МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 серпня 2010 року N 393

Про затвердження Положення про визначення кращого дільничного пункту міліції

З метою популяризації служби дільничних інспекторів міліції, стимулювання працівників служби щодо поліпшення умов трудової діяльності, піднесення авторитету дільничних (старших дільничних) інспекторів міліції серед населення та зміцнення професійного ядра цієї служби наказую:

1. Затвердити Положення про визначення кращого дільничного пункту міліції, що додається.

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виготовлення дипломів і вимпелів та щорічне проведення конкурсу.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 01.02.2008 N 43 "Про запровадження конкурсу на визначення кращого дільничного пункту міліції та затвердження Положення про нього".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - начальника міліції громадської безпеки полковника міліції Ратушняка В. І.

5. Наказ надіслати за належністю.

 

Міністр
генерал-лейтенант міліції
 

А. В. Могильов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
26.08.2010 N 393

ПОЛОЖЕННЯ
про визначення кращого дільничного пункту міліції

1. Загальні положення

Положення про визначення кращого дільничного пункту міліції (далі - Положення) установлює умови проведення конкурсу на визначення кращого дільничного пункту міліції, спрямованого на стимулювання працівників служби дільничних інспекторів міліції щодо поліпшення умов трудової діяльності, забезпечення мотивації до сумлінної праці, піднесення авторитету дільничних (старших дільничних) інспекторів міліції серед населення та зміцнення професійного ядра цієї служби.

Конкурс проводиться щороку у два етапи: перший - у міськрайорганах внутрішніх справ, другий - серед переможців першого етапу головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Підсумки першого етапу конкурсу підбивають у березні, другого етапу - напередодні Дня дільничного інспектора міліції.

2. Мета і завдання конкурсу:

- створення сприятливих умов праці дільничним (старшим дільничним) інспекторам міліції;

- приведення службових приміщень до належного вигляду;

- забезпечення контролю керівників та кураторів служби щодо збереження майна та дотримання санітарних норм у службових кабінетах;

- стимулювання оптимальної організації робочого місця працівника в умовах наближення до європейських стандартів;

- піднесення авторитету дільничних (старших дільничних) інспекторів міліції серед населення та зміцнення професійного ядра цієї служби.

3. Порядок проведення конкурсу

3.1. З метою вирішення організаційних і практичних питань під час проведення конкурсу на визначення кращого дільничного пункту міліції створюються робочі комісії у складі:

- на першому етапі:

голови - 

начальника міськрайоргану внутрішніх справ; 

заступника голови - 

заступника начальника міськрайоргану внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки; 

членів комісії: 

начальника відділу (відділення, сектору) дільничних інспекторів міліції міськрайоргану внутрішніх справ, працівників підрозділів з кадрового забезпечення, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації; 

- на другому етапі:

голови - 

заступника начальника - начальника міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС; 

заступника голови - 

начальника У(В)ГБ ГУМВС, УМВС; 

членів комісії: 

начальника відділу (сектору) дільничних інспекторів міліції ГУМВС, УМВС; працівників підрозділів з кадрового забезпечення, центрів громадських зв'язків ГУМВС, УМВС, начальників міськрайорганів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації. 

3.2. Робочі комісії зобов'язані:

- забезпечити об'єктивність при визначенні кращих дільничних пунктів міліції;

- ознайомити працівників служби дільничних інспекторів міліції з вимогами конкурсу та критеріями визначення кращого дільничного пункту міліції;

- затвердити графіки відвідування дільничних пунктів міліції міськрайорганів внутрішніх справ;

- ужити заходів для широкого інформування органів внутрішніх справ і населення про проведення конкурсу та його результати.

4. Критерії визначення кращого дільничного пункту міліції

4.1. Комісія детально ознайомлюється зі станом дільничних пунктів міліції та визначає кращий за бальною системою відповідно до наступних критеріїв (додаток 1 - таблиця нарахування балів):

- відповідність матеріально-технічного забезпечення вимогам організації службової діяльності, оснащення необхідною оргтехнікою, меблями, наочністю (агітаційними стендами, на яких розміщуються витяги з Конституції України, Закону України "Про міліцію", закони, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Уряду України, інші нормативно-правові акти місцевого самоврядування з питань забезпечення правопорядку; витяг із Закону України "Про звернення громадян", буклети-пам'ятки для населення з правової тематики, інша необхідна інформація) відповідно до вимог додатка 11 Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС від 20.10.2003 N 1212 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2003 за N 1031/8352;

- підтримання в належному стані наявної матеріально-технічної та інформаційної бази кабінетів, її збереження та своєчасне оновлення;

- повнота та якість ведення службової документації;

- наявність обладнання, необхідного для забезпечення протипожежної безпеки, опечатування кабінетів та сейфів;

- дотримання санітарного стану в кабінеті;

- забезпеченість приміщення сучасними комунальними зручностями (теплоізоляція, вікна, електрика та інше);

- естетичне оформлення приміщення дільничного пункту міліції (дипломи, картини, квіти та інше);

- взаємодія з населенням і громадськими формуваннями з охорони громадського порядку;

- висвітлення в засобах масової інформації позитивних форм і методів роботи.

4.2. Переможці конкурсів визначаються за найбільшою сумарною кількістю балів, про що складається протокол робочої комісії.

5. Підбиття підсумків конкурсу

За результатами підбиття підсумків конкурсу серед дільничних пунктів міліції переможцеві конкурсу вручається:

- на першому етапі - диплом переможця та цінний подарунок;

- на другому етапі - перехідний вимпел "Кращий дільничний пункт міліції" установленого зразка (додаток 2 - опис вимпела; додаток 3 - графічне зображення; додаток 4 - зовнішній вигляд) та цінний подарунок.

У наступному році вимпел переходить (або залишається) у дільничному пункті міліції, який визнається переможцем.

Виготовлення вимпелів та видача цінних подарунків здійснюється за рахунок ГУМВС, УМВС.

Результати конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації.

 

Начальник ДГБ МВС
полковник міліції
 

В. В. Петровський 

 

Додаток 1
до Положення про визначення кращого дільничного пункту міліції 

ТАБЛИЦЯ
нарахування балів для визначення кращого дільничного пункту міліції

N
п/п 

Критерії оцінки 

Максимальна кількість балів 

1. 

Оснащення необхідною оргтехнікою: 

 

1.1. 

Комп'ютер 

1.2. 

Принтер 

1.3. 

Телефон 

1.4. 

Факс 

1.5. 

Ксерокс 

2. 

Оснащення меблями 

3. 

Оснащення металевими шафами (сейфами) 

4. 

Оснащення наочністю: 

 

4.1. 

Інформаційні та агітаційні стенди 

4.2. 

Інформаційна література для населення з правової тематики 

4.3. 

Інша необхідна інформація 

5. 

Підтримання в належному стані наявної матеріально-технічної та інформаційної бази кабінетів, її збереження та своєчасне оновлення 

12 

6. 

Повнота та якість ведення службової документації 

12 

7. 

Дотримання санітарного стану в кабінеті 

12 

8. 

Наявність обладнання, необхідного для забезпечення протипожежної безпеки: 

 

8.1. 

Вогнегасник 

8.2. 

Інструкція про заходи протипожежної безпеки в службових приміщеннях 

9. 

Забезпеченість приміщення сучасними комунальними зручностями 

10 

10. 

Естетичне оформлення приміщення дільничного пункту міліції (дипломи, картини, квіти та інше) 

10 

11. 

Стан взаємодії з населенням і громадськими формуваннями з охорони громадського порядку 

10 

12. 

Стан висвітлення в засобах масової інформації позитивних форм і методів роботи 

 

ДГБ МВС України

 

 

Додаток 2
до Положення про визначення кращого дільничного пункту міліції 

ОПИС
вимпела "Кращий дільничний пункт міліції"

Вимпел "Кращий дільничний пункт міліції" (далі - вимпел) оформлюється у формі п'ятикутника (30 х 45 см) темно-синього кольору. У центрі п'ятикутника розташовано зображення восьмипроменевої зірки сріблястого кольору (стилізованого символу МВС України). У центрі восьмипроменевої зірки розташований восьмикутник сріблястого кольору з зображенням малого герба України золотистого кольору. Навколо восьмикутника надпис жовтого кольору на білому фоні "ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР МІЛІЦІЇ УКРАЇНА". Під зображенням восьмипроменевої зірки розташовано розімкнутий лавровий вінок (символ слави і пошани) золотистого кольору. У верхній частині п'ятикутника розташований надпис жовтого кольору "УМВС УКРАЇНИ В ... ОБЛАСТІ", у нижній - "КРАЩИЙ ДІЛЬНИЧНИЙ ПУНКТ МІЛІЦІЇ". Уздовж контуру вимпел оброблено смугою жовтого кольору та бахромою золотистого кольору (крім верхнього зрізу).

 

Начальник ДГБ МВС України
полковник міліції
 

В. В. Петровський 

 

Додаток 3
до п. 5 Положення 

Зовнішній вигляд вимпела
"Кращий дільничний пункт міліції"

 

 

Додаток 4
до Положення про визначення кращого дільничного пункту міліції 

Графічне зображення вимпела
"Кращий дільничний пункт міліції"

 

__________

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали