МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 березня 2012 року N 206

Про затвердження Положення про загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Великодобронський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Внести зміни до Положення про загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Великодобронський", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 25.10.2002 N 413, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І. Л. Вільдмана.

 

Міністр

М. В. Злочевський


 

Додаток


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "ВЕЛИКОДОБРОНСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення "Великодобронський" (далі - Заказник) створено постановою Ради Міністрів УРСР від 28.10.74 N 500.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Заказник загальною площею 1736 гектарів розташований на території Ужгородського і Мукачівського районів Закарпатської області в кварталах 1 - 24 Великодобронського лісництва ДП "Ужгородське лісове господарство" (далі - Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює в його межах свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. На території Заказника зростають різновікові змішані насадження. Домінуючими породами є дуб та ясен вузьколистий з домішкою тополі канадської, в'яза та граба. Підлісок формують свидина, крушина, клен татарський, глід, калина тощо. З лісової фауни водяться: козуля, заєць, білка, лисиця, борсук, ондатра, фазан, куріпка сіра, сіра та біла чаплі, водяна курочка, лелека білий, а також занесені до Червоної книги України - видра річкова, горностай, норка європейська, коровайка, голуб-синяк, лелека чорний.

1.6. Землекористувач земельної ділянки, у межах якої розташований Заказник, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Заказника та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Адреса Землекористувача: 88000, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Кам'яниці, вул. Першотравнева, 42, тел. (0312) 73-14-00.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Заказник створено з метою охорони лісових масивів у низині р. Латориця, в яких гніздяться або зупиняються під час міграцій цінні водно-болотні види птахів: коровайка, біла чапля, та місця оселення і розмноження козулі, фазанів та інших диких тварин.

2.2. Основними завданнями Заказника є:

збереження в природному стані лісових масивів, як місця проживання (розмноження, зимівлі, концентрації під час міграцій) колонії (поселення) цінних водно-болотних видів птахів - коровайки, білої чаплі;

збереження та відновлення чисельності видів тварин (риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців) всіх видів, в тому числі занесених до Червоної книги України;

охорона місць розмноження видів диких тварин;

проведення регулярних обліків чисельності диких тварин, з метою виявлення можливості розселення їх в інші місця (відновлення ареалів);

здійснення науково-дослідних робіт відповідно до встановленого порядку та використання території як учбової бази для студентів вищих навчальних закладів, технікумів, а також для екскурсій учнів шкіл;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення екологічної освітньо-виховної роботи, тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗАКАЗНИКА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

рубки головного користування та прохідні рубки;

пошкодження дерев, чагарників та інших рослин, що зростають на території Заказника;

меліоративні та будь-які роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території Заказника;

будь-яке будівництво, не пов'язане з охороною території Заказника;

розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву та форм рельєфу;

турбування, знищення та відлов усіх видів тварин, птахів, що мешкають в Заказнику, пошкодження їхніх жител, нір, гнізд інших сховищ та домівок;

знаходження на території Заказника з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби охорони), знаряддями лову тварин та недозволеними до використання знаряддями лову риби;

будь-яке забруднення та засмічення території Заказника та його водних об'єктів, порушення їхнього гідрохімічного режиму;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

випас та прогін худоби;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

промислове та любительське рибальство, крім спеціально відведених місць та встановлених строків;

мисливство;

організація таборів, місць відпочинку та купання, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ поза межами місць, спеціально відведених для цього;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової (господарської, естетичної) цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку:

використання території Заказника в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях, здійснення обмеженої господарської діяльності, проведення науково-дослідних робіт з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

проведення вибіркових санітарно-оздоровчих заходів та заходів з проведення рубок формування і оздоровлення лісів, крім періоду розмноження фауни (квітень - липень), відповідно до встановленого порядку;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Заказника;

спеціальне використання рослинних ресурсів, в тому числі їх плодів, насіння, тощо, відповідно до встановленого порядку;

проведення науково-дослідних робіт, обліків чисельності видів тварин і рослин відповідно до встановленого порядку;

сінокосіння для заготівлі кормів на зимову підгодівлю копитних відповідно до законодавства;

науковий відлов тварин (комах, молюсків, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців) та збір рослин для наукових досліджень, поновлення наукових колекцій та ін., відповідно до законодавства;

відстріл бродячих свійських та хижих диких тварин відповідно до законодавства;

рибальство у літньо-осінній період на спеціально відведених для цього місцях.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Забезпечення режиму території у межах Заказника здійснюється Землекористувачем.

3.5. На Землекористувача у межах Заказника оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади сприяють охороні й збереженню території заказника.

3.7. Режим території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали