ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.02.2011 р. N 73

Про затвердження Положення про Регіональну раду гуманітарного розвитку та внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 22.07.2010 N 420

З метою врахування громадських інтересів у вирішенні питань гуманітарного розвитку, інформаційно-культурного життя, виконання нормативно-правової бази з питань додержання прав і свобод людини в сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності особистості, для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав, керуючись Указом Президента України від 02.04.2010 N 469/2010 "Про Громадську гуманітарну раду", статтею 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Положення про Регіональну раду гуманітарного розвитку (додається).

2. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 22.07.2010 N 420 "Про створення Регіональної ради гуманітарного розвитку" (Розпорядження N 420):

2.1. Вивести зі складу Регіональної ради гуманітарного розвитку Кузнєцову С. Ю. та Соколову Н. І.

2.2. Ввести до складу Регіональної ради гуманітарного розвитку:

Кірєєва
Сергія Миколайовича

радника голови облдержадміністрації

Коніщеву
Наталію Йосипівну

радника голови облдержадміністрації з питань гендерної політики

Маштакову
Ольгу Михайлівну

начальника управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій облдержадміністрації

Поважного
Олександра Станіславовича

голову постійної комісії з питань науки та освіти Донецької обласної ради.

2.3. Викласти посаду Гавриша С. С. у такій редакції: "начальник управління у справах національностей і релігій головного управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій облдержадміністрації".

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
10.02.2011 N 73

ПОЛОЖЕННЯ
про Регіональну раду гуманітарного розвитку

1. Регіональна рада гуманітарного розвитку (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при голові облдержадміністрації, створеним з метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

3.1. Вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку регіону та вироблення пропозицій щодо:

- визначення пріоритетів та механізмів здійснення реформ у сфері гуманітарного розвитку, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності;

- забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у питаннях формування та реалізації мовної політики, збереження історичної та культурної спадщини;

- запобігання проявам політичної некоректності, конфліктогенним та екстремістським тенденціям у суспільному житті;

- забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ і організацій у питаннях сприяння консолідації та розвитку народів і народностей, які мешкають на території Донецької області, їх історичної свідомості, збереження традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності;

3.2. Забезпечення проведення громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань реформ у сфері гуманітарного розвитку, забезпечення додержання конституційних прав людини і громадянина у цій сфері, вивчення громадської думки з питань, що розглядаються Радою.

3.3. Підготовка пропозицій, які пропонуються на розгляд обласної ради та облдержадміністрації з питань гуманітарного розвитку, зокрема з питань освіти, науки, культури, охорони здоров'я, з мовних, етнонаціональних та інформаційних питань.

3.4. Вивчення стану забезпечення додержання в регіоні прав громадян у гуманітарній сфері.

4. Рада для виконання покладених на неї основних завдань має право:

4.1. Запитувати та одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.2. Запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань керівників і представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій, експертів.

4.3. Створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах провідних вчених, фахівців.

4.4. Ініціювати проведення в регіоні громадського обговорення проектів законів, актів Президента України, нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань розвитку гуманітарної сфери.

4.5. Організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультаційно-дорадчими органами, створеними головою облдержадміністрації та головою обласної ради.

6. Рада утворюється у складі Голови, заступника голови, секретаря Ради та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Головою Ради є голова облдержадміністрації.

Заступником голови Ради є за посадою один із заступників голови облдержадміністрації.

Секретарем Ради є начальник управління культури і туризму облдержадміністрації.

7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал, і скликаються секретарем Ради за дорученням Голови.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

8. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради у разі рівного розподілу.

За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписує голова Ради, або заступник голови Ради.

Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям, підприємствам, установам.

У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпоряджень голови облдержадміністрації.

Рада інформує громадськість про свою діяльність.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється управлінням культури і туризму облдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали