МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 вересня 2011 року N 535

Про затвердження Порядку конкурсного відбору бізнес-планів технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 року N 836 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для технічного переоснащення державних вугле- та торфодобувних підприємств, у тому числі шляхом здешевлення кредитів, наданих у 2010 - 2011 роках, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання" (Постанова N 836) наказую:

1. Затвердити Порядок конкурсного відбору бізнес-планів технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
22.09.2011 N 535

ПОРЯДОК
конкурсного відбору бізнес-планів технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 року N 836 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для технічного переоснащення державних вугле- та торфодобувних підприємств, у тому числі шляхом здешевлення кредитів, наданих у 2010 - 2011 роках, а також виконання програми реновації гірничошахтного обладнання" (Постанова N 836).

1.2. Для організації конкурсу бізнес-планів технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів (далі - бізнес-план), створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом Міненерговугілля України.

II. Конкурсний відбір бізнес-планів

2.1. Міненерговугілля України в письмовому вигляді повідомляє торфодобувні підприємства про проведення конкурсу бізнес-планів.

2.2. У тижневий термін після отримання від Міненерговугілля України повідомлення про проведення конкурсу торфодобувними підприємствами відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення бізнес-планів технічного переоснащення торфодобувних підприємств, у тому числі брикетних заводів затверджених наказом Міненерговугілля України від N ____, розробляються бізнес-плани, фінансування яких передбачається здійснювати за рахунок бюджетних коштів.

2.3. Бізнес-плани затверджуються керівником підприємства, погоджуються генеральним директором Державного концерну "Укрторф" та надаються конкурсній комісії Міненерговугілля України з проведення конкурсу бізнес-планів (далі - Комісія).

2.4. Оцінка та відбір бізнес-планів здійснюється за такими критеріями:

Критерій 1 (К1) - збільшення обсягу випуску фрезерного або сільськогосподарського торфу (тис. тонн).

K1 = Qпісля тех. переоснащ - Qдо тех. переоснащ. (тис. тонн),

(1)

де Qдо тех. переоснащ. - обсяг видобутку фрезерного або сільськогосподарського торфу до технічного переоснащення;

Qпісля тех. переоснащ. - обсяг видобутку фрезерного або сільськогосподарського торфу після технічного переоснащення.

Кількісна оцінка в балах за цим критерієм наводиться в таблиці:

Величина K1 (тис. т)

2,0

3,0

5,0

7,0

10,0

15,0

20,0

30,0

40,0

більше 40,0

Бали (n1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Критерій 2 (К2) - збільшення обсягу випуску торфобрикетів або кускового торфу (тис. тонн).

K2 = Qпісля тех. переоснащ - Qдо тех. переоснащ. (тис. тонн)

(2)

де Qдо тех. переоснащ. - обсяг видобутку торфобрикетів або кускового торфу до технічного переоснащення;

Qпісля тех. переоснащ. - обсяг видобутку торфобрикетів або кускового торфу після технічного переоснащення.

Цей критерій є одним з найважливіших, враховуючи стрімкий попит на альтернативні види палива, для заміщення споживання імпортованих вуглеводнів, ціна на які за останній рік значно підвищилась.

Кількісна оцінка в балах за цим критерієм наводиться в таблиці:

Величина K2 (тис. т)

1,0

2,0

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

15,0

більше 15,0

Бали (n2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Критерій 3 (К3) - строк окупності проекту (років).

K3 = Kтп/ЧП (років)

(3)

де ЧП - чистий прибуток (сума поточного та наступних років), тис. грн.;

Kтп - обсяги фінансування технічного переоснащення (сума поточного та наступних років), тис. грн.

Першочерговим завданням ефективності використання бюджетних коштів є термін окупності проекту, який не може перевищувати строк експлуатації обладнання, яке передбачається використовувати.

Кількісна оцінка в балах за цим критерієм наводиться в таблиці:

Величина K3 (років)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

більше 5,0

Бали (n3)

10

9

8

1

6

5

4

3

2

1

Критерій 4 (К4) - внутрішня норма рентабельності (%).

K4 = ЧП/Kтп * 100 (%)

(4)

Внутрішня норма рентабельності відображає прибуток з інвестованих у технічне переоснащення коштів за весь термін проекту. Цей критерій дозволяє співставити прибутковість плану у порівнянні з альтернативними напрямами використання коштів.

Кількісна оцінка в балах за цим критерієм наводиться в таблиці:

Величина K4 (%)

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

більше 45,0

Бали (n4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Критерій 5 (К5) - середньорічний прибуток за весь строк реалізації плану (тис. грн.).

K5 = ЧП / N (тис. грн.)

(5)

де N - кількість років експлуатації проекту, років.

Обсяг середньорічного прибутку за весь термін експлуатації плану дає можливість порівнювати плани за їх масштабністю та ефективності.

Кількісна оцінка в балах за цим критерієм наводиться в таблиці:

Величина K5 (тис. грн.)

100,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1500,0

більше 1500,0

Бали (n5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

2.4. Комісія дає оцінку бізнес-плану за кожним критерієм за десятибальною шкалою.

2.5. Перелік торфодобувних підприємств формується у порядку зменшення кількості нарахованих балів із необхідним обсягом коштів, згідно з яким розподіляється виділена сума бюджетних коштів. У разі нарахування двом або більше бізнес-планам однакової загальної кількості балів перевага надається бізнес-плану, якому нараховане більшу кількість балів за критерієм 1, у разі однакової загальної кількості за критерієм 1 - за критерієм 2, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 і 2 - за критерієм 3, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 - 3 - за критерієм 4, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 - 4 - за критерієм 5.

2.6. Бізнес-плани, які отримали найбільшу кількість балів, є такими, які пройшли конкурсний відбір та вважаються переможцями конкурсу.

2.7. Рішення Комісії щодо переліку торфодобувних підприємств, бізнес-плани яких визначені переможцями конкурсу, приймається простою більшістю голосів у разі участі в голосуванні не менш як двох третин її членів, оформляється протоколом, який підписується членами Комісії, що брали участь у засіданні, та затверджується її головою.

2.8. Перелік підприємств, технічне переоснащення яких передбачається здійснити за рахунок бюджетних коштів, затверджується Міненерговугілля України.

 

Директор Департаменту з питань
нафтової, газової, торф'яної,
нафтопереробної промисловості
та альтернативних видів палива

І. Кирюшин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали