ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.02.2012 р. N 44

Про затвердження порядків використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки

Відповідно до статей 20, 90, 91 Бюджетного кодексу України, статей 2, 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", рішень обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/15 "Про Регіональну цільову програму соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки", від 29 грудня 2011 року N 9/2 "Про обласний бюджет на 2012 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 18 січня 2012 року N 18 "Про затвердження переліку бюджетних програм, за якими у 2012 році встановлюються порядки використання коштів обласного бюджету":

1. Затвердити порядки використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки, що додаються:

1.1. Порядок використання коштів обласного бюджету на відшкодування вартості електроенергії, спожитої родинами, які втратили синів в Афганістані.

1.2. Порядок використання коштів обласного бюджету на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації О. Курилюка.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
07.02.2012 N 44

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на відшкодування вартості електроенергії, спожитої родинами, які втратили синів в Афганістані

1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів обласного бюджету на відшкодування вартості електроенергії, спожитої родинами, які втратили синів в Афганістані (далі - Порядок), розроблено на виконання Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/15.

1.2. Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету на відшкодування енергопостачальним підприємствам вартості спожитої електроенергії родинами, які втратили синів в Афганістані.

1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є Головне управління праці, соціальних питань та у справах населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (далі - Головне управління).

2. Умови надання пільг з оплати електричної енергії родинам, які втратили синів в Афганістані

2.1. Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" родини, які втратили синів в Афганістані, мають право на 50-відсоткову знижку плати за користування електричною енергією.

Нарахування пільг здійснюється у межах норм споживання, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1996 року N 879 "Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати", зі змінами.

Відшкодування 50-відсоткової знижки плати за користування електричною енергією філіям ПАТ "Волиньобленерго" проводиться управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року N 256, зі змінами.

2.2. Відшкодування вартості залишкової частини спожитої електроенергії (до 100 відсотків) у межах норм споживання здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

3. Фінансування та використання коштів на відшкодування вартості спожитої електроенергії родинам, які втратили синів в Афганістані

3.1. Фінансування витрат, пов'язаних з відшкодуванням енергопостачальним підприємствам вартості електроенергії, спожитої родинами, які втратили синів в Афганістані, проводиться у межах помісячного розпису асигнувань, затверджених в обласному бюджеті за КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист населення" відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань в органах державної казначейської служби.

3.2. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад щомісяця готують дані про нараховані філіями ПАТ "Волиньобленерго" суми щодо вартості спожитої електроенергії родинами, які втратили синів в Афганістані, і подають їх Головному управлінню до 10 числа місяця, що настає за звітним.

3.3. Перерахування коштів Головним управлінням філіям ПАТ "Волиньобленерго" вартості електроенергії, спожитої сім'ями воїнів, які загинули в Афганістані, здійснюється до 15 числа місяця, що настає за звітним.

4. Звітність і контроль

4.1. Оперативний і бухгалтерський облік використання коштів відповідно до чинного порядку організації бухгалтерського обліку здійснюється Головним управлінням.

4.2. Відповідальність за своєчасне подання даних про нараховані обсяги відшкодування несуть керівники і головні бухгалтери управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад.

4.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів забезпечується Головним управлінням.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
07.02.2012 N 44

ПОРЯДОК
використання коштів обласного бюджету на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів

1. Загальні положення

1.1. Порядок використання коштів обласного бюджету на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів (далі - Порядок) розроблено на виконання Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2012 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 27 грудня 2011 року N 8/15.

1.2. Порядок визначає і регулює механізм використання коштів обласного бюджету для забезпечення фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів за кодом функціональної класифікації видатків 091209 "Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів" (далі - кошти обласного бюджету).

1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету, що надаються згідно з цим Порядком, є Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (далі - Головне управління), одержувачами - громадські організації ветеранів та інвалідів, що мають статус обласних (далі - громадські організації).

2. Критерії визначення одержувачів бюджетних коштів та напрями використання коштів обласного бюджету

2.1. Для визначення обсягів фінансової підтримки у Головному управлінні створюється комісія з питань ветеранів та інвалідів (далі - комісія), персональний склад якої затверджується наказом начальника Головного управління. Комісія розглядає звернення громадських організацій щодо надання фінансової підтримки.

До звернення додаються:

- копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально;

- копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній податковій інспекції, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

- копія звіту про діяльність громадської організації за формою державної статистичної звітності, підписана керівником та засвідчена печаткою громадської організації;

- звіт про використання коштів обласного бюджету за попередній рік (у разі їх отримання громадською організацією) з відповідними підтверджувальними документами, засвідчений підписом керівника громадської організації та скріплений її печаткою;

- інформація про напрями використання коштів обласного бюджету, засвідчена підписом керівника громадської організації та скріплена її печаткою, разом з обґрунтуванням необхідності їх використання та обсягу потреби в коштах обласного бюджету;

- календарний план заходів громадської організації.

2.2. Розгляд поданих громадською організацією документів здійснюється комісією протягом одного місяця з дня їх надходження.

2.3. Обсяг коштів обласного бюджету, що виділяються громадській організації, визначається з урахуванням:

- пріоритетів діяльності у сфері соціального захисту ветеранів та інвалідів;

- першочерговості та соціальної спрямованості програм (заходів), що виконуються громадською організацією;

- кількості її членів, наявності матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадської організації;

- результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

- детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямком використання коштів обласного бюджету, поданих громадською організацією.

2.4. Розподіл коштів обласного бюджету здійснюється Головним управлінням на підставі рішення комісії спільно з Головним управлінням внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації за погодженням заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних обов'язків.

2.5. Кошти обласного бюджету спрямовуються громадською організацією на:

- проведення зборів, конференцій, тренінгів, курсів, стажування, навчальних семінарів, засідань за "круглим столом", спеціалізованих фестивалів, виставок, концертів, спортивних змагань, вечорів відпочинку, конкурсів за участю творчих колективів громадських організацій ветеранів та інвалідів на території України (крім оплати фуршетів та банкетів), забезпечення участі представників громадських організацій у відповідних державних та міжнародних заходах;

- сприяння розвитку художньої самодіяльності та фізичної культури серед ветеранів та інвалідів;

- оплати згідно з укладеними договорами видання та придбання книжок, довідників, брошур, інформаційних листівок, у тому числі шрифтом Брайля, спеціалізованими мовами та озвучених, а також газет і журналів з питань соціального захисту ветеранів та інвалідів, доходи від реалізації яких використовуються лише для мети, визначеної цим пунктом;

- оплати, але не більше 20 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації коштів обласного бюджету для: створення, користування та обслуговування веб-сайту громадської організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського обліку, забезпечення доступу до електронної пошти; послуг поштового та електрозв'язку; поточного ремонту орендованих інвентарю та приміщень; придбання канцелярського приладдя;

- оплати, але не більше 50 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації коштів обласного бюджету на оренду приміщень; комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

- матеріального заохочення працівників громадської організації (в обсязі, що не перевищує разом з нарахуванням 30 відсотків загального обсягу передбачених громадській організації коштів обласного бюджету).

Використання коштів обласного бюджету з іншою метою не дозволяється.

2.6. Громадські організації використовують виділені їм кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі розпорядника бюджетних коштів.

2.7. Громадські організації мають право брати бюджетні зобов'язання в межах асигнувань, затверджених Головним управлінням у плані використання бюджетних коштів.

2.8. Невикористані громадською організацією кошти повертаються на рахунок Головного управління з метою їх наступного перерозподілу.

2.9. Облік надходження та використання коштів обласного бюджету відображається в документах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності громадської організації в установленому законодавством порядку.

2.10. Проведення операцій з коштами обласного бюджету здійснюється відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками.

3. Звітність, відповідальність та контроль за використанням коштів обласного бюджету

3.1. Одержувачі коштів щокварталу подають Головному управлінню звіт про використання бюджетних коштів відповідно до вимог наказу Державного казначейства України про складання і подання фінансової звітності.

3.2. Відповідальність за нецільове використання коштів обласного бюджету покладається на одержувача коштів.

3.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює Головне управління.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали