Про затвердження Порядку надання безоплатної первинної правової допомоги у Дніпропетровській обласній державній адміністрації

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 2 березня 2012 року N Р-125/0/3-12

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
22 березня 2012 р. за N 8/1742

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI), з метою визначення процедури надання безоплатної первинної правової допомоги в Дніпропетровській обласній державній адміністрації:

1. Затвердити Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги у Дніпропетровській обласній державній адміністрації (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на юридичне управління облдержадміністрації і управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації, контроль - на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
02.03.2012 N Р-125/0/3-12

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
22 березня 2012 р. за N 8/1742

ПОРЯДОК
надання безоплатної первинної правової допомоги у Дніпропетровській обласній державній адміністрації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання безоплатної первинної правової допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу у Дніпропетровській обласній державній адміністрації (далі - облдержадміністрація) відповідно до її компетенції.

1.2. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI) (далі - Закон) мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

1.3. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

надання правової інформації;

надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

II. Розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги в облдержадміністрації

2.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до облдержадміністрації.

2.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.

2.3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

2.4. Звернення з питань отримання безоплатної первинної правової допомоги, що надходять до облдержадміністрації, підлягають реєстрації та окремому обліку у відділі роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

2.5. Відділ роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації після реєстрації звернення в той самий день направляє його залежно від змісту до юридичного управління облдержадміністрації або до управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації для здійснення розгляду.

2.6. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг надається за підписом керівника управління, відповідального за розгляд цього звернення.

2.7. У разі звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг з питань, що віднесені до повноважень облдержадміністрації, такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

2.8. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

2.9. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції облдержадміністрації, то протягом п'яти календарних днів це звернення надсилається до відповідного органу з повідомленням про це особи, яка подала звернення.

2.10. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз'яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.11. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Розділ III. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

3.1. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, проводиться спеціалістами юридичного управління облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації (далі - управління) у регіональному інформаційно-ресурсному центрі при Дніпропетровській облдержадміністрації "Відкрита влада" відповідно до графіка, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації.

3.2. Облік осіб, які звернулись щодо отримання безоплатної первинної правової допомоги, здійснюється спеціалістом управління, що веде особистий прийом, за допомогою відповідного технічного обладнання шляхом комп'ютерної (електронної) реєстрації.

3.3. Під час особистого прийому особам, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, надаються роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків.

3.4. Питання, з якими звертаються особи, за можливістю вирішуються під час прийому. У разі якщо під час особистого прийому виникає потреба в наданні особі письмових роз'яснень, складенні заяви, скарги та інших правових документів (крім документів процесуального характеру), спеціаліст управління, що веде прийом, зобов'язаний надати цій особі допомогу в оформленні звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги.

3.5. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник юридичного
управління облдержадміністрації

Л. Є. Селіванова

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали