МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 31 січня 2012 року N 110

(з основної діяльності)

м. Київ

Про затвердження Положення про Робочу групу з питань залучення міжнародної технічної допомоги при Міністерстві надзвичайних ситуацій України

Відповідно до підпункту 12 пункту 6 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), Указу Президента України від 19 квітня 2007 року N 325 "Про приєднання України до Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги", постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" та з метою організації роботи щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги наказую:

1. Затвердити Положення про Робочу групу з питань залучення міжнародної технічної допомоги при Міністерстві надзвичайних ситуацій України, що додається.

2. Затвердити персональний склад членів Робочої групи з питань залучення міжнародної технічної допомоги при Міністерстві надзвичайних ситуацій України, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
31.01.2012 N 110

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з питань залучення міжнародної технічної допомоги при Міністерстві надзвичайних ситуацій України

1. Робоча група з питань залучення міжнародної технічної допомоги при Міністерстві надзвичайних ситуацій України (далі - Робоча група) є постійним консультативно-дорадчим органом Міністерства, який діє з метою організації роботи щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності (далі - сфера компетенції МНС України).

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МНС України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи у сфері компетенції МНС України є:

проведення аналізу стану залучення та використання МТД;

підготовка пропозицій щодо залучення МТД;

координація та узгодження дій та заходів щодо залучення та використання МТД;

забезпечення сприяння розвитку міжнародного співробітництва між МНС України і країнами та міжнародними організаціями - донорами МТД.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

4.1. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

4.2. Проводити аналіз ефективності залучення МТД у сфері компетенції МНС України.

4.3. Ініціювати перед Міністром питання щодо залучення в установленому порядку до роботи Робочої групи представників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою).

4.4. У разі необхідності створювати тимчасові експертні підгрупи для виконання окремих завдань.

4.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

5. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, що скликаються за ініціативою голови або його заступника у разі потреби, але не рідше ніж 4 (чотири) рази на рік.

Засідання Робочої групи проводить її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Робочої групи оформляється протоколом, який підписує секретар Робочої групи, та затверджується головуючим засідання.

6. Робоча група утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та членів групи. Склад Робочої групи затверджується наказом МНС України.

7. Представники міжнародних організацій та країни-донори запрошуються до участі в роботі Робочої групи у разі необхідності, зокрема під час визначення пріоритетів надання МТД, проведення моніторингу проектів та програм МТД тощо.

8. Головою Робочої групи за посадою є заступник Міністра, заступником голови Робочої групи - начальник Відділу міжнародних відносин.

9. Повноваження голови Робочої групи:

здійснює керівництво Робочою групою та організовує її діяльність;

затверджує плани роботи Робочої групи та порядок денний засідань;

подає щоквартальну звітність Міністру про результати роботи Робочої групи;

подає на затвердження Міністру персональний склад робочої групи;

за дорученням Міністра представляє Робочу групу у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

10. Забезпечення поточної роботи Робочої групи, підготовку протоколів засідань Робочої групи здійснює її секретар.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює Відділ міжнародних відносин.

12. Голова Робочої групи несе персональну відповідальність за виконання покладених на Робочу групу завдань.

 

Заступник Міністра

В. Бут

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
31.01.2012 N 110

СКЛАД
Робочої групи з питань залучення міжнародної технічної допомоги при Міністерстві надзвичайних ситуацій України

Бут
Віталій Петрович

заступник Міністра, голова Робочої групи

Некипілий
Вадим Сергійович

начальник Відділу міжнародних відносин, заступник голови Робочої групи

Новаков
Владислав Сергійович

головний спеціаліст Відділу міжнародних відносин, секретар Робочої групи

Члени Робочої групи:

Валіхновський
Ростислав Любомирович

радник Міністра

Войтенко
Вікторія Валеріївна

завідувач Сектору міжнародного співробітництва Державного агентства України з управління зоною відчуження

Главаті
Павло Йосипович

директор Департаменту ресурсного забезпечення та підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року

Квашук
Василь Павлович

директор Департаменту цивільного захисту

Кушнірук
Микола Борисович

начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування

Лоєнко
Анатолій Олексійович

начальник Управління зв'язку та оповіщення

Марченко
Григорій Борисович

директор Департаменту управління рятувальними силами

Рева
Світлана Леонідівна

помічник Міністра

Троцький
Тарас Вікторович

радник Міністра.

 

Заступник Міністра

В. Бут

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали