МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 лютого 2012 року N 117

Про затвердження Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Часниківський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Часниківський" у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Часниківський", затверджене заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 05.05.97.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.02.2012 N 117

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРНІТОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ЧАСНИКІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Часниківський" (далі - Заказник) створений постановою Ради Міністрів Української РСР від 25.02.80 N 132 "Про доповнення переліку державних заказників в Українській РСР".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 612 гектарів розташований на території Житомирської області в Ємільчинському районі в кв. 45 - 47, 53 - 55 Кочичинського лісництва ДП "Ємільчинське лісове господарство (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Поштова адреса Землекористувача: 11200, Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Кірова, 1.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створений з метою охорони та збереження в природному стані унікального верхового болота Часниківське, яке є витоком малих річок та регулятором водного режиму річки Уборть, рівня ґрунтових вод прилеглих територій; місць зростання росички середньої, занесеної до Червоної книги України; місць поселення глухарів і тетеруків, водоплавних, болотних птахів; багатої та різноманітної флори й фауни.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження у природному стані місця зростання росички середньої;

створення умов для збереження місць поселення глухарів, тетеруків, водоплавних та болотних птахів;

збереження в природному стані джерел, що живлять річку Уборть;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні чи будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

будь-яке засмічення, забруднення території Заказника та його водних об'єктів; діяльність, що негативно впливає на гідрохімічний режим водойм, а саме: скид у водойми неочищених стічних вод підприємств, комунальних стічних вод, тирси, трісок, кори й інших шкідливих відходів виробництва тощо;

пошкодження, заготівля та знищення всіх видів водної і болотної рослинності;

забір води в межах Заказника для потреб промислових, сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення, зрошення;

порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг;

будь-які порушення стану водойм (випрямлення та поглиблення русел; зміна структури та конфігурації берегової лінії; виїмка ґрунту);

сплав лісу через територію Заказника;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок Заказника;

надання земельних ділянок під забудову;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з охороною території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

проведення рубок головного користування та прохідних рубок, а в місцях поселення і розмноження глухарів й тетеруків - усіх видів лісокористування;

заготівля живиці, деревних соків та другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені тощо);

збір рідкісних і занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів і плодів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, водної й трав'янистої рослинності;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву, в тому числі розорювання, заліснення, залуження ділянок (без відповідних обґрунтувань наукових закладів);

сінокосіння, за винятком спеціально відведених ділянок;

прогін худоби через територію Заказника, влаштовування пасовищ для худоби та пташників;

знищення й відлов усіх видів тварин, пошкодження їх гнізд, нір, інших сховищ і жител, збір пуху та яєць;

промислове, аматорське рибальство, добування інших об'єктів водного промислу;

відвідування території Заказника з 1 березня по 1 серпня;

мисливство, знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

використання мінеральних добрив;

зберігання на території Заказника всіх видів отрутохімікатів;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

використання на водоймах Заказника всіх видів моторних плавзасобів, крім транспорту інспекційних і рятувальних служб;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення багать;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

проведення заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали