Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація

Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
від 4 листопада 2011 року N 609

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області
14 листопада 2011 р. за N 52/1014

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (Указ N 547/2011):

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація, що додається.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. Джига

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
04.11.2011 N 609

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області
14 листопада 2011 р. за N 52/1014

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація

1. Відповідно до ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит подається в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача за формою згідно з додатком.

3. Запит на інформацію має містити:

3.1. Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є.

3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до обласної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації або за телефоном (факсом) - 61-45-03 чи електронною поштою - public@vin.gov.ua.

5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI)), не розглядаються.

7. Залежно від змісту запиту, він подається першому заступнику голови, заступнику голови - керівнику апарату або заступнику голови облдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється у відділі роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації і надсилається адресату.

8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови облдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідь на запит на інформацію надається обласною державною адміністрацією не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

10. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

11. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

12. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, обласна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

13. У разі, коли облдержадміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про місцеві державні адміністрації", не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.

14. Якщо облдержадміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

15. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Додаток
до Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є облдержадміністрація

Форма запиту на інформацію

Голові обласної державної адміністрації

__________

__________
(П. І. Б. або назва юридичної особи, поштова
__________
(електронна) адреса, контактний телефон)
__________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI) прошу надати мені:

Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)

_________
_________
_________

або
Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)
_________
_________

Відповідь прошу надати:
Поштою
(вказати поштову адресу)
Факсом (вказати номер факсу)
Електронною поштою (вказати E-mail/)
В усній формі (вказати номер телефону)


(дата)


(підпис)


Запит подається до відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації (каб. 102). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали