Додаткова копія: Про затвердження Порядку фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.10.2016 N 14/1 з врахуванням змін, внесених рішеннями від 30.11.2016 N 15/20, від 28.12.2016 N 16/6

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 21.03.2017 р. N 20/12

Про затвердження Порядку фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.10.2016 N 14/1 з врахуванням змін, внесених рішеннями від 30.11.2016 N 15/20, від 28.12.2016 N 16/6

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 26.10.2016 N 14/1 "Про Програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки" (Програма N 14/1) з врахуванням змін, внесених рішеннями від 30.11.2016 N 15/20 (Рішення N 15/20), від 28.12.2016 N 16/6 (Рішення N 16/6), статті 20 Бюджетного кодексу України, міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.10.2016 N 14/1 (Програма N 14/1) з врахуванням змін, внесених рішеннями від 30.11.2016 N 15/20 (Рішення N 15/20), від 28.12.2016 N 16/6 (Рішення N 16/6), згідно додатка.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Яковлева Т. В. та постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів (Данильчук П. П.).

 

Секретар міської ради

І. Поліщук

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
21.03.2017 N 20/12

ПОРЯДОК
 фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.10.2016 N 14/1 (Програма N 14/1) з врахуванням змін, внесених рішеннями від 30.11.2016 N 15/20 (Рішення N 15/20), від 28.12.2016 N 16/6 (Рішення N 16/6)

1. Порядок фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.10.2016 N 14/1 (Програма N 14/1) з врахуванням змін, внесених рішеннями від 30.11.2016 N 15/20 (Рішення N 15/20), від 28.12.2016 N 16/6 (Рішення N 16/6) (далі - Порядок), визначає механізм фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, інвалідів війни, які були призвані на військову службу по мобілізації для участі в проведенні антитерористичної операції, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти військовослужбовців зазначених категорій на 2017 - 2019 роки (далі - Програма).

2. Цей Порядок передбачає співфінансування для забезпечення житлом осіб, на яких поширюється Програма (Програма N 14/1) (далі - учасники Програми), за умови перебування їх на квартирному обліку в м. Луцьку як таких, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР.

3. Головним розпорядником коштів Програми (Програма N 14/1) є департамент соціальної політики Луцької міської ради.

4. Співфінансування для придбання житла учасникам Програми (Програма N 14/1) спрямовується для самостійного придбання учасником Програми житла як у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринках, так і шляхом інвестування в об'єкти житлового будівництва відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (далі - об'єкт інвестування) шляхом співфінансування 50 відсотків вартості житла за рахунок особистого внеску, 25 відсотків за рахунок коштів бюджету міста і 25 відсотків за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Якщо співфінансування по програмі не можливо здійснити за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, співфінансування за рахунок коштів бюджету міста збільшується до 50 відсотків.

5. Після включення особи до участі в Програмі (Програма N 14/1) відділ реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства подає департаменту соціальної політики списки учасників Програми відповідно до черговості поданих заяв. Учасник Програми письмово повідомляє департамент соціальної політики про загальну площу житла, яке має намір придбати на умовах співфінансування (надалі - очікувана площа житла).

6. Рішенням виконавчого комітету міської ради створюється комісія щодо розгляду питань про співфінансування для придбання житла (далі - комісія).

До складу комісії входять представники виконавчих органів Луцької міської ради: департаменту соціальної політики, департаменту економіки, департаменту фінансів та бюджету, відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства, громадських організацій, які об'єднують ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою).

7. До повноважень комісії належить:

1) визначення розміру житла;

2) визначення розміру співфінансування особистого внеску учасника Програми (Програма N 14/1), коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених законодавством.

8. Загальна площа житла для учасника Програми (Програма N 14/1) розраховується виходячи з нормативної площі житла. Нормативна площа - максимальна площа житла, що становить 21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім'ї та додатково 10 кв. м на сім'ю. У разі проживання учасника Програми самостійно, норма житла встановлюється до 50 кв. м.

9. У разі використання учасником Програми (Програма N 14/1) та/або членом його сім'ї права на приватизацію раніше наданого житлового приміщення у неповному обсязі, нормативна площа зменшується на площу, що була безоплатно передана з державного житлового фонду у приватну власність учаснику Програми та/або членам його сім'ї.

У разі отримання учасником Програми (Програма N 14/1) з державного житлового фонду жилого приміщення для постійного проживання, яке не приватизоване ним та/або членами його сім'ї, і його перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, нормативна площа житла, що надається, зменшується на загальну площу житла, що перебуває у користуванні учасника Програми та членів його сім'ї.

10. Розмір фінансування за Програмою (Програма N 14/1) розраховується з урахуванням опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, яка визначається Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду України від 27 вересня 2005 р. N 174 (далі - гранична вартість).

Розмір фінансування за Програмою (Програма N 14/1) (РФ) розраховується за формулою:

РФ = (21 х Nс + 10) х Вг х Км,

де Nс - кількість членів сім'ї учасника Програми, на яких поширюється дія Програми (у тому числі на учасника Програми);

Вг - гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день подання заяви;

Км - коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла, що дорівнює 1,5.

У разі якщо загальна площа житла, яке має намір придбати учасник Програми, менша нормативної площі житла, зазначеної у п. 8 Порядку, при розрахунку розміру фінансування враховується очікувана площа житла.

11. Департамент соціальної політики протягом десяти робочих днів з дня прийняття документів з відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства вносить на розгляд комісії подання щодо визначення розміру співфінансування з бюджету міста та особистого внеску учасника Програми (Програма N 14/1).

12. Комісія протягом десяти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і приймає відповідне рішення, яке затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

13. У рішенні комісії зазначаються:

1) прізвище, ім'я та по батькові учасника Програми (Програма N 14/1);

2) прізвище, ім'я та по батькові законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує його повноваження;

3) кількість членів сім'ї учасника Програми (Програма N 14/1), на яких поширюється дія Програми із зазначенням родинного зв'язку;

До членів сім'ї відповідно до даного Порядку відносяться: дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) та неповнолітні (до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи.

4) сума співфінансування, яку повинен внести на рахунок в банку учасник Програми (Програма N 14/1);

5) сума співфінансування, яка буде перерахована на рахунок в банку за рахунок коштів бюджету міста і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

13. Після отримання копії рішення виконавчого комітету міської ради учасник Програми (Програма N 14/1) протягом десяти робочих днів звертається до відділення Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія вищезазначеного рішення.

14. Після відкриття спеціального рахунку учасник Програми (Програма N 14/1) протягом десяти робочих днів перераховує особистий внесок на вказаний спеціальний рахунок, повідомляє про його реквізити департамент соціальної політики шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунку в уповноваженому банку та довідки (виписки) банку про суму коштів на вказаному рахунку.

15. Департамент соціальної політики після отримання від учасника Програми (Програма N 14/1) реквізитів його спеціального рахунку та довідки (виписки) банку про суму коштів на рахунку перераховує суму співфінансування, визначену у рішенні виконавчого комітету міської ради, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів на його спеціальний рахунок.

16. Сума співфінансування не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

17. Для переказу коштів із спеціального рахунку учасник Програми (Програма N 14/1) подає до уповноваженого банку заяву про переказ коштів на придбання житла, до якої долучається платіжне доручення на переказ коштів в оплату по договору купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринках, у разі інвестування в об'єкти житлового будівництва - інвестиційний договір відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (далі - договір), а також письмову згоду департаменту соціальної політики на перерахування коштів із спеціального рахунку як оплату за договором.

18. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунку як оплату за договором учасник Програми (Програма N 14/1) впродовж двох місяців з дня зарахування коштів співфінансування на спеціальний рахунок, але не пізніше 31 жовтня поточного року, подає департаменту соціальної політики один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у власність заявника.

19. У разі укладення інвестиційного договору на будівництво у договорі повинна бути передбачена відповідальність забудовника за порушення строків введення в експлуатацію об'єкта нерухомості та надання документів щодо права власності на житло заявника після завершення будівництва.

20. Департамент соціальної політики у разі відповідності умов договору вимогам, установленим у пунктах 18 і 19 цього Порядку, протягом п'яти робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів із спеціального рахунку як оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунку для перерахування.

21. Департамент соціальної політики дає згоду на переказ коштів із спеціального рахунку заявника на рахунок, зазначений у договорі за таких умов:

1) предметом договору є придбання у власність учасником Програми (Програма N 14/1) житла відповідно до установлених норм;

2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;

3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є неповнолітній член сім'ї загиблого військовослужбовця або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладався договір і яким призначалося співфінансування, в разі їх наявності;

4) термін проведення розрахунків за договором купівлі-продажу житла не перевищує одного місяця, а строк виконання інвестиційного договору не перевищує двох років з дня його укладення.

22. У разі виявлення порушень умов переказу коштів, зазначених у пункті 18, підпунктах 1 - 4 пункту 21 цього Порядку, департамент соціальної політики письмово відмовляє учаснику Програми в наданні згоди на переказ коштів за його заявою із зазначенням причин такої відмови.

23. Учасник Програми (Програма N 14/1) має право повторно звернутися до департаменту соціальної політики із заявою про переказ коштів після усунення причин відмови в переказі коштів згідно із договором.

24. У будь-якому випадку уповноважений банк має право переказувати суму лише у повному обсязі, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами.

25. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума коштів співфінансування з бюджету міста, особистого внеску учасника Програми (Програма N 14/1), інших джерел, не заборонених законодавством, розміщених на його спеціальному рахунку, уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає невикористану суму співфінансування на відповідний рахунок департаменту соціальної політики.

26. Протягом 30 календарних днів з дня закінчення строку дії договору Учасник Програми (Програма N 14/1) подає до відділу реєстру житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житло (далі - інформаційна довідка) для зняття його з квартирного обліку.

27. У разі неподання учасником Програми (Програма N 14/1) інформаційної довідки протягом 30 календарних днів після проведення розрахунків за договором купівлі-продажу житла, закінчення строку виконання інвестиційного договору департамент соціальної політики зобов'язаний вимагати від учасника Програми повернення співфінансування.

28. Департамент соціальної політики щороку до 5 січня наступного за звітним періодом подає звіт департаменту фінансів та бюджету Луцької міської ради про використання бюджетних коштів.

29. Департамент фінансів та бюджету здійснює контроль за цільовим використанням коштів в установленому законодавством порядку.

 

Секретар міської ради

І. Поліщук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали