МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 лютого 2012 року N 122

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Утьос-Карасан"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Утьос-Карасан", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПАРК-ПАМ'ЯТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "УТЬОС-КАРАСАН"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Утьос-Карасан" (далі парк-пам'ятка) - об'єкт природно-заповідного фонду України.

Відповідно до постанови Ради Міністрів від 29.01.60 N 105 "Про затвердження списку найбільш визначних парків - пам'яток садово-паркової архітектури Української РСР" до списку парків - пам'яток садово-паркової архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, увійшли "Карасанський парк" та "Парк санаторію "Утьос", які розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 01.11.68 N 1085-р об'єднано в один парк - пам'ятку садово-паркової архітектури "Утьос-Карасан".

Згідно з постановою колегії Держкомітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи від 26.07.72 N 22 даний парк віднесено до категорії парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва і затверджено під назвою "Парк санаторію "Утьос-Карасан".

Постановою Держкомітету УРСР по екології і раціональному природокористуванню від 30.08.90 N 18 "Про затвердження переліку державних парків - пам'яток садово-паркового мистецтва республіканського значення" затверджено перелік державних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва станом на 01.07.90 відповідно до результатів проведеної інвентаризації і визначено даний об'єкт як парк - пам'ятку садово-паркового мистецтва республіканського значення "Парк санаторію "Утьос-Карасан".

1.2. Парк-пам'ятка - унікальний старовинний парк, заснований на Південному узбережжі Криму в першій половині XIX століття (у межах території ЗАТ "Санаторій "Карасан") та середині XIX століття (у межах територій ЗАТ "Санаторій "Утьос", ТОВ "Будівельна компанія "Артекс" і Маломаяцької сільської ради).

1.3. Парк-пам'ятка входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання. Є складовою частиною системи територій і об'єктів, які знаходяться під особливою охороною, для яких встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.4. Парк-пам'ятка, загальною площею 23 гектара, розташована на території АР Крим, в адміністративних межах м. Алушти - смт Партеніт Партенітської сільської ради, с. Утьос Маломаяцької сільської ради і знаходиться у віданні ЗАТ "Санаторій "Карасан" - 18 га, ЗАТ "Санаторій "Утьос" - 3,9643 га, ТОВ "Будівельна компанія "Артекс" - 0,8618 га, Маломаяцької сільської ради - 0,1739 га (далі - Землекористувачі).

1.5. Територія, оголошена парком-пам'яткою, не вилучається з користування Землекористувачів, які здійснюють на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Межі парку-пам'ятки встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Землекористувачі на території парку-пам'ятки в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території парку-пам'ятки.

1.8. Юридичні адреси Землекористувачів:

ЗАТ "Санаторій "Карасан": 98542, АР Крим, м. Алушта, смт Партеніт, вул. Васильченка, буд. 10;

ЗАТ "Санаторій "Утьос": 98541, АР Крим, м. Алушта, с. Утьос, вул. Гагаріної, буд. 5;

ТОВ "Будівельна компанія "Артекс": 98670, АР Крим, м. Ялта, смт Кореїз, вул. Джерельна, буд. 14, кв. 59;

Маломаяцька сільська рада: 98540, АР Крим, м. Алушта, с. Малий Маяк, вул. Кооперативна, буд. 8.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Парк - пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Утьос-Карасан" є видатним цінним зразком паркового будівництва першої половини - середини XIX століття, яку створено з метою:

збереження унікального для Південнобережного регіону Криму паркового ландшафту, а також усього комплексу рослинного і тваринного світу;

збереження і оголошення цінного флористичного комплексу, що налічує понад 220 видів і форм флори, з яких понад 30 видів є рідкісними, близько 200 екземплярів дерев, вік яких досягає 100 - 400 років, і більше 100 екземплярів рослин, занесених до Червоної книги України (в межах території ЗАТ "Санаторій "Карасан"), 113 видів і форм дерев та чагарників (в межах територій ЗАТ "Утьос", ТОВ "Будівельна компанія "Артекс" і Маломаяцької сільської ради);

збереження рідкісних видів фауни, занесених до Червоної книги України.

2.2. Основними завданнями парку-пам'ятки є:

створення умов для збереження на його території природних і штучних паркових ландшафтів першої половини - середини XIX століття;

охорона умов збереження і відновлення генофонду рідкісних і типових видів флори і фауни, а також природних рідкісних рослинних угруповань, включених до Зеленої книги України, зокрема, збереження унікальних природних угруповань з ялівцю високого і фісташки туполистої;

збереження цінних рослин - інтродуцентів, вікових і старіших дерев-довгожителів як національного надбання країни;

сприяння в проведенні науково-дослідної роботи з вивчення цінних природних і унікальних паркових ландшафтів;

сприяння еколого-просвітньому вихованню населення, пропаганді охорони навколишнього природного середовища;

використання території в наукових, оздоровчих, рекреаційних і еколого-виховних цілях.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ І ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території парку-пам'ятки забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану.

3.2. На території парку-пам'ятки з метою забезпечення виконання поставлених завдань та визначення режиму охорони території у межах ЗАТ "Санаторій "Карасан", ЗАТ "Санаторій "Утьос", ТОВ "Будівельна компанія "Артекс " і Маломаяцької сільської ради виділяються такі зони:

експозиційна зона (з розподілом на паркову, буферну, рекреаційну і лісопаркову підзони у межах ЗАТ "Санаторій "Карасан" згідно з Проектом утримання та реконструкції парку) - територія для вільного пересування, проживання, оздоровлення, проведення дозвілля;

господарська зона (службова зона для технічного забезпечення життєздатності парку-пам'ятки та відомчого житлового фонду).

Експозиційна зона. Експозиційна зона призначена для збереження та відновлення цінного природного і паркового комплексів парку-пам'ятки.

На території експозиційної зони забороняється будь-яка господарська або інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об'єкти, а саме:

будь-яке будівництво, яке може вплинути на зміну характеру місцевості і ландшафтів, не пов'язане з охороною території;

меліоративні і інші роботи, які можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

проведення рубок головного користування та прохідних рубок;

знищення і пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'янистої рослинності;

знищення і істотні зміни видового складу рослинного покриву (без відповідних обґрунтувань наукових установ);

збір рідкісних, занесених до Червоної книги України, видів рослин, їх квітів і плодів;

збір і заготівля насіння дерев і чагарників, декоративних плодів, горіхів, трав'янистих і лікарських рослин;

сінокосіння, за винятком стрижки газонів;

використання хімічних засобів боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, за винятком окремих ситуацій, коли є загроза існуванню природного комплексу, що охороняється на підставі наукового обґрунтування за погодженням з Мінприроди;

знищення і вилов усіх видів тварин, розорення гнізд, інших притулків і жител, збір яєць;

інтродукція нових видів рослин (без відповідних, узгоджених у встановленому порядку, обґрунтувань наукових установ);

будь-яке забруднення і засмічення території;

не лімітоване у встановленому порядку відвідування території місцевим населенням і туристами;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком службового транспорту Землекористувачів, протипожежної техніки;

проїзд автотранспорту по набережній, що відноситься безпосередньо до парку-пам'ятки;

організація автостоянок автотранспорту на території парку-пам'ятки без відповідного дозволу у встановленому порядку;

передача в господарське використання окремих земельних ділянок парку-пам'ятки;

зміна меж, самовільне використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

розведення вогнищ, спалювання сухої рослинності або її залишків та деревини;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків, доріжок, рекреаційних об'єктів та садово-паркових форм;

використання пестицидів, забруднення земель та водойм хімічними речовинами, відходами, неочищеними стічними водами, влаштування сміттєзвалищ, складування матеріалів;

проведення інших видів робіт, які можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного і паркового комплексів парку-пам'ятки.

На території експозиційної зони для збереження і відновлення корінних природних і паркових комплексів, що історично склалися, проведення науково-дослідної роботи, використання території в оздоровчих, рекреаційних і еколого-виховних цілях допускаються:

всі заходи, направлені на поліпшення стану унікального природного і паркового комплексів на території парку-пам'ятки, реконструкція або будівництво об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед ЗАТ "Санаторій "Карасан", ЗАТ "Санаторій "Утьос" і ТОВ "Будівельна компанія "Артекс" завдань, у віданні яких знаходиться парк-пам'ятка, здійснюються згідно з Проектом утримання та реконструкції, затвердженим у встановленому порядку;

на ділянках, де зосереджені елементи садибної архітектури та пейзажні композиції, які визначають естетичну цінність об'єкта, можливі ремонт насаджень і реставрація архітектури, що зберігають архітектурно-пейзажне планування та відповідні художні візуальні ефекти цієї підзони;

заходи щодо оптимізації насадження, реконструкції та модернізації господарської інфраструктури відповідно до профільного призначення санаторно-курортного комплексу ЗАТ "Санаторій Карасан", ЗАТ "Санаторій "Утьос" і ТОВ "Будівельна компанія "Артекс", які не повинні порушувати архітектурно-пейзажного планування та відповідні художньо-візуальні ефекти у підзоні колишнього садибного парку та погоджуються з органами виконавчої влади в порядку, встановленому законодавством;

виконання відновлюваних робіт на землях з порушеними корінними природними і парковими комплексами, вживання заходів щодо запобігання внаслідок антропогенній дії, а саме: збереження і відновлення природних рідкісних рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України, паркових культур фітоценозів, що історично склалися, рідкісних видів рослин і тварин, включених до Червоної книги України, проведення протиепізоотичних заходів згідно з вимогами законодавства;

здійснення догляду за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції і відходу з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу замість загиблих, впровадження способів запобігання самосіву, збереження композицій з дерев, чагарників і квітів, трав'янистих газонів;

збирання гербарію, колекцій і інших матеріалів, пов'язаних з виконанням можливих наукових досліджень у встановленому порядку;

за запитом адміністрації ЗАТ "Санаторій "Карасан", ЗАТ "Санаторій "Утьос" і ТОВ "Будівельна компанія "Артекс" можуть проводитися роботи, пов'язані з ліквідацією вогнищ шкідників і хвороб або недопущення їх появи, а також інші заходи, які направлені на охорону природних і паркових комплексів, ліквідацію наслідків аварій та стихійних лих у встановленому порядку.

Для ліквідації аварій і стихійних лих, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей або знищенню природних і паркових комплексів, термінові заходи здійснюються за рішенням правління ЗАТ "Санаторій "Карасан", ЗАТ "Санаторій "Утьос" і ТОВ "Будівельна компанія "Артекс".

Усі види робіт, які пов'язані з втручанням в природні і паркові комплекси на території експозиційної зони, здійснюються на підставі наукового обґрунтування та дозвільних документів відповідно до вимог законодавства.

3.3. Господарська зона призначена для проведення господарської діяльності, пов'язаної з виконанням завдань парку-пам'ятки, зокрема для забезпечення життєздатності.

Господарська діяльність здійснюється з дотриманням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

3.4. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.5. Відвідування території парку-пам'ятки в науково-дослідних, оздоровчих, рекреаційних і еколого-виховних цілях, проведення екскурсій і масовий відпочинок населення допускаються на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.6. На Землекористувачів у межах парку-пам'ятки оформляються у встановленому порядку охоронні зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачами і утримується на їх кошти.

3.9. Відповідальність за дотриманням режиму території парку-пам'ятки покладається на Землекористувачів.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу парку-пам'ятки проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали