Додаткова копія: Про затвердження Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2018

м. Київ

N 495

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2018 р. за N 1238/32690

Про затвердження Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки

Відповідно до частини одинадцятої статті 5 Закону України "Про виноград та виноградне вино", підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (Постанова N 1119),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 січня 2013 року N 28 "Про затвердження Положення про Центральну галузеву дегустаційну комісію виноробної промисловості" (Положення N 28), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2013 року за N 221/22753.

3. Департаменту аграрної політики та сільського господарства у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
18 жовтня 2018 року N 495

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2018 р. за N 1238/32690

ПОРЯДОК
діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм утворення, організаційні та процедурні засади діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості (далі - ЦГДК), дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки (далі - дегустаційні комісії).

2. ЦГДК та дегустаційні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Податковим кодексом України, Законами України "Про виноград та виноградне вино" та "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

3. Організаційно-технічне забезпечення роботи ЦГДК здійснює структурний підрозділ Мінагрополітики.

II. Структура і склад ЦГДК, дегустаційних комісій

1. ЦГДК та дегустаційні комісії складаються з голови, заступника голови, секретаря та не менше двадцяти членів.

2. До складу ЦГДК включаються кваліфіковані спеціалісти Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, ДФС, Мінекономрозвитку, працівники інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, представники галузевих об'єднань, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками). Не менше 70 відсотків загальної кількості членів ЦГДК повинні мати більше десяти років стажу роботи на підприємствах, що займаються виробництвом виноробної продукції.

3. Персональний склад ЦГДК затверджується наказом Мінагрополітики.

4. До складу дегустаційної комісії профільної наукової установи включаються кваліфіковані спеціалісти цієї наукової установи, інших профільних наукових установ, Національної академії аграрних наук України, представники підприємств, установ та організацій (за згодою). До складу дегустаційної комісії профільної наукової установи можуть бути включені кваліфіковані спеціалісти Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, ДФС, Мінекономрозвитку, працівники інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, представники галузевих об'єднань (за погодженням з їх керівниками). Не менше 70 відсотків загальної кількості членів дегустаційної комісії профільної наукової установи повинні мати більше десяти років стажу роботи на підприємствах, що займаються виробництвом виноробної продукції.

5. Персональний склад дегустаційної комісії профільної наукової установи затверджується керівником цієї установи.

6. До складу дегустаційної комісії галузевої громадської спілки включаються кваліфіковані спеціалісти цієї громадської спілки, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками). До складу дегустаційної комісії галузевої громадської спілки можуть бути включені кваліфіковані спеціалісти Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, ДФС, Мінекономрозвитку, працівники інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії аграрних наук України, представники інших галузевих об'єднань (за згодою). Не менше 70 відсотків загальної кількості членів дегустаційної комісії галузевої громадської спілки повинні мати більше десяти років стажу роботи на підприємствах, що займаються виробництвом виноробної продукції.

7. Персональний склад дегустаційної комісії галузевої громадської спілки затверджується її керівником.

8. Голови ЦГДК та дегустаційних комісій організовують їх роботу і відповідають за виконання покладених на ЦГДК та дегустаційні комісії завдань і функцій. У разі відсутності голів ЦГДК та дегустаційних комісій їх обов'язки виконують заступники голів ЦГДК та дегустаційних комісій.

III. Функції ЦГДК та дегустаційних комісій

1. ЦГДК та дегустаційні комісії проводять органолептичну оцінку якості нових марок виноробної продукції, які затверджуються керівником суб'єкта господарювання.

2. ЦГДК проводить органолептичну оцінку якості нових марок:

виноробної продукції з географічними зазначеннями;

іншої виноробної продукції.

3. Дегустаційна комісія профільної наукової установи проводить органолептичну оцінку якості дослідних партій виноробної продукції, виробленої при виконанні науково-дослідних робіт, нових марок виноробної продукції, крім визначених у абзаці другому пункту 2 цього розділу.

4. Дегустаційна комісія галузевої громадської спілки проводить органолептичну оцінку якості нових марок виноробної продукції, крім визначених у абзаці другому пункту 2 цього розділу.

5. ЦГДК та дегустаційні комісії проводять оцінку якості виноробної продукції:

що виробляється суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, а також для затвердження нових марок такої продукції згідно з ДСТУ 3946-2000 "Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення";

відібраної в процесі виробництва або реалізації відповідними органами державного нагляду (контролю);

що поставляється на експорт, міжнародні і вітчизняні ярмарки та конкурси;

у разі виникнення суперечностей між виробником і одержувачем виноробної продукції;

за зверненням правоохоронних органів тощо.

IV. Порядок відбору зразків

1. Відбір проб зразків для дегустації нових марок виноробної продукції проводиться безпосередньо контрольно-виробничою лабораторією виробника за участю представника ЦГДК або дегустаційних комісій з дослідних партій виноробної продукції.

2. Відібрані проби зразків нових марок виноробної продукції направляються на дослідження їх фізико-хімічних властивостей до акредитованої відповідно до законодавства лабораторії з перевірки якості та безпечності виноробної продукції, за виключенням лабораторії виробника зразків нових марок виноробної продукції, результати яких оформлюються протоколом досліджень.

3. Зразки нових марок виноробної продукції направляються до ЦГДК або дегустаційних комісій разом з протоколом досліджень.

4. Члени ЦГДК або дегустаційних комісій мають право бути безпосередньо присутніми під час відбору проб зразків виноробної продукції на підприємствах первинного і вторинного виноробства та у суб'єктів господарювання оптової і роздрібної торгівлі за участю представників цих підприємств для подальшого подання проб зразків на дегустацію для оцінки якості.

V. Подання на дегустацію зразків виноробної продукції

1. Зразки виноробної продукції для дегустації подаються виробником у кількості згідно з нормою витрат на одного дегустатора, але не менше двох одиниць тари, у яку розливається продукція для реалізації, відповідно до законодавства.

Виноматеріали шампанські та коньячні і спирти подаються в кількості двох одиниць місткістю 0,7 дм3.

2. Норма витрат на дегустацію зразків вин тихих, ігристих та газованих, шампанського, слабоалкогольних напоїв, вермуту, виноматеріалів - не більше 50 см3; коньяків, міцних алкогольних напоїв виноградного походження, коньячних спиртів - не більше 30 см3 кожного зразка на дегустатора, що бере участь у засіданні ЦГДК, дегустаційних комісій.

3. Разом із зразками виноробної продукції до ЦГДК або дегустаційних комісій подаються:

1) супровідний лист із зазначенням мети дегустації, найменування продукції, року врожаю, сорту винограду, технології виготовлення, даних за обсягами виробництва, фізико-хімічних показників, передбачених ДСТУ 4806:2007 "Вина. Загальні технічні умови", ДСТУ 6035:2008 "Вермути. Технічні умови", ДСТУ 4800:2007 "Шампанське України. Технічні умови", ДСТУ 4807:2007 "Вина ігристі. Технічні умови", ДСТУ 4700:2006 "Коньяки України. Технічні умови" (далі - національні стандарти);

2) акт відбору проб зразків виноробної продукції;

3) документи, що підтверджують відповідність виноробної продукції національним стандартам.

4. Для проведення дегустації нових марок виноробної продукції та аналізу сировинної бази виробник до ЦГДК або дегустаційних комісій додатково надає:

1) звіт про переробку винограду за сортами за попередній рік;

2) інформацію про виробництво виноробної продукції за попередній та поточний роки, а також планове виробництво виноробної продукції на наступний рік в обсягах випуску і сортового складу;

3) перелік нових марок виноробної продукції, які пропонуються для затвердження, із зазначенням сортового складу винограду у відсотковому співвідношенні;

4) проект нормативної документації, проект технологічної інструкції та пояснювальну записку відповідно до вимог ДСТУ 3946-2000 "Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення".

5. Витрати на придбання необхідних для дегустації продуктів проводяться із розрахунку не більше встановленого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожного дегустатора на один день роботи.

6. Списання зразків виноробної продукції проводиться на підставі протоколу засідання ЦГДК або дегустаційних комісій.

Залишки виноробної продукції після її дегустації передаються виробникам. Вартість зразків продукції, поданих до ЦГДК або дегустаційних комісій, витрати на доставку їх до місця призначення та передача залишків виноробної продукції після її дегустації здійснюються за рахунок відповідного суб'єкта господарювання.

VI. Порядок роботи ЦГДК, дегустаційних комісій

1. Засідання ЦГДК або дегустаційних комісій проводяться щомісяця за наявності однієї і більше заявок на її проведення.

За необхідності засідання ЦГДК або дегустаційних комісій може скликатися додатково головою ЦГДК або дегустаційних комісій, а за його відсутності - заступником голови ЦГДК або дегустаційних комісій.

2. Дату засідання ЦГДК або дегустаційних комісій визначають голова ЦГДК або дегустаційних комісій, а за його відсутності - заступник голови ЦГДК або дегустаційних комісій, про що повідомляються всі члени ЦГДК або дегустаційних комісій не пізніше ніж за десять календарних днів до дня засідання ЦГДК або дегустаційних комісій.

3. Засідання ЦГДК або дегустаційних комісій скликаються головою або заступником голови ЦГДК або дегустаційних комісій.

На засідання можуть запрошуватися спеціалісти виноробної галузі і заінтересованих підприємств, установ та організацій.

4. Засідання ЦГДК або дегустаційних комісій є правомочним, якщо на ньому присутні не менше десяти членів ЦГДК або дегустаційних комісій, з яких не менше семи членів мають більше десяти років стажу роботи на підприємствах, що займаються виробництвом виноробної продукції.

5. Виконання окремих завдань з визначення якості виноробної продукції з виїздом на місце виробництва виноробної продукції може бути доручено головою ЦГДК або дегустаційних комісій не менше ніж трьом членам ЦГДК або дегустаційних комісій.

VII. Умови проведення дегустації

1. Органолептична оцінка виноробної продукції на засіданнях ЦГДК або дегустаційних комісій, за їх рішенням, проводиться відкритим або закритим способом.

За відкритого способу членам ЦГДК або дегустаційних комісій повідомляють всі основні відомості про зразок виноробної продукції, його назву, вік, основні кондиції, виробника тощо.

За закритого способу зразки шифрують і дегустують під номерами без повідомлення членів ЦГДК або дегустаційних комісій виробника виноробної продукції. До відома членів ЦГДК або дегустаційних комісій доводиться лише тип виноробної продукції, який представлено на дегустацію.

2. Шифрування поданих на дегустацію зразків проводиться у день дегустації за дорученням голови ЦГДК або дегустаційних комісій (його заступника) секретарем ЦГДК або дегустаційних комісій чи довіреною особою зі складу членів ЦГДК або дегустаційних комісій, попередженою про необхідність дотримання таємниці шифрування зразків.

Кожному зразку присвоюється певний номер, складається акт шифрування, в якому вказуються номери зразків, найменування виноробної продукції і виробника, дата розливу, характерні особливості зразка, стан зразків (збереження укупорювання, наявність етикетки тощо) та наявність акта відбору проб зразків.

Акт шифрування підписується, запечатується в конверт і передається голові ЦГДК або дегустаційних комісій (заступнику голови ЦГДК або дегустаційних комісій).

Присутність членів ЦГДК або дегустаційних комісій та інших спеціалістів, крім довіреної особи, під час шифрування зразків не допускається.

Акт шифрування розкривається лише після закінчення дегустації і обговорення зразків.

3. Дегустація виноробної продукції повинна проводитись у спеціальному світлому приміщенні, з чистим, без сторонніх запахів, повітрям. Температура в приміщенні для дегустації рекомендується в межах 15 - 16° С.

Стіл може бути загальним для всіх дегустаторів або окремим для кожного з них для унеможливлення контактів між дегустаторами.

На дегустаційному столі повинен стояти графин з чистою водою та посуд для зливу залишків виноробної продукції.

Дегустаційні бокали повинні бути простими і легкими, без прикрас, виготовлені з тонкого, абсолютно безбарвного скла, яке не має ніяких відтінків, що могло б змінювати забарвлення виноробної продукції.

Форма дегустаційних бокалів повинна бути тюльпаноподібна або яйцеподібна, місткістю приблизно 150 мл, але під час однієї дегустації в усіх дегустаторів бокали повинні бути однаковими.

4. Порядок подачі виноробної продукції на дегустацію повинен бути таким, щоб якомога менше втомлювати дегустаторів і не допускати впливу попередньої проби на наступну.

Максимальна кількість зразків не повинна перевищувати 70 за робочий день.

5. Для об'єктивності органолептичної оцінки якості зразків виноробної продукції засідання ЦГДК або дегустаційних комісій необхідно проводити для окремих груп виноробної продукції.

VIII. Умови подачі зразків

1. Подача зразків виноробної продукції на дегустацію повинна відповідати таким вимогам:

1) зразки подаються на дегустацію за такої температури:

шампанське, ігристі та газовані вина, слабоалкогольні напої виноградного походження - від +8° C до +12° C;

білі та рожеві столові вина ординарні та марочні - +12° C до +16° C;

червоні столові вина - від +16° C до +20° C;

кріплені та десертні вина, коньяки, бренді, міцні алкогольні напої виноградного походження - від +16° C до +18° C;

плодово-ягідні вина, вермути - від +16° C до +18° C.

2) спочатку подаються менш солодкі, з меншою об'ємною часткою етилового спирту і менш екстрактивні вина (алкогольні напої виноградного походження);

3) за однакової цукристості подаються вина (алкогольні напої виноградного походження) з меншим умістом спирту, а за однакової міцності - менш солодкі;

4) в одній і тій самій категорії спочатку дегустуються білі вина (алкогольні напої виноградного походження), потім рожеві, а потім червоні;

5) вина молоді дегустуються перед більш старими за віком, менш ароматичні - перед більш ароматичними;

6) колекційні вина, які мають осад, перед дегустацією підлягають декантації для доведення до однорідності зразка;

7) виноробна продукція подається на дегустацію в такій послідовності:

вина виноградні столові: сухі, напівсухі, напівсолодкі;

вина виноградні кріплені: міцні, десертні, лікерні;

бренді ординарні;

коньяки ординарні;

бренді витримані;

бренді марочні;

коньяки марочні;

коньяки колекційні;

газовані вина: сухі, напівсухі, напівсолодкі, солодкі;

шампанські та ігристі вина: екстра брют, брют, екстра сухі, сухі, напівсухі, напівсолодкі, солодкі;

слабоалкогольні напої: тихі, газовані;

вермути: сухі, міцні, десертні.

8) плодово-ягідні вина подаються в такій самій послідовності, як і вина виноградні.

2. Залежно від мети та виду дегустації послідовність подання виноробної продукції може змінюватися і визначатися головою ЦГДК або дегустаційних комісій.

Після дегустації окремої групи або 10 - 15 зразків в одній групі необхідно робити перерву не менш як на десять хвилин для відновлення смакових здібностей.

3. Зразки виноробної продукції на засідання ЦГДК або дегустаційних комісій подаються в передбаченій чинними нормативними документами скляній тарі, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді зі скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковки типу Tetra-Pak і Bag in box і представляються керівником виробника або технологом, начальником чи завідувачем лабораторії.

4. Перед поданням на дегустацію зразків виноробної продукції проводяться дослідження їх фізико-хімічних властивостей акредитованою відповідно до законодавства лабораторією з перевірки якості та безпечності виноробної продукції. Невідповідність зразка виноробної продукції вимогам національних стандартів, за одним із показників, виявлена під час проведення дегустації, є підставою для зняття зразка з дегустації.

IX. Оцінювання зразків

1. Оцінювання якості виноробної продукції проводиться за 10-бальною або 100-бальною системою згідно зі шкалою оцінювання виноробної продукції, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

2. Середній бал визначається як середня арифметична величина з оцінок членів ЦГДК або дегустаційних комісій, які беруть участь у засіданні.

3. Виноробна продукція рекомендується до затвердження як нова марка виноробної продукції при одержанні відповідних дегустаційних оцінок, але не нижче наведених у додатку 1 до цього Порядку.

4. Оброблені виноматеріали і купажі коньяків перед розливом оцінюються на рівні готової продукції.

5. Виноматеріали необроблені, одержані в сезон виноробства, а також спирти молоді рекомендуються для виробництва готової продукції у разі отримання оцінок не нижчих, ніж наведено в шкалі оцінювання виноматеріалів та спиртів (додаток 2).

6. Після закінчення дегустації групи представлених зразків проводиться обговорення дегустованих зразків під керівництвом головуючого на засіданні.

При цьому члени ЦГДК або дегустаційних комісій висловлюють своє враження щодо якості і пропозиції щодо її покращення.

7. Члени ЦГДК або дегустаційних комісій записують у свої дегустаційні листи (додатки 3, 4) дані ними бальні оцінки щодо кожного зразка виноробної продукції, після закінчення дегустації підписують дегустаційні листи і передають їх секретареві для обробки результатів та розрахунку середньої оцінки.

8. Під час підрахунку середньої арифметичної оцінки щодо кожного зразка враховуються лише оцінки, надані членами ЦГДК або дегустаційних комісій.

Особи, запрошені на дегустацію, можуть оцінювати якість виноробної продукції, брати участь в обговоренні представлених зразків без урахування їх оцінки під час підрахунку середньої арифметичної оцінки.

9. Члени ЦГДК або дегустаційних комісій можуть користуватися для порівняння зразками виноробної продукції, типовими для тієї місцевості, де їх вироблено.

X. Надання висновків

1. ЦГДК або дегустаційні комісії надають суб'єкту господарювання висновки про якість виноробної продукції, визначеної у пунктах 2 - 4 розділу III цього Порядку, на підставі яких затверджуються нові марки виноробної продукції.

2. Висновок ЦГДК або дегустаційних комісій на підставі дегустаційних листів членів ЦГДК або дегустаційних комісій оформлюється протоколом, який підписують голова (в разі відсутності заступник голови ЦГДК або дегустаційних комісій) і секретар ЦГДК або дегустаційних комісій.

3. У протоколі зазначаються:

дата і місце проведення дегустації;

мета дегустації;

персональний склад учасників дегустації;

перелік дегустованої продукції з органолептичною характеристикою і бальною оцінкою.

4. До протоколу додаються дегустаційні листи присутніх на засіданні членів ЦГДК або дегустаційних комісій.

5. У разі проведення виставок, конкурсів та оглядів протокол ЦГДК або дегустаційних комісій є підставою для нагородження переможців.

 

Директор Департаменту аграрної
політики та сільського господарства

В. Топчій

 

Додаток 1
до Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки
(пункт 1 розділу IX)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Найменування продукції

Оцінка за 10-бальною та 100-бальною системою, (не нижче)

готова продукція

нові марки продукції

10 балів

100 балів

10 балів

100 балів

1

2

3

4

5

Вина ординарні

8,0

74

8,4

80

Вина ординарні витримані

8,2

76

8,6

82

Вина марочні

8,8

86

9,2

92

Вина колекційні

9,2

90

9,4

95

Вина контрольованих найменувань за походженням

9,4

94

9,6

97

Шампанське та ігристі вина акратофорної шампанізації

8,8

86

9,0

92

Шампанське та ігристі вина пляшкової шампанізації

8,9

88

9,1

93

Шампанське колекційне

9,0

90

9,2

95

Вина газовані

8,2

76

8,6

82

Бренді ординарні

8,2

76

8,4

82

Коньяки ординарні 3 зірочки

8,3

78

8,5

84

Коньяки ординарні 4 зірочки

8,5

80

8,7

86

Коньяки ординарні 5 зірочок

8,7

83

8,9

88

Бренді витримані та марочні

8,8

80

9,0

86

Коньяки марочні групи КВ

9,0

88

9,2

93

Коньяки марочні групи КВВЯ

9,2

90

9,4

95

Коньяки марочні групи КС

9,4

94

9,6

97

Коньяки колекційні

9,6

96

9,8

98

Вермут

8,0

74

8,4

80

Міцні алкогольні напої виноградного походження

8,0

74

8,2

80

Вина та напої плодово-ягідні, медові напої

8,0

74

8,2

80

 

Додаток 2
до Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки
(пункт 5 розділу IX)

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ВИНОМАТЕРІАЛІВ ТА СПИРТІВ

Найменування продукції

Оцінка за 10-бальною та 100-бальною системою, (не нижче)

Виноматеріали виноградні необроблені ординарні

7,5

70

Виноматеріали для закладання на витримку

7,8

72

Виноматеріали для закладання на витримку для вин контрольованих найменувань

8,4

80

Виноматеріали виноградні оброблені ординарні

8,0

74

Шампанські виноматеріали і виноматеріали для ігристих вин (для акратофорного способу)

7,8

72

Шампанські виноматеріали для пляшкової шампанізації

8,0

74

Виноматеріали коньячні

7,5

70

Виноматеріали плодово-ягідні необроблені

7,3

68

Виноматеріали плодово-ягідні оброблені

7,8

72

Виноматеріали медові оброблені

7,8

72

Спирти коньячні молоді

7,5

70

Спирти коньячні витримані

8,0

74

Спирти плодові

7,4

69

 

Додаток 3
до Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки
(пункт 7 розділу IX)

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ N ________

_
(Прізвище, ім'я, по батькові члена дегустаційної комісії)

"___" 20__ року

N
з/п

Найменування продукції

Рік врожаю

Елементи оцінки

Примітки

прозорість до 0,5 балів

колір до 0,5 балів

букет/аромат до 3,0 балів

смак до 5,0 балів

типовість до 1,0 бала

загальний бал до 10,0 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_
(Підпис члена дегустаційної комісії)

 

Додаток 4
до Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки
(пункт 7 розділу IX)

 

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ N ________

_
(Прізвище, ім'я, по батькові члена дегустаційної комісії)

"___" 20__ року

Найменування продукції _________

N
з/п

Характеристики

Відмінно

Дуже добре

Добре

Задовільно

Незадовільно

Примітки

Зовнішній вигляд

Прозорість

Ђ 5

Ђ 4

Ђ 3

ђ 2

Ђ 1

 

Колір

Ђ 10

Ђ 8

Ђ 6

Ђ 4

Ђ 2

 

Букет/ аромат

Інтенсивність

Ђ 11

Ђ 10

Ђ 8

Ђ 5

Ђ 3

 

Якість

Ђ 19

Ђ 16

Ђ 14

Ђ 12

Ђ 9

 

Смак

Інтенсивність

Ђ 14

Ђ 12

Ђ 10

Ђ 7

Ђ 4

 

Якість

Ђ 30

Ђ 26

Ђ 22

Ђ 18

Ђ 14

 

Гармонія / загальне враження

Ђ 11

Ђ 10

Ђ 9

Ђ 8

Ђ 7  

 

Загальний бал до 100 балів

 

 

 

 

 

 

______
(Підпис члена дегустаційної комісії)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали