ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.06.2011 р. N 707

Про затвердження Положення про сектор з питань запобігання та виявлення (Розпорядження N 1645) корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації, посадових інструкцій завідувача і головного спеціаліста цього сектору

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2011 року N 1645 (Розпорядження N 1645)

(У назві та тексті розпорядження слово "протидії" замінено словом "виявлення" згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2011 року N 1645) (Розпорядження N 1645)

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 N 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади":

затвердити Положення про сектор з питань запобігання та виявлення (Розпорядження N 1645) корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації, посадові інструкції завідувача, головного спеціаліста цього сектору, що додаються.

 

Голова обласної
держадміністрації

В. М. Пристюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
14.06.2011 N 707

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор з питань запобігання та виявлення (Розпорядження N 1645) корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації

(назва Положення із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації (Розпорядження N 1645) (далі - сектор) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації в апараті облдержадміністрації.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами.

3. Завідувач сектору підзвітний голові облдержадміністрації, підпорядкований заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації, який координує діяльність сектору.


4. Основними завданнями сектору є: (Розпорядження N 1645)

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; (Розпорядження N 1645)

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства; (Розпорядження N 1645)

3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері; (Розпорядження N 1645)

4) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції. (Розпорядження N 1645)

(пункт 4 у редакції розпорядження Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє, здійснює та контролює проведення заходів із запобігання корупційним правопорушенням;

надає структурним підрозділам облдержадміністрації та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових та службових осіб облдержадміністрації, вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо їх усунення (Розпорядження N 1645);

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


надає допомогу у заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; (Розпорядження N 1645)

(абзац четвертий пункту 5 у редакції розпорядження Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


абзац п'ятий пункту 5 виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

в установленому порядку бере участь у проведенні службового розслідування (перевірки) в облдержадміністрації, райдержадміністраціях з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства;


абзац сьомий пункту 5 виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


абзац восьмий пункту 5 виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


абзац дев'ятий пункту 5 виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


інформує у письмовій формі голову облдержадміністрації та спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, СБУ про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами облдержадміністрації, райдержадміністрацій; (Розпорядження N 1645)

(абзац десятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

веде облік працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції інших облдержадміністрацій, райдержадміністрацій.


6. Пункт 6 виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

7. Покладання на сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання покладених на нього завдань, не допускається.

8. Сектор має право:

одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;


абзац третій пункту 8 виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

залучати працівників інших структурних підрозділів за погодженням з їх керівниками до участі у проведенні службових розслідувань (перевірок) та наданні відповідної допомоги;

порушувати перед головою облдержадміністрації питання щодо надсилання запитів суб'єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів.

Працівники сектору під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і території облдержадміністрації, райдержадміністрацій документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Сектор здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, які затверджуються заступником голови - керівником апарату обласної держадміністрації.

План роботи сектору формується з урахуванням доручень та пропозицій голови облдержадміністрації.

10. Структура та штатний розпис сектору затверджуються головою облдержадміністрації.

11. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації. На посади завідувача та спеціалістів сектору призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації відповідно до типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (Розпорядження N 1645).

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


12. Пункт 12 виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


13. Пункт 13 виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

14. Голова облдержадміністрації створює умови для виконання підрозділом на належному рівні покладених на нього завдань.


15. Пункт 15 виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
14.06.2011 N 707

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
завідувача сектору з питань запобігання та виявлення (Розпорядження N 1645) корупції апарату облдержадміністрації

(назва Посадової інструкції із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

Загальна частина

Посада завідувача сектору з питань запобігання та виявлення (Розпорядження N 1645) корупції апарату облдержадміністрації (далі - сектор) відноситься до IV категорії посад державних службовців.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

Призначення на посаду завідувача сектору здійснюється на конкурсній основі або за іншою процедурою згідно з чинним законодавством України. Призначення та звільнення здійснюється за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації розпорядженням голови облдержадміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань антикорупційної політики.

Завідувач сектору підзвітний голові облдержадміністрації, підпорядкований безпосередньо заступнику голови - керівнику апарату облдержадміністрації.

У своїй діяльності завідувач сектору керується:

Конституцією України;

Законом України "Про державну службу";

Законом України "Про місцеві державні адміністрації";

Регламентом Луганської облдержадміністрації;

Положенням про сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації;

іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність місцевих державних адміністрацій.

Завдання та обов'язки

Завданнями завідувача сектору є:

забезпечення виконання покладених на сектор завдань щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та виявлення (Розпорядження N 1645) корупції в діяльності обласної державної адміністрації в межах наданих йому повноважень;

(абзац розділу із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

забезпечення взаємодії апарату й інших підрозділів обласної державної адміністрації з правоохоронними органами з питань запобігання та виявлення (Розпорядження N 1645) корупції;

(абзац розділу із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

проведення експертизи проектів нормативно-правових актів облдержадміністрації з метою виявлення корупціогенних норм;

забезпечує виконання інших завдань, покладених на сектор.

Завідувач сектору:


абзац другий розділу виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


абзац третій розділу виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

організовує і координує роботу сектору, сприяє підвищенню її ефективності і несе персональну відповідальність за виконання основних завдань;

вживає заходів щодо вдосконалення співпраці сектору з іншими структурними підрозділами апарату облдержадміністрації, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

розробляє і вносить на розгляд голови обласної державної адміністрації пропозиції щодо структури, чисельності, посадових інструкцій, матеріального заохочення працівників сектору;

організовує у межах компетенції підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації;

забезпечує виконання планів роботи обласної державної адміністрації;


абзац дев'ятий розділу виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

організовує роботу із захисту державних таємниць відповідно до чинного законодавства;

забезпечує роботу з ведення діловодства в секторі;

контролює стан трудової та виконавської дисципліни в секторі;

надає до відповідного спеціального уповноваженого органу з питань запобігання та протидії корупції інформацію у встановленому порядку про вжиті заходи щодо виконання антикорупційного законодавства та осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;


абзац чотирнадцятий розділу виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


абзац п'ятнадцятий розділу виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

інформує голову облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про випадки перешкоджання виконанню працівниками сектору їх повноважень, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами облдержадміністрації інформації та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);


абзац сімнадцятий розділу виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)


подає голові облдержадміністрації звіт про роботу сектору. (Розпорядження N 1645)

(абзац вісімнадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків завідувач сектору має право:

одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

представляти сектор у структурних підрозділах облдержадміністрації, органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, інших органах, організаціях і установах з питань, вказаних в цій інструкції, а також інших питань, що належать до компетенції сектору;


абзац четвертий розділу виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

залучати працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації за погодженням з їх керівниками до участі у проведенні службових розслідувань (перевірок) та наданні відповідної допомоги;

у разі необхідності порушувати перед головою облдержадміністрації питання щодо надсилання запитів суб'єктам господарювання, учасникам цивільно-правових договорів з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів;

на безперешкодний доступ до приміщень та території облдержадміністрації, її структурних підрозділів, документів і матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки), під час проведення службових розслідувань (перевірок) з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

організовувати підготовку ділового листування з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, іншими органами, підприємствами, установами та організаціями у межах повноважень сектору;

у встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, інших органів, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та інших даних, звітів з питань, що стосуються діяльності сектору.

Відповідальність

Завідувач сектору несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - у межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність завідувача сектору апарату облдержадміністрації підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду завідувача сектору призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра і стаж роботи державної служби на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менш як п'ять років.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
14.06.2011 N 707

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
головного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення (Розпорядження N 1645) корупції апарату облдержадміністрації

(назва Посадової інструкції із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

Загальна частина

Посада головного спеціаліста сектору з питань запобігання та виявлення (Розпорядження N 1645) корупції апарату облдержадміністрації (далі - сектор) відноситься до V категорії посад державних службовців.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

Призначення на посаду головного спеціаліста сектору здійснюється на конкурсній основі або за іншою процедурою згідно з чинним законодавством України. Призначення та звільнення здійснюється за розпорядженням голови облдержадміністрації.

Головний спеціаліст сектору підпорядкований безпосередньо завідувачу сектору.

У своїй діяльності головний спеціаліст сектору керується:

Конституцією України;

Законом України "Про державну службу";

Законом України "Про місцеві державні адміністрації";

Регламентом Луганської облдержадміністрації;

Положенням про сектор з питань запобігання та протидії корупції апарату Луганської обласної державної адміністрації;

іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність місцевих державних адміністрацій.

Завдання та обов'язки

Завданнями головного спеціаліста сектору є:

участь у реалізації державної антикорупційної політики;


абзац другий частини першої виключено (Розпорядження N 1645)

(згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

забезпечення виконання інших завдань, покладених на сектор.

На головного спеціаліста сектору покладено обов'язки щодо:


підготовки інформації про стан і результати роботи із запобігання та виявлення корупції, а також про осіб, притягнутих до відповідальності за порушення вимог законодавства України щодо корупції; (Розпорядження N 1645)

(абзац перший частини другої із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 13.12.2011 р. N 1645) (Розпорядження N 1645)

забезпечення збору, накопичення, аналіз і узагальнення матеріалів про корупційні прояви серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, Луганської області;

перевірки в установленому порядку повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої від інших структурних підрозділів облдержадміністрації щодо причетності працівників цих підрозділів до вчинення корупційних правопорушень;

підготовки інформації для Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, що належить до компетенції сектору;

участі у розгляді звернень органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, інших державних органів, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з питань протидії корупції;

взаємодії із структурними підрозділами обласної державної адміністрації, правоохоронними, контролюючими та іншими державними органами з питань протидії корупції та організованої злочинності;

розробки пропозицій до планів та інших заходів щодо попередження і припинення корупційних проявів в органах виконавчої влади й місцевого самоврядування та інших державних установах;

ведення обліку працівників облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Головний спеціаліст сектору повинен знати:

Конституцію України; закони України та нормативні документи, що стосуються державної служби і діяльності облдержадміністрації; укази Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, структуру, завдання й функції структурних підрозділів облдержадміністрації; обов'язки посадових осіб апарату облдержадміністрації; основи економіки; форми і методи роботи із засобами масової інформації; правила етики поведінки державного службовця; правила та норми охорони праці й протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Права

Відповідно до покладених завдань та обов'язків головний спеціаліст сектору має право:

одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію та матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

представляти сектор у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, виконкомах міських рад міст обласного значення, інших органах, організаціях і установах з питань, що належать до компетенції сектору;

одержувати від працівників облдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

брати участь у перевірці райдержадміністрації й виконкомів міських рад міст обласного значення, інших органів, установ, підприємств, організацій у межах повноважень сектору чи за окремими дорученнями голови облдержадміністрації, згідно з чинним законодавством;

на безперешкодний доступ до приміщень структурних підрозділів, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки), під час проведення службових розслідувань (перевірок) з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

організовувати підготовку ділового листування з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, іншими органами, підприємствами, установами та організаціями у межах повноважень сектору;

у встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, інших органів, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та інших даних, звітів з питань, що стосуються діяльності сектору.

Відповідальність

Головний спеціаліст сектору несе відповідальність:

за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення норм етики поведінки державного службовця - дисциплінарну в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

за правопорушення, скоєні в процесі виконання посадових обов'язків, - у межах, визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

за завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Діяльність головного спеціаліста сектору підлягає щорічній оцінці. Показниками оцінки його роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання етики поведінки державного службовця.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду головного спеціаліста сектору призначається особа яка має:

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;

стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

О. С. Остапенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали