МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 березня 2012 року N 194

Про затвердження Положення про загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Катеринівський" у новій редакції

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Катеринівський", що додається.

2. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Катеринівський", затверджене Міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 25.04.99.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КАТЕРИНІВСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Катеринівський" (далі - Заказник) створений постановою Ради Міністрів УРСР від 19.04.77 N 198.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Заказник загальною площею 527 гектарів розташований на території Великобурлуцького району Харківської області і знаходиться в користуванні Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Заказника в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Заказника.

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 62602 Харківська обл., смт Великий Бурлук, вул. Радянська, 9.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою збереження та відтворення у природному стані реліктового зникаючого виду бабака, який зберігся на території України лише в Старобільських степах Луганської області та на території Великобурлуцького району Харківської області.

2.2. Завданнями Заказника є:

створення умов для збереження та відтворення реліктового зникаючого виду бабака;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть привести до зміни гідрологічного режиму території заказника;

геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

зберігання на території всіх видів пестицидів та агрохімікатів;

влаштування пташників, таборів для утримання худоби;

знищення та відлов усіх видів тварин, розорення гнізд, нір;

розорювання земель;

будь-яке засмічення та забруднення території Заказника;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

відвідування території Заказника в період розмноження тварин та відгодівлі молоді (з травня до липня);

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

надання земельних ділянок під забудову та будь-яке будівництво, не пов'язане з охороною території Заказника;

мисливство;

самочинна зміна меж та заповідного режиму Заказника;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання її в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

організація систематичних спостережень за умовами існування бабака;

проведення заходів з охорони та направлених на відновлення чисельності тварин;

проведення комплексних досліджень з метою розробки основ щодо поліпшення умов існування бабака;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали