КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 25 травня 2011 року N 231/5618

Про затвердження попереднього звіту та продовження роботи тимчасової контрольної комісії з опрацювання рішення Київради "Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.2010"

Заслухавши та обговоривши звіт тимчасової контрольної комісії, відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16.9 статті 16 Регламенту Київської міської ради та пункту 4 рішення Київської міської ради від 28.12.2010 N 511/5323 "Про створення тимчасової контрольної комісії з опрацювання рішення Київради "Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.2010" (Рішення N 511/5323) Київська міська рада вирішила:

1. Взяти до відома попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київради згідно з додатком.

2. Продовжити термін роботи тимчасової контрольної комісії з опрацювання рішення Київради "Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.2010" (Положення N 176/4988), створеної рішенням Київради від 28.12.2010 N 511/5323 (Рішення N 511/5323) на три місяці.

3. Внести зміни в додаток до рішення Київради від 28.12.2010 N 511/5323 (Рішення N 511/5323), доповнивши склад тимчасової контрольної комісії з опрацювання рішення Київради "Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.2010", а саме:

Мельник Сергій Миколайович - депутат Київської міської ради VI скликання, член тимчасової контрольної комісії;

Слободян Роман Богданович - депутат Київської міської ради VI скликання, член тимчасової контрольної комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

  

Київський міський голова

Л. Черновецький

  

Додаток
до рішення Київської міської ради
25.05.2011 N 231/5618

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ
роботи тимчасової контрольної комісії Київради з опрацювання рішення Київради "Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.2010" (Положення N 176/4988)

Згідно з рішенням Київради від 28.12.2010 N 511/5323 (Рішення N 511/5323) було створено тимчасову контрольну комісію з опрацювання рішення Київради "Щодо деяких питань організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) від 28.10.2010" (Положення N 176/4988) (далі - тимчасова контрольна комісія).

Необхідність створення тимчасової контрольної комісії викликана тим, що було прийняте рішення Київради від 28.10.2010 N 176/4988 "Про деякі питання організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)" (Положення N 176/4988) (далі - рішення), яке є дуже складне, не зрозуміле для підприємців та не відповідає законодавству України.

Абсолютно всі члени тимчасової контрольної комісії виступили із зауваженнями до рішення (Положення N 176/4988), а саме:

- введення поняття "знахідка" є таким, що суперечить нормам чинного законодавства;

- у рішенні (Положення N 176/4988) було допущено ряд недоліків в порядку оформлення ордера на тимчасову споруду (МАФ);

- визнання повноважень КП "КІА" як єдиного оператора (відповідно до пункту 3.4 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.09.96 N 1512 "Про затвердження Положення про Київське інвестиційне агентство" КП "КІА" може виконувати функції єдиного оператора з розміщення тимчасових споруд лише в частині надання інформаційно-аналітичних, експертних, консалтингових послуг з питань залучення інвестицій, однак не оформлення дозвільної документації, оскільки не має фахівців та експертів у цій галузі);

- протоколи про адміністративні правопорушення не можна наклеювати на тимчасову споруду, оскільки це повністю суперечить законодавству України (стаття 254 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- змінена назва Головного управління контролю за благоустроєм відповідно до розпорядження КМДА "Про затвердження Положення про Головне управління контролю за благоустроєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.01.2011 N 94 (Розпорядження N 94), відповідно назви "Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва" та "Головне управління контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном", що використовуються в рішенні (Положення N 176/4988) (наприклад у пункті 4 (Положення N 176/4988)) вважаються такими, що не відповідають дійсності і відображають неіснуючі управління;

- назва Головного управління містобудування та архітектури вживається по різному в тексті (наприклад, пункти 4.5.1 (Положення N 176/4988), 5.1.1 (Положення N 176/4988), 5.1.4 (Положення N 176/4988), 5.1.9 (Положення N 176/4988), 5.1.11 Положення про порядок розміщення тимчасових споруд у м. Києві (Положення N 176/4988) (далі - Положення);

- у рішенні (Положення N 176/4988) Головне управління контролю за благоустроєм позбавлене повноважень з видачі дозволів (ордерів) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт по встановленню тимчасових споруд, що прямо передбачено пунктом 12 чинного Положення про Головне управління контролю за благоустроєм (Розпорядження N 94) ("ГУКБ оформляє документи контрольного призначення на порушення благоустрою встановленої форми - дозвіл (ордер) для контролю за благоустроєм при виконанні будь-яких робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою на території міста Києва, та здійснює контроль за дотриманням термінів та умов їх виконання"), а отже вступає у колізію з нормами Положення про Головне управління контролю за благоустроєм (Розпорядження N 94);

- у пункті 9.4.6 Положення (Положення N 176/4988) визначено, що під час здійснення демонтажу ТС комісія у складі представника Головного управління за благоустроєм, представника міліції (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення ТС (у разі її присутності) складає акт зовнішнього вигляду (акт демонтажу) ТС, в той же час абзац 7 пункту 10.9 рішення (Положення N 176/4988) передбачає обов'язкову участь у складі вказаної комісії і представника Головного управління містобудування та архітектури. Отже, визначення легітимного складу комісії на сьогоднішній день є неможливим;

- статтею 40 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" передбачено, що для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільські, селищні, міські ради можуть створювати інспекції з благоустрою населених пунктів. Відповідно до Правил благоустрою м. Києва та Положення про Головне управління контролю за благоустроєм (Розпорядження N 94) виконання функцій інспекції з благоустрою у м. Києві покладено на Головне управління контролю за благоустроєм;

- положення рішення (Положення N 176/4988) фактично скасовують повноваження інспекції в частині контролю за дотриманням правил благоустрою під час встановлення тимчасових споруд у м. Києві. Так, втрачається можливість прийняття рішень та оперативного демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд. Відтак, навіть якщо тимчасова споруда встановлена самовільно без дозвільної документації та з порушенням вимог чинного законодавства, то після внесення припису необхідно чекати 7 днів (пункти 10.9 (Положення N 176/4988), 10.18 (Положення N 176/4988)), потім ще 28 днів у разі звернення особи, що незаконно встановила тимчасову споруду, до Головного управління містобудування та архітектури, а також можливе продовження цього терміну ще на 15 днів. Отже, самовільно встановлена ТС може функціонувати протягом 50 днів, а ГУКБ не може здійснювати жодні дії, спрямовані на усунення порушень та демонтажу ТС. А в разі перенесення ТС уся процедура внесення припису та очікування може бути проведена повторно;

Крім того відповідно до пункту 9.4.8 Положення (Положення N 176/4988) демонтаж ТС на підставі відсутності дійсного Ордера на розміщення ТС, термін дії якого закінчився, дозволяється не раніше ніж мине один календарний місяць, починаючи з дати закінчення терміну дії Ордера на розміщення ТС. Таке положення фактично дозволяє самочинне розміщення ТС без наявної дійсної дозвільної документації;

- відповідно до пункту 13.1.2 Правил забудови міста Києва благоустрій експлуатованих територій здійснюється відповідно до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень" на підставі цільової міської програми, затвердженої Київською міською державною адміністрацією та/або затвердженої проектної документації на виконання таких окремих видів робіт, в тому числі і розміщення тимчасових споруд для обслуговування населення. Пунктом 13.1.5 встановлено, що порядок, вимоги та особливі умови проектування благоустрою, отримання ордера на виконання окремих робіт з благоустрою встановлюються Київською міською державною адміністрацією. Враховуючи вищевикладене, необхідно залишити повноваження по видачі дозволів (ордерів) на право тимчасового порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням робіт по встановленню тимчасових споруд за Головним управлінням контролю за благоустроєм;

- згідно з пунктами 8, 10 Типового положення про управління містобудування та архітектури Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідні управління містобудування та архітектури у сфері, пов'язаній з благоустроєм, мають право погоджувати проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами у межах своєї компетенції, а також розробляти та готувати висновки щодо розміщення і будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядати і погоджувати проекти конкретних об'єктів архітектури та надавати замовникам висновки щодо їх затвердження.

Відповідно покладення на Головне управління містобудування та архітектури функцій єдиного уповноваженого органу з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд є некоректним;

- рішення (Положення N 176/4988) вважаємо таким, що суперечить нормам чинного законодавства та обмежує функції Головного управління контролю за благоустроєм.

Об'єкти благоустрою мають використовуватись відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством. Головне управління контролю за благоустроєм має здійснювати видачу дозволів (ордерів) та контролювати їх виконання з метою здійснення високоякісного контролю за станом благоустрою м. Києва.

Слід звернути увагу, що стаття 16 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" передбачає обмеження при використанні об'єктів благоустрою, а саме: на об'єктах благоустрою забороняється виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку. Крім того, заборонено самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо. Відповідно до пункту 15.1.1 Правил благоустрою м. Києва дозвіл (ордер) на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення на період виконання земляних і монтажних робіт, пов'язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, в тому числі ліквідацією аварій інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерних вишукувань, благоустроєм та озелененням територій, надається на підставі письмового звернення замовника (забудовника), в якому мають бути вказані адреса, назва та характеристика виконуваних робіт. До листа додається заявка установленої форми (інформація про виконавця робіт і замовника).

Оскільки профільним органом у сфері контролю за благоустроєм міста Києва відповідно до норм законодавства є Головне управління контролю за благоустроєм, саме воно має здійснювати видачу таких дозволів (ордерів). Оскільки ця норма визначена Законом, то рішення (Положення N 176/4988) має відповідати вимогам нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу та загальнообов'язковий характер;

- слід розмежувати поняття архітектурний нагляд, технічний нагляд, передбачені Законом "Про архітектурну діяльність", та контроль у сфері благоустрою, що є виключною компетенцією Головного управління контролю за благоустроєм;

- за змістом запропонованого рішення (Положення N 176/4988) Головне управління контролю за благоустроєм фактично стає підконтрольним і підзвітним Головному управлінню містобудування та архітектури в частині внесення приписів, проведення демонтажів, отримання заявок на демонтажі. Така ситуація є неприпустимою, порушує норми Положення про Головне управління контролю за благоустроєм (Розпорядження N 94) та фактично знищує систему стримувань і противаг, запроваджуючи домінуюче та монопольне становище Головного управління містобудування та архітектури, що, в свою чергу, сприятиме виникненню зловживань;

- рішенням (Положення N 176/4988) не визначено, в якому саме порядку вирішуються земельні питання (необхідно внести у положення зміни та доповнити його новим розділом "Вирішення земельних питань для розміщення ТС", яким передбачити, що вирішення земельних питань для розміщення ТС відбувається на підставі рішень Київської міської ради шляхом надання земельних ділянок у користування (власність) або встановлення сервітуту (права на обмежене користування) у порядку, встановленому рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 N 457/1867;

- рішенням (Положення N 176/4988) не передбачено затвердження Комплексної схеми розміщення ТС Київською міською радою як містобудівної документації у м. Києві;

-рішенням (Положення N 176/4988) не визначено порядок укладення договору особистого земельного сервітуту, порядок та терміни його державної реєстрації як документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою.

На засіданні тимчасової контрольної комісії 16 лютого 2011 року було прийнято рішення звернутися до районних у м. Києві державних адміністрацій з метою отримання пропозицій щодо написання нового Положення про розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) у м. Києві. Також було вирішено залучити до роботи тимчасової контрольної комісії ряд фахівців та експертів, які надали свої пропозиції щодо написання нового Положення про розміщення тимчасових споруд у місті Києві.

Станом на 06.04.2011 до Тимчасової контрольної комісії надійшли зауваження та пропозиції від нищенаведених суб'єктів:

- Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація;

- Деснянська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Печерська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Подільська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація;

- Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

- заступник голови Київської міської державної адміністрації Кучук М. І.;

- Головне управління містобудування та архітектури;

- Головне управління контролю за благоустроєм;

- КП "Київблагоустрій";

- громадська організація "Асоціація власників малого бізнесу та малих архітектурних форм";

- місцева громадська організація "Асоціація Київ-МАФ".

Всі листи, що надійшли до тимчасової контрольної комісії від районних у місті Києві державних адміністрацій та залучених до роботи фахівців і експертів, містили велику кількість зауважень до рішення (Положення N 176/4988).

Також слід врахувати, що розпорядженням голови Київської міської державної адміністрації від 18.03.2011 N 379 "Про заходи щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд у місті Києві" (Розпорядження N 379) було закладено механізм можливого вирішення питання розміщення тимчасових споруд у м. Києві, а саме:

1) головам районних в місті Києві державних адміністрацій, Головному управлінню з питань торгівлі та побуту, Головному управлінню економіки та інвестицій, Головному управлінню з питань регуляторної політики та підприємництва підготувати та надати до Головного управління містобудування та архітектури в паперовому та електронному вигляді:

- до 30 квітня 2011 року - інформацію про кількість встановлених тимчасових споруд станом на 1 березня 2011 року;

- до 10 травня 2011 року - пропозиції про необхідну кількість тимчасових споруд за видами діяльності (з врахуванням існуючих) в розрізі вулиць;

2) Головному управлінню містобудування та архітектури:

- до 20 травня 2011 року узагальнити інформацію про кількість встановлених тимчасових споруд у місті Києві та створити електронну базу даних тимчасових споруд. Вивчити та за необхідності внести пропозиції, щодо можливості створення комунального підприємства, основним напрямом діяльності якого передбачити створення додаткової інфраструктури для надання послуг населенню, збільшення кількості робочих місць для малого бізнесу, підготовку пакета дозвільних документів (за принципом "єдиного вікна") на встановлення та ведення діяльності в тимчасових спорудах.

Виконати роботу із підготовки комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в місті Києві в такому порядку:

- до 15.04.2011 розробити та подати на затвердження голові Київської міської державної адміністрації проект розпорядження про порядок розроблення та затвердження паспортів вулиць, комплексної схеми тимчасових споруд в м. Києві та порядок розміщення тимчасових споруд до затвердження паспорта вулиці або комплексної схеми. Під час розробки порядку врахувати, що паспорт вулиці включає інформацію про інженерно-транспортну інфраструктуру, благоустрій території, дані моніторингу з планом робіт та іншу інформацію щодо використання вулиці, визначає та регулює питання розміщення елементів благоустрою;

- започаткувати розробку відповідної частини паспортів вулиць, що стосуються розміщення тимчасових споруд як складової частини комплексної схеми розміщення тимчасових споруд в м. Києві.

Усі члени тимчасової контрольної комісії прийшли до висновку, що рішення Київської міської ради "Про деякі питання організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)" від 28.10.2010 N 176/4988 (Положення N 176/4988) є неефективним і його необхідно скасувати. При написанні нового рішення щодо організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд необхідно обов'язково врахувати схему розміщення тимчасових споруд у місті Києві. Також створити комунальне підприємство, основним напрямом діяльності якого передбачити створення додаткової інфраструктури для надання послуг населенню, збільшення кількості робочих місць для малого бізнесу, підготовку пакета дозвільних документів (за принципом "єдиного вікна") на встановлення та ведення діяльності в тимчасових спорудах.

Таким чином, члени тимчасової контрольної комісії вирішили:

1. Доопрацювати та внести зміни до рішення Київради "Про деякі питання організаційної єдності з видачі ордерів на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм)" від 28.10.2010 N 176/4988 (Положення N 176/4988) з урахуванням вищезазначених зауважень або вивчити питання щодо скасування цього рішення (Положення N 176/4988) та щодо написання нового рішення, яке б не суперечило нормам законодавства України та було зрозуміле не лише чиновникам, а й підприємцям м. Києва, з урахуванням схеми розміщення тимчасових споруд у місті Києві.

2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у термін до 1 червня 2011 року провести роботу по підготовці комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Києві.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) підготувати та подати на розгляд сесії Київської міської ради проект рішення щодо створення комунального підприємства, основним напрямом діяльності якого передбачити створення додаткової інфраструктури для надання послуг населенню, збільшення кількості робочих місць для малого бізнесу, підготовку пакета дозвільних документів (за принципом "єдиного вікна") на встановлення та ведення діяльності в тимчасових спорудах.

4. Доручити тимчасовій контрольній комісії координацію діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) із впорядкування розміщення та функціонування тимчасових споруд у місті Києві.

  

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали