МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21 червня 2011 року N 637

Про затвердження Положення про Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України

Відповідно до Закону України "Про порядок державної реєстрації юридичних осіб та підприємців", Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента від 6 квітня 2011 року N 402 (Указ N 402/2011), та з метою забезпечення належного функціонування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України наказую:

1. Затвердити Положення про Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України, що додається.

2. Начальнику Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України забезпечити реєстрацію установчих документів у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В. П.

  

Міністр

В. Балога

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
21.06.2011 N 637

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

I. Загальні положення

Державна організація Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України (далі - Управління) - спеціальне воєнізоване формування, підпорядковане Міністерству надзвичайних ситуацій України (далі - МНС України), на яке покладається забезпечення діяльності підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, охорона та обслуговування адміністративних будівель МНС України.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами МНС України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

II. Найменування та місцезнаходження Управління

2.1. Найменування Управління:

українською мовою:

повне - Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України;

скорочене - УЗ ОРС ЦЗ МНС;

російською мовою:

повне - Управление обеспечения Оперативно-спасательной службы гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Украины;

скорочене - УО ОСС МЧС.

2.2. Юридична адреса та місцезнаходження:

04074, Україна, м. Київ, вул. Бережанська, 7.

III. Мета, склад та завдання Управління

3.1. Управління створено з метою:

забезпечення діяльності підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та інших підрозділів сил цивільного захисту;

охорони та обслуговування адміністративних будівель МНС України.

3.2. До складу Управління входять:

керівництво;

основні підрозділи;

підрозділи забезпечення.

3.3. Основними завданнями Управління є:

забезпечення діяльності підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та інших підрозділів сил цивільного захисту;

взаємодія з підрозділами сил цивільного захисту, спеціальними службами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, з питань виконання завдань цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій у порядку, встановленому МНС України;

розробка проектів нормативно-правових актів сфери повноважень МНС України;

збір достовірної та повної інформації про стан техногенної, природної та іншої обстановки на території України, інформування підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (далі - ОРС ЦЗ) про виникнення надзвичайних ситуацій;

підготовка органів і підрозділів цивільного захисту, участь у реагуванні на надзвичайні ситуації та координація діяльності підрозділів державних спеціальних (спеціалізованих, воєнізованих) аварійно-рятувальних служб;

організація та контроль внутрішньої, гарнізонної і караульної служби, підготовка сил МНС до оперативного реагування і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій, пожеж, інших подій;

надання методичної та практичної допомоги керівному складу формувань центрального і територіального підпорядкування сил цивільного захисту з питань підтримки постійної готовності особового складу до дій за призначенням, організації спільної підготовки і злагодженої роботи, забезпечення взаємодії підрозділів цивільного захисту, кваліфікованого керівництва силами цивільного захисту залежно від виду надзвичайної ситуації;

організація та здійснення оперативного чергування, забезпечення оперативного реагування у випадку загрози або виникненні надзвичайних ситуацій на території держави;

забезпечення участі підрозділів ОРС ЦЗ в антитерористичній діяльності;

здійснення прийому сигналів оповіщення органів управління цивільного захисту, здійснення збору та оброблення інформації про надзвичайні ситуації, погодні умови, радіаційний стан у межах України, надання оброблених даних керівництву МНС України;

участь в організації міжнародної взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій;

організація оповіщення посадових осіб МНС України;

організація і координація діяльності, пов'язаної із забезпеченням режиму секретності у підрозділах Управління;

організація служби та підготовка сил цивільного захисту до дій за призначенням у підрозділах ОРС ЦЗ;

забезпечення реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

участь в організації та здійсненні контролю за веденням нетаємного та таємного діловодства у підрозділах ОРС ЦЗ;

організація розмноження та розсипки документів по підрозділах ОРС ЦЗ;

забезпечення взаємодії із засобами масової інформації та висвітлення в них діяльності підрозділів ОРС ЦЗ;

підготовка документів для призначення пенсій особам рядового і начальницького складу підрозділів ОРС ЦЗ;

підготовка матеріалів для прийняття рішень з виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу сил цивільного захисту;

участь в організації та здійсненні контролю матеріально-технічного забезпечення, капітального будівництва, використання інвестицій та забезпеченням житлом;

здійснення контролю за безаварійною експлуатацією автомобільної та іншої техніки у підрозділах ОРС ЦЗ;

забезпечення лікарсько-експертної діяльності у підрозділах ОРС ЦЗ;

організація перепускного режиму та охорони адміністративних будівель МНС України;

забезпечення автомобільним транспортом керівництва та структурних підрозділів апарату МНС України;

соціально-побутове забезпечення, прибирання приміщень та здійснення поточних ремонтів адміністративних будівель МНС України;

проведення, ремонтів та технічного обслуговування техніки спеціального зв'язку підрозділів ОРС ЦЗ;

здійснення медичного забезпечення працівників та осіб рядового і начальницького складу сил цивільного захисту, організація санаторно-курортного лікування осіб рядового і начальницького складу сил цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту та інших визначених категорій осіб;

проведення технічних обслуговувань, поточного ремонту, технічних оглядів та експлуатація автомобільної техніки Управління;

організація початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу ОРС ЦЗ;

організація та контроль обліку озброєння у підрозділах ОРС ЦЗ;

організація та моніторинг проведення конкурсних торгів у підрозділах ОРС ЦЗ;

організація та контроль за веденням соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення у підрозділах ОРС ЦЗ;

проведення аналізу щодо вирішення питань соціального захисту осіб рядового і начальницького складу ОРС ЦЗ та членів їх сімей, ветеранів і пенсіонерів МНС України, членів сімей працівників, загиблих при виконанні службових обов'язків, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітних сімей;

проведення заходів щодо культурного та естетичного виховання особового складу ОРС ЦЗ, формування та відповідальності за оволодіння професією рятівника, підтримання іміджу Міністерства, сприяння патріотичному вихованню молоді;

забезпечення організації та проведення культурно-масових заходів у підрозділах ОРС ЦЗ з нагоди державних свят, знаменних дат і подій.

IV. Організація несення служби

4.1 Внутрішній порядок, підпорядкованість і відносини в підрозділах Управління визначаються наказами МНС України.

4.2. У підрозділах Управління організовується цілодобове чергування, порядок якого встановлюється МНС України.

Особовий склад підрозділів Управління залучається до чергування по Управлінню, пункту управління Кабінету Міністрів України, Кризовому центру МНС України, охороні адміністративних будівель МНС України та може залучатися до несення чергувань у складі оперативних груп Міністерства.

V. Юридичний статус

5.1. Управління є юридичною особою, яка утворюється (ліквідується, реорганізовується) за рішенням МНС України в порядку, визначеному законодавством України.

Управління є бюджетною установою.

Управління є правонаступником прав та обов'язків Загону забезпечення МНС України.

Управління набуває права і обов'язки юридичної особи з дня його державної реєстрації.

5.2. Управління здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

Управління має право на здійснення некомерційної господарської діяльності відповідно до законодавства України.

5.3. Участь Управління в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях, утворення будь-яких спільних підприємств за участю Управління, створення філій та представництв забороняється.

5.4. Управління є неприбутковою організацією, яка веде самостійний баланс, має бюджетні реєстраційні рахунки у відповідному управлінні Державного казначейства України, печатку та штампи із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

5.5. За невиконання чи неналежне виконання договірних зобов'язань, а також за шкоду і збитки, заподіяні довкіллю, правам та інтересам фізичних і юридичних осіб та державі, Управління несе відповідальність, передбачену законодавством та договором.

5.6. Управління має право в порядку, визначеному чинним законодавством, укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах, у тому числі господарських.

VI. Майно Управління

6.1. Майно Управління становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Управління.

6.2. Майно Управління - це державне майно, закріплене за Управлінням на правах оперативного управління. Управління використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача майна здійснюються у порядку, визначеному МНС України.

6.3. Управління здійснює користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до чинного законодавства та мети своєї діяльності.

6.4. Збитки, завдані Управлінню в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством

VII. Фінансування та забезпечення діяльності Управління

7.1. Фінансування діяльності Управління здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.2. Матеріально-технічне забезпечення діяльності підрозділів Управління здійснюється МНС України, в тому числі через державне замовлення та закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, у порядку, встановленому чинним законодавством.

VIII. Керівництво Управлінням

8.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається та звільняється з посади наказом Міністра надзвичайних ситуацій України. Начальник Управління здійснює безпосереднє керівництво підрозділами Управління під час повсякденної діяльності, який підпорядковується Міністру, заступнику Міністра - куратору, та директору Департаменту за напрямком матеріально-технічного забезпечення.

8.3. Начальник Управління самостійно, на принципах єдиноначальності, вирішує питання щодо діяльності Управління за винятком тих, що віднесені законодавством до компетенції Міністерства, та несе персональну відповідальність за свої рішення та дії у передбаченому чинним законодавством порядку.

8.4. Ніхто, окрім осіб, яким підпорядкований начальник Управління, не має права втручатися у правомірні дії начальника Управління під час проведення заходів щодо забезпечення сил цивільного захисту.

8.5. Начальник Управління:

здійснює керівництво Управлінням, несе відповідальність за правомірність використання сил та засобів і виконання поставлених завдань;

видає накази, в межах своїх повноважень, з питань організації діяльності Управління, організовує розроблення і затверджує плани та інструкції;

порушує клопотання про призначення на посаду та звільнення з посади осіб середнього та старшого начальницького складу Управління в установленому порядку, відповідно до номенклатури посад;

призначає та звільняє з посад осіб рядового та молодшого начальницького складу Управління, застосовує заохочення і дисциплінарні стягнення в установленому законодавством порядку;

приймає та звільняє з роботи працівників Управління, застосовує заохочення і дисциплінарні стягнення в установленому законодавством порядку;

присвоює спеціальні звання особам молодшого начальницького складу, а також порушує клопотання про присвоєння спеціальних звань особам середнього та старшого начальницького складу Управління в установленому порядку, нагородження осіб рядового, начальницького складу та працівників Управління відомчими та державними нагородами України;

вносить пропозиції щодо удосконалення діяльності і структури Управління, здійснення організаційних заходів;

забезпечує зміцнення матеріальної бази і створення належних соціально-побутових умов для особового складу Управління;

організовує проведення перевірок діяльності структурних підрозділів Управління та службових розслідувань щодо особового складу, вживає заходів до надання практичної допомоги в усуненні недоліків за результатами перевірок.

IX. Права трудового колективу

9.1. Працівники Управління мають право створювати профспілкову організацію, обирати профспілковий комітет та його голову, які здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників Управління.

X. Ліквідація і реорганізація Управління

10.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Управління здійснюється за рішенням МНС України відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Ліквідація Управління здійснюється ліквідаційною комісією у порядку, визначеному законодавством.

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами Управління.

10.4. При реорганізації та ліквідації Управління особовому складу і працівникам, що звільняються, гарантується збереження їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України та іншими нормативно-правовими актами України.

XI. Порядок внесення змін до Положення

11.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється МНС України.

  

Начальник Управління

О. Євдоченко

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали