Про затвердження Положення про щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва та Положення про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 21 грудня 2011 року N 2425

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві
18 січня 2012 р. за N 1/918

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 20.10.98 N 1152/98 "Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 N 833 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731" (Постанова N 833), з метою стимулювання творчої праці діячів культури м. Києва та засвідчення їх видатних особистих досягнень:

1. Затвердити Положення про щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, що додається.

2. Затвердити Положення про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва, що додається.

3. Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
21.12.2011 N 2425

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
18 січня 2012 р. за N 1/918

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва

1. Щорічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва (далі за текстом - щорічні міські стипендії) призначаються з метою підтримки видатних діячів культури і мистецтва, стимулювання їх творчої діяльності та засвідчення видатних особистих досягнень.

2. Щорічні міські стипендії призначаються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Кількість стипендій визначається окремим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Стипендіат - це особа, яка отримує щорічну міську стипендію на підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що набрало чинності.

Кандидат у стипендіати - це особа, творчість якої є вагомим внеском у розвиток культури та мистецтва міста Києва.

4. На здобуття щорічної міської стипендії може бути висунуто діячів культури і мистецтва, творчість яких є вагомим внеском у розвиток культури та мистецтва і які проживають у місті Києві.

При цьому враховується створення високохудожніх мистецьких творів, оригінальних мистецьких програм, провідних творчих шкіл, наявність опублікованих праць. Крім того, береться до уваги міжнародне визнання заслуг та наявність державних нагород, почесних звань за творчу діяльність.

5. Висунення кандидатів на здобуття щорічних міських стипендій здійснюють творчі спілки, центри, фонди, асоціації, інші громадські організації у сфері культури (далі - організації).

Рішення про висунення кандидатів у стипендіати організації приймають відповідно до статутних документів організацій. Кожна організація має право висувати кілька кандидатів у стипендіати.

6. Для розгляду на комісії по призначенню щорічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва (далі - комісія) кандидатур стипендіатів організація щорічно до 1 липня направляє до Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - управління):

рішення організації (протокол або витяг з протоколу);

подання на здобуття щорічної міської стипендії;

характеристику кандидата у стипендіати (повинна містити перелік досягнень у розвиток культури та мистецтва, поштову адресу та контактний телефон);

копію паспорта кандидата у стипендіати;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду кандидата у стипендіати.

Комісія не пізніше ніж 1 грудня розглядає кандидатури стипендіатів та приймає рішення про призначення стипендій, виплата яких здійснюється з 1 січня по 31 грудня поточного року.

У разі подання організаціями більшої кількості кандидатур стипендіатів на поточний рік, ніж передбачено окремим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації комісія приймає рішення про внесення кандидатури стипендіата у резерв на наступний рік.

У випадку смерті стипендіата в поточному році, кандидатура стипендіата, що знаходиться в резерві розглядається комісією першочергово.

7. Комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Очолює комісію її голова, а у разі його відсутності - заступник голови комісії. Голова комісії скликає і головує на засіданнях комісії. Секретар комісії організує ведення протоколів її засідання і доведення рішень комісії до організацій та стипендіатів поштою протягом десяти днів з дня прийняття рішень комісією.

Засідання комісії проводяться по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Засідання комісії є правомочним у випадку присутності не менше половини від загального числа членів комісії.

При вирішенні питань, кожен член комісії має один голос. Рішення комісії затверджується простою більшістю голосів її членів. У разі розподілення голосів порівну, переважний голос має голова комісії, а за його відсутності - заступник голови комісії.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою (а у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем комісії і оскарженню не підлягає.

8. Довічна міська стипендія виплачується стипендіату щомісячно, незалежно від розміру одержуваної ним заробітної плати чи пенсії. Її виплата здійснюється в управлінні.

Довічні міські стипендії призначаються особам, які досягли сімдесятирічного віку.

Довічні міські стипендії не можуть призначатися щорічним міським стипендіатам.

9. У разі смерті довічного міського стипендіата виплата довічної міської стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат. Підставою для припинення виплати довічних міських стипендій у разі смерті є відповідний лист організації, за пропозицією якої було призначено щорічні міські стипендії чи особи, яким відомо про смерть стипендіата.

10. Організації, за пропозиціями яких було призначено довічні міські стипендії чи особи, яким відомо про смерть стипендіата, письмово повідомляють управління про це у десятиденний строк та надсилають копію документу, що підтверджує його смерть.

Організація, стипендіат якої помер, пропонує іншу кандидатуру стипендіата. У випадку ненадання організацією іншої кандидатури - комісія розглядає кандидатуру стипендіата з резерву.

11. У випадку, передбаченому пунктом 10 цього Положення, управління у десятиденний строк з дня отримання повідомлення про смерть, готує відповідний проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про припинення виплати довічної міської стипендії.

Після надання організаціями пропозицій кандидатур довічних міських стипендіатів, управління протягом місяця готує відповідний проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про призначення нових довічних міських стипендій замість стипендіатів, які вибули, на підставі рішення комісії.

У разі надання організаціями пропозицій нових кандидатур довічних міських стипендіатів у десятиденний строк управління готує спільний проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про припинення виплати довічних міських стипендій та призначення нових довічних міських стипендій замість стипендіатів, які вибули, на підставі рішення комісії.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
21.12.2011 N 2425

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у місті Києві
18 січня 2012 р. за N 2/919

ПОЛОЖЕННЯ
про довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва

1. Довічні міські стипендії видатним діячам культури і мистецтва (далі за текстом - довічні міські стипендії) призначаються з метою підтримки видатних діячів культури і мистецтва, стимулювання їх творчої діяльності та засвідчення видатних особистих досягнень.

2. Довічні міські стипендії призначаються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Кількість стипендій визначається окремим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Кандидат у стипендіати - це особа, творчість якої є вагомим внеском у розвиток культури та мистецтва міста Києва.

Стипендіат - це особа, яка отримує довічну міську стипендію на підставі розпорядження виконавчого органу київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що набрало чинності.

4. На здобуття довічної міської стипендії може бути висунуто діячів культури і мистецтва, творчість яких є вагомим внеском у розвиток культури та мистецтва і які проживають у місті Києві.

При цьому враховується створення високохудожніх мистецьких творів, оригінальних мистецьких програм, провідних творчих шкіл, наявність опублікованих праць. Крім того, береться до уваги міжнародне визнання заслуг та наявність державних нагород, почесних звань за творчу діяльність.

5. Висунення кандидатів на здобуття довічних міських стипендій здійснюють творчі спілки, центри, фонди, асоціації, інші громадські організації у сфері культури (далі - організації).

Рішення про висунення кандидатів у стипендіати організації приймають відповідно до статутних документів організацій. Кожна організація має право висувати кілька кандидатів у стипендіати.

6. Для розгляду на комісії по призначенню довічних міських стипендій видатним діячам культури і мистецтва (далі - комісія) кандидатур стипендіатів організація направляє до Головного управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - управління):

рішення організації (протокол або витяг з протоколу);

подання на здобуття довічної міської стипендії;

характеристику кандидата у стипендіати (повинна містити перелік досягнень у розвиток культури та мистецтва, поштову адресу та контактний телефон);

копію паспорта кандидата у стипендіати;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду кандидата у стипендіати.

У разі подання організаціями більшої кількості кандидатур стипендіатів, ніж передбачено окремим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комісія приймає рішення про внесення кандидатури стипендіата у відповідний резерв.

У випадку смерті стипендіата, кандидатура стипендіата, що знаходиться в резерві розглядається комісією першочергово.

7. Комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Очолює комісію її голова, а у разі його відсутності - заступник голови комісії. Голова комісії скликає і головує на засіданнях комісії. Секретар комісії організує ведення протоколів її засідання і доведення рішень комісії до організацій та стипендіатів поштою протягом десяти днів з дня прийняття рішень комісією.

Засідання комісії проводяться по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік. Засідання комісії є правомочним у випадку присутності не менше половини від числа членів комісії.

При вирішенні питань, кожен член комісії має один голос. Рішення комісії затверджується простою більшістю голосів її членів. У разі розподілення голосів порівну, переважний голос має голова комісії, а за його відсутності - заступник голови комісії.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою (а у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем комісії і оскарженню не підлягає.

8. Управління, відповідно до рішення комісії, готує та подає на затвердження проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про призначення довічних міських стипендій у десятиденний строк з дня підписання протоколу головою комісії.

9. Управління, відповідно до рішення комісії, готує та подає на затвердження проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про призначення щорічних міських стипендій у десятиденний строк з дня підписання протоколу головою комісії.

10. Щорічна міська стипендія призначається на календарний рік з 1 січня по 31 грудня поточного року і виплачується стипендіату щомісячно, незалежно від розміру одержуваної ним заробітної плати чи пенсії. Її виплата здійснюється в управлінні.

Щорічні міські стипендії можуть призначатися повторно.

Щорічні міські стипендії не можуть призначатися довічним міським стипендіатам.

11. У разі смерті щорічного міського стипендіата виплата щорічної міської стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат. Підставою для припинення виплати щорічних міських стипендій є відповідний лист організації, за пропозицією якої було призначено щорічні міські стипендії чи особи, яким відомо про смерть стипендіата.

12. Організації, за пропозиціями яких було призначено щорічні міські стипендії чи особи, яким відомо про смерть стипендіата, письмово повідомляють управління про це у десятиденний строк та надсилають копію документу, що підтверджує його смерть.

Організація, стипендіат якої помер, пропонує іншу кандидатуру стипендіата. У випадку ненадання організацією іншої кандидатури - комісія розглядає кандидатуру стипендіата з резерву.

13. У випадку, передбаченому пунктом 10 цього Положення, управління у десятиденний строк з дня отримання повідомлення про смерть, готує відповідний проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про припинення виплати щорічної міської стипендії.

Після надання організаціями пропозицій кандидатур щорічних міських стипендіатів, управління протягом місяця готує відповідний проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про призначення нових щорічних міських стипендій замість стипендіатів, які вибули на поточний календарний рік, на підставі рішення комісії.

У разі надання організаціями пропозицій нових кандидатур щорічних міських стипендіатів у десятиденний строк управління готує спільний проект розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про припинення виплати щорічних міських стипендій та призначення нових щорічних міських стипендій замість стипендіатів, які вибули, на підставі рішення комісії.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали