ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 22.11.2011 р. N 751/20

Про затвердження Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства та утворення комісії з розгляду цього питання

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 17 січня 2012 року N 6/1 (Рішення N 6/1)

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", від 16.05.94 р. N 313 "Про затвердження правил побутового обслуговування населення", з наступними змінами та доповненнями, інших законодавчо-нормативних документів, розглянувши зауваження та пропозиції, одержані під час обговорення проекту регуляторного акта, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства в м. Чернівцях (додається).

2. Утворити комісію з питань розгляду документів щодо встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства і затвердити її персональний склад згідно з додатком.

3. Рішення набирає чинності з дня його опублікування в газеті "Чернівці" та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту економіки міської ради Хімійчук С. М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ротаря П. Я.

 

Секретар Чернівецької
міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
22.11.2011 N 751/20

ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства в м. Чернівцях

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства в м. Чернівцях (далі - Положення) розроблено згідно з вимогами законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", від 16.05.94 р. N 313 "Про затвердження правил побутового обслуговування населення", від 17.07.2009 р. N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг" з наступними змінами та доповненнями, а також інших законодавчих документів.

1.2. Положення визначає порядок:

1.2.1. Встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, що належать до комунальної власності м. Чернівців.

1.2.2. Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг незалежно від форм власності, розташованих на території м. Чернівців.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів господарювання (крім тих, що надають банківські, кредитні, нотаріальні та страхові послуги) незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які мають намір вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності.

1.4. Режим роботи встановлюється безстроково на кожний об'єкт торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства.

Режим роботи не встановлюється на частину закладу торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства.

2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

2.1. Основні терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях та поняттях, наведених у статті 14 Податкового кодексу України, постанові Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. N 833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення", наказі Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 р. N 369, із змінами та доповненнями, наказі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 19.02.2002 р. N 51 "Про затвердження галузевого класифікатора "Класифікація" послуг і продукції у сфері побутового обслуговування (ГК 201-01-2001), наказі Державного комітету статистики України від 24.10.2005 N 327 "Про затвердження інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства".

2.2. Інші терміни та визначення вживаються у значеннях та поняттях, відповідно до законодавства про дозвільну систему.

2.3. Комісія з розгляду документів щодо встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства (далі - Комісія) - створюється виконавчим комітетом міської ради, до складу якої входять представники виконавчих органів міської ради, контролюючих органів міста чи області, депутати міської ради та члени її виконавчого комітету.

3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЗАКЛАДАМ ТОРГІВЛІ, СФЕРИ ПОСЛУГ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

3.1. Порядок встановлення режиму роботи закладам у денний час (з 08:00 до 22:00 год.)

3.1.1. Суб'єкт господарювання, який має намір встановити режим роботи закладу у денний час, подає у відділ з питань оформлення дозвільних документів міської ради ("Дозвільний центр") такі документи:

- заяву-декларацію про встановлення режиму роботи в денний час згідно з додатком 1 (у двох примірниках);

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (фізичних осіб-підприємців) або копію чинного свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної особи - підприємця);

- копію документа, що підтверджує право користування приміщенням (свідоцтво на право власності, договір оренди (суборенди) тощо).

3.1.2. Уповноважена особа, яка здійснює прийом документів, у відділі з питань оформлення дозвільних документів міської ради ("Дозвільний центр") реєструє заяву-декларацію, на другому примірнику заяви ставить відмітку про отримання та повертає його заявнику.

3.1.3. Заява-декларація та додані документи повертаються заявнику без реєстрації у разі:

- виявлення недостовірності відомостей, наданих у документах;

- подання неповного пакета документів.

3.1.4. Режим роботи вважається встановленим з дня реєстрації заяви-декларації у відділі з питань оформлення дозвільних документів міської ради ("Дозвільний центр").

3.2. Порядок встановлення режиму роботи закладам в нічний час (пізніше 22 години або раніше 08 години) або цілодобово

3.2.1. Суб'єкт господарювання, який має намір встановити режим роботи закладу у нічний час або цілодобовий, подає у відділ з питань оформлення дозвільних документів міської ради ("Дозвільний центр") такі документи:

- заяву про встановлення режиму роботи в нічний час (або цілодобовий) згідно з додатком 2;

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (фізичних осіб-підприємців) або копію чинного свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної особи - підприємця);

- копію документа, що підтверджує право користування приміщенням (свідоцтво на право власності, договір оренди (суборенди) тощо);

3.2.2. Уповноважена особа, яка здійснює прийом документів у відділі з питань оформлення дозвільних документів міської ради ("Дозвільний центр"), реєструє заяву.

3.2.3. Заява та додані документи повертаються заявнику без реєстрації у разі:

- виявлення недостовірності відомостей, наданих у документах;

- подання неповного пакета документів.

3.2.4. Питання встановлення нічного або цілодобового режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства розглядається Комісією, створеною виконавчим комітетом міської ради. Пропозиції Комісії подаються на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Режим роботи вважається встановленим з дня набуття чинності рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи закладу.

3.2.5. За результатами розгляду питання про встановлення режиму роботи закладу на засіданні виконавчого комітету міської ради суб'єкт господарювання отримує у відділі з питань оформлення дозвільних документів міської ради ("Дозвільний центр") витяг з рішення виконавчого комітету міської ради.

4. КОМІСІЯ З РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЗАКЛАДАМ ТОРГІВЛІ, СФЕРИ ПОСЛУГ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

4.1. Комісія має право за погодженням з власником розглядати документи щодо:

4.1.1. Встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства, що здійснюють діяльність у нічний час або цілодобово;

4.1.2. Внесення змін до режимів роботи закладів торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства, що здійснюють діяльність у нічний час або цілодобово, у разі наявності скарг та звернень мешканців міста щодо незручностей для проживання, які спричиняє існуючий режим роботи, а також листів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо перевищення рівнів шуму в закладі та листів УМВС України в Чернівецькій області щодо систематичного скоєння правопорушень суб'єктами господарювання громадського порядку, пов'язаного із режимом роботи закладу.

4.2. Розгляд документів щодо режиму роботи закладів торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства здійснюється Комісією на її засіданнях, які відбуваються 2 рази в місяць.

Рішення Комісії з питань, що розглядаються на її засіданнях, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комісії. За умови рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним. Рішення Комісії оформляється протоколом.

4.3. Комісія має право, при необхідності, звертатися до контролюючих та правоохоронних органів за інформацією щодо дотримання суб'єктом господарювання, який звернувся з заявою, правопорядку та санітарних норм.

4.4 Підставою для розгляду на комісії питання зміни встановлених режимів роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства є:

4.4.1. Повідомлення про наявність зафіксованих порушень санітарних норм.

4.4.2. Наявність обґрунтованих скарг на роботу закладу та порушення тиші у закладі в нічний час (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму).

4.4.3. Неодноразові звернення громадян, установ або організацій, погіршення стану правопорядку, виникнення інших негативних наслідків, пов'язаних з діяльністю суб'єкта господарювання у нічний час.

4.5. Суб'єкти господарювання, які подали заяви на встановлення режиму роботи у нічний час або цілодобовий, запрошуються на засідання комісії.

4.6. За наслідками розгляду і прийнятим комісією рішення департамент економіки міської ради готує проект рішення і подає його на розгляд виконавчому комітету міської ради.

4.7. Члени комісії несуть відповідальність за об'єктивність розгляду питань щодо додержання вимог чинного законодавства.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ВСТАНОВЛЕНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ

5.1. Підставами для переоформлення є:

5.1.1. Звернення суб'єкта господарювання із заявою про зміну режиму роботи;

5.1.2. Припинення діяльності юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

5.1.3. Встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації. (Достовірність інформації, наданої суб'єктом господарювання, може бути перевірена контролюючими органами в ході планових або позапланових перевірок).

5.1.4. Порушення тиші у закладі в нічний час (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму);

5.1.5. Неодноразові порушення встановленого для об'єкта режиму роботи за результатами перевірок контролюючих органів або надходження обґрунтованих скарг мешканців.

5.2. Припинення цілодобового або нічного режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства здійснюється виконавчим комітетом міської ради в установленому законодавством порядку за обов'язкової наявності пропозицій, створеної ним відповідної Комісії.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Відповідальність за надання недостовірної інформації при встановлені режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства покладається на суб'єкта господарювання відповідно до чинного законодавства.

6.2. Відмова заявнику у встановленні режиму роботи не позбавляє його права, після усунення причин відмови, звертатися вдруге з цього питання у відділ з питань оформлення дозвільних документів міської ради ("Дозвільний центр").

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Спори, пов'язані з реалізацією цього Положення, вирішуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 1
до Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства в м. Чернівцях, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
22.11.2011 N 751/20

ЗРАЗОК

ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ
про встановлення режиму роботи в денний час

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повідомляю про встановлення режиму роботи закладу

Заявник _______
                                                                 (назва юридичної особи; ПІП фізичної особи - підприємця,
__
                                                                    місцезнаходження, місце проживання, номер телефону,
__
                                                                                   для юридичних осіб - ПІП керівника)

Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ __

Для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника
податків ______

Місце здійснення діяльності (адреса) ______

Тип об'єкта (спеціалізація) ___
__

Загальна площа __ м кв., в т. ч. торгова площа (кількість посадкових місць) __________

Встановлений режим роботи:

щоденно з ___ до __
вихідний день ____

Перелік документів, що додаються до заяви-декларації:
1.

2.

Зобов'язання суб'єкта господарювання:

Зі своєї сторони беремо на себе зобов'язання дотримуватись встановленого режиму роботи.

"___" 20__ р.

 

Документи здав:
________
        (підпис, П. І. Б.)
М. П. (у разі наявності)

Документи прийняв:
________
        (підпис, П. І. Б.)
вх. N ____ від _______

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток 2
до Положення про встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства в м. Чернівцях, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
22.11.2011 N 751/20

ЗРАЗОК

ЗАЯВА
про встановлення режиму роботи в нічний час (або цілодобово)

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прошу встановити режим роботи закладу

Заявник _______
                                                      (назва юридичної особи; ПІП фізичної особи - підприємця,
__
                                                        місцезнаходження, місце проживання, номер телефону,
__
                                                                        для юридичних осіб - ПІП керівника)

Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ __

Для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника
податків ______

Місце здійснення діяльності (адреса) ______

Тип об'єкта (спеціалізація) ___
__

Загальна площа __ м кв., в т. ч. торгова площа (кількість посадкових місць) __________

Заклад розміщується в ______
                                                    (житловий будинок, прибудоване до житлового будинку приміщення, окремо стояча будівля)

Пропонований режим роботи:

щоденно __________
вихідний день _____

Перелік документів, що додаються до заяви:

1.

2.

Зобов'язання суб'єкта господарювання: Зобов'язуюсь дотримуватись встановленого режиму роботи.

Примітка: Виконавчий комітет міської ради має право скасувати встановлений режим роботи, якщо суб'єкт господарювання систематично порушує або не дотримується вимог чинного законодавства.

"___" 20__ р.

 

Документи здав:
________
        (підпис, П. І. Б.)
М. П. (у разі наявності)

Документи прийняв:
________
        (підпис, П. І. Б.)
вх. N ____ від _______

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
22.11.2011 N 751/20

СКЛАД
комісії з розгляду документів щодо встановлення режиму роботи закладам торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства

Голова комісії:

Ротар
Петро Якович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Заступник голови комісії:

Хімійчук
Світлана Миколаївна

директор департаменту економіки міської ради

Секретар комісії:

Кротова
Галина Василівна

начальник відділу розвитку торгівлі та побутових послуг управління інвестицій та розвитку споживчого ринку департаменту економіки міської ради

Члени комісії:

Бурега
Юрій Іванович

голова Садгірської районної в місті Чернівцях ради


Гаєвська Марина Юріївна (Рішення N 6/1)


депутат Чернівецької міської ради VI скликання (за згодою) (Рішення N 6/1)

Данчук
Віталій Миколайович

радник, Чернівецька міська рада

Кедь
Володимир Євгенович

голова постійної комісії міської ради з питань економіки, підприємництва та туризму (за згодою)

Коломієць
Олексій Миколайович

директор ТзОВ "Взуття ЛТД", член виконавчого комітету Чернівецької міської ради (за згодою)

Кухарчук
Ігор Юрійович

голова правління Чернівецького міського центру захисту приватних підприємців та підприємств малого бізнесу (за згодою)

Мельничук
Віктор Анатолійович

голова Першотравневої районної в місті Чернівцях ради

Пазюк
Михайло Дмитрович

голова Шевченківської районної в місті Чернівцях ради

Сідляр
Руслана Василівна

заступник директора, начальник управління інвестицій та розвитку споживчого ринку департаменту економіки міської ради

Столяр
Сергій Васильович

заступник начальника відділу громадської безпеки УМВС України в Чернівецькій області (за згодою)

Торський
Сергій Іванович

головний державний санітарний лікар м. Чернівці (за згодою)Чесанов Анатолій Анатолійович (Рішення N 6/1)

депутат Чернівецької міської ради VI скликання (за згодою) (Рішення N 6/1)

Шиба
Олександр Михайлович

начальник юридичного управління міської ради.

 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів міської ради

П. Ротар

(склад із змінами, внесеними згідно з рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 17.01.2012 р. N 6/1) (Рішення N 6/1)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали