МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 березня 2012 року N 215

Про затвердження Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Єланчанські бакаї"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Єланчанські бакаї", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 31.05.2002 N 206, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРНІТОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ЄЛАНЧАНСЬКІ БАКАЇ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Орнітологічний заказник загальнодержавного значення "Єланчанські бакаї" (далі - Заказник) оголошений Указом Президента України від 21.02.2002 N 167/2002 "Про території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення".

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 289 гектарів розташований на території Новоазовського району Донецької області між м. Новоазовськ та с. Самсонове на землях Новоазовської міської ради (235 га) та ДП "Тельманівське лісове господарство" (Новоазовське лісництво, квартал 12, 54 га) (далі - Землекористувачі). Територія Заказника являє собою слабохвилясту рівнину, в місцях пониження якої сформувалися мілководні солоні лагуни - "бакаї" - з мулистим дном та глибинами не більше 1 метра.

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють в її межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Територія Заказника ввійшла до складу національного природного парку "Меотида", створеного Указом Президента України N 1099/2009 від 25.12.2009.

1.6. Землекористувачі земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах, територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувачів: ДП "Тельманівське лісове господарство", 87100, Донецька область, Тельманівський р-н, смт Тельманове, вул. Лісова, буд. 5;

Новоазовська міська рада, 87600, Донецька область, Новоазовський р-н, м. Новоазовськ, вул. Гриценка, буд. 92.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження водно-болотних угідь як місця оселення, гніздування та відпочинку багатьох видів птахів, серед яких дерихвіст степовий та лучний, зуйок морський, ходуличник, реготун чорноголовий, кулик-сорока, кроншнеп великий, поручайник, журавель сірий, що занесені до Червоної книги України.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження однієї з найбільш цінних ділянок водно-болотних угідь Азово-Чорноморського регіону, що є частиною водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення;

збереження та охорона умов гніздування та перебування під час міграції багатьох видів птахів, серед яких 9 видів занесено до Червоної книги України;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

будь-яке будівництво, яке може негативно вплинути на стан заповідних природних комплексів і об'єктів, та не пов'язане з охороною території Заказника;

проведення меліоративних робіт, що зможуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

рубки головного користування та прохідні рубки;

розвідувальні, підрівні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

знищення та відлов усіх видів диких тварин, птахів, розорення їхніх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць та пуху;

діяльність, що негативно впливає на кормову базу птахів і диких тварин;

знищення, пошкодження та зміна видового складу рослинного покриву;

сінокосіння в період гніздування (з 1 квітня по 1 вересня);

зберігання на території Заказника усіх видів отрутохімікатів;

розорювання земель, за винятком заходів по обмеженню розповсюдження лісових пожеж та визначених для цієї мети земельних угідь;

випас та прогін худоби в період гніздування птахів (з 1 квітня по 1 вересня), влаштування загонів для худоби та пташників, поза межами визначених ділянок;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-які порушення природного стану водно-болотних угідь;

забір води в межах Заказника для потреб промислових та сільськогосподарських підприємств, комунальних потреб, обводнення та зрошення;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

організація таборів, місць відпочинку, автомобільних та човнових стоянок, розведення вогнищ, крім спеціально відведених місць;

рибальство (добування інших об'єктів водного промислу) в період гніздування птахів (з 1 квітня по 1 вересня);

будь-яке засмічення та забруднення території та його водних об'єктів;

мисливство;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок та водних об'єктів;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних комплексів, втрати наукової та природоохоронної цінності Заказника.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

проведення заходів щодо збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

проведення заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змін природних комплексів Заказника внаслідок негативного антропогенного впливу, стихійного лиха та інше;

обслуговування, експлуатація, реконструкція існуючих комунікацій, господарських споруд;

відвідування території, в тому числі туризм, з додержанням загальних вимог природоохоронного законодавства, окрім періоду розмноження птахів та годівлі молоді - з 1 квітня по 1 вересня включно;

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачами.

3.5. На Землекористувачів у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють збереженню та охороні території Заказника.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали