за рахунок особи, яка звернулась за допомогою, виплачується різниця до середнього заробітку.

При виїзді адвоката по справах, по яких є вимога про обов'язкову участь, оплата провадиться з коштів президії колегії адвокатів. Відшкодування затрат президії провадиться за рахунок сум, присуджених судом, по ставках, встановлених цією Інструкцією.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали