ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 грудня 2011 року N 483

Про затвердження Положення про порядок підготовки вихідних даних на проектування поточного і капітального ремонту, реконструкції та будівництва автомобільних доріг

З метою прийняття ефективних проектних рішень та підвищення якості проектної документації на поточний і капітальний ремонт, реконструкцію і будівництво автомобільних доріг та дорожніх об'єктів наказую:

1. Затвердити Положення про порядок підготовки вихідних даних на проектування поточного і капітального ремонту, реконструкції та будівництва автомобільних доріг (далі - Положення).

2. Управлінню науково-технічної політики (Крижанівський О. Є.) у тижневий термін довести Положення службам автомобільних доріг в АР Крим, областях та м. Севастополь.

3. Департаменту автомобільних доріг (Сухоносов О. В.), Департаменту капітального будівництва та інвестиційної політики (Цепелєв С. Ю.), Департаменту фінансів та економічної політики (Загорняк О. В.) передбачати щорічно видатки на фінансування передпроектних робіт.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Голови, голова
комісії з проведення реорганізації

Є. Прусенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби автомобільних доріг України
26.12.2011 N 483

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підготовки вихідних даних на проектування поточного і капітального ремонту, реконструкції та будівництва автомобільних доріг

Відповідно до п. 2.1 ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" (далі - ДБН А.2.2-3) проектні та вишукувальні роботи виконуються на підставі договорів (контрактів) між Замовником і Проектувальником.

Договір можна укладати на виконання передпроектних робіт, комплексу проектних робіт, вишукувальних робіт, окремих стадій та розділів проекту.

Відповідно до п. 2.2 ДБН А.2.2-3 вихідні дані для виконання проектних робіт на відповідній стадії Замовник зобов'язаний надати до початку виконання проектно-вишукувальних робіт. До складу вихідних даних належать:

- містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;

- акт вибору майданчика (траси);

- технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта (ТУ);

- завдання на проектування;

- інші вихідні дані.

На існуючих автомобільних дорогах у разі втрати несучої здатності дорожнього одягу, значного погіршення рівності і шорсткості дорожнього покриття, що встановлено, як правило, за даними Системи управління станом покриття (СУСП), або погіршення транспортно-експлуатаційного стану інших елементів дороги чи дорожніх об'єктів балансоутримувач дороги (далі - Замовник) повинен підготувати завдання на проектування покращення їхнього транспортно-експлуатаційного стану шляхом доведення його до нормативних значень.

Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожніх об'єктів необхідно здійснювати шляхом поточного ремонту, а в разі неможливості зазначеним чином досягти нормативних значень - шляхом капітального ремонту або реконструкції.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Для розроблення завдання на проектування необхідно підготувати вихідні дані та визначити наступні показники автомобільної дороги:

- потужність об'єкта;

- стадійність проектування;

- види і обсяги інженерних вишукувань;

- вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група складності умов будівництва, підроблювані і підтоплювані території тощо);

- черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів;

- розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах;

- попередні погодження проектних пропозицій із зацікавленими відомствами;

- підготовка демонстраційних матеріалів;

- виконання науково-технічного супроводу у процесі проектування і будівництва;

- характеристика об'єкта (визначення категорії автомобільної дороги, її протяжності, орієнтовної вартості будівництва та вартості проектно-вишукувальних робіт (ПВР), кількості штучних споруд та їх попередньої характеристики, дорожніх розв'язок, визначення орієнтовних площ відведення землі та власників (користувачів) земельних ділянок та проблемних ділянок з відведення землі, дослідження інженерних комунікацій у смузі відведення та отримання технічних умов на їх перевлаштування);

- проведення попередніх екологічних вишукувань та складання довідки про наміри та ін.

1.2. З метою підготовки вихідних даних для виконання проектних робіт для автомобільних доріг державного значення та доріг місцевого значення I і II категорій та інших складних дорожніх об'єктів (далі - автомобільні дороги) виконуються передпроектні роботи.

1.3. Передпроектні роботи виконуються проектними організаціями (далі - Проектувальник). Виконання передпроектної роботи необхідно доручати Проектувальнику, який має у своєму складі висококваліфікованих фахівців, оснащений сучасним геодезичним, геологічним і лабораторним обладнанням, має сучасні програмні комплекси та відповідний архів проектної документації для даної ділянки дороги.

1.4. Результатом передпроектної роботи повинні бути вихідні дані для виконання проектних робіт відповідно до ДБН А.2.2-3, у т. ч. проект завдання на проектування, перелік основних даних та вимог, а також технічна частина тендерної документації на проектування.

1.5. Обсяги робіт, що виконуються на етапі передпроектної роботи, повинні виключатись із відповідних обсягів проектних робіт.

2. РОЗРОБЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ПЕРЕДПРОЕКТНОЇ РОБОТИ ТА НА ПРОЕКТУВАННЯ

2.1. Завдання на виконання передпроектної роботи складається Замовником у довільній формі, погоджується із Департаментом автомобільних доріг та Департаментом капітального будівництва та інвестиційної політики, розглядається на технічній раді Укравтодору та затверджується заступником Голови Укравтодору.

2.2. Склад, обсяг і вартість передпроектних робіт визначаються відповідним договором (контрактом) Замовника з Проектувальником, що укладається у відповідності з чинним законодавством.

Склад передпроектних робіт встановлюється у кожному конкретному випадку самостійно і може передбачати:

- дослідження інтенсивності руху та складу транспортних потоків, конструкції та стану існуючого земляного полотна, дорожнього одягу, штучних споруд;

- зміну траси автомобільної дороги з попереднім погодженням з місцевими органами влади та місцевого самоврядування; визначення орієнтовних площ відведення землі та власників (користувачів) земельних ділянок та проблемних ділянок з відведення землі;

- попередні геологічні та гідрологічні вишукування;

- дослідження інженерних комунікацій у смузі відведення та по можливості отримання технічних умов на їх перевлаштування;

- проведення екологічних вишукувань та складання довідки про наміри;

- визначення категорії дороги, орієнтовної вартості будівництва (реконструкції, капітального ремонту) та вартості проектно-вишукувальних робіт (ПВР);

- розроблення тендерної документації на ПВР та ін.

2.3. Джерелом фінансування передпроектних робіт на існуючих дорогах є кошти на розроблення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт автомобільних доріг.

Джерелом фінансування передпроектних робіт на будівництво нових доріг є кошти, передбачені на капітальні видатки.

2.4. Передпроектна документація повинна відповідати вимогам ДСТУ Б А.2.4-4-2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації" і передаватись Замовнику у встановлені договором (контрактом) терміни у вигляді книг, альбомів, папок, що мають підписані і скріплені печаткою Проектувальника титульні листи, та на електронних носіях відповідно до чинного законодавства.

2.5. Основним висновком передпроектної роботи на існуючих дорогах мають бути обґрунтовані рекомендації щодо способу покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги - поточний ремонт, капітальний ремонт, реконструкція.

2.6. Завдання на проектування покращення транспортно-експлуатаційного стану існуючої автомобільної дороги шляхом виконання поточного, капітального ремонту або реконструкції та на проектування будівництва нової дороги розробляється Замовником на основі даних передпроектної роботи.

3. ПОГОДЖЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

3.1. Рішення щодо схвалення завдання на проектування приймається технічною радою Укравтодору за результатами розгляду передпроектної документації.

3.2. Завдання на проектування поточного ремонту затверджує Замовник.

3.3. Завдання на проектування капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва затверджується згідно наказу Укравтодору від 26.04.2010 N 128 "Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно розробки, погодження, затвердження проектів будівництва об'єктів дорожнього господарства та титулів будов (об'єктів)".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали