МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 192

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Кардамичівський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Кардамичівський", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАРК-ПАМ'ЯТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КАРДАМИЧІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Кардамичівський" (далі - Парк-пам'ятка) оголошено постановою колегії Держкомітету Ради Міністрів УРСР по охороні природи від 26.07.72 N 22.

1.2. Парк-пам'ятка входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Парк-пам'ятка загальною площею 49 гектарів розташований на території Новоселівської сільської ради Великомихайлівського району Одеської області в користуванні ДП "Великомихайлівське лісове господарство" в кварталі 75 (далі - Землекористувач).

1.4. В системі ландшафтного районування територія входить до зони височинних рівнин еолово-делювіальних лесових, хвилястих, сильно розчленованих, з антропогеновим покривом, на неогенових піщано-глинистих і вапнякових відкладах. Ландшафт території відноситься до системи ландшафтів балково-яружної мережі.

1.5. Територія, якій надано статус Парку-пам'ятки, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Парку-пам'ятки в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Парку-пам'ятки.

1.7. Межі Парку-пам'ятки встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача:

67103, вул. Леніна, с. Ново-Петрівка, Великомихайлівський район, Одеська область, тел./факс: (04859) 2-11-48.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Парк-пам'ятку оголошено з метою охорони та збереження старовинного лісопарку другої половини XIX століття, як цінного зразка паркобудівництва, використання в естетичних, природоохоронних і оздоровчих цілях, де зростає більше 50-ти видів дерев і чагарників та існує облаштоване джерело питної води.

2.2. Основними завданнями Парку-пам'ятки є:

забезпечення збереження і раціонального використання природних ресурсів в естетичних, виховних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Парку-пам'ятки забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

підсочка лісу, знищення та пошкодження дерев, підліску, підросту, чагарників та трав'яного покриву;

збирання рідкісних та занесених до Червоної книги України і регіонального Переліку видів рослин (у тому числі їх квітів, насіння, плодів, коріння) і тварин;

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-які порушення ґрунтового покриву, розкопки;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових, охоронних знаків, алей, стежок, рекреаційних об'єктів і паркових меблів;

самовільне влаштування городів, пошкодження дерев, кущів, квітників;

захаращення території, вивезення і звалювання у не відведених для цього місцях відходів, сміття, трави, гілок, деревини, снігу, листя тощо;

складування видалених насаджень, будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання;

встановлення об'єктів зовнішньої реклами, торговельних лотків, павільйонів, кіосків тощо, без відповідних дозволів та погоджень;

посипання кухонною сіллю чи іншими хімічними засобами доріг і стежок;

знищення чи пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності, гілок дерев;

спалювання сухої рослинності, розведення багаття та порушення інших правил протипожежної безпеки;

добування з дерев соку, смоли, нанесення механічних пошкоджень;

проведення рубок головного користування та прохідні рубки;

знищення мурашників, відлов та добування тварин, включаючи мисливство, за винятком селекційного і вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи;

знаходження на території зі знаряддями лову об'єктів тваринного світу, забороненими до використання;

здійснення сінокосіння, крім догляду за газонами і знищення бур'янів та за виключенням спеціально відведених ділянок;

випасання худоби, вигул та дресирування тварин у не відведених для цього місцях;

організований туризм в період розмноження та відгодівлі молоді - протягом травня-липня;

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та дозволу Мінприроди;

псування та забруднення земель виробничими, комунальними та іншими відходами, влаштування смітників;

влаштування стоянок автомашин;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

здійснення ремонту, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Парку-пам'ятки;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Парку-пам'ятки дозволяється у встановленому порядку:

регулювання чисельності окремих видів диких тварин, які завдають значної шкоди природному комплексу, що охороняється;

догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вжиття заходів щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів; санітарні рубки та рубки догляду проводяться у період з жовтня по квітень;

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Парку-пам'ятки і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Парку-пам'ятки.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Парку-пам'ятки здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Парку-пам'ятки оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим охорони території Парку-пам'ятки враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Парку-пам'ятки здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку-пам'ятки проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали