ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 26.04.2011 р. N 289/7

Про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету міської ради з цього питання

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про охорону культурної спадщини", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" та "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Державними санітарними нормами і правилами при встановленні технічних елементів (пристроїв), Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.95 р. N 244, із змінами та доповненнями, Правилами користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 р. N 572, із змінами та доповненнями, з метою запобігання пошкоджень конструкцій дахів (покриття) та оголовків димовентиляційних каналів, фасадів багатоповерхових житлових будинків та інших споруд, упорядкування встановлення технічних елементів (пристроїв) тощо, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях (додається).

2. Встановити, що:

2.1. Положення є обов'язковим для виконання фізичними та юридичними особами всіх форм власності на території м. Чернівців, які беруть участь у відносинах щодо встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах.

2.2. Погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях відповідно до вимог зазначеного Положення видається управліннями житлового господарства районних у м. Чернівцях рад.

2.3. Встановлені технічні елементи (пристрої) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях з порушенням вимог зазначеного Положення підлягають демонтажу.

2.4. Притягнення до відповідальності за порушення вимог цього Положення покладається на адміністративні комісії при виконавчих комітетах Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних у місті Чернівцях рад.

3. Зобов'язати управління житлового господарства Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних у місті Чернівцях рад та балансоутримувачів (власників) будівель при здійсненні капітального ремонту (реконструкції) дахів житлових будинків встановлювати конструкції для розміщення і впорядкування колективних антен та інших технічних елементів (пристроїв).

4. Вважати такими, що втратили чинність:

4.1. Рішення виконавчого комітету міської ради від 09.10.2007 року N 764/19 "Про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях та відміну раніше прийнятого рішення виконкому міської ради від 23.10.73 р. N 524/22".

4.2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 10.11.2009 року N 806/21 "Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 09.10.2007 року N 764/19 "Про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях та відміну раніше прийнятого рішення виконкому міської ради від 23.10.73 року N 524/22".

5. Повторне відстеження результативності цього рішення здійснити через один рік після набрання ним чинності.

6. Це рішення набуває чинності з дня опублікування його в газеті "Чернівці" та підлягає розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

7. Відділу інформації міської ради (Вишневській І. М.) забезпечити оприлюднення цього рішення через засоби масової інформації.

8. Організацію виконання цього рішення покласти на голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних в місті Чернівцях рад Мельничука В. А., Бурегу Ю. І., Пазюка М. Д., департаменти житлово-комунального господарства (Шумейко О. М.) та містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Юрчак А. П.).

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В. Т.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
26.04.2011 N 289/7


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях

I. Загальні положення

1.1. Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях (надалі - Положення), розроблено відповідно до Кодексу України "Про адміністративні правопорушення", Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону культурної спадщини", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації", "Про оренду державного та комунального майна, "Про підтвердження відповідності", Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 року N 572, із змінами та доповненнями, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.95 року N 244, із змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року N 1253 "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб" та у відповідності до ДБН В.2.2-15-2005. "Будинки і споруди. Житлові будинки".

1.2. Положення врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах житлового та громадського призначення в м. Чернівцях.

1.3. Положення є обов'язковим для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності на території м. Чернівців, які беруть участь у відносинах щодо встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах.

1.4. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються на будівлях і спорудах міста Чернівців, повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

1.5. Встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в межах історичних ареалів м. Чернівців дозволяється тільки за погодженням відділу пам'яток архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

1.6. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснюють управління житлового господарства районних в місті Чернівцях рад.

II. Поняття і терміни

2.1. Технічними елементами (пристроями), що розміщуються на будівельних конструкціях житлової і громадської забудови є:

2.1.1. Пристрої та устаткування інженерного забезпечення будинків (пристрої і устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря).

2.1.2. Індивідуальні телевізійні антени, антени супутникового телебачення та інше.

2.1.3. Фасадні рекламно-інформаційні вивіски.

2.1.4. Пристрої для підсвітки та освітлення фасадів будинків.

2.1.5. Кабельні лінії електрозв'язку і електропостачання.

2.1.6. Технічні засоби телекомунікацій- обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

2.2. Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, здана в експлуатацію та на яку отримані правовстановлюючі документи і призначена для постійного в ній проживання.

2.3. Будівлі і споруди громадського призначення - основні типи дитячих та шкільних закладів, охорони здоров'я і відпочинку, спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, підприємств побутового обслуговування, соціального захисту населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і інші технічні споруди, в т. ч. опори.

2.4. Історичний ареал - це частина населеного місця, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форми забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

2.5. Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію.

2.6. Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване відповідно до чинного законодавства України.

2.7. Користувач (орендар, наймач) - фізичні та юридичні особи, які за погодженням з власником використовують житловий будинок, будівлю, споруду, нежитлове приміщення для власних потреб.

2.8. Самовільне встановлення технічних елементів (пристроїв) - це розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без оформлення у визначеному порядку погодження на їх розміщення та порушення вимог цього Положення.

2.9. Ушкодження будівельних конструкцій будівель і споруд - це погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв).

2.10. Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання(приймання) знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

2.11. Заявник (Замовник) - суб'єкт господарювання, який замовляє та отримує погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівельних конструкціях будівель і споруд та здійснює плату за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж.

III. Обмеження та заборона на встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах м. Чернівців

3.1. Забороняється:

3.1.1. Розміщення технічних елементів (пристроїв) на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць та площ, які розташовані в межах історичних ареалів м. Чернівців та магістральних вулиць, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям (пункт 2.1.1 - 2.1.6).

3.1.2. Розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Положенням (пункт 2.1.3 - 2.1.6).

3.1.3. Встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів (пункт 2.1.1 - 2.1.6).

3.2. Обмеження (пункт 2.1.1 - 2.1.2):

3.2.1. Встановлення приладів кондиціонування повітря, за межами історичних ареалів м. Чернівців, дозволяється за умови обов'язкового відведення конденсату у внутрішньобудинкові мережі водовідведення, або водостічні труби із наступною герметизацією місця врізки.

3.2.2. Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови обов'язкової герметизації місця врізки.

IV. Порядок отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях

4.1. Для отримання погодження на розміщення фасадних рекламно-інформаційних вивісок, пристроїв для підсвітки та освітлення фасадів будинків (пункт 2.1.3 - 2.1.4) проектними організаціями виготовляється паспорт, який погоджується департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

4.2. Для отримання погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на конструкціях будівель та споруд, зазначених в пунктах 2.1.5 - 2.1.6, Замовник подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до управління житлового господарства районної у місті Чернівцях ради.

До заяви додається:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- копія довідки ЄДРПОУ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) на здійснення технічного обслуговування мережі або довідка про рішення НКРЗ щодо включення Заявника до реєстру суб'єктів господарювання у сфері телекомунікації;

- попередній висновок обласної державної санітарно-епідеміологічної служби у випадку встановлення радіотехнічних об'єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище;

- копія робочого проекту та схеми ліній магістралей електрозв'язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі, виготовленою в масштабі 1*2000 (один до двох тисяч);

- копія договору з власником будинку або уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв).

4.3. Порядок погодження робочого проекту:

4.3.1. Копію робочого проекту прокладання кабелю між будинками та спорудами, із зазначенням місця розміщення елементу (пристрою) і конструкції кріплення, погоджують управління містобудування та архітектури, відділ пам'яток архітектури (при розміщенні в межах історичних ареалів м. Чернівців) департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, балансоутримувач (власник) будинку, відділ транспорту, зв'язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

4.3.2. Установами, якими погоджується робочий проект, здійснюється перевірка правильності прокладання кабеля із зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення. У випадку відсутності зауважень в термін, що не перевищує 7 календарних днів, робочий проект погоджується без стягнення за це оплати.

4.3.3. У разі виявлення недоліків, або інших можливостей прокладання телекомунікаційної мережі на базі своїх чи інших суб'єктів господарювання вільних ресурсів, протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.3.4. Замовником впродовж 10 робочих днів, з моменту отримання зауважень, усуваються виявлені недоліки, проводиться бронювання вільних ресурсів на 30 робочих днів та надається робочий проект на повторний розгляд. При цьому, висунення будь-яких нових зауважень з боку сторін, якими погоджується проект, крім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

4.3.5. При встановленні радіотехнічних об'єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище з зазначенням місця розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках і спорудах, копію робочого проекту додатково погоджує Державна інспекція електрозв'язку в Чернівецькій області.

4.4. Порядок розгляду заяв:

4.4.1. Заява встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 1) подається Замовником в управління житлового господарства районної у місті Чернівцях ради, впродовж одного календарного місяця від останньої з дат погоджень, зафіксованих на робочому проекті.

4.4.2. Управлінням житлового господарства районної у місті Чернівцях ради здійснюється перевірка наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що не перевищує 7 календарних днів, видається Погодження встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 2) без стягнення за це оплати.

4.4.3. У разі виявлення недоліків протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту, повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.4.4. Управління житлового господарства районної у місті Чернівцях ради має право мотивовано відмовити Замовнику у видачі погодження винятково з таких причин:

4.4.4.1. Наявність простроченої, протягом трьох місяців, заборгованості заявника за раніше надані балансоутримувачем місця з розміщення обладнання, або за відсутності договору з власником будинку або з уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

4.4.4.2. Якщо Замовник впродовж 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше не усунув їх, та не повідомив про це управління житлового господарства відповідної районної у місті Чернівцях ради.

4.4.5. Погодження видається на 1 рік. У випадку коли Замовник не скористався погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

4.4.6. Після виконання робіт Замовником оформляється Акт (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності згідно з додатком 3) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту із залученням управління житлового господарства районної у місті Чернівцях ради та балансоутримувача (власника) будинку.

4.4.7. Копію Погодження та Акта робочої комісії управління житлового господарства районної у місті Чернівцях ради передає до відділу транспорту, зв'язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства міської ради для реєстрації.

V. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів на будівлях і спорудах в м. Чернівцях

5.1. Телекомунікаційні мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

5.1.1. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабеля живлення прокладаються в металевому рукаві або пластиковій гофрі, а в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів, з негорючого електричного кабелю.

5.1.2. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

5.1.3. В приміщеннях телекомунікаційна мережа прокладається в кабельних каналах.

5.1.4 Через проїжджу частину між будинками прокладаються лише магістральні кабеля. Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабеля не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними.

5.1.5. Маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів здійснюється на вході і виході з будинку та з комутаційної шафи.

5.1.6. При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому Замовнику телекомунікації, з зазначенням контактних телефонних номерів.

5.2. На Замовника покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

5.3. Узгодження місця розміщення обладнання на будівлях та спорудах здійснюється Замовником з балансоутримувачем (власником) будинку під час погодження робочого проекту.

5.4. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів балансоутримувач (власник) будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питань щодо впорядкування, переносу або відновлення мереж.

VI. Методика розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж

6.1. Методику розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади м. Чернівців, інших форм власності (далі - Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління та подальшої експлуатації телекомунікаційних мереж.

6.1.1. Плата за користування майном є платежем у формах, визначених законодавством України, який вноситься балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд) Замовником незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору.

6.1.2. Комунальні платежі, в т. ч. за користування електроенергією, сплачуються Замовником відповідним постачальникам послуг за окремими договорами або балансоутримувачам (власникам) будівель (споруд), якщо це визначено відповідним договором.

6.1.3. Плата Замовником проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до його кінця.

6.1.4. Плата за користування майном зараховується на поточні рахунки балансоутримувача (власника) будівлі (споруди).

6.1.5. Плата за прокладання кабельних ліній електрозв'язку і електропостачання з використанням підземних та наземних технічних засобів телекомунікацій (каналізація та кабельні проходи в будівлях (спорудах) не стягується.

6.1.6. При укладанні договору плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж за згодою сторін враховувати, що розмір мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності може бути переглянутий відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.1.7. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) визначається за формулою:

Он.м. = Вп + Вп х Sзаг.каб.

Он.м. - щомісячна плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) без врахування податку на додану вартість (грн.);

Вп - визначена відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності, в яку входить площа обладнання, що розташовується на будівлях та спорудах, в грн.).

Балансоутримувачами (власниками) будівель (споруд) інших форм власності може самостійно встановлюватися мінімальний розмір місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна (Вп). Проте він не повинен перевищувати 5 відсотків від розміру такого показника, встановленого рішенням виконавчого комітету міської ради.

Sзаг.каб. - загальна площа кабеля, який проходить по будинку, визначається множенням діаметру кабеля на довжину кабеля, (кв.м).

VII. Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях

7.1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) у всіх випадках покладається на балансоутримувачів (власників) будівель і споруд.

7.2. У випадках виявлення факту встановлення технічних елементів (пристроїв) на об'єктах комунальної власності з порушенням вимог цього Положення (на які отримано відповідне погодження), балансоутримувач (власник) будинку чи споруди видає особі, яка встановила технічний елемент (пристрій), припис про усунення порушень у десятиденний термін з моменту отримання припису.

7.3. При самовільному встановленні технічних елементів (пристроїв), фізичні та юридичні особи всіх форм власності притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7.4. Самовільно встановлені технічні елементи (пристрої) підлягають негайному (п'ятиденний термін з моменту отриманого акта про правопорушення) демонтажу порушником, а після закінчення цього терміну - за його рахунок балансоутримувачем (власником) будинку.

7.5. Фізичні і юридичні особи всіх форм власності, винні у порушенні вимог цього Положення, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним кодексом України, адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також вимог, встановлених Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації", "Про підтвердження відповідності", Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.95 р. N 244, тимчасовими Правилами благоустрою м. Чернівців, затвердженими рішенням 18 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 12 липня 2007 року N 364, іншими законодавчими актами України.

7.6. В разі заподіяння значної шкоди або руйнування конструкцій покрівель (дахів), оголовків димовентканалів, фасадів, балконів будівель та споруд, що є комунальною (державною) власністю, винні у цьому фізичні та юридичні особи всіх форм власності повинні відновити зазначені конструкції або відшкодувати власнику (балансоутримувачу) збитки в розмірах заподіяної шкоди конструкціям будівель і споруд.

7.7. Спори, що виникають з питання відшкодування збитків нанесених при встановленні технічних елементів (пристроїв) між фізичними, юридичними особами та балансоутримувачем (власником) будівлі або споруди, державними органами, органами місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар виконавчого комітету
міської ради

О. Васильчишин


 

Додаток 1
до Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
26.04.2011 N 289/7


Начальнику управління житлового господарства районної у місті Чернівцях ради
_
                     (П. І. Б. осіб, що звертаються)
індетифікаційний номер ____
паспорт серія ____ N ___________ виданий
_
адреса: _______
банківські реквізити телефон


ЗАЯВА

Прошу(симо) надати погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв): _, які будуть розташовані на буд. N ___ на вул. ____ назва установи ______
до заяви додаю, документи згідно з вимогами пункту 4.2. даного Положення.

Додаток: на ___ арк.
 

Підпис(си) фізичної чи юридичної особи
(відповідальної особи)

(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)


ПОГОДЖЕНО:

 

Районний архітектор управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

(ініціал, прізвище)
(дата візування)

Начальник відділу пам'яток архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

(ініціал, прізвище)
(дата візування)

Керівник підприємства (установи) балансоутримувача (власник) будинку

(ініціал, прізвище)
(дата візування)

Керівник обласної державної СЕС /для погодження приймально-передавальних пристроїв електрозв'язку/

(ініціал, прізвище)
(дата візування)

Начальник відділу транспорту та зв'язку департаменту житлово-комунального господарства міської ради

(ініціал, прізвище)
(дата візування)


 

Секретар виконавчого комітету
міської ради

О. Васильчишин


 

Додаток 2
до Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
26/04/2011 N 289/7


Управління житлового господарства районної у місті Чернівцях ради
м. Чернівці, вул.                    тел.__

Погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)
__
від "___" 201_ р.                                                                                                       N ______
видано _______
__
                                    /прізвище, ім'я по батькові фізичної чи юридичної особи, назва установи, телефон,
індетифікаційний номер _____ паспорт серія __________ N ___________ виданий _________ адреса: __,
банківські реквізити ________
на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв), які будуть розташовані на буд. N на вул. _______

Кріплення здійснюється відповідно до технічної документації, погодженої __________
___________ від "___" 201_ р.

Монтажні роботи проводить _
                                                                                 /прізвище, ініціали фізичної чи юридичної особи, його адреса, телефон.

Начальник управління житлового господарства районної у місті Чернівцях ради

_________
                  /печатка/

(підпис)

___________
(ініціал, прізвище) (дата візування)

ПРИМІТКА:

Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв).

За порушення Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях фізичні і юридичні особи всіх форм власності притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним кодексом України, адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також вимог, встановлених Законами України "Про охорону культурної спадщини", "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", "Про радіочастотний ресурс України", "Про телекомунікації", "Про підтвердження відповідності", Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.95 р. N 244, із змінами та доповненнями, Правилами благоустрою м. Чернівців, іншими законодавчими актами України.


 

Секретар виконавчого комітету
міської ради

О. Васильчишин


 

Додаток 3
до Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Чернівцях, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
26.04.2011 N 289/7


АКТ
виконання робіт з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

______

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі:
__
                                    (представник управління житлового господарства районної у місті Чернівцях ради)
__
                                                                                  (П. І. Б. представника замовника)
__
                                                                     (П. І. Б. балансоутримувача/власника будинку)
__
                                           (П. І. Б. представника підрядника у випадку залучення до виконання робіт)

"___" склали даний Акт, про те, що Замовником виконані роботи відповідно до погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) від "___" ___________ 201_ р. N _____ та представленого робочого проекту, що є невід'ємною частиною даного Акта в повному обсязі.

Підписи

_____
_____
_____
_____


 

Секретар виконавчого комітету
міської ради

О. Васильчишин

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали