РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 31 травня 1974 р. N 303

Київ

Про затвердження Положення про відділ запису актів громадянського стану /загсу/ виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих та Положення про відділ запису актів громадянського стану /загсу/ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 20 липня 1991 року N 102)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про відділ запису актів громадянського стану /загсу/ виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих та Положення про відділ запису актів громадянського стану /загсу/ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих, що додаються.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

Г. ВАЩЕНКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 38

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 31 травня 1974 р. N 303

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ запису актів громадянського стану /загсу/ виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих

1. Відділ запису актів громадянського стану /загсу/ виконавчого комітету, районної Ради депутатів трудящих є органом виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих і підпорядковується у своїй діяльності як районній Раді та її виконавчому комітету, так і відділу загсу виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих.

2. Основними завданнями відділу загсу виконавчого комітеті районної Ради депутатів трудящих є:

забезпечення додержання законності при реєстрації актів громадянського стану як в Державних і громадських інтересах, так і з метою охорони особистих і майнових прав громадян;

забезпечення чіткої організації роботи відділу та належної культури обслуговування населення.

3. Відділ загсу виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих керується у своїй діяльності законами СРСР і Української РСР, Указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, рішеннями і розпорядженнями обласної і районної Рад депутатів трудящих та їх виконавчих комітетів, наказами? інструкціями і вказівками Міністра юстиції СРСР і Міністра юстиції УРСР, а також цим Положенням.

4. Відділ загсу виконавчого комітету районної Рада депутатів трудящих у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) провадить реєстрацію актів народження, смерті, укладення довбу, розірвання шлюбу, усиновлення, встановлення батьківства, зміни імені, по батькові і прізвища;

б) забезпечує урочисту обстановку при реєстрації шлюбу і народження дитини;

в) підготовляє матеріали і складає висновки з питань зміни громадянами СРСР прізвищ, імен, та по батькові;

г) підготовляє матеріали і складає висновки про виправлення помилок і внесення змін у записи актів, а також відновлення втрачених записів актів громадянського стану; у відповідності з діючим законодавством виправляє, змінює, відновлює і анулює записи актів громадянського стану;

д) вивчає і узагальнює практику застосування діючого законодавства про шлюб і сім'ю при реєстрації актів громадянського стану з метою усунення виявлених порушень закону і недоліків у роботі;

є) організує зберігання книг реєстрації актів громадянського стану та іншої документації за минулі роки; веде в установленому порядку облік актів громадянського стану, складених в районі; видає повторні свідоцтва про реєстрацію актів громадянського ману;

ж) перевіряє додержання діючого законодавства службовими особами виконкомів сільських, селищних і міських /міст районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих, що реєструють акти громадянського стану, подає їм допомогу в цій роботі, а також в організації урочистої реєстрації шлюбу і народження та дає вказівки по усуненню недоліків у роботі;

приймає від виконкомів сільських., селищних і міських /міст районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих перші і другі примірники записів актів громадянського стану, перевіряє правильність їх складення і вживай заходів до виправлення допущених помилок;

з) разом з виконкомами відповідних місцевих Рад депутатів трудящих організує проведення семінарських занять з працівниками виконкомів сільських, селищних і міських /міст районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих, які реєструють акти громадянського стану, а також проходження цими працівниками виробничої практики, вивчає і поширює позитивний досвід їх роботи;

і) щомісяця в установлені строки подає відділу загсу виконавчого комітету обласної /Ради депутатів трудящих звіт про реєстрацію актів громадянського стану в районі з доданням других примірників актів громадянського стану; в установленому порядку подає статистичну звітність в органи ЦСУ;

к) розглядає листи /заяви і скарги/ громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу, і вживає по них необхідні заходи;

л) проводить серед населення роботу по роз'ясненню діючого законодавства про шлюб і сім'ю;

м) забезпечує виконавчі комітети сільських, селищних і міських /міст районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих книгами реєстрації актів громадянського стану та іншою документацією, а також бланками свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану.

5. Відділ загсу виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих звітує про свою роботу перед районною Радою депутатів трудящих, її виконкомом та перед відділом загсу виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих.

6. Відділ загсу виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих має право:

одержувати від виконкомів сільських, селищних, міських /міст районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих необхідні матеріали і відомості, що стосуються реєстрації актів громадянського стану;

витребувати від підприємств, установ і організацій документи, необхідні для підготовки матеріалів, зв'язаних з відновленням втрачених записів актів громадянського стану, а також із зміною громадянами СРСР прізвищ, імен та по батькові.

7. Відділ загсу виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих очолює завідуючий, який затверджується районною Радою депутатів трудящих.

8. Завідуючий відділом загсу виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих:

керує діяльністю відділу, забезпечує виконання поставлених перед ним завдань і несе відповідальність за роботу відділу;

щокварталу подає відділу загсу виконкому обласної Ради депутатів трудящих звіт про витрачання бланків свідоцтв;

несе відповідальність за належне зберігання, облік і ведення книг реєстрації актів громадянського стану та іншої документації, а також за облік, зберігання і витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану.

9. Відділ загсу виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих утримується за рахунок місцевого бюджету. Структура і штати відділу затверджуються в установленому порядку.

10. Відділ загсу виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 31 травня 1974 р. N 303

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ запису актів громадянського стану /загсу/ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих

1. Відділ запису актів громадянського стану /загсу/ виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих є органом виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих і підпорядковується у своїй діяльності як міській, районній в місті Раді та її виконавчому комітету, так і відділу загсу виконавчого комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих.

2. Основними завданнями відділу загсу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих є:

забезпечення додержання законності при реєстрації актів громадянського стану як в Державних і громадських інтересах, так і з метою охорони особистий і майнових прав громадян;

забезпечення чіткої організації роботи відділу та належної культури обслуговування населення.

3. Відділ загсу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутат/їв трудящих керується у своїй діяльності законами СРСР і Української РСР, Указами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради УРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів УРСР, рішеннями і розпорядженнями обласної, міської, районної в місті Рад депутатів трудящих та їх виконавчих комітетів, наказами, інструкціями і вказівками Міністра юстиції СРСР і Міністра юстиції УРСР, а також цим Положенням.

4. Відділ загсу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) провадить реєстрацію актів народження/смерті, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення, встановлення батьківства, зміни імені, по батькові і прізвища;

б) забезпечує урочисту обстановку при реєстрації шлюбу і народження дитини;  

в) підготовляє матеріали і складає висновки з питань зміни громадянами СРСР прізвища, імені та по батькові;

г) підготовляє матеріали і складає висновки про виправлення помилок і внесення змін у записи/актів, а також відновлення втрачених записів актів громадянського стану; у відповідності з діючим законодавством виправляє, /Змінює, відновлює і анулює записи актів громадянського стану;

д) вивчає і узагальнює практику застосування діючого законодавства про шлюб і сім'ю при реєстрації актів громадянського стану з метою усунення виявлених порушень закону і недоліків у роботі;

є) організує зберігання книг реєстрації актів громадянського стану та іншої документації за минулі роки; веде в установленому порядку облік актів громадянського стану; видає повторні свідоцтва про реєстрацію актів громадянського стану;

ж) перевіряє додержання діючого законодавства службовими особами виконкомів сільських, селищних і міських /міст районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих, що реєструють акти громадянського стану, подає їм допомогу в цій роботі, а також в організації урочистої реєстрації шлюбу і народження та дає вказівки до усуненню/недоліків у роботі;

приймає від виконкомів сільських, селищних і міських /міст районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих перші і другі примірники записів актів громадянського стану, перевіряє правильність їх складення і вживає заходів до виправлення допущених помилок;

з) разом з виконкомами відповідних місцевих Рад депутатів трудящих організує проведення семінарських занять з працівниками виконкомів сільських, селищних і міських /міст районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих, які реєструють акти громадянського стану, а також проходження цими працівниками виробничої практики, вивчає і поширює позитивний досвід їх роботи;

і) щомісяця в установлені строки подає відділу загсу виконавчого комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих звіт про реєстрацію актів громадянського стану з доданням других примірників записів актів громадянського стану; в установленому порядку подає статистичну звітність в органи ЦСУ;

к) розглядає листи /заяви і скарги/ громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу, і вживає по них необхідні заходи;

л) проводить серед населення роботу по роз'ясненню діючого законодавства про шлюб і сім'ю;

м) забезпечує виконавчі комітети сільських, селищних і міських /міст районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих книгами реєстрації актів громадянського стану та іншою документацією, а також бланками свідоцтв про-реєстрацію актів громадянського стану.

5. Відділ загсу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих звітує про свою роботу перед міською, районною в місті Радою депутатів трудящих, її виконавчим комітетом та перед відділом загсу виконавчого комітету вищестоящої Ради депутатів трудящих.

6. Відділ загсу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих має право:

одержувати від виконкомів сільських, селищних і міських /міст, районного підпорядкування/ Рад депутатів трудящих необхідні матеріали і відомості, що стосуються реєстрації актів громадянського стану;

витребувати від підприємств, установ і організацій документі, необхідні для підготовки матеріалів, зв'язаних з відновленням втрачених записів актів громадянського стану, а також із зміною громадянами СРСР прізвищ, імен та по батькові.

7. Відділ загсу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих очолює завідуючий, який затверджується міською, районною в місті Радою депутатів трудящих.

8. Завідуючий відділом загсу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих:

керує діяльністю відділу, забезпечує виконання поставлених перед ним завдань і несе відповідальність за роботу відділу;

щокварталу подає відділу загсу виконкому вищестоящої Ради депутатів трудящих звіт про витрачення бланків свідоцтв;

несе відповідальність за належне зберігання, облік і ведення книг реєстрації актів громадянського стану та іншої документації, а також за облік, зберігання і витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану.

9. Відділ загсу виконавчого комітету міської., районної в місті Ради депутатів трудящих утримується за рахунок місцевого бюджету. Структура і штати відділу затверджуються в установленому порядку.

10. Відділ загсу виконавчого комітету міської, районної в місті Ради депутатів трудящих має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали