МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 листопада 2011 року N 485

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Буський парк"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Буський парк", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
29.11.2011 N 485

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПАРК-ПАМ'ЯТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "БУСЬКИЙ ПАРК"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Буський парк" (далі - Парк-пам'ятка) оголошено постановою колегії Держкомітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи від 22.07.72 N 22. Рішенням виконавчого комітету Львівської обласної ради народних депутатів від 09.10.84 N 495 "Про мережу територій і об'єктів природно-заповідного фонду області" внесено зміни щодо площі Парку-пам'ятки.

1.2. Парк-пам'ятка входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Парк-пам'ятка загальною площею 8,0 гектарів розташована у місті Буськ Львівської області на території земель Буського міського комунального підприємства (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Парку-пам'ятки, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Парку-пам'ятки в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Парку-пам'ятки.

1.6. Межі Парку-пам'ятки встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Юридична адреса Землекористувача:

80500, Буське міське комунальне підприємство, Львівська обл., м. Буськ, пл. 900-річчя Буська, 1.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Парк-пам'ятку оголошено з метою збереження старовинного парку, закладеного у XVII столітті, у якому зростає багато вікових дерев.

2.2. Завданнями Парку-пам'ятки є:

збереження, відтворення і відновлення цінних порід дерев;

використання Парку-пам'ятки в виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Парку-пам'ятки забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

порушення паркових композицій шляхом рубки чи підсадки дерев, не передбаченої затвердженим у встановленому порядку Проектом утримання та реконструкції Парку-пам'ятки;

будь-яке засмічення та забруднення території Парку-пам'ятки;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Парку-пам'ятки;

передача в господарське використання окремих територій та об'єктів.

3.2. Для збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Парку-пам'ятки дозволяється у встановленому порядку науково-дослідна, еколого-освітня, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Парку-пам'ятки і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення дотримання режиму охорони території земельних ділянок у межах Парку-пам'ятки здійснюється Землекористувачем.

3.6. Режим охорони території Парку-пам'ятки враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. На Землекористувача у межах Парку-пам'ятки оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку-пам'ятки проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали