Додаткова копія: Про затвердження Положення про регіональну раду з питань безпечної життєдіяльності населення

Про затвердження Положення про регіональну раду з питань безпечної життєдіяльності населення

Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації,
Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
від 5 травня 2018 року N 571/5-18

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
14 травня 2018 р. за N 133/2575

Відповідно до статті 34 Закону України "Про охорону праці", постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 року N 733 "Про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення" (із змінами), керуючись статтями 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму в області:

1. Затвердити Положення про регіональну раду з питань безпечної життєдіяльності населення (додається).

2. Юридичному управлінню облдержадміністрації (Погребняк) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Донецькій області в установленому порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (Токарева), контроль - на заступника голови облдержадміністрації Стокоза І. С.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військово-цивільної
адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
05 травня 2018 р. N 571/5-18

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області
14 травня 2018 р. за N 133/2575

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду з питань безпечної життєдіяльності населення

1. Регіональна рада з питань безпечної життєдіяльності населення (далі - регіональна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним облдержадміністрацією для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із розробленням і реалізацією державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму.

2. Регіональна рада в своїй діяльності керується Конституцією, Законом України "Про охорону праці", актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.

3. Регіональна рада:

1) розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного управління охороною життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму;

2) організовує і забезпечує контроль за виконанням місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на території області законодавчих актів і рішень Кабінету Міністрів України, пов'язаних з реалізацією державної політики з питань безпечної життєдіяльності населення;

3) організовує опрацювання законопроектів, пов'язаних з реалізацією державної політики з питань безпечної життєдіяльності населення;

4) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму;

5) забезпечує виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіону;

6) вносить пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності;

7) бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню, узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, вирішує питання контролю за виконанням укладених договорів і угод у цій галузі.

4. Регіональна рада має право:

1) отримувати у встановленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для її роботи;

2) запрошувати на свої засідання керівників та інших працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів міських рад, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, підприємств, установ і організацій для розгляду питань безпеки життєдіяльності:

3) вносити пропозиції відповідним органам державної влади щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства про охорону праці;

4) залучати до своєї роботи працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), виконавчих органів міських рад (за згодою), райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, утворювати робочі групи для вирішення питань, що належать до її компетенції.

5. Склад регіональної ради формується з керівників галузевих структурних підрозділів облдержадміністрації з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи, базових галузей промисловості, агропромислового комплексу та розвитку сільських територій, екології та природних ресурсів, економіки, освіти і науки, житлово-комунального господарства, представників територіальних органів міністерств (за згодою), інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), Фонду соціального страхування України (за згодою), підприємств, установ, організацій, обласної ради професійних спілок (за згодою).

Персональний склад регіональної ради затверджує голова облдержадміністрації.

6. Очолює регіональну раду заступник голови облдержадміністрації згідно з основними напрямками діяльності (відповідно до розподілу обов'язків між керівними працівниками держадміністрації).

7. Формою роботи регіональної ради є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану роботи. План роботи регіональної ради формується за пропозиціями її членів і затверджується її головою.

8. Засідання регіональної ради проводяться за рішенням голови регіональної ради, а у разі його відсутності - одного з заступників голови.

9. Порядок денний чергового засідання регіональної ради формується за пропозиціями її членів, а у разі необхідності - головою регіональної ради і доводиться до відома членів регіональної ради секретарем регіональної ради не пізніше ніж за тиждень до дня проведення.

10. Засідання проводить голова регіональної ради, а у разі його відсутності - один з його заступників.

11. Рішення регіональної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш ніж половина присутніх на засіданні членів регіональної ради. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Рішення регіональної ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на засіданні та секретар регіональної ради.

13. Копії протоколу надсилаються заінтересованим органам у 10-денний термін.

14. Рішення регіональної ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи регіональної ради здійснює Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.

 

Керівник апарату
облдержадміністрації

О. І. Свинаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали