АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2012 року N 246/8

Про затвердження Порядку акредитації журналістів та працівників засобів масової інформації

Керуючись законами України "Про аудиторську діяльність", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", Статутом АПУ та з метою всебічного, об'єктивного та збалансованого висвітлення журналістами та працівниками засобів масової інформації роботи чергового з'їзду аудиторів України Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити Порядок акредитації Аудиторською палатою України журналістів та працівників засобів масової інформації (додається).

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова Аудиторської
палати України

І. І. Нестеренко

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
23.02.2012 N 246/8

Порядок
акредитації Аудиторською палатою України журналістів та працівників засобів масової інформації

1. Цей Порядок акредитації Аудиторською палатою України журналістів та працівників засобів масової інформації прийнято з метою висвітлення роботи чергового з'їзду аудиторів України (далі - з'їзду).

Акредитація журналістів та працівників засобів масової інформації (далі - акредитація) проводиться оргкомітетом з підготовки проведення з'їзду, створеним рішенням Аудиторської палати України для організації підготовки та проведення з'їзду (далі - оргкомітет), шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток на строк проведення з'їзду.

2. Акредитаційні картки видаються Головою Оргкомітету журналістам та працівникам засобів масової інформації (далі - ЗМІ), зареєстрованих в установленому законом порядку, за поданням ЗМІ або за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності (додаток 1).

3. Акредитаційна картка дає право входу до приміщення проведення з'їзду за наявності у журналіста або працівника ЗМІ документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення).

5. У поданні ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника (або іншої уповноваженої особи) зазначаються: повне найменування ЗМІ, дата і номер державної реєстрації, адреса редакції, номери засобів зв'язку та адреса електронної пошти (за наявності), прізвище, ім'я та по батькові журналіста(ів), працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання. До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), працівника(ів) ЗМІ, та фотокартка на кожну заявлену особу розміром 30 х 40 мм.

6. У заяві журналіста та працівника, який є або не є штатним чи позаштатним працівником ЗМІ, зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, адреса, номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти (за наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність, та фотографія заявника розміром 30 х 40 мм.

7. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов'язкової інформації та документів, зазначених у пунктах 5, 6 цього Положення, не розглядається, про що письмово повідомляється заявникові.

8. Акредитаційні картки видаються журналістам і працівникам особисто із зазначенням про це в журналі реєстрації акредитаційних карток. Для отримання акредитаційних карток засіб масової інформації може визначити уповноважену особу, яка отримує акредитаційні картки, відповідно до довіреності, оформленої на бланку редакції ЗМІ, за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.

9. Голова Оргкомітету приймає рішення про припинення акредитації журналіста або працівника ЗМІ і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі:

9.1. подання ним відповідної заяви;

9.2. звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація;

9.3. грубого порушення особою порядку роботи з'їзду через втручання в роботу з'їзду.

10. У випадку позбавлення акредитації журналіста або працівника ЗМІ, у тому числі і під час проведення з'їзду, відповідне рішення доводиться до їх відома негайно. Журналіст або працівник ЗМІ, позбавлений акредитації під час проведення з'їзду, зобов'язаний здати акредитаційну картку та негайно покинути з'їзд.

 

Додаток 1
до Порядку акредитації Аудиторською палатою України журналістів та працівників засобів масової інформації

АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА

Фото
М. П.

Назва видання
Прізвище, ім'я, по батькові __
_
Посада _______

Акредитований
при Аудиторській палаті України на період висвітлення роботи чергового з'їзду аудиторів України

З "___" 20__ р.

по "___" 20__ р.

Голова Оргкомітету підготовки та проведення з'їзду

__________ / _________ /

                П. І. Б.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали