ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 15.12.2011 р. N 738

Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Житомира

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (зі змінами та доповненнями), Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 (зі змінами та доповненнями), Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 219 (зі змінами та доповненнями), Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.94 N 313 (зі змінами та доповненнями, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Житомира згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2005 N 680 "Про затвердження Положення про видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі".

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Закусило П. І.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
15.12.2011 N 738

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Житомира

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Житомира (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (зі змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів" (зі змінами та доповненнями), Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 N 219 (зі змінами та доповненнями), Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.94 N 313 (зі змінами та доповненнями) та визначає порядок встановлення суб'єктам господарювання режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг.

1.2. Положення є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність на території м. Житомира.

1.3. Положенням встановлюється зручний для населення режим роботи:

1.3.1 для об'єктів торгівлі та сфери послуг, що належать до комунальної власності міста;

1.3.2 для об'єктів торгівлі та сфери послуг незалежно від форм власності, розташованих на території міста, за погодженням з власниками.

2. Порядок оформлення та видачі документа про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг

2.1. Суб'єктам господарювання видається свідоцтво про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг (далі - свідоцтво).

2.2. Свідоцтво видається про встановлення режиму роботи:

2.2.1 стаціонарних, об'єктів торгівлі та сфери послуг;

2.2.2 об'єктів дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг (малих архітектурних споруд).

2.3. Свідоцтво про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг готує та видає відділ торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради.

2.4. Свідоцтво підписується заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов'язків.

2.5. Свідоцтво реєструється у книзі обліку документів про встановлення режиму роботи.

2.6. Свідоцтво видається безкоштовно та дійсне на період діяльності об'єкта торгівлі та сфери послуг.

3. Порядок розгляду заяв для встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг

3.1. Для встановлення режиму роботи суб'єкт господарювання подає такі документи до відділу торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради:

3.1.1 Для стаціонарних об'єктів торгівлі та сфери послуг:

заява встановленого зразка із зазначенням:

а) бажаного режиму роботи;

б) документу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

в) документу, який свідчить про право заявника на використання відповідного об'єкта (свідоцтва про власність, договору оренди тощо);

г) висновку міської санітарно-епідеміологічної станції.

3.1.2 Для дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг (малих архітектурних споруд):

заява встановленого зразка із зазначенням:

а) бажаного режиму роботи;

б) документу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

в) рішення про надання дозволу на розміщення малої архітектурної споруди;

г) висновку міської санітарно-епідеміологічної станції.

3.2. Для встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг, розташованих на захищених об'єктах (у вбудованих та прибудованих до житлових будинків приміщеннях), у нічний час з 22-00 до 8-00 години суб'єкт господарювання подає, крім заяви, передбаченої пунктом 3.1.1:

а) висновок санітарно-епідеміологічної служби про відповідність об'єкта гігієнічним нормативам шумових параметрів. Шум на об'єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби;

б) погодження відповідного територіального відділу УМВС України в Житомирській області.

3.3. У разі зміни режиму роботи суб'єкт господарювання подає заяву про зміну режиму роботи.

3.4. Відповідальність за достовірність відомостей у документах несе суб'єкт господарювання.

3.5. Свідоцтво про встановлення режиму роботи або відмова (при неповному зазначенні даних в заяві, відповідно до п. 3.1.1, 3.1.2, 3.2) готується відділом торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради упродовж п'яти робочих днів з дати реєстрації заяви.

3.6. У разі ненадання суб'єкту господарювання у визначений термін Свідоцтва про встановлення режиму роботи або відмови, на шостий робочий день з дня подання суб'єктом господарювання заяви, автоматично встановлюється режим роботи об'єкта торгівлі та сфери послуг, вказаний у заяві суб'єкта господарювання.

3.7. Відповідальність за ненадання суб'єкту господарювання у визначений термін Свідоцтва про встановлення режиму роботи або відмови несе відділ торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради.

4. Порядок надання відмови у встановленні режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг

4.1. Підставою для відмови у встановленні режиму роботи є:

4.1.1 невідповідність відомостей у документах щодо розташування, належності об'єкта торгівлі або сфери послуг;

4.1.2 подання органів державного контролю і нагляду, правоохоронних органів, відділу торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради стосовно обмеження режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг.

4.2. У разі відмови, відділом торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради, готується лист з обґрунтуванням підстав відмови та пропозиції встановлення іншого режиму роботи за підписом міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов'язків та надсилається суб'єкту господарювання.

5. Порядок скасування свідоцтва про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг

5.1. Скасування Свідоцтва здійснюється:

5.1.1 рішенням виконавчого комітету міської ради у разі подання органів державного контролю і нагляду, правоохоронних органів, відділу торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради за порушення суб'єктом господарювання встановленого режиму роботи, перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами;

5.1.2 за зверненням суб'єкта господарювання щодо припинення діяльності.

6. Порядок оскарження рішення про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг

6.1. У разі виникнення суперечностей щодо встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг рішення може бути оскаржене суб'єктом господарювання у встановленому чинним законодавством порядку.

7. Контроль за дотриманням Положення

7.1. Контроль за дотриманням цього Положення здійснює відділ торгівлі, громадського харчування та сфери послуг департаменту власності та ринкового регулювання міської ради і інші органи в межах компетенції, визначеної законодавством.

7.2. Суб'єкт господарювання несе відповідальність, відповідно до діючого законодавства, в разі функціонування об'єкта на території міста без встановлення режиму роботи.

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 1
до Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Житомира

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

ЗАЯВА

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прошу встановити режим роботи об'єкта торгівлі або сфери послуг

                                                                                  (об'єкт, на який видається документ)

                                                   (місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)


                    (повне найменування юридичної особи / ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи - підприємця)


(ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платник податків та інших
                                                                                           обов'язкових платежів)


         (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця / уповноваженої особи)

Режим роботи з ___ до ___

Перерва з ___ до ___

Вихідний

Загальна площа об'єкта ___ кв. м Торговельна площа об'єкта ___ кв. м

Кількість посадкових місць (для закладів ресторанного господарства) _

                                 (місце знаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи-підприємця)

Телефон

"___" 20__ року


                                  (підпис керівника юридичної особи/ фізичної особи - підприємця, уповноваженої особи)

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 2
до Положення про порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Житомира

 

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СВІДОЦТВО
про встановлення режиму роботи об'єкта
ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ

 

N ___

Від _

Видане _____

Юридична адреса _______

Керівник ___

Місце здійснення діяльності __________

Спеціалізація ___________

Режим роботи з ___ до ___

Перерва з ___ до ___

Вихідний

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

 

Керуючий справами

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали