КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 22 вересня 2011 року N 34/6250

Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Відповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 759 - 764 Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, що додається (далі - Положення).

2. Уповноважити виступати орендодавцями майна територіальної громади міста Києва:

2.1. Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління) - щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

2.2. Районні в місті Києві державні адміністрації (далі райдержадміністрації) - щодо майна, яке передане їм в управління.

2.3. Комунальні підприємства, установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління.

3. Уповноважити Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавати методичні рекомендації та роз'яснення з питань застосування Положення.

4. Заяви щодо передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, рішення щодо яких не прийняті на момент набрання чинності цим рішенням, підлягають розгляду відповідно до Положення.

5. Рішення про передачу майна територіальної громади міста Києва, прийняті Київською міською радою, але не виконані на момент набрання чинності цим рішенням, підлягають виконанню відповідно до Положення.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

6.1. Рішення Київської міської ради від 28.09.2006 N 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва".

6.2. Пункт 12 рішення Київської міської ради від 21.12.2006 N 526/583-1 "Про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на встановлення пільгових орендних ставок".

6.3. Рішення Київської міської ради від 22.02.2007 N 170/831 "Про внесення змін до рішення Київради від 28.09.2006 N 34/91 "Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва".

7. Покласти персональну відповідальність за несвоєчасне перерахування частини орендної плати до бюджету міста Києва на керівників підприємств, установ, організацій, які є отримувачами орендної плати відповідно до рішень Київської міської ради про затвердження бюджету міста Києва на відповідний рік.

8. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
22.09.2011 N 34/6250

Положення
про оренду майна територіальної громади міста Києва

Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва (далі - Положення) розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про оренду державного та комунального майна", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

1. Об'єкти оренди

1.1. Об'єктами оренди за цим Положенням є:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів).

2. Орендодавці

2.1. Орендодавцями за цим Положенням є:

- Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління) - щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

- районні в місті Києві державні адміністрації (далі - райдержадміністрації) - щодо майна, яке передане їм в управління;

- комунальні підприємства, установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління.

3. Орендарі

3.1. Орендарями майна територіальної громади міста Києва (далі - майна) можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

3.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.

4. Ініціатива щодо оренди майна

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

- від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями;

- від Головного управління;

- від райдержадміністрацій;

- від комунальних підприємств, установ, організацій, за якими закріплене майно на праві господарського відання, оперативного управління або відноситься до сфери їх управління (далі - підприємства).

4.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюються положеннями Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

4.3. Головне управління, райдержадміністрації щодо майна, яке відноситься до сфери їх управління, та підприємства формують щороку переліки майна, яке може бути передане в оренду, які оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

4.4. Підприємства, за якими закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, яке може бути передане в оренду, подають на відповідного орендодавця документи згідно з переліком, що наведений у додатку 1 до цього Положення, щодо цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство.

4.5. Фізичні та юридичні особи, які можуть бути орендарями та бажають укласти договір оренди, надають документи згідно з переліком, що наведений у додатку 2 до цього Положення, до відповідного орендодавця для розгляду.

4.6. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об'єкта, відповідний орендодавець розглядає заяву про передачу в оренду всього об'єкта, про що повідомляє іншого заявника.

4.7. Заяви про оренду певного об'єкта реєструються відповідним орендодавцем.

4.8. У разі передачі нерухомого майна відповідні орендодавці протягом п'яти робочих днів після надходження та реєстрації повного пакету документів направляють запит:

щодо передачі в оренду об'єктів охорони здоров'я до Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

щодо передачі в оренду об'єктів освіти до Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо передачі в оренду;

у разі належності об'єкта оренди до об'єктів культурної спадщини до Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.9. Вищезазначені управління надають орендодавцям висновки щодо оренди майна протягом п'ятнадцяти днів після надходження запиту.

4.10. Якщо орендодавці у встановлений термін з урахуванням часу поштового обігу не одержали висновків, укладання договору з цими органами вважається погодженим.

4.11. Відповідні орендодавці протягом п'яти робочих днів після закінчення терміну одержання висновків з урахуванням часу поштового обігу, а у випадках, коли розгляд заяви про оренду майна не потребує отримання висновків, протягом п'ятнадцяти робочих днів після дати її реєстрації розміщують в офіційних друкованих засобах масової інформації та офіційному веб-порталі Київської міської влади оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляють в укладенні договору оренди і повідомляють про це заявнику.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення відповідний орендодавець приймає заяви про намір взяти в оренду відповідне майно. Заяви про намір взяти в оренду майно подаються в довільній формі.

Після закінчення строку приймання заяв відповідний орендодавець за погодженням постійної комісії Київради з питань власності протягом трьох робочих днів своїм розпорядчим документом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником за рішенням Київської міської ради. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

Оголошення публікуються після прийняття Київською міською радою рішення про затвердження переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах.

4.12. Особливості розгляду звернень та прийняття рішень щодо передачі майна в оренду без проведення конкурсу встановлені п. 8 цього Положення.

4.13. Підприємства протягом 5 робочих днів з дати звернення особи, що має зацікавленість в оренді майна, ознайомлюють її з об'єктом оренди.

4.14. У передачі в оренду об'єктів може бути відмовлено, якщо:

було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку об'єкта оренди;

об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням органів місцевого самоврядування;

відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не дає згоди на виділення структурного підрозділу комунального підприємства;

Головне управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не дає згоди на передачу в оренду відповідно об'єктів охорони здоров'я, освіти або культурної спадщини;

у встановленому порядку було прийняте рішення про укладення договору оренди майна з бюджетною установою;

за результатами рецензування звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста Києва;

є інші підстави, передбачені законами.

5. Оцінка об'єкта оренди

5.1. Оцінка об'єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

5.2. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди.

5.3. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

5.4. Датою незалежної оцінки є останнє число місяця, який передує місяцю у якому подається заява про оренду майна.

5.5. Звіт про оцінку майна або акт оцінки майна підлягають рецензуванню протягом 7 робочих днів з дати отримання звіту або акта оцінювачами, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна та працюють у Головному управлінні.

5.6. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна за результатами позитивного рецензування звіту про оцінку майна або акта оцінки майна затверджуються Головним управлінням або райдержадміністрацією щодо майна, яке передане їм в управління, протягом 3 днів та скріплюється печаткою.

5.7. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна використовуються для розрахунку розміру орендної плати (стартової орендної плати) та/або зазначення вартості об'єкта оренди у договорі. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна чинні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження.

5.8. У випадках передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємствам, які згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду (далі - Методика) (додаток 3 до цього Положення), сплачують орендну плату в розмірі 1 грн., для відображення в договорі оренди вартості об'єкта оренди проводиться стандартизована оцінка зазначеного майна.

Стандартизовану оцінку здійснює комісія із проведення стандартизованої оцінки об'єктів оренди, склад якої затверджується розпорядчим документом Головного управління або райдержадміністрацій, щодо майна, яке передане їм в управління. До складу цієї комісії включаються представники підприємства, на балансі якого обліковується об'єкт оренди.

За результатами стандартизованої оцінки, на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням усіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок та відомостей розрахунку вартості нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду (додатки 4, 5 до цього Положення), складається акт оцінки (додаток 6 до цього Положення), що підписується членами комісії із проведення стандартизованої оцінки, керівником підприємства та скріплюється печаткою.

6. Орендна плата та інші платежі

6.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір визначаються у договорі.

Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передавання об'єкта оренди, який підписується орендодавцем, орендарем та підприємством.

Нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акта приймання-передавання об'єкта оренди від орендаря до орендодавця після припинення договору оренди.

6.2. Розмір орендної плати визначається:

- у разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах відповідно до конкурсних пропозицій орендаря - переможця конкурсу;

- в інших випадках згідно з Методикою.

6.3. Підприємства, установи та організації (балансоутримувачі) є отримувачами орендної плати. Пропорції розподілу між бюджетом міста Києва і підприємством та порядок використання орендної плати визначаються бюджетом міста Києва на відповідний рік.

6.4. Орендар за користування об'єктом оренди сплачує орендну плату та інші платежі, зазначені у пп. 6.5 цього Положення, незалежно від результатів господарської діяльності.

6.5. Крім орендної плати орендар сплачує:

податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

компенсацію витрат підприємств за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договору, який укладається між орендарем та зазначеним підприємством або відповідними особами, що надають такі послуги;

послуги страховика.

6.6. Розмір орендної плати може бути змінений:

- за погодженням сторін;

- у разі істотної зміни стану або цільового призначення об'єкта оренди;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.7. За клопотанням орендаря відповідним рішенням орендодавця на період виконання капітального ремонту чи переобладнання об'єкта оренди орендарю може бути надана пільгова орендна плата, яка не повинна бути менше витрат підприємства на утримання об'єкта оренди на термін не більше шести місяців.

6.8. Орендодавці контролюють своєчасність надходження орендної плати. Підприємства, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.

6.9. Підприємства та райдержадміністрації до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітують Головному управлінню про стан сплати за оренду, інших платежів та про перерахування отриманих за оренду коштів до бюджету міста Києва, а також про вжиті заходи щодо погашення заборгованості по орендній платі.

7. Порядок передачі майна в оренду на конкурсних засадах

7.1. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених п. 8 цього Положення.

7.2. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва (додаток 7 до цього Положення).

7.3. Мінімальна площа об'єктів, які пропонуються для надання в оренду на конкурсі, становить 1 кв. м.

8. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу

8.1. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбаченихчастиною четвертою статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

8.2. Мінімальна площа об'єктів, які пропонуються для надання в оренду без проведення конкурсу, становить 1 кв. м.

8.3. Для розгляду питання щодо надання майна в оренду без проведення конкурсу підприємство, установа, організація, яка відповідає вимогам, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", та громадським організаціям, які забезпечують діяльність громадських приймалень депутатів Київської міської ради, надає до відповідного орендодавця документи згідно з додатком 8 до цього Положення.

8.4. Якщо орендодавцями майна є райдержадміністрації або підприємства, вони подають свої пропозиції до Головного управління.

8.5. Головне управління протягом 15 днів опрацьовує отримані документи та готує і надає до постійної комісії Київради з питань власності (далі - Комісія) пропозиції щодо оренди майна.

8.6. Комісія на своєму засіданні розглядає подані пропозиції Головного управління та приймає рішення про погодження надання або відмови у наданні в оренду майна.

8.7. Відповідний орендодавець на підставі рішення Комісії видає розпорядчий документ про надання або відмову у наданні майна в оренду і письмово повідомляє про це заявнику.

8.8. Договір оренди укладається на підставі рішення Київської міської ради про передачу об'єкта в оренду.

9. Порядок укладення договору оренди

9.1. Відповідний орендодавець із залученням, у разі необхідності, підприємства протягом 7 робочих днів з дня прийняття рішення про передачу майна в оренду готує в трьох примірниках проект договору оренди згідно з типовим договором про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду (додаток 11 до цього Положення) та умовами, визначеними у протоколі конкурсної комісії, та надає орендарю.

9.2. Орендар протягом 5 робочих днів з дати отримання від відповідного орендодавця примірників договору оренди підписує їх та повертає орендодавцю.

9.3. Відповідний орендодавець протягом 5 робочих днів підписує договір та надає його орендарю.

9.4. У разі, якщо орендодавцем є Головне управління або райдержадміністрація, один примірник договору направляється підприємству.

9.5. Копія підписаного орендодавцем та орендарем договору оренди та акта приймання-передавання надається райдержадміністрацією або підприємством до Головного управління протягом п'яти робочих днів з дати підписання.

9.6. У випадках, передбачених законодавством, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору покладаються на орендаря.

9.7. У разі невиконання п. 9.2 цього розділу рішення орендодавця про надання майна в оренду може бути скасоване.

10. Страхування об'єкта оренди

10.1. Орендоване майно на період строку дії договору оренди страхується орендарем на користь підприємства протягом 30 днів після укладання договору оренди у страховій компанії - переможцю конкурсу з відбору страховиків, яких визначає комісія, створена Головним управлінням за участю депутатів Київради, в тому числі і депутатів-членів постійної комісії Київради з питань власності.

10.2. Копія договору страхування надається підприємству, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління об'єкта оренди, та відповідному орендодавцю.

10.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

11. Передача майна в суборенду

11.1. Дозвіл на передачу майна орендарем в суборенду здійснюється за рішенням відповідного орендодавця.

11.2. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів та об'єктів, які передані орендарям, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", крім бюджетних установ.

11.3. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди.

11.4. З метою укладання договору суборенди потенційний суборендар звертається до відповідного орендодавця з документами згідно з додатком 9 до цього Положення.

11.5. Договір суборенди укладається між орендарем та суборендарем.

11.6. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

11.7. Суборендар сплачує орендарю орендну плату у розмірі, визначеному відповідно до Методики. У разі перевищення орендної плати, яку сплачує суборендар, над орендною платою, встановленою орендарю на частину орендованого майна, що передане в суборенду, орендар перераховує різницю підприємству. Подальший розподіл коштів та контроль за розрахунками здійснює підприємство.

12. Порядок внесення змін до договорів оренди

12.1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою орендодавця та орендаря.

12.2. З метою розгляду питання про зміну умов договору оренди орендар подає заяву та три підписані ним примірники змін до договору до орендодавця.

Орендодавець розглядає подані зміни до договору та в установлені законом строки приймає рішення про їх підписання.

Один примірник змін до договору, підписаний орендодавцем, або обгрунтована відмова в підписанні змін направляється орендарю.

Протягом п'яти робочих днів з дати підписання орендодавцем та орендарем змін до договору копія таких змін надається орендодавцем до Головного управління.

12.3. Зміна істотних умов договору оренди здійснюється за згодою орендодавця та орендаря з обов'язковим попереднім погодженням таких змін Головним управлінням.

12.4. Орендарю може бути відмовлено в зміні істотних умов договору оренди у випадку якщо:

орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста Києва;

орендар не виконував або порушував умови договору оренди, в тому числі в частині своєчасної сплати орендної плати, цільового використання об'єкта;

прийнято рішення про реконструкцію об'єкта нерухомості, у зв'язку з чим неможлива подальша експлуатація об'єкта оренди;

об'єкт оренди включений до переліку об'єктів, які зарезервовані для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, організацій;

прийнято рішення про включення об'єкта до переліку об'єктів майна, які не можуть бути об'єктами оренди;

прийнято рішення про приватизацію об'єкта оренди.

12.5. З метою розгляду питання про зміну істотних умов договору оренди орендар подає заяву, три підписані ним примірники змін до договору та, у випадках, визначених законом, звіт про оцінку об'єкта оренди до Головного управління, райдержадміністрації або підприємства, яке є орендодавцем до закінчення строку дії договору.

12.6. Райдержадміністрація або підприємство, яке є орендодавцем, протягом 15 робочих днів опрацьовує подані документи та надає до Головного управління пропозиції щодо зміни істотних умов договору оренди, підписані ними примірники змін до договору та, у разі необхідності, звіт про оцінку об'єкта оренди для проведення рецензування.

12.7. З урахуванням результатів рецензування звіту про оцінку Головне управління протягом 30 календарних днів з дати отримання документів готує і надає до Комісії узагальнені пропозиції щодо зміни істотних умов договору оренди.

12.8. Комісія на своєму засіданні розглядає надані пропозиції та за результатами розгляду погоджує або відмовляє в погодженні питання щодо зміни істотних умов договору оренди.

12.9. Орендодавець, на підставі рішення Комісії, погоджує або відмовляє в погодженні зміни істотних умов договору оренди, про що видає відповідний розпорядчий документ.

12.10. Зміни до договору оренди набирають чинності з дати їх підписання.

13. Поліпшення орендованого майна

13.1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця, отриманою згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна (додаток 10 до цього Положення), якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати невід'ємні поліпшення орендованого майна.

14. Контроль за виконанням умов договору оренди

14.1. Орендодавці здійснюють контроль за виконанням умов договору оренди.

14.2. Головне управління має право здійснювати перевірки виконання умов договорів оренди майна територіальної громади міста Києва. В процесі перевірки виконання умов договорів оренди може бути здійснена фото або відеофіксація стану та умов використання об'єкта оренди.

14.3. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 1
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Перелік документів,
які надаються підприємствами, що мають намір передати майно в оренду

N з/п

Назва

Об'єкт оренди

цілісний майновий комплекс підприємства (організації), його структурного підрозділу

нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене майно

1

 

3

4

1

Лист про намір передачі майна в оренду із зазначенням платіжних реквізитів підприємства, установи та організації (балансоутримувачів), які є отримувачами орендної плати

+

+

2

Інформація про об'єкт оренди:
- адреса;
- назва підприємства, за яким закріплено майно;
- загальна площа, технічна характеристика приміщень (місце розташування, поверх), викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди;
- призначення, за яким приміщення використовується на цей час;
- пропозиції щодо найбільш ефективного використання;
- технічний стан приміщень;
- використання приміщення на цей час (вільне/для власних потреб орендодавця/ попередній орендар - назва орендаря)

+

+

3

Звіт про оцінку майна

-

+

4

Розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства

-

+

5

Копія статуту підприємства - об'єкта оренди та його річна фінансова звітність (форми N 1, 2, 3)

+

-

6

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу)

+

-

7

Довідка підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи Оперативного управління, про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду

+

+

8

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством

+1)

+1)

9

Погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до об'єктів культурної спадщини

+

+

10

Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України)

+

-

11

Лист-погодження Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на передачу в оренду відповідно об'єктів охорони здоров'я або об'єктів освіти.

+

+


1) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 2
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Перелік документів,
що надають фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди майна

N
з/п

Назва

Об'єкт оренди

цілісний майновий і комплекс підприємства (організації), його структурного підрозділу

нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене майно

1

2

3

4

1

Заява про намір оренди майна із зазначенням платіжних реквізитів підприємства, установи та організації (балансоутримувачів), які є отримувачами орендної плати

+

+

2

Інформація про об'єкт оренди:
- адреса;
- загальна інформація про об'єкт оренди (загальна площа приміщень, визначення поверху), викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди;
- пропозиції щодо цільового використання

+

+

3

Звіт про оцінку майна

-

+

4

Розрахунок орендної плати за місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління

-

+

5

Копія статуту або положення, річна фінансова звітність (форми N 1, 2, 3), виписка з Єдиного державного реєстру, копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником), довідка органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ, виписка з Єдиного державного реєстру для фізичної особи - суб'єкта малого підприємництва, копія паспорта (стор. 1, 2, 11) та копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірені заявником)

+

+

6

Розподільчий баланс (у разі оренди цілісного майнового ї комплексу структурного підрозділу)

+

-

7

Довідка підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду

+

+

8

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним законодавством

+1)

+1)

9

Звіт про екологічний аудит (у випадках, передбачених законодавством України)

+

-


1) для договорів, укладених на строк не менше ніж три роки.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 3
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Методика розрахунку
орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду

1. Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду (далі - Методика), розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного, в тому числі нерухомого (нежилих будівель, споруд, приміщень) майна підприємств, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації) (далі - об'єкт оренди).

2. Методика визначає механізм розрахунку орендної плати за користування об'єктом оренди, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі - майно).

3. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого конкурсу.

4. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди;

- розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

6. У разі, коли термін оренди менший за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі, коли термін оренди менший за одну добу - погодинна орендна плата.

7. Орендар сплачує орендну плату згідно з розрахунком орендної плати, що є невід'ємною частиною договору оренди.

Розрахунок орендної плати здійснюється підприємством та затверджується відповідним орендодавцем.

8. У разі оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою, крім об'єктів, за які встановлена орендна плата в розмірі 1 грн. на рік:

Опл = Вп х Сор,

де Опл - річна орендна плата без ПДВ, грн.;

Вп - вартість орендованого майна згідно з висновком про вартість майна, без ПДВ, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з таблицею 2 п. 22 (для нерухомого майна) та п. 16 (для іншого окремого індивідуально визначеного майна) цієї Методики, %.

9. Розмір річної орендної плати за об'єкт оренди - цілісний майновий комплекс визначається за формулою:

Опл = Во х Сор.ц,

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;

Во - вартість цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається в оренду, згідно з актом оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, грн.;

Сор.ц - орендна ставка за використання об'єкта оренди, визначена згідно з таблицею 1 п. 22 цієї Методики, %.

10. Розмір стартової орендної плати розраховується на основі розміру річної орендної плати (Опл), визначеної в пунктах 8 - 9. Розмір стартової орендної плати за один місяць розраховується за формулою:

Опл.міс1.ст. = Опл/12,

де Опл.міс1.ст. - стартова орендна плата за 1 місяць. Розмір стартової орендної плати за 1 добу визначається за формулою:

Опл.доб1.ст. = Опл.міс 1.ст./30 х 1,25;

де Опл.доб 1 хт. - стартова орендна плата за 1 добу. Розмір стартової орендної плати за 1 годину визначається за формулою:

Опл.год1.ст. = Опл.доб1.ст./24 х 1,2,

де Опл.год1.ст. - стартова орендна плата за 1 годину.

11. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди (крім передачі в оренду на конкурсних засадах) чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс1. = Опл.р/12 х Іп.р. х Ім1.,

де Опл. р. - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

Іп. р - індекс інфляції за період з дати незалежної оцінки майна до дати укладання договору або перегляду розміру орендної плати;

Ім1. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць при передачі в оренду на конкурсних засадах розраховується за формулою:

Опл.міс1.к = Опл.п. х Ім1.,

де Опл.п. - орендна плата за 1 місяць, запропонована переможцем конкурсу за всією площею об'єкта оренди, грн.;

Ім1. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

13. Розмір місячної орендної плати за наступний місяць розраховується шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Розмір місячної орендної плати за поточний місяць розраховується за формулою:

Опл.міс.п. = Опл.міс.п-1. х 1м.п.,

де Опл.міс.п-1 - місячна орендна плата за попередній місяць;

Ім.п. - індекс інфляції за поточний місяць оренди.

14. Розмір орендної плати за 1 добу розраховується за формулою:

Опл.доб1. = Опл.міс1./Кд. х 1,25,

де Опл.міс1. - місячна орендна плата;

Кд. - кількість днів у відповідному місяці.

Розмір орендної плати за 1 годину розраховується за формулою:

Опл.год1. = Опл.доб1./24 х 1,25,

де Опл.доб. - погодинна орендна плата.

15. Оренда плата за користування, прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення) розраховується згідно з Методикою розрахунку і порядку використання орендної плати за користування, прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення) з використанням підземних та наземних технічних засобів телекомунікацій (кабельних каналізацій, мостів, колекторів, тунелів метро, обладнання, станційних та лінійних споруд, жилих та нежилих будинків) при створенні та подальшій експлуатації телекомунікаційних мереж, затвердженою рішенням Київської міської ради від 22.01.2009 N 6/1061.

16. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного об'єкта оренди (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, визначеної на підставі звіту про оцінку майна, затвердженого у встановленому порядку та чинного на момент укладання договору оренди.

17. Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові після одержання письмової заяви від орендаря.

18. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує пеню. Розмір пені визначається в договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Пеня зараховується на рахунок орендодавця.

19. У разі встановлення орендної плати в розмірі 1 грн. на рік орендар окремо сплачує:

- податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

- компенсацію витрат підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, за користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт оренди, та експлуатаційні витрати відповідно до договору, який укладається між орендарем та цим підприємством.

20. Розрахунок орендної плати за суборенду здійснюється орендарем та погоджується відповідним орендодавцем. Нарахування орендної плати за суборенду здійснюється орендарями в порядку, визначеному для державного майна.

21. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 грн. на рік для:

- бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого або державного бюджетів;

- комунальних підприємств та установ, які частково утримуються за рахунок місцевого або державного бюджетів;

- Пенсійного фонду України та його органів;

- релігійних організацій для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній;

- творчих спілок, які фінансуються за рахунок місцевого або державного бюджету;

- редакцій державних і комунальних періодичних та книговидань;

- громадських організацій, яким передбачена фінансова підтримка з міського бюджету, якщо орендована площа становить до 100 кв. м та не використовується для провадження підприємницької діяльності;

- громадських організацій інвалідів та ветеранів, якщо орендована площа становить до 100 кв. м та не використовується для провадження підприємницької діяльності;

- організацій, що організовують дозвілля дітей та юнацтва, якщо орендована площа становить до 100 кв. м;

- Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій;

- Асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

- розміщення творчих та професійних спілок, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, громадських та благодійних організацій, громадських приймалень народних депутатів України та депутатів Київської міської ради на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, не більше як 50 кв. м.

22. Орендні ставки за користування майном:

Таблиця 1

Орендні ставки
за використання цілісних майнових комплексів

 

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

 

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, кінопоказу, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості

10

з організації виставкової діяльності, тютюнової промисловості, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, кольорової металургії, ресторанів

9

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів), електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної промисловості, з виробництва транспортних засобів і устаткування та їх ремонту, виробництва електричного та електронного устаткування, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного

8

оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів

 

нафтогазодобувної промисловості, лісового господарства, рибного господарства, текстильної промисловості, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

7

морського, залізничного та автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) і паливної промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

6

Інші об'єкти

5

Таблиця 2

Орендні ставки
за використання нерухомого майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення:

 

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

60

3. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти, більярдних

35

4. Розміщення:

 

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів, банківських установ, страхових компаній, кредитних установ, інших торговельних автоматів та платіжних терміналів

 

торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

5. Розміщення:

25

виробників реклами

 

салонів краси, саун, лазень, соляріїв, перукарень, тренажерних залів, масажних кабінетів

 

торговельних об'єктів з продажу автомобілів

 

6. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

8. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту та будівництва об'єктів нерухомості

21

9. Розміщення:

20

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт (автомобілів

 

майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв з реалізацією підакцизних товарів

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

редакцій засобів масової інформації:

 

- рекламного та еротичного характеру

 

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску і становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

10. Розміщення:

18

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

торговельних об'єктів з продажу непродовольчих товарів, товарів підакцизної групи, змішана торгівля продовольчими та непродовольчими товарами

 

11. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту
спорту

17

12. Розміщення:

15

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз

 

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини, ветеринарних аптек

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

офісних приміщень організацій інших видів діяльності

 

суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

13. Розміщення:

13

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготованих централізовано для споживання в інших місцях

 

суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

14. Розміщення:

12

складів, камер схову, гаражів

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

 

аптек, що реалізують готові ліки

 

15. Розміщення

 10

приватних закладів охорони здоров'я

 

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

 

рибних господарств

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи (крім тих, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів)

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

виставок, конференцій

 

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті

 

21 Методики та пункті 9 цієї таблиці

 

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

перукарень площею до 50 кв. м

 

18. Розміщення:

7

торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів

 

торговельних об'єктів з продажу товарів дитячого асортименту

 

техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання, ламінування документів

 

суб'єктів господарювання, які здійснюють виробничу діяльність продовольчих та непродовольчих товарів

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні і

 

не більше як 50 кв. м

3

понад 50 кв. м

7

20. Розміщення:

6

інших комунальних підприємств

 

відділень ВАТ "Державний ощадний банк України"

 

об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку, у тому числі відділень УДППЗ "Укрпошта"

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств - товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

21. Розміщення:

5

оздоровчих та санаторно-курортних закладів, баз відпочинку

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове: обслуговування населення

 

розміщення приватних навчальних закладів та суб'єктів і господарювання, що здійснюють освітню діяльність

 

22. Розміщення:

4

аптек КП "Фармація"

 

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

 

громадських вбиралень

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та і видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

підземних та наземних паркінгів

 

23. Розміщення:

3

аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

підприємств, що надають ритуальні послуги

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних установ

 

24. Розміщення:

2

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

бібліотек, архівів, музеїв

 

дитячих молочних кухонь

 

25. Розміщення:

1

закладів соціального захисту для бездомних громадян, і безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів, крім бюджетних установ та комунальних підприємств і установ, які частково фінансуються з бюджету

 

дошкільних навчальних закладів, крім бюджетних установ та комунальних підприємств і установ, які частково фінансуються з бюджету

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, крім бюджетних установ та комунальних підприємств і установ, які частково фінансуються з бюджету

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

перевезення пасажирів

15

перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих та професійних спілок, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, громадських та благодійних організацій, громадських приймалень народних депутатів України та депутатів Київради на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

понад 50 кв. метрів

4

28. Розміщення:

1

громадських організацій інвалідів та ветеранів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 100 кв. метрів

 

організацій, що організовують дозвілля дітей та юнацтва, на площі понад 100 кв. м.

 

29. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту

5

30. Інше використання нерухомого майна

15

31. Розміщення професійних спілок, діяльність яких регулюється Регіональною угодою між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Київською і міською радою профспілок, міськими профспілками

Згідно з умовами регіональної угоди

* Примітки:

1. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

2. На час проведення ремонту встановлюється пільгова орендна ставка: до 150 кв. м - 50 % орендної ставки та строком на 3 місяці; більше 150 кв. м - 50 % орендної ставки та строком на 6 місяців.

3. Пільгові ставки орендної плати надаються за умови відсутності в орендаря договору суборенди.

4. За рішенням постійної комісії Київради з питань власності орендодавцем може бути визначений нижчий розмір орендної ставки, ніж передбачений цією методикою.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 4
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

ВІДОМІСТЬ
розрахунку первісної вартості основних засобів

______
(повна назва підприємства)

N
п/п

Найменування

Інвентарний номер

Дата введення в експлуатацію, місяць, рік

Первісна вартість, тис. гривень

Коефіцієнти збільшення первісної вартості основних засобів станом на

Первісні вартість на дату оцінки, тис. гривень

 

 

 

 

 

____

____

____

____

 

Керівник підприємства

_________
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 5
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

ВІДОМІСТЬ
розрахунку залишкової вартості основних засобів

_________
(повна назва підприємства)

N
п/п

Найменування об'єкта

Інвентарний номер

Первісна вартість на дату оцінки, тис. гривень

Шифр норми амортизації

Річна норма амортизації, відсотків

Місячна норма амортизації, відсотків

Тривалість експлуатації, місяців (кварталів)

Рівень зносу, відсотків

Сума зносу, тис. гривень

Залишкова вартість на дату оцінки, тис. гривень

Керівник підприємства

_________
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 6
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖУЮ:

____
(посада керівника Головного управління
або райдержадміністрації)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

______
(посада керівника підприємства)


(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)


(підпис)

_______
(прізвище та ініціали)

"___" 20 року

"___" 20 року

АКТ
оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна

_
                                                                         (повна назва об'єкта оцінки, інвентарний номер)
_

Підприємство (господарське товариство), на балансі якого перебуває майно, що передається в оренду

__
          (код згідно з ЄДРПОУ)

 

_
                                                                      (повна назва підприємства - юридичної особи)

Комісія, утворена згідно з наказом ________
_
                                                                        (посада керівника органу, що утворив комісію)

від "___" 20__ року N _______, у складі
голови _______
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
членів: _______
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи)
_
_
_
на засіданні (протокол від "___" 20__ року N ___) розглянула результати оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна і з урахуванням вимог Методики оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість на "___" 20_ року.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з відомостями розрахунку становить:

Назва об'єкта оцінки

Вартість, тис. гривень

Голова комісії

___
(підпис)

____
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

___
___
___

____
____
____

"___" 20__ року.

 

 

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 7
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Порядок
проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва

Наведені нижче терміни вживаються в Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва (далі - Порядок) у такому значенні:

авансова орендна плата - визначений згідно з умовами відповідного конкурсу внесок претендента на участь у конкурсі у вигляді грошових коштів у розмірі подвійної стартової орендної плати за об'єкт оренди. Авансова орендна плата перераховується претендентом на поточний рахунок підприємства. За результатами конкурсу авансова орендна плата переможця конкурсу враховується в рахунок орендної плати. Іншим учасникам конкурсу авансова орендна плата повертається в установленому порядку;

Головне управління - Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

підприємства - підприємства, установи та організації, за якими закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління і яке передається в оренду;

майно - об'єкти права комунальної власності територіальної громади міста Києва;

конкурс - спосіб передачі в оренду майна, за яким переможцем визнається учасник конкурсу, що запропонував найвищий розмір орендної плати та погодився виконувати всі інші умови конкурсу;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - документ, підписаний претендентом на участь у конкурсі або уповноваженою ним особою, який містить пропозицію щодо розміру орендної плати за об'єкт оренди;

переможець - учасник, який запропонував найвищий розмір орендної плати за об'єкт оренди без ПДВ, виконавши при цьому всі інші умови конкурсу;

підтвердні документи - пакет документів, який подається претендентом для підтвердження того, що він відповідає необхідним вимогам, встановленим умовами конкурсу, для подальшого визнання його учасником конкурсу;

потенційний учасник конкурсу - будь-яка фізична або юридична особа, що має зацікавленість в оренді майна;

претендент на участь у конкурсі - потенційний учасник конкурсу, який подав конкурсну документацію;

стартова орендна плата - орендна плата, починаючи від якої потенційні учасники конкурсу можуть надавати свої конкурсні пропозиції;

умови конкурсу - вичерпний перелік вимог, які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу;

учасник конкурсу - претендент на участь у конкурсі, якого допущено до участі в конкурсі на підставі виконання ним вимог щодо змісту підтвердних документів, установлених згідно з цим Порядком та умовами відповідного конкурсу.

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення процедури проведення конкурсу на право оренди майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання всіх умов конкурсу.

1.3. Конкурс проводить конкурсна комісія, утворена відповідним орендодавцем, визначеним у пункті 2 Положення.

2. Підготовка до конкурсу

2.1. Орендодавець після прийняття рішення про конкурс проводить його підготовку.

2.2. З метою підготовки конкурсу Головне управління або райдержадміністрація у разі необхідності направляє запит підприємству, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління і яке передається в оренду, для отримання інформації про об'єкт оренди та таких документів:

- пропозиції щодо умов конкурсу і договору оренди, зокрема щодо допустимих напрямів використання майна орендарем;

- копію свідоцтва про право власності на об'єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на три роки і більше).

2.3. Підприємство, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, зобов'язане протягом 10 днів надати інформацію та документи до відповідного орендодавця. Керівник підприємства несе відповідальність за достовірність та належність наданої інформації.

2.4. У разі письмового звернення відповідного орендодавця підприємство, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління) забезпечує огляд об'єкта оренди представниками відповідного орендодавця та/або членами конкурсної комісії, а після оголошення конкурсу також потенційними учасниками конкурсу.

2.5. Умови конкурсу, які розробляє конкурсна комісія, затверджуються орендодавцем. Після затвердження умов конкурсу орендодавець оприлюднює в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу на право оренди.

2.6. Стартова орендна плата визначається конкурсною комісією за Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду (далі - Методика).

2.7. У разі, якщо щодо окремого об'єкта на конкурс не було подано жодної заявки, стартова орендна плата на наступний конкурс може бути зменшена за рішенням конкурсної комісії, але не більше ніж на 30 % від розрахованої за Методикою.

2.8. Оголошення про конкурс на право оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна направляється протягом 2 робочих днів для публікації в газеті "Хрещатик" та оприлюднення на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

2.9. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс. Оголошення публікується в газеті "Хрещатик" не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

- інформацію про об'єкт (назва, площа, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, у т. ч. експортної, кількість і склад робочих місць, прибуток об'єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

- умови конкурсу;

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- кінцевий термін та місце подання конкурсної документації;

- іншу інформацію (у разі необхідності).

3. Умови конкурсу

3.1. Умовами конкурсу є:

- розмір стартової орендної плати;

- використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

- дотримання вимог експлуатації об'єкта;

- розмір авансової орендної плати та реквізити рахунку для її внесення;

- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого суб'єкта на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат). Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України;

- зобов'язання щодо укладання договору страхування переможцем конкурсу з страховою компанією - переможцем конкурсу з відбору страховиків.

3.2. Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб територіальної громади міста Києва;

- збереження/створення нових робочих місць;

- вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

- інші умови з урахуванням пропозицій підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління.

3.3. Для участі в конкурсі не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу претендент на участь у конкурсі подає на розгляд конкурсної комісії конкурсну документацію та інші матеріали у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою претендента на участь у конкурсі:

3.3.1. Заяву про участь у конкурсі.

3.3.2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:

а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

- виписку з Єдиного державного реєстру;

- копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником);

- копію довідки про взяття на облік платника податку (завірену заявником);

- річну фінансова звітність (форми N 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі;

- довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство;

- копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником);

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником);

- копію ідентифікаційного коду (завірена заявником);

- виписку з Єдиного державного реєстру;

- декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

3.3.3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати та реєстраційного збору.

3.3.4. Зобов'язання щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу).

3.3.5. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об'єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис "Конкурсна пропозиція" (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, інформацію про об'єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ).

3.3.6. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна) подаються в окремому конверті з написом "Додаткові пропозиції".

3.3.7. Інформацію про засоби зв'язку з претендентом на участь у конкурсі.

3.4. Конкурсна документація учасників конкурсу має відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.

4. Конкурсна комісія

4.1. До складу конкурсної комісії Головного управління обов'язково входять працівники Головного управління, депутати Київради, в тому числі і депутати - члени постійної комісії Київської міської ради з питань власності.

4.2. До складу конкурсної комісії райдержадміністрації або підприємства входять представники Головного управління, депутати Київради, в тому числі і депутати - члени постійної комісії Київської міської ради з питань власності.

4.3. Персональний склад конкурсної комісії Головного управління затверджується розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), персональний склад конкурсної комісії районної в місті Києві державної адміністрації затверджується розпорядженням районної в місті Києві державної адміністрації, а персональний склад конкурсної комісії підприємства - керівником відповідного підприємства.

4.4. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є: - визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд підтвердних документів претендентів та підготовка для затвердження Головним управлінням, райдержадміністрацією або підприємством списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій;

- розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу та визначення переможця конкурсу;

- складання протоколів та подання їх на затвердження відповідному орендодавцю.

4.5. Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту підписання відповідного розпорядчого документа про її створення.

4.6. Керує діяльністю відповідної конкурсної комісії й організовує її роботу голова конкурсної комісії, який призначається з числа працівників відповідного орендодавця. Голова комісії у межах своїх повноважень скликає засідання конкурсної комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.

4.7. З числа працівників відповідного орендодавця призначається заступник голови конкурсної комісії, який виконує обов'язки голови конкурсної комісії у разі його відсутності.

4.8. Засідання конкурсної комісії є відкритим для претендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу, представників засобів масової інформації, народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або райдержадміністрації. У разі потреби отримання додаткової інформації конкурсна комісія має право оголошувати перерву в засіданні для виклику та заслуховування на своїх засіданнях пояснень претендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу.

4.9. Члени конкурсної комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення інформації:

- про претендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих претендентами та учасниками конкурсу.

4.10. Засідання конкурсної комісії є правомочними за умови участі в них не менше двох третин від складу конкурсної комісії.

5. Процедура проведення конкурсу

5.1. Конкурсна документація та інші Матеріали претендентів на участь в конкурсі надаються не пізніше кінцевого терміну подання конкурсної документації до підрозділу (посадової особи) відповідного орендодавця, який(а) відповідно до своїх функцій Здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції. Посадова особа, яка прийняла документи, зазначає дату та час надходження конкурсної документації.

5.2. На дату проведення конкурсу конкурсна комісія до початку конкурсу розглядає надані претендентами на участь у конкурсі підтвердні документи з метою формування списку учасників конкурсу, допущених до розкриття конкурсних пропозицій. Цей список затверджується рішенням конкурсної комісії.

5.3. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конкурсні пропозиції учасників і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена орендна плата нижча, ніж визначена в умовах конкурсу стартова орендна плата, до уваги не беруться. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

5.4. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, цей учасник визначається переможцем конкурсу. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що відповідним орендодавцем видається розпорядчий документ.

5.5. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається конкурсною комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати.

5.6. Якщо два чи більше учасників конкурсу подали однакові пропозиції, переможцем визначається той учасник, який подав свої пропозиції першим.

5.7. У разі визначення переможцем учасника конкурсу, який подав додаткові пропозиції, вони включаються до умов договору оренди.

5.8. Конкурсна комісія в протоколі фіксує визначених учасників конкурсу, пропозиції учасників конкурсу щодо запропонованого розміру орендної плати, визначає переможця конкурсу і протягом двох робочих днів надає протокол засідання на затвердження до відповідного орендодавця, після чого протягом трьох робочих днів відповідний орендодавець затверджує протокол конкурсної комісії та приймає рішення про затвердження переможцем конкурсу учасника, який запропонував найбільший розмір орендної плати та взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови конкурсу.

5.9. Протокол конкурсної комісії підписують усі присутні на засіданні члени конкурсної комісії.

5.10. Підсумки конкурсу не затверджуються відповідним орендодавцем, якщо:

- інформація про об'єкт оренди, яка міститься в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу, є недостовірною;

- порушено порядок підготовки, організації і проведення конкурсу.

5.11. Протягом 5 днів після затвердження переможця конкурсу відповідний орендодавець інформує претендентів та учасників конкурсу про підсумки конкурсу, підприємство повертає авансову орендну плату усім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу, готує та оприлюднює інформаційне повідомлення про підсумки конкурсу на офіційному веб-порталі Київської міської влади.

5.12. Авансова орендна плата не повертається переможцю конкурсу у разі його відмови підписати запропонований договір оренди на умовах, визначених в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу, та/або в разі відмови включити до договору оренди зобов'язання, зазначені цим переможцем у конкурсній пропозиції.

5.13. Інформація про результати конкурсу обов'язково надсилається головою конкурсної комісії депутатським групам, фракціям Київської міської ради протягом 5 робочих днів з дати затвердження протоколу конкурсної комісії.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 8
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Перелік документів,
що надаються підприємствами, установами та організаціями, які мають право на укладення договору оренди без проведення конкурсу

1. Заява про намір оренди майна із зазначенням найменування та місцезнаходження майна.

2. Копія статуту або положення (завірена нотаріально).

3. Виписку з Єдиного державного реєстру.

4. Копія довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником).

5. Баланс на останню звітну дату (завірений заявником).

6. Штатний розпис (завірений заявником).

7. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником).

8. Документи, які підтверджують належність заявника до підприємств, установ та організацій, які мають право на укладення договору оренди без проведення конкурсу.

9. Обґрунтування необхідності використання площ (за видом використання та за площею).

10. Звіт про оцінку об'єкта оренди (звіт про оцінку не подається, якщо підприємство, установа та організація згідно з Методикою має право сплачувати оренду плату у розмірі 1 грн.).

11. Довідка підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду.

12. Погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до об'єктів культурної спадщини.

13. Лист-погодження Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на передачу в оренду відповідно об'єктів охорони здоров'я або об'єктів освіти.

14. Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта оренди.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 9
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Перелік документів,
що надаються претендентами на укладання договорів суборенди

1. Заява про намір суборенди майна із зазначенням найменування та місцезнаходження майна.

2. Копія статуту або положення для юридичної особи (завірена нотаріально).

3. Виписка з Єдиного державного реєстру.

4. Копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи (завірена заявником).

5. Копія ідентифікаційного коду для фізичної особи (завірена заявником).

6. Копія довідки органу статистики про внесення особи на облік (завірена заявником).

7. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником).

8. Погодження орендаря по основному договору оренди.

9. Копія основного договору оренди.

10. Технічний план приміщення, в якому буде розміщений суборендар.

11. Звіт про оцінку об'єкта суборенди у разі, якщо в суборенду передається індивідуально визначене майно, яке є складовою частиною орендованого цілісного майнового комплексу.

12. Проект договору суборенди.

13. Розрахунок плати за суборенду.

14. Викопіювання з поповерхового плану з визначенням об'єкта суборенди.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 10
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

Порядок
надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна

1. Цей Порядок розроблений з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна.

2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

- подання заяви і документів орендарем;

- розгляд заяви і документів орендаря;

- прийняття відповідного рішення.

3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна орендар подає до орендодавця заяву та такі документи:

- опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

- завірену копію проектно-кошторисної документації, яка складена організацією, що має відповідну ліцензію;

- інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;

- приписи органів пожежного нагляду, охорони праці тощо;

- довідку підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

- узгоджений висновок орендодавця і орендаря про стан майна на момент укладення договору або документи, що підтверджують фізичний (технічний стан) об'єкта оренди.

4. Інформація про доцільність здійснення невід'ємних поліпшень надається підприємством, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, на підставі наданих орендарем документів.

5. При здійсненні поліпшень майна цілісного майнового комплексу Головне управління для розгляду питання про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень створює комісію за участю відповідного профільного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та орендаря.

За результатами розгляду документів або роботи комісії Головне управління приймає рішення про надання погодження на здійснення невід'ємних поліпшень об'єкта оренди.

6. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здійснюється орендодавцем або за його дорученням підприємством, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління.

7. Згода на здійснення поліпшень надається у формі листа орендодавця орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна.

8. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його до орендодавця.

9. Після здійснення дозволених невід'ємних поліпшень орендар надає інформацію орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

10. Орендодавець протягом 5 робочих днів після отримання інформації про здійснені поліпшення, розмір витрат та джерело їх фінансування зобов'язаний надати інформацію до Головного управління для внесення до банку даних нежилих приміщень м. Києва.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 

Додаток 11
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду

Місто Київ

"___" 20__ року

     Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації та підприємства, установи, організації, яким надане майно територіальної громади міста Києва на праві господарського відання або праві оперативного управління
_
_,
                                                                                (повне найменування орендодавця)
надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі
_,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
який діє на підставі
_,
                                                                           (назва документа, що визначає статус)
з однієї сторони,
та ___________,
                                                                                   (повне найменування орендаря)
надалі - ОРЕНДАР, в особі
_,
                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
_
,
який діє на підставі
_,
                                                                         (назва документа, що визначає статус)

     з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на підставі рішення Київської міської ради про передачу майна в оренду, а саме:
_
_
                                                                              (повна назва та реквізити рішення)
передає, а ОРЕНДАР приймає в оренду цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ; майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва; (непотрібне закреслити), далі - об'єкт оренди, яке знаходиться за адресою: вулиця, бульвар, проспект, провулок, узвіз, площа (непотрібне закреслити), ______, буд. _____, корп. ______, для
_
     (цільове призначення, у випадку надання об'єкта оренди з різним цільовим призначенням вказується площа по
                                                                            кожному виду цільового призначення окремо)

     1.2. Цей Договір визначає взаємовідносини Сторін щодо строкового, платного користування ОРЕНДАРЕМ об'єктом оренди.

2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

     2.1. Об'єктом оренди є:

     - цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ;
    - нежиле приміщення, будівля, споруда /непотрібне закреслити/ загальною площею ___________ кв. м, в т. ч. на ___ поверсі _______ кв. м, у напівпідвалі _________ кв. м, підвалі ________ кв. м, на горищі ______ кв. м, згідно з викопіюванням з поповерхового плану, що складає невід'ємну частину цього Договору;
   - устаткування, інвентар та інше майно (за наявності) згідно з переліком, що є невід'ємною частиною цього Договору.

    2.2. Вартість об'єкта оренди згідно із затвердженим актом оцінки майна або висновком про вартість майна станом на "___" 20__ року становить
____ грн. __________ коп.
                                                              (сума прописом)

   2.3. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його склад зазначаються в акті приймання-передачі об'єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього Договору.

   2.4. Об'єкт оренди належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і знаходиться на балансі
_
                                                                                     (повна назва підприємства)

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

  3.1. За користування об'єктом оренди ОРЕНДАР сплачує орендну плату, розрахунок якої здійснюється на підставі Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва, затвердженої рішенням Київради від "___" 20__ року N __________, або за результатами конкурсу та на дату підписання Договору становить _ грн. ______ коп. за 1 кв. м орендованої площі, що в цілому складає
_______ грн. _________ коп.,
                                                                    (сума прописом)

     Розмір орендної плати згідно з розрахунком орендної плати, що є невід'ємною частиною цього Договору на дату підписання Договору, за перший місяць оренди становить без ПДВ: __________ грн. __________ коп. за 1 кв. м орендованої площі, що в цілому складає
____ грн. __________ коп.
                                                      (сума прописом)

    3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу інфляції за попередній місяць, опублікованому у поточному місяці.

     3.3. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва, відповідних цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України.

     3.4. Додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, визначених законодавством України, який сплачується ОРЕНДАРЕМ разом з орендною платою.

     3.5. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ на рахунок підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління (балансоутримувача) (надалі - підприємство)
_
                                                                       (повна назва, платіжні та поштові реквізити)
_
починаючи з дати підписання акта приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної плати є дата підписання Сторонами акта приймання-передачі при поверненні об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ.

    3.6. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ незалежно від наслідків господарської діяльності ОРЕНДАРЯ щомісячно не пізніше 20 числа наступного місяця.

    3.7. За клопотанням ОРЕНДАРЯ відповідним рішенням ОРЕНДОДАВЦЯ на період виконання капітального ремонту чи переобладнання об'єкта оренди ОРЕНДАРЮ може бути надана пільгова орендна плата, яка не повинна бути менше витрат підприємства на утримання об'єкта оренди. У такому випадку вносяться відповідні зміни до договору оренди.

    3.8. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо, не входить до складу орендної плати та сплачується ОРЕНДАРЕМ окремо на підставі договорів, укладених ОРЕНДАРЕМ з підприємством або організаціями, що надають такі послуги.

  3.9. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді авансової орендної плати в розмірі не менше ніж орендна плата за два місяці. ОРЕНДАР сплачує авансовий платіж протягом 10 календарних днів з дати підписання Договору. Підприємство зараховує авансовий платіж як орендну плату за останні два місяці строку дії договору оренди. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

    3.10. ОРЕНДАР має право сплачувати орендну плату авансом за будь-який період в межах строку дії Договору. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться у відповідності до Методики розрахунку орендної плати.

  3.11. ОРЕНДАР має право звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ з клопотанням щодо відповідного зменшення орендної плати, якщо з незалежних від нього обставин змінилися умови, передбачені цим Договором, або істотно погіршився стан об'єкта оренди не з вини ОРЕНДАРЯ.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний протягом 30 календарних днів з моменту підписання цього Договору з додатками передати, а ОРЕНДАР прийняти по акту приймання-передачі об'єкт оренди. Акт приймання-передачі об'єкта оренди підписується відповідним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ та підприємством.

У разі відмови ОРЕНДАРЯ від підписання акта приймання-передачі протягом 20 днів з дати отримання акта від ОРЕНДОДАВЦЯ договір припиняє свою дію.

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний вносити орендні платежі своєчасно і в повному обсязі.

4.3. Підприємство зобов'язане у непереданих в оренду приміщеннях забезпечувати додержання вимог Закону України "Про пожежну безпеку".

ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об'єкта оренди, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню.

4.4. ОРЕНДАР зобов'язаний при оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та вимог БНІП-11-104-76 по зберіганню та складуванню матеріальних цінностей у підвальних приміщеннях, а також забезпечити їх захист від аварій інженерних комунікацій.

ОРЕНДАР повинен забезпечити підготовку об'єкта оренди до експлуатації в осінньо-зимовий період: провести утеплення вікон, дверей, ремонт покрівлі.

4.5. ОРЕНДАР зобов'язаний відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Проводити розслідування випадків пожеж та подавати ОРЕНДОДАВЦЮ відповідні документи розслідування.

4.6. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечувати безперешкодний доступ до об'єкта оренди представників ОРЕНДОДАВЦЯ, підприємства та структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що здійснює управління майном, та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об'єкта оренди для перевірки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору.

4.7. ОРЕНДАР зобов'язаний на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ або підприємства проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків станом на 1 січня.

4.8. При припиненні використання об'єкта оренди ОРЕНДАР не менш ніж за 2 місяці письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ.

4.9. ОРЕНДАР зобов'язаний самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими організаціями.(водопостачання, каналізація, газ, електрична та теплова енергія, вивіз сміття і т. п.), за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання, та пропорційну орендованій площі частку витрат на утримання прибудинкової території, на ремонт покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо та послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж.

У місячний термін після укладання цього Договору ОРЕНДАР повинен надати ОРЕНДОДАВЦЮ копії договорів, передбачених цим підпунктом.

4.10. У разі, якщо об'єктом оренди є об'єкт культурної спадщини чи його частини, ОРЕНДАР зобов'язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.

4.11. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом місяця, починаючи з дати укладання Договору, застрахувати об'єкт оренди на користь ОРЕНДОДАВЦЯ на весь строк дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж експертна вартість об'єкта оренди. У договорі страхування (страховому полісі) підприємство повинне бути вказане як вигодонабувач страхового відшкодування. ОРЕНДАР зобов'язаний надати ОРЕНДОДАВЦЮ та підприємству копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів. Обсяги страхових платежів та терміни їх сплати визначаються договором страхування об'єкта оренди.

4.12. ОРЕНДАР зобов'язаний в разі прийняття рішення щодо нього про припинення шляхом реорганізації чи ліквідації або порушенні щодо нього справи про банкрутство в господарському суді письмово повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін з дати прийняття відповідного рішення.

ОРЕНДАР зобов'язаний в разі приватизації об'єкта оренди в 10-денний термін надати ОРЕНДОДАВЦЮ та підприємству копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу об'єкта оренди та акта приймання-передачі.

4.13. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів ОРЕНДАР письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ та підприємство в 10-денний термін.

4.14. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об'єктом оренди. У випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ та підприємство.

4.15. ОРЕНДАР після припинення дії договору оренди зобов'язаний протягом 30 календарних днів передати майно по акту приймання-передачі підприємству. Акт приймання-передачі об'єкта оренди підписується відповідним ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАРЕМ та підприємством. У разі невиконання цього пункту ОРЕНДАР сплачує неустойку у подвійному розмірі орендної плати.

5. ПРАВА СТОРІН

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ та підприємство має право проводити необхідний огляд та перевірку виконання ОРЕНДАРЕМ умов договору. В процесі перевірки виконання умов договору оренди може бути здійснена фото або відеофіксація стану та умов використання об'єкта оренди.

5.2. При несплаті ОРЕНДАРЕМ орендної плати протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право відмовитися від договору та вжити необхідних заходів для примусового виселення ОРЕНДАРЯ.

5.3. ОРЕНДАР має право виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення необхідного ремонту за письмовим дозволом ОРЕНДОДАВЦЯ.

ОРЕНДАР на час проведення ремонту може отримати пільгову орендну ставку для часткової компенсації своїх витрат на ремонт з урахуванням вимог п. 3.7 цього Договору.

5.4. ОРЕНДАР після закінчення строку дії цього Договору має переважне право, за інших рівних умов, на продовження дії Договору за умови належного виконання своїх обов'язків за цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.

6.2. За несвоєчасну сплату орендних платежів ОРЕНДАР сплачує на користь підприємства пеню в розмірі 0,5 % від розміру несплачених орендних платежів за кожний день прострочення, але не більше розміру, встановленого законодавством України.

У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати у порядку, встановленому законодавством України, з ОРЕНДАРЯ також стягуються у повному обсязі втрати, пов'язані з таким стягненням.

6.3. ОРЕНДАР відшкодовує підприємству збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди.

При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує підприємству збитки в подвійному розмірі вартості, яка необхідна для відновлення майна.

Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору, здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.

6.4. Ризик випадкової загибелі об'єкта оренди несе підприємство.

6.5. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди без письмового попередження ОРЕНДОДАВЦЯ та підприємства, а також без складання акта про передачу об'єкта оренди в належному стані ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує підприємству орендну плату за весь період користування до підписання акту приймання-передачі об'єкта оренди.

6.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ та підприємство відповідальності не несуть.

6.7. При невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із Сторін за рішенням суду.

6.8. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у встановленому законодавством України порядку.

6.9. В разі наявності у будівлі або споруді кількох ОРЕНДАРІВ, ОРЕНДАР несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території.

6.10. ОРЕНДОДАВЕЦЬ або підприємство має право стягнути з ОРЕНДАРЯ заборгованість з орендної плати та інші збитки, заподіяні ним невиконанням своїх зобов'язань за цим Договором, шляхом звернення стягнення на його кошти та майно в порядку, визначеному законодавством України.

7. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

7.1. Амортизаційні нарахування на об'єкт оренди нараховує та залишає у своєму розпорядженні підприємство. Амортизаційні нарахування використовуються на відновлення об'єкта оренди. Право власності на майно, придбане або набуте у інший спосіб за рахунок амортизаційних відрахувань, належить територіальній громаді міста Києва.

7.2. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом дії Договору до передачі об'єкта оренди підприємству по акту за свій рахунок проводити необхідний поточний ремонт об'єкта оренди (фасаду будинку, покрівлі, орендованих приміщень, місць спільного користування, системи опалення, водопостачання та водовідведення).

7.3. ОРЕНДАР не має права без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ проводити переобладнання, перепланування, ремонт об'єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території.

7.4. Дозвіл на виконання таких робіт оформляють листом ОРЕНДОДАВЦЯ, в якому зазначається про надання дозволу, погодження проекту (якщо його наявність передбачена законодавством України), кошторису витрат та термін виконання робіт.

7.5. Будівельні роботи на об'єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку, та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому порядку.

7.6. У разі закінчення строку дії Договору або при його розірванні ОРЕНДАР зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди підприємству у стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з урахуванням усіх здійснених ОРЕНДАРЕМ поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди.

В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату повернення.

7.7. Вартість поліпшень об'єкта оренди, проведених ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, які не можна відокремити без шкоди для об'єкта оренди, компенсації не підлягає.

ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

Поліпшення об'єкта оренди, виконані ОРЕНДАРЕМ за власні кошти згідно з вимогами п. 7.2 цього Договору, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності територіальної громади міста Києва за винятком приватизації, продажу або іншого відчуження об'єкта оренди ОРЕНДАРЮ.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. ОРЕНДАР не має права передавати свої зобов'язання за Договором та передавати об'єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.

ОРЕНДАР не має права укладати договори (контракти, угоди), у тому числі про спільну діяльність, пов'язані з будь-яким використанням об'єкта оренди іншою юридичною чи фізичною особою, без дозволу ОРЕНДОДАВЦЯ.

Порушення цієї умови Договору є підставою для дострокового розірвання цього Договору в установленому порядку.

8.2. Рішення про передачу об'єкта оренди (його частини) в суборенду надається ОРЕНДОДАВЦЕМ в установленому порядку.

8.3. Об'єкт оренди повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тільки за цільовим призначенням, обумовленим п. 1.1 цього Договору.

8.4. Порядок участі ОРЕНДАРЯ в утриманні, ремонті і технічному обслуговуванні будівлі, у т. ч.: ремонті покрівлі, фасаду будинку, інженерного обладнання внутрішньобудинкових систем і зовнішніх інженерних мереж; вивіз сміття; благоустрої та санітарному утриманні прибудинкової території визначається окремим договором, який укладається з підприємством або іншою експлуатуючою організацією.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір є укладеним з моменту підписання його Сторонами і діє з "___" 20__ року до "___" 20__ року.

У разі, якщо законом передбачене нотаріальне посвідчення і державна реєстрація, цей Договір є укладеним з моменту державної реєстрації.

9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються в письмовій формі і вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами.

9.3. Одностороння відмова від Договору не допускається, крім випадку, передбаченого пунктом 5.2 цього Договору.

9.4. Договір припиняється в разі:

- припинення у разі ліквідації ОРЕНДОДАВЦЯ або ОРЕНДАРЯ;

- невиконання або систематичного неналежного виконання істотних умов договору;

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди ОРЕНДАРЕМ (за участю ОРЕНДАРЯ);

- банкрутства ОРЕНДАРЯ;

- загибелі об'єкта оренди;

- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

- в інших випадках, передбачених законом.

9.5. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.

9.6. На вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, господарського суду у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

9.7. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

9.8. Цей Договір складений в трьох примірниках: по одному примірнику для ОРЕНДОДАВЦЯ, ОРЕНДАРЯ та підприємства. Кожний з примірників має однакову юридичну силу.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

______
              (повна назва і його юридична адреса)

Поточний рахунок N ___________

Код ЄДРПОУ _____

тел. _____ факс ____
______
                              (посада керівника)
______
                          (підпис керівника, дата)

(П. І. Б. керівника)

М. П.

ОРЕНДАР

_____
                    (повна назва і його юридична адреса)

Поточний рахунок N ___________

Код ЄДРПОУ _____

тел. _____ факс ____
______
                               (посада керівника)
______
                          (підпис керівника, дата)

(П. І. Б. керівника)

М. П.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали