Про затвердження Положення про тимчасову зону митного контролю на території залізничної станції Ясіня

Наказ Чопської митниці
від 17 серпня 2011 року N 1101

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Закарпатській області
30 серпня 2011 р. за N 106/1077

У відповідності до положень глави 7 Митного кодексу України, Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування, Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947, з метою чіткої організації митного контролю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про тимчасову зону митного контролю на території залізничної станції Ясіня, що додається.

2. Посадовим особам відділу митного оформлення N 3 (Виноградів) здійснювати митний контроль та митне оформлення товарів та транспортних засобів виключно в межах визначеної зони митного контролю на території залізничної станції Ясіня.

3. Начальнику відділу митного оформлення N 3 (Виноградів):

3.1. Забезпечити визначення на місцевості меж зони митного контролю згідно плану - схеми меж тимчасової зони митного контролю на території залізничної станції Ясіня.

3.2. Організувати та здійснити облаштування зони митного контролю на території залізничної станції Ясіня.

3.3. Забезпечити дотримання режиму в зоні митного контролю відповідно до вимог Митного кодексу України.

3.4. Даний наказ довести до відома особового складу підпорядкованого підрозділу під розпис.

4. Відділу правового забезпечення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Закарпатській області.

5. Наказ набирає чинності в порядку встановленому законодавством України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника Чопської митниці відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Начальник митниці

О. І. Похилько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Чопської митниці
17.08.2011 N 1101

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Закарпатській області
30 серпня 2011 р. за N 106/1077

ПОЛОЖЕННЯ
про тимчасову зону митного контролю на території залізничної станції Ясіня

1. Загальні положення

1.1. Положення про тимчасову зону митного контролю на території залізничної станції Ясіня (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог:

Митного кодексу України;

постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функціонування і Порядку надання дозволу на розміщення у зонах митного контролю споруд та об'єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України" (із змінами і доповненнями);

наказу Держмитслужби України від 26.05.2010 N 521 "Про затвердження Примірного положення про зони митного контролю";

інших нормативно-правових актів, що регулюють митну справу в Україні.

1.2. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у тому ж значенні, що і в Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.

2. Створення зони митного контролю

2.1. Тимчасова зона митного контролю на території залізничної станції Ясіня (далі - ЗМК) створюється на території залізничної станції Ясіня Львівської залізниці (на залізничних коліях та майданчику біля них), з метою здійснення посадовими особами Чопської митниці митних процедур щодо товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, проведення заходів, пов'язаних з виявленням, попередженням і припиненням контрабанди та порушень митних правил.

2.2. Розміщення споруд та об'єктів у ЗМК здійснюється відповідно до нормативно-правових актів з питань митної справи.

3. Режим зони митного контролю

3.1. Режим ЗМК - це встановлені законодавством України з питань митної справи приписи, заборони та обмеження щодо перебування товарів, транспортних засобів та громадян, а також проведення господарських робіт у ЗМК.

Забезпечення безпеки громадян, а також схоронності товарів, що переміщуються через митний кордон України, дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК під час проведення митних процедур покладається на підрозділ митного оформлення Чопської митниці.

3.2. ЗМК на території залізничної станції Ясіня за режимом функціонування є тимчасовою.

3.3. Межі ЗМК на території залізничної станції Ясіня визначені Чопською митницею і позначені на План-схемі меж тимчасової зони митного контролю на території залізничної станції Ясіня, погодженій з залізничною станцією Ясіня, що є невід'ємною частиною цього Положення (додається).

3.4. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів та громадян через тимчасову зону митного контролю під час проведення митних процедур, здійснюється Чопською митницею.

3.5. Чопська митниця забезпечує здійснення інженерно-технічних заходів щодо облаштування ЗМК, створеної на території залізничної станції Ясіня, а саме - позначення меж ЗМК інформаційними табличками, дорожньою розміткою, іншими засобами, що дають можливість наглядно позначити на місцевості межі ЗМК.

3.6. Доступ у ЗМК дозволяється тільки для посадових осіб митного органу, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних процедур. Інші посадові особи митних органів та інших органів державної влади, які здійснюють передбачені статтею 27 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, допускаються у ці зони в порядку, визначеному Держмитслужбою.

Доступ у ЗМК та перебування у них посадових осіб правоохоронних органів і органів прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законом.

Декларанти допускаються у ЗМК на час здійснення митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які пред'являються ними для митного оформлення.

3.7. Посадові особи, яким дозволяється доступ у ЗМК, можуть перебувати в них тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов'язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі цінності та предмети, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством.

3.8. Товари та транспортні засоби перебувають під митним контролем у ЗМК з моменту ввезення на її територію.

3.9. Забороняється перебування в ЗМК товарів та транспортних засобів, щодо яких здійснені митні процедури та надано дозвіл митного органу на пропуск відповідно до заявленої мети переміщення.

Зазначена заборона не стосується випадків виникнення форс-мажорних обставин (настання дії непереборної сили - надзвичайних ситуацій природного, техногенного та екологічного характеру, страйки, маніфестації),а також часу, необхідного для вивезення товарів, транспортних засобів і предметів із ЗМК.

3.10. Особи, винні в порушенні режиму ЗМК, у тому числі вимог щодо переміщення через межі зони товарів та транспортних засобів, несуть відповідальність згідно із законодавством.

3.11. З метою забезпечення дотримання режиму ЗМК Чопська митниця має право:

встановлювати відповідно до законодавства правила щодо підтримання режиму ЗМК;

перевіряти документи на право доступу до ЗМК;

перевіряти предмети, товари та транспортні засоби, що переміщуються через межі ЗМК;

вимагати від організацій, підприємств, установ, громадян та службових осіб суміжних служб додержання ними режиму ЗМК.

вимагати від станції Ясіня дотримання вимог щодо забезпечення режиму ЗМК.

 

Начальник відділу організації митного
контролю та роботи митних
посередників Чопської митниці

З. З. Гадар

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали