ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ

НАКАЗ

від 29 грудня 2011 року N 48

Про затвердження Положення про Раду туристичних міст України

Відповідно до абзацу четвертого п. 11 Положення про Державне агентство України з туризму та курортів, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 444/2011 (Указ N 444/2011), з метою забезпечення кооперації і координації заходів з розвитку сфери туризму та курортів наказую:

1. Затвердити Положення про Раду туристичних міст України, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. О. Шаповалова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтуризмкурорту
29.12.2011 N 48

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду туристичних міст України

1. Рада туристичних міст України (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Державному агентстві України з туризму та курортів (далі - Держтуризмкурорт).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України, наказами Держтуризмкурорту України, дорученнями Голови Держтуризмкурорту та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є підготовка пропозицій Держтуризмкурорту щодо:

- реалізації Державної та міських програм у сфері туризму та курортів з врахуванням пропозицій та можливостей міст, які входять до Ради;

- координації міжнародних та міських проектів у сфері туризму та курортів;

- сприяння в реалізації державної політики у сфері туризму та курортів місцевими органами самоврядування;

- підготовки і розробки пропозицій для створення організаційно-економічних, фінансових та правових умов для функціонування місцевої інфраструктури обслуговування населення і туристів, а також ринкових засад розвитку туристичного підприємництва;

- участі у розробці та реалізації міських цільових і науково-технічних програм з питань розвитку туризму та курортів;

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму та курортів;

- консолідації зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств сфери туризму та курортів щодо поширення інформації про національний та регіональний туристичний продукт на міжнародному та внутрішньому ринках;

- залучення міжнародної технічної допомоги та коштів грантів для розвитку туризму та курортів міст України;

- проведення спеціалізованих виставок, ярмарків, турсалонів, семінарів, прес-конференцій, прес-турів тощо.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає питання удосконалення чинного законодавства у сфері туризму та курортів;

- сприяє створенню і розвитку інфраструктури туризму, будівництву нових, реконструкції і модернізації діючих підприємств у сфері туризму та курортів;

- готує пропозиції щодо шляхів розвитку туристичної та курортної галузі міст України;

- сприяє створенню умов для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток матеріально-технічної бази сфери туризму та курортів;

- сприяє забезпеченню сфери туризму та курортів кадрами, створенню мереж закладів підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для туристичних підприємств і організацій.

5. Рада має право:

- отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

- утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні та робочі групи із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань туризму та курортів;

- організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Ради.

6. До складу Ради входять Голова Державного агентства України з туризму та курортів - голова Ради, заступник голови Ради, який обирається щорічно членами Ради, представники місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники органів місцевого самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ та організацій.

Персональний склад Ради визначає і затверджує її голова.

7. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводиться за рішенням голови Ради не рідше двох разів на рік.

Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує його секретар.

9. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

10. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головою Ради та секретарем і надсилається усім членам Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпорядчих та нормативно-правових актів.

12. Рада має бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Держтуризмкурорт.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали