ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ УСРР

ПОСТАНОВА

від 4 лютого 1936 року

Київ

Про затвердження Положення про видавництво ЦВК УСРР "Радянське будівництво і право"

Президія Центрального Виконавчого Комітету УСРР постановляє:

Затвердити нижченаведене Положення про видавництво ЦВК УСРР "Радянське будівництво і право".

 

ПОЛОЖЕННЯ
про видавництво ЦВК УСРР "Радянське будівництво і право"

I. Засади

1. Для видання Збірника законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду Української Соціалістичної Радянської Республіки і інших періодичних і неперіодичних видань у галузі радянського будівництва, права і фізкультури, при Центральному Виконавчому Комітеті УСРР існує видавництво під назвою "Видавництво ЦВК УСРР - Радянське будівництво і право".

2. Видавництво ЦВК УСРР "Радянське будівництво і право" - державна організація, що діє на засадах господарського розрахунку відповідно до планових завдань, затверджуваних Президією ЦВК УСРР.

3. Видавництво користується всіма правами юридичної особи, і на нього поширюються всі права, переваги й пільги, встановлені загальносоюзним і республіканським законодавством для центральних і місцевих органів друку та їх допоміжних підприємств.

Видавництво звільняється від усіх місцевих податків і зборів.

4. Видавництво має право в межах чинного законодавства набувати і вивласнювати майно, вступати в договірні відносини, відкривати в банках рахунки і провадити всі інші дозволені законом операції, потрібні для досягнення цілей, що стоять перед видавництвом.

5. За всі свої зобов'язання видавництво відповідає всім належним йому майном, на яке за чинним законодавством можна звертати стягнення.

6. Для досягнення мети, вказаної в ст. 1 цього Положення, видавництво має право з додержанням чинних законів:

а) видавати спеціальні книги, учбові посібники, підручники і масову популярну літературу з питань радянського будівництва, права і фізкультури, а також періодичні видання з тих же питань;

б) розповсюджувати свої видання як безпосередньо, так і через органи "Союзпечать" і книготорговельні організації;

в) відкривати встановленим порядком свої філії й агентства, які діють на правах представництва, і мати своїх представників - окремих осіб;

г) здійснювати інші дозволені законом операції, зв'язані з діяльністю видавництва.

7. Видавництво має печатку з написом своєї назви.

8. Видавництво має перебування в м. Києві.

II. Кошти видавництва

9. Статутний капітал видавництва за балансом на 1 січня 1936 р. становить 173287 крб. 56 коп.

10. Дальше збільшення статутного капіталу провадиться за рішенням Президії ЦВК УСРР на клопотання видавництва і зазначається по балансу видавництва по статті "Статутний капітал".

11. Крім статутного капіталу, видавництво має: а) амортизаційний капітал, б) фонд поліпшення побуту робітників і службовців, в) фонд преміювання працівників, г) інші фонди на підставах, встановлених законом.

Утворення, зберігання і витрачання капіталів і фондів провадиться згідно з чинним законодавством.

12. Щороку у видавництві провадиться амортизація майна, що складається з устатковання, інструментів, інвентаря, автотранспорту та інш., через певне процентне відрахування з його вартості (за оцінкою на момент включення в інвентар) до амортизаційного капіталу згідно з чинними щодо цього правилами. Амортизація майна виробничого значення включається в собівартість продукції.

13. При затвердженні щороку річного звіту і балансу видавництва визначається розмір прибутків і збитків за минулий операційний рік.

Чистий зиск (за покриттям збитків минулих років, що залишилися на балансі) розподіляється за постановою Президії ЦВК УСРР.

III. Керування видавництвом

14. На чолі видавництва стоїть директор, який відповідає за діяльність видавництва в цілому.

15. Директор призначається і звільняється Президією Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

16. Директор керує й несе відповідальність як за ідейний напрям, так і за господарсько-фінансову та адміністративну діяльність видавництва.

17. Директор видавництва має заступника, який призначається і звільняється Президією ЦВК УСРР.

Головний бухгалтер видавництва призначається і звільняється Секретаріатом ЦВК УСРР на подання директора.

18. Розподіл обов'язків між директором і його заступником, провадиться директором через особливі інструкції та накази, ним же видавані.

19. На час тривалої відсутності директора (хворість, відрядження, відпустка) його права і обов'язки привласнюються заступникові директора.

IV. Порядок діяльності і звітності видавництва

20. Оперативний рік видавництва встановлюється від 1 січня по 31 грудня.

21. Виробничо-фінансовий план (включаючи і кошторис) видавництва затверджується Президією Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

22. Річний звіт про діяльність видавництва з доданням заключного балансу на останнє число звітного року разом з проектом розподілу прибутків і покриття збитків вноситься не пізніше 15 березня наступного року на затвердження Президії ЦВК УСРР.

Примітка. Видавництво звільняється від встановленої за правилами публічної звітності обов'язкової публікації балансу і рахунку прибутків та збитків.

23. Перевірка періодичних звітів і балансів, а також обслідування загального стану та окремих частин діяльності видавництва провадяться Секретаріатом Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

V. Порядок зміни цього Положення і ліквідація видавництва

24. Вносити зміни чи доповнення до цього Положення можна не інакше, як з затвердження Президії Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

25. Ліквідація видавництва та порядок її встановлюється Президією Центрального Виконавчого Комітету УСРР.

 

Голова Центрального
Виконавчого Комітету УСРР

Г. ПЕТРОВСЬКИЙ

Секретар Центрального
Виконавчого Комітету УСРР

Ю. ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали