РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 1963 року N 1217

м. Київ

Про затвердження Положення про Юридичну комісію при Раді Міністрів Української РСР

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР від 2 грудня 1964 року N 1210 (Постанова N 1210)

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 13 серпня 1976 року N 384)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Юридичну комісію при Раді Міністрів Української РСР, що додається.

2. На часткову зміну абзацу першого пункту 1 постанови Ради Міністрів Української РСР від 23 березня 1963 року N 353 "Про утворення Юридичної комісії при Раді Міністрів Української РСР і про інші питання, зв'язані з ліквідацією Міністерства юстиції УРСР" /ЗП УРСР 1963 р. N 4, стр. 31/ покласти на Юридичну комісію при Раді Міністрів УРСР обов'язки по проведенню робіт, зв'язаних з кодифікацією і систематизацією законодавства Української РСР, а також по розробці і попередньому Розгляду проектів законодавчих актів і рівень Уряду з питань нормативного характеру.

 

Заступник Голови
Ради Міністрів УРСР

І. СЕНІН

Заст. Керуючого Справами
Ради Міністрів УРСР

Я. СІРЧЕНКО

Інд. 106

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів УРСР
від 31 жовтня 1963 р. N 1217

ПОЛОЖЕННЯ
про Юридичну комісію при Раді Міністрів Української РСР

1. Юридична комісія ари Раді Міністрів Української РСР є Республіканським державцям органом і в своїй діяльності підпорядкована Раді Міністрів Української РСР.

2. Основним завданням Юридичної комісії є проведення роботи, зв'язаної з кодифікацією і систематизацією законодавства Української РСР, а також розробка за дорученням Уряду і попередній розгляд проектів законодавчих актів і рішень Уряду з питань нормативного характеру, що вносяться до Ради Міністрів Української РСР.


Юридична комісія здійснює керівництво і контроль за діяльністю обласних колегій адвокатів, в Українській РСР, а також керує роботою підпорядкованих їй науково-дослідних установ судової експертизи. (Постанова N 1210)

(абзац другий пункту 2 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 02.12.64 р. N 1210) (Постанова N 1210)

Свою роботу по дальшому удосконаленню законодавства Української РСР Юридична комісія проводить з урахуванням розвитку законодавства Союзу РСР і координує її з діяльністю Юридичної комісії при Раді Міністрів СРСР.

3. Юридична комісія у відповідності з покладений на неї основним завданням:

а) розробляє пропозиції з питань кодифікації законодавства Української РСР і по внесенню до нього змін у зв'язку з виданням нових законів та інших нормативних актів по скасуванню застарілих положень, виходячи з необхідності дальшого удосконалення законодавства республіки;

б) здійснює роботу по систематизації законів Української РСР, указів те постанов Президії Верховної Ради Української РСР, а також рішень Уряду Української РСР, що мають нормативний характер;

в) розробляє за дорученням Уряду Української РСР і власної ініціативи проекти законодавчих та інших нормативних актів і подає їх на розгляд Ради Міністрів Української РСР;

г) складає хронологічні і систематичні зібрання законів Української РСР, указів та постанов Президії Верховної Ради Української РСР, а також рішень Уряду Української РСР з питань нормативного характеру;

д) складає переліки рішень Уряду Української РСР, що втратили силу, погоджує їх в необхідних випадках з відповідними міністерствами і відомствами і подає ці переліки на затвердження Ради Міністрів Української РСР;

є) дає висновки Раді Міністрів Української РСР по проектах законодавчих актів, що вносяться на її розгляд, а також по проектах рішень Уряду Української РСР;

ж) підготовляє до видання і перевидання кодекси Української РСР;

з) підготовляє до видання збірник постанов і розпоряджень Уряду Української РСР;

і) веде систематизований облік законодавчих та інших нормативних актів Союзу РСР і Української РСР;

к) складає за дорученням Ради Міністрів УРСР, Президії Ради Міністрів УРСР, голови і заступників голови Ради Міністрів УРСР довідки по радянському законодавству.

4. Здійснюючи керівництво науково-дослідними установами судової експертизи республіки, Юридична комісія:

а) проводить перевірку роботи зазначених науково-дослідних установ та вживає інших заходів по контролю за їх діяльністю;

б) затверджує положення про науково-дослідні установи, а також плани науково-дослідних робіт цих установ;

в) забезпечує добір і розстановку керівних кадрів;

г) здійснює фінансування і матеріально-технічне постачання.


5. Керівництво і контроль за діяльністю обласних колегії адвокатів Юридична комісія здійснює в межах і в порядку, встановленому Положенням про адвокатуру Української РСР. (Постанова N 1210)

(пункт 5 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 02.12.1964 р. N 1210) (Постанова N 1210)

6. Юридичній комісії надається право:

а) одержувати в необхідних випадках від міністерств і відомств Української РСР, а також від відповідних науково-дослідних установ і учбових закладів республіки висновки по проектах законодавчих актів і рішень Уряду Української РСР, що розробляються Комісією;

б) одержувати від міністерств і відомств Української РСР видані ними накази, інструкції, положення, що мають нормативний характер;

в) залучати для участі в розробці проектів законодавчих актів і постанов Уряду Української РСР спеціалістів міністерств і відомств, науково-дослідних установ і учбових закладів за згодою керівників цих організацій і установ.

7. Юридична комісія утворюється в складі: голови, заступника голови та членів Комісії.

Склад Комісії затверджується Радою Міністрів Української РСР.


8. Юридична комісія на своїх засіданнях, що регулярно проводяться, розглядає розроблювані нею проекти законодавчих актів і постанов Уряду Української РСР, висновки по проектах, спання систематизації і кодифікації законодавства, питання діяльності обласних колегій адвокатів, про роботу науково-дослідних установ судової експертизи, а також розглядає плани роботи Комісії та інші питання, зв'язані з її роботою. (Постанова N 1210)

(пункт 8 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 02.12.1964 р. N 1210) (Постанова N 1210)


9. Голова Юридичної комісії в межах компетенції Комісії видає на основі і на виконання законів, рішень Уряду Союзу РСР і Уряду Української РСР накази та інструкції щодо діяльності обласних колегій адвокатів і науково-дослідних установ судової експертизи, підпорядкованих Юридичній комісії, призначає і звільняє з посад працівників апарату Юридичної комісії, керівних працівників науково-дослідних установ судової експертизи і головних, старших бухгалтерів цих установ. (Постанова N 1210)

(пункт 9 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР від 02.12.64 р. N 1210) (Постанова N 1210)

10. Структура і штати Юридичної комісії затверджується Радою Міністрів Української РСР.

11. Юридична комісія при Раді Міністрів Української РСР має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і своїм найменуванням.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали