Про затвердження Положення про премії голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
від 21 березня 2012 року N 142

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Рівненській області
5 квітня 2012 р. за N 22/1042

Відповідно до статей 22, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", пункту 13 Програми підтримки молоді в області на 2009 - 2015 роки, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2008 року N 550 та затвердженої рішенням обласної ради від 23 січня 2009 року N 1083, зі змінами, та з метою підвищення престижу науки та матеріальної підтримки молодих учених:

1. Затвердити Положення про премії голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації забезпечувати проведення конкурсу наукових праць на здобуття премій та їх виплату відповідно до Положення.

3. Відділу забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження в установленому порядку.

4. Розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Рівненській області, але не раніше його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Губанова О. В.

 

Голова адміністрації

В. Берташ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
21.03.2012 N 142


Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Рівненській області
5 квітня 2012 р. за N 22/1042


ПОЛОЖЕННЯ
про премії голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

1. Премія голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - премія) запроваджується щороку для молодих науковців, які отримали вагомі наукові здобутки при проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, при цьому:

відкрито раніше невідомі закономірності, отримано принципово нові наукові результати, розроблено нові наукові теорії і концепції, що одержали практичне підтвердження і (або) визнання в Україні та (або) за її межами;

розроблено нові засоби, пристрої, речовини, створено нові штами мікроорганізмів, сорти рослин, породи тварин, докорінно їх удосконалено або використано за новим призначенням, що підтверджується відповідними патентами про винахід або на корисну модель, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних та соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створено нові об'єкти техніки (засоби, пристрої, технологічні процеси), що підтверджується патентами про винахід або на корисну модель, та впровадження яких у практику суттєво впливає на вирішення гуманітарних і соціально-економічних проблем (підтверджується актами впровадження);

створено нові ефективні засоби навчання і підготовки спеціалістів.

На здобуття премії можуть висуватися наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

2. Присуджується щороку п'ять премій у розмірі семи тисяч гривень кожна.

3. Висунення кандидатур на присудження премії проводиться вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами наукових установ, вищих навчальних закладів із залученням наукової громадськості, забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості.

4. У конкурсі праць на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та інженерно-технічні працівники установ, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

Колектив претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок.

Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, провадиться за місцем їх роботи шляхом таємного голосування на засіданні вченої (науково-технічної) ради. Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаційні функції.

На присудження премії не висуваються кандидатури, відповідні праці яких вже були відзначені державними нагородами України.

Претендентам на присудження премії станом на рік проведення конкурсу має бути менше 35 років.

Наукові установи та вищі навчальні заклади за рішенням відповідних вчених рад подають клопотання про присудження премій управлінню освіти і науки облдержадміністрації щороку.

5. Управління освіти і науки облдержадміністрації для розгляду та конкурсного відбору претендентів на присудження премії утворює конкурсну комісію з призначення премії голови обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (далі - конкурсна комісія). Конкурсну комісію очолює заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень. До складу конкурсної комісії обов'язково залучаються провідні вчені з відповідних наукових напрямів. Склад конкурсної комісії затверджується управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації. Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах. Періодичність проведення засідань конкурсної комісії визначається її головою.

6. Для широкого ознайомлення громадськості з претендентами на присудження премій та їх працями відповідна інформація розміщується на офіційних веб-сайтах Рівненської обласної державної адміністрації та управління освіти і науки облдержадміністрації, публікується в регіональних засобах масової інформації.

Рецензії, відгуки, зауваження на матеріали щодо робіт претендентів на присудження премії надсилаються управлінню освіти і науки облдержадміністрації і враховуються під час прийняття конкурсною комісією рішення про висунення кандидатур для присудження премій.

7. Конкурсна комісія приймає рішення про висунення кандидатур для присудження премій, що ухвалюється таємним голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

8. Голова Рівненської обласної державної адміністрації призначає премії розпорядженням на підставі рішення конкурсної комісії про висунення кандидатур для присудження премій та подання управління освіти і науки облдержадміністрації.

9. Особам, яким призначено премію, присвоюється звання лауреата премії голови Рівненської обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

У разі присудження премії колективу авторів грошова її частина ділиться між ними порівну.

10. Виплата премій здійснюється за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на Програму підтримки молоді в області на 2009 - 2015 роки, схвалену розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 грудня 2008 року N 550 та затверджену рішенням обласної ради від 23 січня 2009 року N 1083, зі змінами.

 

Заступник голови -
керівник апарату адміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали