ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.04.2011 р. N Р-218/0/3-11

Про затвердження Положення про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про правові засади цивільного захисту", відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 року N 174 "Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" (зі змінами та доповненнями), від 12 жовтня 2010 року N 927 "Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій":

1. Затвердити Положення про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Затвердити посадовий склад регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що додається.

3. Призначити головою регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій першого заступника голови облдержадміністрації Задорожного В. К.

4. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати виконавчим комітетам міських та районних у містах рад привести положення про місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у відповідність до вимог чинного законодавства України.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, контроль - на першого заступника голови облдержадміністрації Задорожного В. К.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
11.04.2011 N Р-218/0/3-11

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

1. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який утворюється облдержадміністрацією.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

координація дій органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки;

організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня;

участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

4.2. Розглядає питання щодо:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування (далі - об'єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища, і подає відповідні пропозиції керівникові місцевого органу виконавчої влади;

створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування локальних систем оповіщення та інформування населення, територіальної системи централізованого оповіщення.

4.3. Подає голові облдержадміністрації пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4.4. Вживає заходів для розвитку діяльності, пов'язаної зі здійсненням гідрометеорологічних спостережень і прогнозів.

4.5. Сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Комісія, крім вище перелічених функцій, затверджує перелік потенційно небезпечних об'єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні, результати класифікації об'єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки, здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

5. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. Забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня.

5.2. Вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної зі здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів.

5.3. Забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

5.4. Організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги.

5.5. Розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації.

5.6. Організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

6.1. Здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня.

6.2. Забезпечує залучення сил і засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

6.3. Взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації.

6.4. Організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги.

6.5. Розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації.

6.6. Приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує організацію своєчасного подання МНС України зазначених матеріалів.

6.7. Вивчає обставини, що склалися, та надає до облдержадміністрації інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7. Комісія має право:

7.1. Заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації.

7.2. Одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції.

7.3. Залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня сили і засоби територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

7.4. Залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за погодженням з їх керівниками).

8. Комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі одного першого.

Головою комісії призначається перший заступник голови облдержадміністрації.

Посадовий склад комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території адміністративно-територіальної одиниці.

У разі відсутності голови комісії, його обов'язки виконує перший заступник або заступник за дорученням голови комісії.

9. Голова Комісії:

веде засідання Комісії;

подає пропозиції керівникові територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту (голові облдержадміністрації) щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб'єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

затверджує функціональні обов'язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

10. Робочим органом (секретаріатом) комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

11. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як половина її складу.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник голови.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, відповідальним секретарем (секретарем), та у разі необхідності затверджуються головою облдержадміністрації.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єктами, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою відповідального секретаря (секретаря), який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.

12. Забезпечення членів комісії спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту та створення належних умов для їх роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на облдержадміністрацію.

13. Комісія має бланк із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
11.04.2011 N Р-218/0/3-11

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії.

Радник голови облдержадміністрації, перший заступник голови комісії.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, заступник голови комісії.

Начальник відділу організаційно-юридичної та кадрової роботи управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (відповідальний секретар комісії).

Головний спеціаліст відділу організаційно-юридичної та кадрової роботи управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (секретар комісії).

Начальник головного управління економіки облдержадміністрації.

Начальник головного фінансового управління облдержадміністрації.

Начальник управління будівництва та архітектури облдержадміністрації.

Начальник головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Начальник головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Начальник головного управління промисловості облдержадміністрації

Начальник управління транспорту, зв'язку та дорожнього будівництва облдержадміністрації.

Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації.

Начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

Начальник управління паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації.

Генеральний директор Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії (за згодою).

Начальник Головного управління МНС України у Дніпропетровській області (за згодою).

Начальник управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області (за згодою).

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області (за згодою).

Начальник Дніпропетровського обласного виробничого управління водного господарства (за згодою).

Директор Дніпропетровської філії ВАТ "Укртелеком" (за згодою).

Начальник Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства (за згодою).

Начальник управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Дніпропетровській області (за згодою).

Начальник управління Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (за згодою).

Перший заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області (за згодою).

Перший заступник командира військової частини А-1314 (за згодою).

Начальник Головного управління МВС України в Дніпропетровській області (за згодою).

Заступник начальника Головного управління МНС України в Дніпропетровській області з питань державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки - керівник територіального органу державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (за згодою).

Заступник начальника Криворізького гірничопромислового територіального управління Держгірпромнагляду (за згодою).

Заступник Головного державного санітарного лікаря Дніпропетровської області (за згодою).

Начальник відділу управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області (за згодою).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації

С. С. Коваленко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали