НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 8 лютого 2012 року N 114

Про затвердження Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, відповідно до статей 17, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", а також враховуючи положення статей 72 та 73 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", вирішила:

1. Затвердити Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної ради від 28.12.2011 N 2980 "Про затвердження Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги" (Положення N 2980).

3. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зв'язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями оприлюднити це рішення на офіційному сайті Національної ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної ради В. Манжосова.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Національної ради

В. Манжосов

Заступник голови
Національної ради

Л. Мудрак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
08.02.2012 N 114

Положення
про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою до телерадіоорганізацій і провайдерів програмної послуги за порушення умов ліцензії та чинного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення.

1.2. Це Положення розроблено для позасудового скасування санкції "оголошення попередження" телерадіоорганізаціям та провайдерам програмної послуги.

У цьому Положенні терміни застосовуються у такому значенні:

Системний порушник - ліцензіат, який на момент подання заяви про скасування санкції "оголошення попередження" має три і більше санкцій, які не скасовані у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями.

Документальні свідчення - надані ліцензіатом на виконання рішення Національної ради документи (звіт, завізований представником Національної ради в області, містах Києві та Севастополі та інші матеріали) на підтвердження усунення порушень, які стали підставою для оголошення попередження.

II. Позасудовий порядок скасування санкції "оголошення попередження"

2. Скасування санкції "оголошення попередження"

2.1. У разі прийняття рішення про застосування санкції "оголошення попередження" ліцензіат зобов'язаний в установлений в рішенні строк усунути зафіксовані у його діяльності порушення.

2.2. На виконання рішення Національної ради ліцензіат в установлений в рішенні строк має надіслати на адресу Національної ради звіт та матеріали, що підтверджують усунення порушень умов ліцензії та законодавства України, завізований представником Національної ради в області, містах Києві та Севастополі. У разі відсутності представника Національної ради (хвороба, відпустка, вакантна посада) без такої візи.

2.3. Звернення із заявою до Національної ради про скасування санкції "оголошення попередження" відбувається за ініціативою ліцензіата.

3. Заява про скасування санкції "оголошення попередження"

3.1. Розгляд питання про скасування санкції "оголошення попередження" здійснюється на підставі заяви ліцензіата за встановленою формою (додаток: заява про скасування санкції "оголошення попередження").

3.2. Заяву про скасування санкції "оголошення попередження" ліцензіат має право подавати за умови:

якщо він не оскаржує або не оскаржив рішення Національної ради, яким оголошено попередження, у судовому порядку;

якщо ліцензіат не є системним порушником умов ліцензії та чинного законодавства;

якщо ліцензіатом вчасно надано звіт та матеріали, що підтверджують усунення порушень умов ліцензії та законодавства України відповідно до п. 2.2. Положення.

3.3. Заява ліцензіата про скасування санкції "оголошення попередження" обов'язково повинна містити:

назву ліцензіата, його юридичну і фактичну адресу, код ЄДРПОУ, контактні телефони, П. І. Б. керівника організації;

реєстраційний номер ліцензії та дату набрання ліцензією чинності;

дату проведення перевірки та номер Акта перевірки, за результатами розгляду якої було застосовано санкцію;

номер та дату ухвалення рішення, яким застосовано санкцію;

документальні свідчення, які надаються на підтвердження того, що на момент подання заяви до Національної ради ліцензіатом було усунуто порушення, які стали підставою для застосування Національною радою санкції.

4. Розгляд заяви про скасування санкції "оголошення попередження"

4.1. Під час розгляду заяви про скасування санкції "оголошення попередження" враховується факт виконання ліцензіатом рішення Національної ради щодо усунення порушень, які стали підставою для застосування санкції, та надходження звіту до Національної ради у встановлений рішенням строк.

4.2. За результатами розгляду заяви про скасування санкції "оголошення попередження" Національна рада має право прийняти рішення:

про призначення позапланової перевірки з метою з'ясування питання про усунення порушень, які стали підставою застосування до ліцензіата санкції "оголошення попередження";

про залишення заяви про скасування санкції "оголошення попередження" без розгляду у разі недотримання вимог пункту 3.2, абзацу 6 п. 3.3 цього Положення.

5. Проведення позапланової перевірки та розгляд її результатів на засіданні Національної ради

5.1. Проведення позапланової перевірки за заявою ліцензіата про скасування санкції "оголошення попередження" здійснюється відповідно до Інструкції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України.

5.2. За результатами позапланової перевірки та аналізу документальних свідчень, передбачених пунктом 3.3 цього Положення, Національна рада може:

скасувати санкцію "оголошення попередження" у разі усунення ліцензіатом порушень, які стали підставою для застосування Національною радою санкції;

відмовити у скасуванні санкції "оголошення попередження" у разі, якщо під час здійснення позапланової перевірки було виявлено, що порушення усунуто не в повному обсязі або зафіксовано ознаки інших порушень умов ліцензії та чинного законодавства;

застосувати нову санкцію, передбачену статтею 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", у разі, якщо під час здійснення позапланової перевірки було виявлено, що порушення не усунуто або зафіксовано ознаки інших порушень умов ліцензії та чинного законодавства.

 

Начальник
контрольно-аналітичного управління

О. Левчук

 

Додаток
до Положення про скасування санкції "оголошення попередження", застосованої Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

ЗАЯВА
про скасування санкції "оголошення попередження"

1. Суб'єкт господарювання
(заявник)
_
                                                      (найменування ліцензіата, юридична та фактична адреси, код ЄДРПОУ,
__________
                                                       контактні телефони, електронна адреса, керівник організації)
__________
__________
__________

2. Реєстраційний номер чинної ліцензії (копію додати) _________

3. Дата набрання ліцензією чинності _

4. Дата проведення перевірки та номер Акта перевірки, за результатами якої було застосовано санкцію (копію додати)
_________

5. Номер та дата ухвалення рішення, яким застосовано санкцію (копію додати)
__________

6. Документальні свідчення, що підтверджують усунення порушення _______
__________
__________
__________
__________

Підпис заявника:

____ ____
              (підпис)                        (прізвище)

"___" 201__ р.

М. П.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали