Про затвердження Положення про постійну зону митного контролю на території ТзОВ "Термінал"

Наказ Чопської митниці
від 17 серпня 2011 року N 1098

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Закарпатській області
30 серпня 2011 р. за N 103/1074

У відповідності до положень глави 7 Митного кодексу України, Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947, з метою чіткої організації митного контролю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про постійну зону митного контролю на території ТзОВ "Термінал", що додається.

2. Посадовим особам відділу митного оформлення N 3 (Виноградів) здійснювати митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів виключно в межах визначеної зони митного контролю на території ТзОВ "Термінал".

3. Начальнику відділу митного оформлення N 3 (Виноградів):

3.1. Забезпечити визначення на місцевості меж зони митного контролю згідно плану - схеми меж постійної зони митного контролю на території ТзОВ "Термінал".

3.2. Організувати та здійснити облаштування зони митного контролю на території ТзОВ "Термінал".

3.3. Забезпечити дотримання режиму в зоні митного контролю відповідно до вимог Митного кодексу України.

3.4. Даний наказ довести до відома особового складу підпорядкованого підрозділу під розпис.

4. Відділу правового забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Закарпатській області.

5. Наказ набирає чинності в порядку встановленому законодавством України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Чопської митниці відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Начальник митниці

О. І. Похилько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
17.08.2011 N 1098

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Закарпатській області
30 серпня 2011 р. за N 103/1074

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну зону митного контролю на території ТзОВ "Термінал"

1. Загальні положення

1.1. Положення про постійну зону митного контролю на території ТзОВ "Термінал" (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог:

Митного кодексу України;

постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України" (із змінами і доповненнями);

наказу Держмитслужби України від 26.05.2010 N 521 "Про затвердження Примірного положення про зони митного контролю";

інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.

1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

2. Створення зони митного контролю

2.1. Постійна зона митного контролю на території ТзОВ "Термінал" (далі - ЗМК) створюється на території ТзОВ "Термінал" (на майданчику для огляду транспортних засобів, в службових приміщеннях, де розміщуються посадові особи митниці і здійснюють митний контроль та митне оформлення, на території складу тимчасового зберігання), за адресою: м. Тячів, вул. Пролетарська, 2 з метою здійснення посадовими особами Чопської митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.

2.2. Розміщення споруд та об'єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.

3. Режим зони митного контролю

3.1. Режим ЗМК - це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, умови розташування будівель та споруд, а також проведення господарських робіт у ЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК покладається на підрозділ митного оформлення Чопської митниці.

3.2. ЗМК на території ТзОВ "Термінал" за режимом функціонування є постійною.

3.3. Межі ЗМК визначені Чопською митницею і позначені на Плані-схемі меж постійної зони митного контролю на території ТзОВ "Термінал", погодженій з ТзОВ "Термінал", що є невід'ємною частиною цього Положення (додається).

3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через постійну зону митного контролю здійснюється Чопською митницею.

3.5. Чопська митниця забезпечує здійснення інженерно-технічних заходів щодо облаштування ЗМК, створеної на території ТзОВ "Термінал".

3.6. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб митного органу, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ці зони в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Доступ у ЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.

3.7. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.

3.8. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на її територію.

3.9. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації), а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК.

3.10. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

3.11. З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК Чопська митниця має право:

встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК;

перевіряти документи на право доступу до ЗМК;

перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;

вимагати від ТзОВ "Термінал" та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ЗМК.

 

Начальник відділу організації митного
контролю та роботи митних
посередників Чопської митниці

З. З. Гадар

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали