ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.12.2011 р. N 740

Про затвердження Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету

Відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про поховання та похоронну справу" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни":

1. Затвердити Порядок фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету, що додається.

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Копачевський М. А.) забезпечувати своєчасне перерахування субвенції з обласного бюджету районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення згідно з поданими заявками районних, міських фінансових управлінь та департаменту фінансів Вінницької міської ради.

3. Головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (Новіцький О. А.) здійснювати методичне забезпечення та координацію дій щодо організації безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій та інвалідів війни.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 8 липня 2005 року N 259 "Про затвердження Порядку фінансування видатків районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення на здійснення витрат, пов'язаних із похованням учасників бойових дій за рахунок субвенції з обласного бюджету".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Барецького В. І.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

І. Мовчан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
27.12.2011 N 740

ПОРЯДОК
фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету

1. Порядок фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету (далі - Порядок) розроблено відповідно до законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про поховання та похоронну справу" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни".

2. Порядок визначає механізм здійснення видатків на фінансування витрат на безоплатне поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету.

3. Порядок застосовується щодо учасників бойових дій і інвалідів війни, які на момент смерті проживали на території області.

4. Фінансування витрат на безоплатне поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни проводиться з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення за рахунок цільової субвенції з обласного бюджету у межах обсягів, затверджених на відповідний бюджетний рік.

У разі, якщо протягом календарного року бюджетні зобов'язання на безоплатне поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни перевищують річну суму призначень, передбачених в обласному бюджеті, такі бюджетні зобов'язання відповідно до частини шостої статті 48 Бюджетного кодексу України обліковуються територіальними органами Державної казначейської служби України у Вінницькій області незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на початок року, провадиться першочергово.

5. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів щодо фінансування витрат на безоплатне поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни є керівники управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради.

6. Організація поховання і ритуального обслуговування здійснюється відповідно до підпункту 2 пункту 3 Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1445, з урахуванням необхідного мінімального переліку вимог, затвердженого Держжитлокомунгоспом України на підставі Типового договору-замовлення на організацію та проведення поховання згідно з додатком 1.

7. Вибір виконавця ритуальних послуг (ритуальна служба, комбінат комунальних підприємств, сільський голова, суб'єкт господарювання) для безоплатного поховання учасника бойових дій чи інваліда війни визначає виконавець волевиявлення або особа, яка зобов'язалась здійснити таке поховання.

Для оформлення безоплатного поховання виконавець волевиявлення або особа, яка зобов'язалась здійснити поховання, надає виконавцю послуг наступні документи:

заяву;

копію документа, що посвідчує особу;

копію свідоцтва про смерть, виданого органами реєстрації актів цивільного стану;

копію документа, який підтверджує статус учасника бойових дій чи інваліда війни (копія посвідчення або довідка військкомату).

8. У разі відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни грошова компенсація витрат проводиться виконавцеві волевиявлення або особі, яка здійснила таке поховання самостійно, за розрахунковими документами, засвідченими в установленому законодавством порядку.

9. Безоплатно надаються такі послуги:

оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання;

доставка предметів похоронної належності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого);

надання транспортних послуг (один автокатафалк та один автобус супроводження);

перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), моргу, до місця поховання;

організація поховання і проведення ритуалу;

надання труни;

надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього);

копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, опускання труни у могилу, закопування, формування намогильного насипу);

надання урни;

кремація;

поховання урни з прахом (закопування в могилі чи розміщення в колумбарній ніші та одноразове прибирання прилеглої території після поховання).

10. Вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни не повинна перевищувати середню ціну на відповідні ритуальні послуги, що склалася у районі або місті обласного значення.

11. Додаткові ритуальні послуги оплачуються виконавцем волевиявлення або особою, яка зобов'язалась здійснити поховання, без відповідного відшкодування.

12. Виконавець послуг (ритуальна служба, комбінат комунальних підприємств, сільський голова, суб'єкт господарювання) подає управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкому міської ради міста обласного значення та департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради копію договору-замовлення на здійснення безоплатного поховання учасника бойових дій чи інваліда війни, підтвердженого виконавцем волевиявлення або особою, яка зобов'язалась здійснити поховання та копії документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку.

13. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення та департамент праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради щомісяця до 5 числа, місяця наступного за звітним, подають дані про обсяги фактичних витрат на проведення безоплатного поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни фінансовим управлінням райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та департаменту фінансів Вінницької міської ради.

14. Фінансові управління райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення та департамент фінансів Вінницької міської ради до 7 числа, місяця наступного за звітним, подають на електронних носіях заявку, згідно з додатком 2, головному фінансовому управлінню облдержадміністрації щодо суми компенсації на безоплатне поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни.

15. Головне фінансове управління облдержадміністрації на підставі наданих фінансовими управліннями райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення та департаментом фінансів Вінницької міської ради інформацій в термін до 7 днів після отримання заявки на фінансування субвенції з урахуванням її обсягів, передбачених в обласному бюджеті для відповідних місцевих бюджетів, надає Головному управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькій області платіжні доручення щодо перерахування коштів на рахунки районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення.

Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області протягом операційного дня з часу отримання відповідних платіжних доручень спрямовує кошти субвенції на рахунки місцевих бюджетів, що відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

16. Фінансові управління райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення та департамент фінансів Вінницької міської ради протягом двох операційних днів після отримання коштів субвенції надають територіальним органам Державної казначейської служби України у Вінницькій області платіжні доручення щодо перерахування коштів на рахунки головних розпорядників.

17. Головні розпорядники коштів у п'ятиденний термін після отримання коштів цільової субвенції здійснюють розрахунки з виконавцями ритуальних послуг шляхом перерахування коштів на їх рахунки та несуть персональну відповідальність за ефективне та цільове використання бюджетних коштів відповідно до чинного законодавства.

18. Виплата грошової компенсації витрат на поховання фізичній особі, що зобов'язалася поховати померлого учасника бойових дій чи інваліда війни, проводиться через поштові відділення зв'язку за місцем її проживання або через установу банку шляхом перерахування коштів на особовий рахунок згідно поданої заяви.

19. Оперативний та бухгалтерський облік використання коштів здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення та департаментом праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради відповідно до порядку організації бухгалтерського обліку.

20. Суми субвенції невикористані головними розпорядниками коштів за призначенням протягом бюджетного року, перераховуються територіальними органами Державної казначейської служби України у Вінницькій області до обласного бюджету в передостанній день бюджетного року.

 

Додаток 1
до Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету

ТИПОВИЙ
договір-замовлення
на організацію та проведення поховання

"___" 20__ р.                                                                                    ________
                                                                                                                                                                                 (назва населеного пункту)

Цей договір-замовлення відповідно до положень Закону України "Про поховання та похоронну справу" укладено між
Замовником ___
та
Виконавцем (сільським головою, ритуальною службою, суб'єктом господарювання (необхідне підкреслити)
__
                                                                                         (повна назва підприємства)

Предметом укладення договору-замовлення є:

організація та проведення поховання померлого,
облаштування місця поховання
(потрібне підкреслити)
__
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові померлого)
__
                                                              (номер та дата видачі свідоцтва про смерть, ким видано)
на кладовищі __
                                                                                         (назва населеного пункту)
на вул. ________, ряд , сектор _, місце _____,
о _____ годині дня "___" числа _______ місяця 20__ року.

Розмір могили: стандартний, нестандартний (потрібне підкреслити)

Вид поховання: (потрібне підкреслити)

закопування в могилі труни з тілом померлого;

спалювання в крематорії труни з тілом померлого та закопування в могилі урни з прахом померлого;

спалювання в крематорії труни з тілом померлого та розміщення в колумбарій ніші урни з прахом померлого;

розвіювання праху померлого;

1. Виконавець зобов'язаний:

1.1. Організувати у визначені Замовником терміни надання послуг з поховання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року N 1445 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни", облаштування місця поховання:

N
з/п

Найменування послуг

Кількість

Ціна однієї послуги

ПДВ

Загальна сума

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Ознайомити Замовника з порядком організації поховання, надання пільг при організації поховання та отримання необхідних послуг, з інформацією про захист прав споживачів.

1.3. Забезпечити доставку предметів похоронної належності, із зазначенням відстані (додому, до моргу, лікарні, залу прощання тощо)
__
о __________ годині "___" числа ___________ місяця 20__ року.

1.4. Подати транспортні засоби для перевезення труни з тілом померлого за такою адресою:
__
__
о __________ годині "___" числа ___________ місяця 20__ року.

1.5. Забезпечити прибуття транспорту для обслуговування поховання та організатора обряду за адресою: ______
о __________ годині "___" числа ___________ місяця 20__ року.

1.6. Забезпечити напис тексту на намогильній (тимчасовій) споруді такого змісту: _____
__
__

1.7 . Забезпечити напис тексту на траурній стрічці до похоронного вінка такого змісту:
__
__
__

1.8. Інші зобов'язання _______
__
__

2. Відповідно до замовлених послуг Замовник зобов'язаний:

Вчасно надати сільському голові, ритуальній службі, суб'єкту господарювання (Виконавцю послуг) необхідні документи для організації поховання, облаштування місця поховання.

3. Відповідальність Виконавця:

3.1. Якщо Виконавець не виконує, прострочує надання послуги згідно з договором-замовленням, то відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена в годинах) він сплачує Замовникові пеню.

3.2. За порушення термінів та неякісне надання послуг, установлених договором-замовленням, Виконавець несе відповідальність згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів".

4. Порядок вирішення спорів:

Спори і розбіжності, що виникають внаслідок виконання цього договору-замовлення, вирішуються шляхом переговорів між учасниками. У разі не врегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів їх розв'язання здійснюється в судовому порядку.

5. З інформацією щодо надання пільг при оформленні поховання та отримання допомоги на поховання Замовник ознайомлений
______
                      (підпис замовника)

6. Вартість послуг становить за цим Договором становить:
__
__
                                                                                                      (сума словами)

7. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту завершення надання всіх послуг.

Договір підписали:

Замовник: _____
                                                                                                              (підпис)

Виконавець (сільський голова, ритуальна служба, суб'єкт господарювання)
                                                             (необхідне підкреслити)
__
                              Печатка                                                                (підпис)

Підтверджую виконання умов
договору-замовлення: _______
                                                                                                                 (прізвище, підпис замовника)

Відмітки установи, що провела відшкодування __________

 

Додаток 2
до Порядку фінансування витрат на поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій та інвалідів війни за рахунок субвенції з обласного бюджету

ЗАЯВКА

на перерахування субвенції з обласного бюджету на фінансування безоплатного поховання або відшкодування витрат на здійснене поховання учасників бойових дій і інвалідів війни по __ району (місту) станом на 20__ року

КФКВ

Вид виплати

Кількість осіб

Розмір відшкодування на одну особу

Сума витрат (гривень)

090417

 

 

 

 

Керівник фінансового органу

 
(підпис)

 
(ініціали і прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали