МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 березня 2012 року N 214

Про затвердження Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Приазовський чапельник"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Приазовський чапельник", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 05.02.2001 N 27, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРНІТОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ПРИАЗОВСЬКИЙ ЧАПЕЛЬНИК"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Приазовський чапельник" (далі - Заказник) оголошений Указом Президента України від 04.11.2000 N 1207/2000 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 100 гектарів розташований на схід від селища Ялта, на землях запасу Ялтинської селищної ради (далі - Землекористувач) в Першотравневому районі Донецької області.

Територія Заказника являє собою заболочену ділянку заплави річки Мокра Білосарайка з великими важко доступними заростями очерету, невеликими глибинами (до 1,5 м), яка добре прогрівається влітку і є місцем гніздування великої кількості гідрофільних видів птахів.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Територія Заказника ввійшла до складу національного природного парку "Меотида", створеного Указом Президента України N 1099/2009 від 25.12.2009.

1.6. Землекористувач земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 87450, Донецька область, Першотравневий район, смт Ялта, вул. Совєтська, 21.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження цінних водно-болотних комплексів в заплаві р. Мокра Білосарайка як місця оселення і гніздування на північному узбережжі Азовського моря збереження найбільшої на північному узбережжі Азовського моря змішаної колонії чапель (великої білої, сірої та рудої), де щорічно на гніздуванні відмічається до 100 пар цих птахів.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

створення умов для збереження та охорони умов існування, відтворення та проживання різноманітного орнітологічного комплексу водно-болотних угідь, в тому числі виду, що занесений до Червоної книги України - ходуличник, та типових представників водоплавних птахів (качок, гусей, лисок, куликів та ін.);

збереження цінного у науковому відношенні природного комплексу на території Заказника "Приазовський чапельник";

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

будь-яке будівництво, яке може негативно вплинути на стан заповідних природних комплексів і об'єктів, та не пов'язане з охороною території Заказника;

рубки головного користування та прохідні рубки;

проведення меліоративних робіт, що зможуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

розвідувальні, підрівні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж та визначених для цієї мети земельних угідь;

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

знищення, пошкодження та зміна видового складу рослинного покриву;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-які порушення природного стану водно-болотних угідь;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошення;

будь-яке засмічення та забруднення території;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

знищення та відлов усіх видів диких тварин, птахів, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

діяльність, що негативно впливає на кормову базу птахів і диких тварин;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

мисливство;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок та водних об'єктів;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

проведення заходів щодо збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

проведення заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змін природних комплексів Заказника внаслідок негативного антропогенного впливу, стихійного лиха та інше;

обслуговування, експлуатація, реконструкція існуючих комунікацій, господарських споруд;

відвідування території, в тому числі туризм, з додержанням загальних вимог природоохоронного законодавства, окрім періоду розмноження птахів та годівлі молоді - з 1 квітня по 1 вересня включно;

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють збереженню та охороні території Заказника.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали