ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.03.2012 р. N Р-145/0/3-12

Про затвердження Положення про сектор забезпечення доступу до публічної інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації" та "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI):

1. Затвердити Положення про сектор забезпечення доступу до публічної інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н. Л., контроль - залишаю за собою.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
13.03.2012 N Р-145/0/3-12

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор забезпечення доступу до публічної інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації

1. Сектор забезпечення доступу до публічної інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється головою облдержадміністрації.

Сектор підпорядковується заступнику голови - керівникові апарату облдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), "Про інформацію" та іншими, а також указами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламентом облдержадміністрації, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

3. Структура, штатна чисельність, та фонд оплати праці працівників сектору затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

4. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду головою облдержадміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, інші працівники сектору призначаються та звільняються з посад головою облдержадміністрації за поданням заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації за пропозицією завідувача сектору.

5. Посадові інструкції працівників сектору затверджує заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

6. Основні завдання сектору:

6.1. Організація роботи, спрямованої на забезпечення прозорості та відкритості діяльності облдержадміністрації, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання облдержадміністрацією своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні облдержадміністрації.

6.2. Прийняття інформаційних запитів, що надходять до облдержадміністрації як розпорядника інформації, забезпечення їх реєстрації, своєчасного опрацювання, контроль за наданням відповідей на запити у строки, визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

7. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

7.1. Забезпечує:

виконання облдержадміністрацією обов'язків розпорядника інформації, передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI);

ведення єдиної системи обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у володінні облдержадміністрації, та запитів на публічну інформацію;

направлення запитів на публічну інформацію належному розпорядникові відповідно до частини третьої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

підготовка аналітичної інформації та статистичної звітності стосовно опрацювання запитів на публічну інформацію щотижнево, щомісячно, кожні півроку та щорічно.

7.2. Сектор систематично інформує заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації про опрацьовані запити на інформацію та доводить зазначену інформацію до управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації, управління преси та інформації облдержадміністрації для оприлюднення.

7.3. Надає консультації запитувачам під час оформлення запитів на інформацію.

8. Сектор має право:

8.1. Під час виконання обов'язків, покладених на нього, взаємодіяти з відділами, структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями та отримувати статистичну інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання завдань.

8.2 Перевіряти стан організації роботи у структурних підрозділах облдержадміністрації та в райдержадміністраціях щодо доступу до публічної інформації.

8.3. Надавати методичну допомогу з питань, що належать до компетенції сектору, структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям.

8.4. Проводити семінари з відповідальними за доступ до публічної інформації у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях.

8.5. Вносити керівництву облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань доступу до публічної інформації.

9. Організація роботи сектору:

9.1. Робота сектору проводиться відповідно до щоквартальних (поточних), місячних (оперативних) планів, які складаються з урахуванням плану роботи облдержадміністрації, доручень керівництва, функцій сектору.

9.2. Діловодство сектору ведеться згідно з номенклатурою справ облдержадміністрації.

10. Працівники сектору несуть відповідальність за виконання покладених на них завдань, передбачених посадовими інструкціями, відповідно до чинного законодавства.

11. Керівник сектору:

11.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

11.2. Визначає посадові обов'язки та кваліфікаційні вимоги до працівників сектору;

11.3. Виконує інші обов'язки, передбачені посадовою інструкцією.

12. Сектор має свій бланк, який використовується в діловому листуванні виключно для інформаційно-роз'яснювальних питань.

13. Сектор в установленому порядку забезпечується приміщенням, засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, іншими матеріально-технічними засобами та нормативно-правовою і довідковою літературою.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуюча обов'язки
начальника загального
відділу облдержадміністрації

Н. М. Фурса

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали