МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28 листопада 2011 року N 480

Про затвердження Положення про зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Олександрівка"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" наказую:

1. Затвердити Положення про зоологічну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Олександрівка", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І. Л.

 

Міністр

М. В. Злочевський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
28.11.2011 N 480

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗООЛОГІЧНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "УРОЧИЩЕ "ОЛЕКСАНДРІВКА"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Зоологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення "Урочище "Олександрівка" (далі - Пам'ятка природи) створена відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14.10.75 N 780-р "Про доповнення списку пам'яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави". Рішенням виконавчого комітету Рівненської обласної ради народних депутатів від 18.06.91 N 98 "Про впорядкування об'єктів і територій природно-заповідного фонду області" внесено зміни щодо площі Пам'ятки природи.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Пам'ятка природи загальною площею 13 гектарів розташована на території Дубенського району Рівненської області.

Пам'ятка природи знаходиться на північно-східному схилі пагорба Повчанської структурно-горбистої височини. Верхня частина геологічного розділу пагорба представлена лесоподібними суглинками.

Основна порода - дуб звичайний віком до 190 років, висотою 28 метрів, середнім діаметром 90 сантиметрів. Окремі екземпляри дуба мають вік 220 - 250 років.

В трав'яному покриві трапляються малопоширені види рослин - підлісник європейський, аґрус відхилений та види, занесені до Червоної книги України, - коручка чемерникоподібна, гніздівка звичайна.

1.4. Територія Пам'ятки природи знаходиться у користуванні Державного підприємства "Дубенське лісове господарство" (далі - Землекористувач) в межах Мирогощанського лісництва: квартал 26 виділ 10.

1.5. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.6. Землекористувач на території Пам'ятки природи в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.7. Межі Пам'ятки природи встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства, лісовпорядкування з детальною характеристикою в таксаційних описах та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма N 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.8. Територія Пам'ятки природи відповідно до природоохоронного законодавства використовується:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;.

в освітньо-виховних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях, які не суперечать меті створення та завданням Пам'ятки природи.

1.9. Поштова адреса Землекористувача: 35600, Рівненська область, Дубенський район, м. Дубно, вул. Берестецька, 35.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Метою створення Пам'ятки природи є збереження чаплі сірої, яка гніздиться серед вікової дубової діброви з великою кількістю гнізд дятлів, сойок та інших птахів.

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

створення умов для збереження місць гніздування птахів;

охорона та збереження природного комплексу території, його рослинного та тваринного світу;

створення умов для збереження та охорони рідкісних видів рослин, які занесені до Червоної книги України;

підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

поширення еколого-освітніх знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного її стану, у тому числі:

меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму Пам'ятки природи;

геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів;

будь-яке будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язане з охороною території Пам'ятки природи;

рубки головного користування та прохідні рубки догляду;

мисливство;

добування чи знищення тварин, пошкодження або знищення їх жител, місць перебування і розмноження;

усі види діяльності, що можуть привести до погіршення кормової бази тварин та умов їх існування;

будь-яке засмічення та забруднення території Пам'ятки природи;

несанкціонована заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань;

добування (збирання) або знищення чи пошкодження тварин, рослин, в тому числі видів, занесених до Червоної книги України;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок - без відповідних наукових обґрунтувань);

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження Мінприроди;

зберігання на території Пам'ятки природи усіх видів отрутохімікатів;

інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених у встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком технологічного і службового транспорту Землекористувача;

знаходження на території Пам'ятки природи з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби державної охорони), недозволеними до використання знаряддями лову тварин;

організація таборів, місць відпочинку, стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

використання земельних ділянок території Пам'ятки природи не за цільовим призначенням;

надання у господарське використання окремих земельних ділянок.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється у встановленому порядку:

науково-дослідна, еколого-освітня, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить меті та завданням Пам'ятки природи і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. На Землекористувача оформляється у встановленому порядку охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.6. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали