МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 липня 2011 року N 759

Про затвердження Положення про Український гідрометеорологічний центр МНС України

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), з метою ефективного управління державною системою гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та гідрометеорологічного забезпечення в умовах ліквідації Державної гідрометеорологічної служби, яка проводиться згідно з Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346 "Про ліквідацію урядових органів" (Постанова N 346), наказую:

1. Затвердити Положення про Український гідрометеорологічний центр Міністерства надзвичайних ситуацій України, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Український гідрометеорологічний центр державної гідрометеорологічної служби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджене Міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 3 грудня 2005 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту цивільного захисту Квашука В. П.

 

Міністр

В. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
26.07.2011 N 759

ПОЛОЖЕННЯ
про Український гідрометеорологічний центр Міністерства надзвичайних ситуацій України

I. Загальні положення

1.1. Український гідрометеорологічний центр Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - УкрГМЦ) є бюджетною неприбутковою організацією головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності - Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України). Діяльність УкрГМЦ спрямовується, координується та контролюється Департаментом цивільного захисту МНС України.

1.2. УкрГМЦ у межах своїх повноважень бере участь у реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, є головною організацією з цього питання у системі МНС України.

1.3. У своїй діяльності УкрГМЦ керується Конституцією України, Законом України "Про гідрометеорологічну діяльність", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами МНС України та цим Положенням.

1.4. У підпорядкуванні УкрГМЦ знаходяться: Центральна геофізична обсерваторія, Державне підприємство "Український авіаційний метеорологічний центр", Центр з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія, Вінницький, Волинський, Житомирський, Дніпропетровський, Донецький, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Кіровоградський, Луганський, Львівський, Миколаївський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Хмельницький, Херсонський, Черкаський, Чернігівський, Чернівецький обласні центри з гідрометеорології.

1.5. УкрГМЦ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

1.6. Найменування та місцезнаходження УкрГМЦ:

Повне найменування: Український гідрометеорологічний центр Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Скорочена назва: УкрГМЦ

Місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 6-в.

1.7. УкрГМЦ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

1.8. Штатний розпис, чисельність працівників, кошторис, річний план робіт УкрГМЦ затверджуються МНС України.

1.9. УкрГМЦ може утворювати науково-технічну раду, методичну комісію та інші консультаційно-дорадчі органи, склад та положення про які затверджується директором УкрГМЦ, рішення яких уводиться в дію наказами УкрГМЦ.

II. Основні завдання УкрГМЦ

2.1. Прогнозування умов погоди, гідрологічного режиму річок і водосховищ, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їх врожайності, метеорологічних умов, що впливають на забруднення повітря крупних промислових міст.

2.2. Забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктів галузей економіки, населення, Збройних Сил України, інших споживачів інформацією загального користування про гідрометеорологічні умови та забруднення навколишнього природного середовища, прогнозами і попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування.

2.3. Здійснення збору, оброблення та передачі гідрометеорологічної інформації, формування баз і банків гідрометеорологічних даних.

2.4. Організаційно-методичне керівництво гідрометеорологічними організаціями з питань прогнозування метеорологічних, гідрологічних, агрометеорологічних умов, метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря, гідрометеорологічного забезпечення і обслуговування споживачів, агрометеорологічних спостережень і робіт, збору, оброблення та передачі даних, ремонтів приміщень і споруд, використання автотранспорту.

2.5. Здійснення управління та контролю фінансово-господарської і виробничої діяльності підпорядкованих організацій і підприємств.

2.6. Забезпечення єдності вимірювань гідрометеорологічних параметрів та здійснення метрологічного контролю і нагляду при проведенні гідрометеорологічних спостережень, здійснення в межах своєї компетенції регламентно-профілактичного та ремонтно-технічного обслуговування гідрометеорологічних приладів і обладнання, проведення калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ).

2.7. Здійснення в межах своєї компетенції матеріально-технічного забезпечення діяльності підпорядкованих організацій, придбання та виготовлення приладів, обладнання, витратних матеріалів для проведення гідрометеорологічних спостережень і робіт та спостережень за забрудненням навколишнього середовища, доставка їх гідрометеорологічним організаціям.

III. Функції УкрГМЦ

3.1. Проводить постійний аналіз та прогнозування стану погоди, гідрологічного режиму річок і водосховищ, агрометеорологічних умов вирощування та врожайності основних сільськогосподарських культур на території України, впливу метеорологічних умов на забруднення повітря.

3.2. Здійснює гідрометеорологічне забезпечення Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, населення гідрометеорологічною інформацією, попередженнями про загрозу виникнення і виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ.

3.3. Надає у визначеному законодавством порядку на платній основі послуги з гідрометеорологічного обслуговування підприємств, установ і організацій, засобів масової інформації та інших споживачів гідрометеорологічної інформації незалежно від форм власності.

3.4. Здійснює відповідно до планів збір, оброблення та доведення до підпорядкованих організацій і підприємств даних гідрометеорологічних спостережень, інформації, необхідної для аналізу та прогнозу гідрометеорологічних умов, гідрометеорологічного забезпечення і обслуговування, забезпечує в режимі реального часу передачу визначених обсягів гідрометеорологічної інформації в глобальну систему телезв'язку Всесвітньої Метеорологічної Організації (далі - ВМО).

3.5. Здійснює організаційно-методичне керівництво підпорядкованими гідрометеорологічними організаціями і підприємствами з питань прогнозування, гідрометеорологічного забезпечення та обслуговування, агрометеорологічних спостережень і робіт, збору та оброблення гідрометеорологічної інформації, застосування електронно-обчислювальної техніки.

3.6. Проводить перевірки діяльності, аналізує роботу підпорядкованих організацій і підприємств, узагальнює матеріали місячної і річної звітності, готує відповідні огляди, методичні листи з питань гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування, виконання агрометеорологічних спостережень і робіт, функціонування системи збору, оброблення та передачі гідрометеорологічної інформації.

3.7. Забезпечує в межах своєї компетенції контроль і методичне супроводження робіт, що здійснюються іншими суб'єктами гідрометеорологічної діяльності.

3.8. Розробляє та реалізовує в межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення діяльності гідрометеорологічних організацій і підприємств.

3.9. Розробляє та затверджує плани збору і передачі оперативних видів гідрометеорологічної інформації, режимної агрометеорологічної інформації, проведення агрометеорологічних та агрогідрологічних робіт.

3.10. Здійснює спільно з Державним підприємством "Український авіаметеорологічний центр" (далі - ДП "УАМЦ") інформаційне та організаційно-методичне забезпечення діяльності авіаметеорологічних станцій, розроблення проектів нових та пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативних документів, що регламентують метеорологічне забезпечення цивільної авіації.

3.11. Проводить розроблення, випробування, впровадження, експлуатацію та супроводження роботи програмно-технічних комплексів збору, комплектування, контролю повноти і якості, оброблення та передачі оперативної гідрометеорологічної інформації.

3.12. Бере участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі - НДДКР), підготовці науково-прикладних і науково-методичних матеріалів, а також науково-організаційної діяльності в частині формування та контролю виконання планів НДДКР Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту; здійснює випробування, впровадження та використання результатів НДДКР, попередні випробування та дослідну експлуатацію нових технологій збору, оброблення та передачі інформації; проводить випробування і впровадження нових методів гідрометеорологічних спостережень та прогнозів, розроблених в Україні та за кордоном, у проведенні державних приймальних випробувань.

3.13. Виконує обов'язки оперативного підрозділу національної гідрометеорологічної служби в рамках угод між ВМО та Міжнародним агентством з атомної енергії з моделювання процесів переносу забруднюючих речовин при ядерних та інших екологічних аваріях, бере участь у тренуваннях, забезпечує необхідну оперативну взаємодію з компетентними з цих питань установами в Україні та спеціалізованими регіональними центрами ВМО.

3.14. Здійснює планування і проведення маршрутних та площадних наземних і авіаційних обстежень стану сільськогосподарських культур, територій, що зазнали впливу небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ.

3.15. Забезпечує в межах своєї компетенції підготовку кліматологічних стандартних норм, матеріалів до державного водного кадастру, підготовку і видання науково-прикладних кліматичних, гідрологічних, метеорологічних щомісячників, щорічників та інших матеріалів про стан атмосфери, поверхневих вод суші, ґрунтів, сільськогосподарських культур тощо.

3.16. Здійснює стажування спеціалістів гідрометеорологічних організацій з питань гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування, зв'язку, автоматизованої обробки даних та проходження виробничої практики студентами вищих навчальних закладів.

3.17. Здійснює в межах своїх повноважень функції з оперативного управління майном, що знаходиться на його балансі та балансі підпорядкованих організацій та підприємств, забезпечує належне його використання і збереження.

3.18. Здійснює організацію та координацію фінансової діяльності підпорядкованих організацій з планування та виконання бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є УкрГМЦ.

3.19. Здійснює фінансово-господарську діяльність у межах кошторису та плану асигнувань УкрГМЦ на відповідний рік, затверджених МНС України.

3.20. Складає та подає відповідну звітність щодо своєї діяльності до МНС України та інших органів у встановленому порядку.

3.21. Забезпечує схоронність, економію та раціональне використання матеріальних, енергетичних і фінансових ресурсів.

3.22. Здійснює автотранспортні перевезення приладів, вантажів і осіб, утримання транспортних засобів, будівель для забезпечення гідрометеорологічної діяльності.

3.23. Здійснює тиражування гідрометеорологічної інформації.

3.24. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

3.25. Здійснює закупівлю ЗВТ, телекомунікаційних засобів, засобів оброблення, візуалізації гідрометеорологічної інформації, систем управління базами даних, засобів вимірювальної техніки, обладнання, витратних матеріалів тощо. За дорученням МНС України здійснює іншу міжнародну діяльність.

3.26. Бере участь у розробленні пропозицій до угод з національними гідрометеорологічними службами інших країн, міждержавних угод зі співробітництва на прикордонних водах, забезпечує виконання положень укладених угод, оперативну взаємодію з національними гідрометеорологічними службами інших країн у межах компетенції УкрГМЦ.

3.27. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.

3.28. Здійснює організацію та проведення курсових заходів, нарад і семінарів спеціалістів гідрометеорологічних організацій і підприємств за напрямами своєї діяльності.

3.29. Здійснює підготовку матеріалів для їх зберігання та використання в Галузевому державному архіві гідрометеорологічних даних та в УкрГМЦ, занесення інформації на електронні носії та їх автоматизоване оброблення.

3.30. Готує і затверджує зведені річні планові розрахунки потреб у гідрометеорологічному обладнанні, засобах вимірювальної техніки, запчастинах і матеріалах.

3.31. Здійснює в установленому порядку придбання та забезпечення гідрометеорологічних організацій приладами, витратними матеріалами тощо в межах кошторису на відповідний рік.

3.32. Забезпечує в межах своєї компетенції виконання ремонтних, регламентно-профілактичних робіт щодо ЗВТ та обладнання, їх повірку та калібрування, розробку і модернізацію.

3.33. Здійснює облік ЗВТ, контроль за їх технічним станом та своєчасним проведенням повірки в підпорядкованих організаціях і підприємствах.

3.34. Організовує впровадження в установленому порядку настанов, стандартів, інструкцій та керівництв з питань, що віднесені до компетенції УкрГМЦ.

3.35. Взаємодіє в межах своєї компетенції з органами та підрозділами МНС України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, Українським науково-дослідним гідрометеорологічним інститутом, національними гідрометеорологічними службами інших країн, підприємствами, установами, організаціями.

3.36. Формує, погоджує та подає на затвердження МНС України зведені річні плани проведення гідрометеорологічних спостережень, прогнозування, забезпечення та обслуговування.

3.37. Визначає обсяги ремонтно-будівельних робіт, здійснює методичне забезпечення підпорядкованих організацій і підприємств щодо ремонтів приміщень та споруд.

3.38. Контролює стан та використання автотранспорту та плавзасобів у підпорядкованих організаціях, визначає потреби в їх ремонті та паливно-мастильних матеріалах.

3.39. УкрГМЦ виконує свої завдання та функції безпосередньо та через підпорядковані організації та підприємства.

3.40. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

IV. УкрГМЦ має право

4.1. Одержувати безоплатно в установленому порядку від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, органів статистики інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Перевіряти в межах своєї компетенції фінансово-господарську та виробничу діяльність підпорядкованих організацій і підприємств, вживати відповідних заходів щодо належного здійснення ними гідрометеорологічної діяльності в частині функціонування державної системи гідрометеорологічних спостережень, гідрометеорологічного прогнозування, забезпечення та обслуговування, дотримання фінансово-господарської дисципліни, ефективного використання та збереження майна.

4.3. Взаємодіяти в межах своєї компетенції у процесі виконання покладених на нього завдань з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також відповідними оперативно-прогностичними органами національних гідрометеорологічних служб інших держав.

4.4. Перевіряти в межах своєї компетенції та вживати відповідних заходів до суб'єктів гідрометеорологічної діяльності стосовно застосування в установленому порядку засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань, що використовуються під час проведення гідрометеорологічних спостережень.

4.5. Виконувати науково-дослідні, науково-технічні, науково-методичні та дослідно-конструкторські роботи.

4.6. Представляти МНС України (за дорученнями) у міжнародних організаціях, під час проведення міжнародних переговорів, укладення договорів тощо.

V. Майно та фінансування УкрГМЦ

5.1. Майно УкрГМЦ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі УкрГМЦ.

5.2. Майно УкрГМЦ - це державне майно, закріплене за ним на праві оперативного управління. РЦГМ використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.3. Джерелами формування майна УкрГМЦ є майно:

отримане від МНС,

придбане за рахунок коштів державного бюджету;

придбане за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг за гідрометеорологічне обслуговування, надання гідрометеорологічних та інших послуг в установленому чинним законодавством порядку;

отримане за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.4. Джерелами фінансування УкрГМЦ є:

кошти державного бюджету;

кошти, отримані від надання платних послуг за гідрометеорологічне обслуговування, надання гідрометеорологічних та інших послуг в установленому чинним законодавством порядку;

кошти, отримані за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

5.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

5.6. Оплата праці працівників УкрГМЦ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7. УкрГМЦ здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством.

5.8. Збитки, завдані УкрГМЦ в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

VI. Керівництво УкрГМЦ

6.1. УкрГМЦ очолює директор, який призначається на посаду та звільнюється з посади Міністром надзвичайних ситуацій України за поданням директора Департаменту цивільного захисту та погодженням з Київською міською державною адміністрацією.

6.2. Директор УкрГМЦ повинен знати вимоги чинного законодавства та нормативні акти у сфері гідрометеорологічної діяльності, трудових відносин, фінансової та виконавської дисципліни, охорони праці і техніки безпеки та відповідати таким кваліфікаційним вимогам: повна вища освіта, стаж роботи в системі національної гідрометеорологічної служби на керівних посадах - не менше 5 років.

6.3. Директор УкрГМЦ:

здійснює керівництво діяльністю УкрГМЦ, несе персональну відповідальність перед МНС України за виконанням покладених на УкрГМЦ завдань і функцій;

призначає на посади та звільняє з посад працівників УкрГМЦ, за погодженням з МНС України - керівників підпорядкованих організацій і підприємств, заступників директора УкрГМЦ;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад заступників керівників та головного бухгалтера підпорядкованих організацій і підприємств;

визначає компетенцію і відповідальність заступників директора, керівників структурних підрозділів УкрГМЦ;

видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує контроль за їх виконанням;

затверджує положення про структурні підрозділи УкрГМЦ, положення, штатні розписи, структуру, кошториси та річні плани робіт підпорядкованих організацій, статут, штатний розпис, структуру, фінансовий та річний план роботи ДП "УАМЦ";

розробляє і подає на затвердження МНС України проекти штатного розпису та кошторису на утримання УкрГМЦ у межах затвердженої МНС України чисельності та фонду оплати праці;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису, плану асигнувань державного бюджету на відповідний рік та майном згідно з чинним законодавством;

представляє УкрГМЦ та МНС України (за дорученням) в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, судових органах, в інших організаціях та установах;

веде листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами і організаціями з питань, що належать до компетенції УкрГМЦ;

вживає в межах своїх повноважень заходи щодо заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на працівників УкрГМЦ, керівників підпорядкованих організацій та підприємств, відповідно до чинного законодавства.

VII. Ліквідація та реорганізація УкрГМЦ

7.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) УкрГМЦ здійснюється за рішенням МНС відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Ліквідація УкрГМЦ здійснюється ліквідаційною комісією у порядку, визначеному законодавством.

7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами УкрГМЦ.

VIII. Порядок внесення змін до Положення про УкрГМЦ

8.1. Внесення змін та доповнень до Положення про УкрГМЦ здійснюється наказом МНС України.

 

Директор Українського
гідрометеорологічного центру

М. Кульбіда

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали