ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
П'ятнадцята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 24.11.2011 р. N 337

Про затвердження Положення про здійснення будівництва доступного житла за рахунок коштів міського бюджету та коштів громадян, що потребують поліпшення житлових умов

Відповідно до Указу Президента України від 8 листопада 2007 року "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом", постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом", на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою покращення реалізації прав громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчих комітетах районних у місті Чернівцях рад на отримання житла, Чернівецька міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про здійснення будівництва доступного житла за рахунок коштів міського бюджету та коштів громадян, що потребують поліпшення житлових умов (додається).

2. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради спільно із постійними комісіями міської ради у двомісячний термін розробити порядок залучення забудовника.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в газеті "Чернівці" та на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В. Т.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів Білика Р. Р. і голову постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва Редька О. М.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської ради
24.11.2011 N 337

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення будівництва доступного житла за рахунок коштів міського бюджету та коштів громадян, що потребують поліпшення житлових умов

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про здійснення будівництва доступного житла за рахунок коштів міського бюджету та коштів громадян, що потребують поліпшення житлових умов (надалі - Положення), розроблено відповідно до статті 47 Конституції України, статей 31, 42, 43, 45, 46, 48 Житлового кодексу Української РСР, статей 41, 153, 161, 162, 167 Цивільного кодексу України, Закону України "Про інвестиційну діяльність", підпункту 3 пункту "а" статті 30, підпункту 1 пункту "а" частини 1 статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Президента України "Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла" від 04.06.96 N 136/96-рп, Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", Указу Президента України від 08.11.2007 р. N 1077/2007 "Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом", постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом", з метою покращення забезпечення житлом (доступним житлом) громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчих комітетах районних у місті Чернівцях рад і користуються правом позачергового або першочергового забезпечення житлом, та для тих, які перебувають на загальній черзі.

1.2. Положення регулює порядок здійснення будівництва доступного житла за рахунок коштів міського бюджету та коштів громадян, що потребують поліпшення житлових умов та сплати ними 70 % вартості будівництва житла, передбаченого зазначеним Положенням, та повноваження виконавчого комітету Чернівецької міської ради, визначених цим Положенням.

1.3. Правом на участь у будівництві житла відповідно до цього Положення користуються громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, перебувають на квартирному обліку за місцем проживання та визначені виконавчими комітетами районних у місті Чернівцях рад такими, що мають право на доступне житло.

Під час будівництва житла не більше 20 % квартир передбачаються для громадян, які мають першочергове та позачергове право на поліпшення житлових умов. Решта квартир - на загальних підставах.

1.4. Фінансова підтримка громадян на забезпечення доступним житлом надається із розрахунку 21 квадратний метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів загальної площі житла на сім'ю.

Для розрахунку обсягів фінансової підтримки вартість 1 квадратного метра загальної площі житла не повинна перевищувати граничної вартості 1 квадратного метра загальної площі житла, що визначається згідно з порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для надання державної підтримки з метою будівництва (придбання) доступного житла, затверджених відповідно до чинного законодавства.

1.5. Забезпечення доступним житлом здійснюється шляхом спільного фінансування за рахунок коштів міського бюджету та коштів громадян, а саме:

1.5.1. Держава (органи місцевого самоврядування) бере на себе витрати в розмірі 30 % вартості будівництва житла, відповідно до норм пункту 1.4 цього Положення;

1.5.2. Решта вартості житла сплачується громадянином:

- 70 % вартості площі житла, відповідно до норм пункту 1.4 сплачується громадянином за ціною фактичної вартості житла;

- вартість площі житла, що перевищує пункт 1.4 нормативу, сплачується за фактичною вартістю, що визначається договором. Не допускається перебільшення більш як на третину загальної площі житла, яку громадянин може придбавати понад визначений в пункті 1.4 норматив.

1.6. Відповідно до статті 48 Житлового кодексу Української РСР та діючого законодавства України житлові приміщення надаються у межах норми жилої площі, визначеної чинним житловим законодавством України. При цьому враховується жила площа у житловому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, перелічених в пункті 1.3 цього Положення.

Розділ 2. Порядок фінансування житла

2.1. Чернівецька міська рада щороку затверджує кошти для виконання Програми "Доступне житло", якою передбачено перелік житлових будинків комплексної забудови міста, де замовником виступає департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (неприбуткова організація).

2.2. Чернівецька міська рада з метою здешевлення вартості доступного житла приймає рішення щодо безоплатного надання земельних ділянок під будівництво доступного житла, звільнення будівництва такого житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та передачі частини новозбудованого житла територіальній громаді міста.

2.3. Виконавчий комітет Чернівецької міської ради приймає рішення про надання дозволу замовнику - департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради на проведення проектно-вишукувальних робіт та будівництво конкретних житлових будинків, що зазначені у Програмі та будуть споруджуватись відповідно до цього Положення.

2.4. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівенцької міської ради відповідно до чинного законодавства в сфері державних закупівель проводить в установленому порядку конкурсний відбір (тендер) на визначення підрядних організацій на виготовлення проектно-кошторисної документації та спорудження житлового будинку в цілому.

У випадку передбаченому пунктом 2.3 цього Положення договір на ведення будівництва укладається із "забудовником", який передає земельну ділянку, проектно-кошторисну документацію або незавершене будівництво.

Вартість виконаних робіт підрядною організацією оплачується з врахуванням вимог ДБН Д.1.1-1.2000 "Правила визначення вартості будівництва", із змінами.

2.5. Фінансове управління Чернівецької міської ради здійснює перерахування виділених коштів головному розпоряднику - департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради в межах асигнувань, затверджених в міському бюджеті на відповідний бюджетний період.

Фінансове управління Чернівецької міської ради фінансує витрати департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради з виготовлення проектно-кошторисної документації і спорудження житлового будинку (крім пункту 2.3).

2.6. Громадяни, зазначені в пункті 1.3 цього Положення, фінансують будівництво (придбання) житла через цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста відповідно до умов договорів про участь у фінансуванні будівництва житла з наступним їх перерахуванням департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради.

Розділ 3. Порядок укладання договору про участь у фінансуванні будівництва житла

3.1. Управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради і відділ обліку, розподілу та бронювання житла департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради на підставі списків, наданих виконавчими комітетами районних у місті Чернівцях рад щороку проводять розрахунки в потребі щодо будівництва загальної площі житла, що буде споруджуватись відповідно до цього Положення.

3.2. Відділ обліку, розподілу, обміну та бронювання житла департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради:

3.2.1. Формує реєстр громадян з числа тих, що перебувають на квартирному обліку при виконавчих комітетах районних у місті Чернівцях рад і погодились прийняти участь у будівництві доступного житла згідно цього цим Положенням;

3.2.2. Складає на підставі реєстру списки громадян, які погодились придбати квартиру у конкретному будинку та сплатити 70 % вартості її будівництва, із зазначенням кількості кімнат, на які має право претендувати громадянин (сім'я) згідно з чинним законодавством. Списки погоджуються на засіданні громадських комісій з житлових питань при виконавчих комітетах районних у місті Чернівцях рад та затверджуються виконавчим комітетом Чернівецької міської ради;

3.2.3. Передає зазначені списки в департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради для подальшого укладення договорів про участь в фінансуванні будівництва житла.

3.3. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради укладає з громадянами договори про участь в фінансуванні будівництва житла, якими буде визначено порядок оплати ними 70 % вартості будівництва житла (квартири) та закріплення квартири за громадянином у жилому будинку, що буде споруджуватись за кошти міського бюджету та кошти громадян.

3.4. Після уточнення загальної площі збудованого житла (квартири) по обмірах бюро технічної інвентаризації та визначення остаточної вартості його будівництва громадяни вносять на рахунок цільового фонду соціально-економічного розвитку міста для наступного перерахування департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради кошти згідно з умовами договору про участь у фінансуванні будівництва житла, укладеного з зазначеним вище департаментом.

3.5. Громадянин, що протягом трьох місяців не виконав зобов'язань по фінансуванню житла, втрачає на рік право на отримання такого житла. Після цього громадянину, який втратив право на отримання доступного житла, повертаються кошти, що були ним сплачені.

Право на отримання житла надається наступному громадянину відповідно до реєстру.

3.6. У разі надання іншими громадянами, які перебувають на квартирному обліку, письмової відмови від отримання доступного житла, право на нього надається (в порядку, передбаченому пунктом 3.6 цього Положення) іншим громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, що виявили бажання профінансувати добудову доступного житла.

3.7. У разі розірвання договору про участь у фінансуванні будівництва житла з ініціативи громадянина департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради розриває цей договір та повертає громадянину отримані від нього кошти згідно з чинним законодавством за умови наявності на вказане житло (квартиру) іншого громадянина, який підпадає під пункт 1.3 цього Положення.

Розділ 4. Порядок надання квартир громадянам

4.1. Громадяни отримують квартири у порядку, передбаченому цим Положенням, після введення будинків в експлуатацію та оплати 70 % вартості квартири.

4.2. Після видачі інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката відповідності, на підставі акта готовності закінченого будинку та на підставі технічної документації бюро технічної інвентаризації громадяни проводять кінцеві розрахунки з департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради відповідно до умов договору про участь у фінансуванні будівництва житла.

4.3. Після проведення громадянином та міським бюджетом повної оплати вартості житла, департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради надає довідку виконавчим комітетам районних у місті рад, де громадянин перебуває на квартирному обліку, про виконання громадянином у повному обсязі зобов'язань за договором про участь у фінансуванні будівництва житла для зняття громадян з квартирного обліку.

4.4. Громадяни, які в повному обсязі виконали умови договору про участь у фінансуванні будівництва житла та отримали довідку з департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради відповідно до чинного законодавства, оформляють за власний рахунок правовстановлюючі документи на квартири.

 

Секретар Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали