Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 22 липня 2011 року N 294

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
28 липня 2011 р. за  N 37/1479

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", рішенням Запорізької обласної ради від 29.10.2009 N 8 "Про Програму "Стратегія залучення інвестицій в економіку Запорізької області на 2009 - 2015 роки", зі змінами, з метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку Запорізької області:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році (додається).

2. Рекомендувати районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування в Запорізькій області ознайомитись з Положенням про проведення конкурсу на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році та взяти участь у конкурсі.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гончарука П. А.

4. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
22.07.2011 N 294

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області
28 липня 2011 р. за N 37/1479

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році

1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році (далі - Конкурс).

1.2. Організацію та проведення Конкурсу забезпечує Конкурсна комісія на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році (далі - Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

1.3. Учасниками Конкурсу можуть бути районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування Запорізької області.

1.4. Інформація про проведення Конкурсу надсилається районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування Запорізької області протягом 5 робочих днів після відповідного рішення Комісії та не менше, ніж за 10 календарних днів до початку прийому документів розміщується на офіційному веб-сайті Запорізької обласної державної адміністрації: http://www.zoda.gov.ua.

2. Умови проведення Конкурсу

2.1. Голова Комісії визначає дату, час і місце засідання Комісії. Комісія призначає дату початку Конкурсу, дату початку та закінчення прийому документів на участь у Конкурсі. Конкурс проводиться протягом 30 календарних днів, включаючи дату початку Конкурсу.

2.2. Документи для участі у Конкурсі подаються за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, к. 218, Державна бюджетна установа "Запорізький регіональний центр з інвестицій та розвитку" та на електронну адресу: zp_invest@ukr.net. Копії документів для участі у Конкурсі надсилаються на електронну адресу управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації: uzez@zp.ukrtel.net.

2.3. Для участі у Конкурсі надаються наступні документи:

заявка на участь у конкурсі на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році (додаток 1);

проект по створенню індустріального парку в Запорізькій області (далі - Проект) (додаток 2);

довідка про правовий статус земельної ділянки;

витяг про обмеження (обтяження) на земельну ділянку;

попереднє погодження державних та комунальних служб щодо можливості підключення водопостачання до земельної ділянки, газозабезпечення, електромереж, телекомунікацій, висновок щодо фактичної потужності мереж;

попередні розрахунки відповідних органів щодо підведення водопостачання до земельної ділянки, газозабезпечення, електромереж, телекомунікацій, розрахунки щодо створення інфраструктури індустріального парку (у разі наявності);

лист-повідомлення відповідного органу місцевого самоврядування щодо можливого співфінансування Проекту з зазначенням його об'єму (у разі наявності).

2.4. Заявки на участь у Конкурсі погоджуються головою місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування та підписуються особою, відповідальною за підготовку Проекту.

2.5. Учасник Конкурсу забезпечує надання достовірної інформації, що міститься у поданих документах.

2.6. Секретар Комісії протягом 3 робочих днів з моменту надходження пакету документів проводить перевірку комплектності пакета документів та в разі, якщо він є повним і належним чином оформлений, реєструє заявку.

2.7. Якщо учасник Конкурсу подав неповний комплект документів до Проекту або документи, оформлені неналежним чином, голова Комісії за поданням секретаря Комісії має право відмовити протягом 5 робочих днів з дня надходження зазначених документів у реєстрації поданої заявки вмотивованою письмовою відповіддю.

Після усунення недоліків учасник Конкурсу має право повторно подати документи для участі у Конкурсі.

2.8. Секретар Комісії не пізніше, ніж за 5 робочих днів до проведення засідання Комісії забезпечує її членів копіями Проектів та копіями заявок, а також, за обґрунтованим письмовим зверненням членів Комісії, іншими документами, поданими на Конкурс.

2.9. Комісія на своєму засіданні здійснює розгляд поданих Проектів. Кожен член Комісії під час засідання отримує бланк оцінювання проектів по створенню індустріальних парків в Запорізькій області (додаток 3), в якому виставляються оцінки за п'ятибальною системою (надалі - Бланк).

2.10. Секретар Комісії протягом 3 робочих днів після засідання Комісії, опрацьовуючи Бланки, підраховує загальну кількість отриманих балів по кожному Проекту та результати оцінки оформлює у Відомості про результати оцінювання проектів по створенню індустріальних парків (додаток 4). Відомість затверджується головою Комісії.

2.11. За результатами Конкурсу Комісія обирає не більше 7 проектів по створенню індустріальних парків, які набрали найбільшу середню кількість балів за результатами оцінки членів Комісії.

Результати Конкурсу розміщуються у п'ятиденний строк після засідання Комісії, на якому було прийнято відповідне рішення, на офіційному веб-сайті Запорізької обласної державної адміністрації: http://www.zoda.gov.ua.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

С. В. Лимарчук

 

Додаток 1
до Положення про проведення конкурсу на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році

___________
___________
                          (повне найменування місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування)

просить розглянути на конкурсній основі комплект документів (додається) для участі у конкурсі на кращий проект по створенню індустріальних парків в Запорізькій області в 2011 році

"__________
__________
___________"
                                                                                              (назва проекту)

Контактна особа ________
___________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

телефон/факс ___________

e-mail: _____

Додатки: ___
                                                                      (вказуються назви документів, поданих на конкурс)

__________
___________
___________
___________

_______
(посада)

___
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" 2011 року

 

 

 

Додаток 2
до Положення про проведення конкурсу на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році

Сумарна кількість балів членів Комісії

 

ПРОЕКТ
по створенню індустріального парку в Запорізькій області

1. Назва проекту
_
_

N з/п

Критерій оцінки

Показники або опис
критерію оцінки

2. Відомості про учасника конкурсу

2.1

Повна назва учасника конкурсу

 

2.2

Адреса учасника конкурсу

 

2.3

Дані контактної особи:

 

П. І. Б.

 

Посада

 

Контактні телефони

 

E-mail

 

3. Стратегічна складова

3.1

Мета

 

3.2

Завдання

 

3.3

Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю

 

3.4

Відповідність проекту змісту стратегії на генеральному плані розвитку території

 

3.5

Близькість до клієнта, потенційних ринків та постачальників

 

4. Короткий опис об'єкту

4.1

Площа земельної ділянки

 

4.2

Цільове призначення

 

4.3

Топографія, ландшафт території

 

4.4

Стан земельної ділянки

 

4.5

Форма власності

 

4.6

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки (в разі наявності)

 

4.7

Наявність виробничих приміщень

 

5. Основна інфраструктура

5.1

Водозабезпечення

 

5.2

Каналізація

 

5.3

Електрифікація

 

5.4

Газозабезпечення

 

5.5

Автодороги

 

5.6

Залізничне сполучення

 

5.7

Авіасполучення

 

5.8

Водне сполучення

 

5.9

Телекомунікації

 

5.10

Паркани, огорожі

 

5.11

Озеленення та благоустрій

 

5.12

Громадське освітлення

 

6. Пропозиції для використання промзони

6.1

Орієнтовний напрям господарської діяльності, орієнтовний вид, найменування майбутньої виробляємої продукції або наданих послуг

 

6.2

Очікувані результати проекту

 

7. SWOT-аналіз

 

Позитивний вплив

Негативний вплив

Внутрішнє середовище

 

 

Зовнішнє середовище

 

 

8. Документи, що додаються до проекту

8.1

Довідка про правовий статус земельної ділянки

   Так

   Ні

8.2

Витяг про обмеження (обтяження) на земельну ділянку

   Так

   Ні

8.3

Попереднє погодження державних та комунальних служб щодо можливості підключення водопостачання до земельної ділянки, газозабезпечення, електромереж, телекомунікацій

   Так

   Ні

Висновок щодо фактичної потужності мереж

   Так

   Ні

8.4

Попередні розрахунки відповідних органів щодо підведення водопостачання до земельної ділянки, газозабезпечення, електромереж, телекомунікацій, розрахунки щодо створення інфраструктури індустріального парку

   Так

   Ні

8.5

Лист-повідомлення відповідного органу місцевого самоврядування щодо можливого співфінансування Проекту з зазначенням його об'єму

   Так

   Ні

Відповідальна особа

___
(підпис)

___
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

 

Додаток 3
до Положення про проведення конкурсу на кращий проект по створенню індустріальних парків у Запорізькій області в 2011 році

БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ
проектів по створенню індустріальних парків у Запорізькій області

_
(П. І. Б. члена Комісії)

N з/п

Назва проекту по створенню індустріальних парків

Кількість балів
(від 0 до 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______
дата

___
підпис

_________
(П. І. Б. члена Комісії)

 

Додаток 4
до Положення про проведення конкурсу на кращий проект по створенню індустріальних  парків у Запорізькій області в 2011 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
заступник голови Запорізької обласної
державної адміністрації, голова Комісії
___________
                                    (П. І. Б.)
___    ______
           (підпис)                         (ініціали, прізвище)
"___" 2011 р.

ВІДОМІСТЬ
про результати оцінювання проектів по створенню індустріальних парків

N з/п

Назва проекту по створенню індустріальних парків

Середня кількість балів
(від 0 до 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______
дата

___
підпис

_____
ініціали, прізвище секретаря Комісії

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали