МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 лютого 2012 року N 174

Про затвердження Положення про сектор забезпечення роботи заступника Міністра

Наказую:

Затвердити Положення про сектор забезпечення роботи заступника Міністра як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
14.02.2012 N 174

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор забезпечення роботи заступника Міністра

1. Загальні положення

1.1. Сектор забезпечення роботи заступника Міністра (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Головною метою діяльності сектору є організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - заступник Міністра).

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

організація взаємодії заступника Міністра зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та міжнародними організаціями з метою обміну матеріалами, необхідними для виконання завдань, поставлених перед заступником Міністра;

створення належних умов для прийняття заступником Міністра ефективних управлінських рішень;

взаємодія зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку з метою виконання завдань заступника Міністра;

організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності заступника Міністра;

контроль за виконанням окремих доручень заступника Міністра.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує організацію розпорядку роботи заступника Міністра, опрацювання його робочого плану, організацію проведення нарад під головуванням заступника Міністра, засідань, зустрічей, семінарів та поїздок заступника Міністра і вживає заходів щодо уточнення місця, дати, часу їх проведення та порядку денного;

забезпечує отримання інформаційно-аналітичних матеріалів до нарад (засідань), зустрічей, семінарів та поїздок, у яких бере участь заступник Міністра;

у межах повноважень, наданих заступником Міністра, координує діяльність самостійних структурних підрозділів, безпосередньо підпорядкованих заступнику Міністра;

здійснює попередній розгляд та аналіз документів, що надходять на ім'я заступника Міністра;

за дорученням заступника Міністра готує інформаційно-аналітичні матеріали та проекти протокольних доручень (рішень) за результатами нарад під головуванням заступника Міністра, виконує його службові вказівки та доручення, здійснює контроль за їх виконанням і про результати інформує заступника Міністра;

приймає документи, оформлені в установленому порядку, на підпис і візування заступником Міністра;

здійснює перевірку дотримання вимог щодо підготовки та погодження проектів нормативно-правових актів, що надходять на погодження до заступника Міністра;

за дорученням заступника Міністра розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів;

виконує інші функції відповідно до доручень заступника Міністра і покладених на сектор завдань.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

отримувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для забезпечення виконання основних завдань сектору, у разі потреби вимагати їх доопрацювання;

взаємодіяти зі структурними підрозділами Мінекономрозвитку з метою підготовки документів для заступника Міністра;

використовувати наявну матеріально-технічну та інформаційну базу Міністерства.

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра.

4.3. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень заступника Міністра;

несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання заступнику Міністра або іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

за дорученням заступника Міністра готує проекти окремих доручень та протокольних рішень;

співпрацює з керівниками інших самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань, які потребують спільного розв'язання;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів із збереження службової інформації в секторі;

контролює додержання співробітниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки співробітників сектору, затверджує посадові інструкції працівників сектору;

організовує разом із департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в секторі з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву сектору;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення співробітників сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить подання заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату про заохочення співробітників сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

 

Завідувач сектору забезпечення
роботи заступника Міністра

В. В. Волошко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали