МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2012

м. Київ

N 420/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2012 р. за N 423/20736

Про затвердження Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", пунктів 3 (Указ N 395/2011), 4 Положення про Міністерство юстиції України (Указ N 395/2011), затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л. В.) забезпечити приведення державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Коваль С. М.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у відповідність до Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, протягом місяця з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через місяць з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної фінансової
інспекції України

П. П. Андрєєв

Голова Державної реєстраційної
служби України

Л. В. Єфіменко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
16.03.2012 N 420/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2012 р. за N 423/20736

Порядок
надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

аналітична вибірка - документ у форматі Excel (*.xls), що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбачені пунктом 4.6 розділу IV цього Порядку, які є актуальними на дату їх формування;

дані в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру (далі - дані в електронному вигляді) - електронний документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, які є актуальними на дату формування документа, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;

користувач - посадова особа Державної фінансової інспекції України або її територіального органу, яка має повноваження щодо здійснення державного фінансового контролю, має особистий ключ електронного цифрового підпису, сформований з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису для генерації особистих та відкритих ключів, та має доступ до даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу;

обліковий запис користувача в Єдиному державному реєстрі - установлена відповідність між індивідуальним системним іменем (далі - логін), індивідуальним системним паролем (далі - пароль) та конкретним користувачем;

розширений витяг - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбачені пунктом 4.5 розділу IV цього Порядку, які є актуальними на дату формування витягу, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі;

технічний адміністратор Єдиного державного реєстру (далі - технічний адміністратор) - державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр", що здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, забезпечує підключення та надання доступу до Єдиного державного реєстру, здійснює матеріально-технічне та технологічне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру, комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі, від несанкціонованого доступу, виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

1.3. Забезпечення пошуку даних в електронному вигляді про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців на електронний запит (далі - запит) користувача, дата та час отримання даних в електронному вигляді на такі запити, облік отриманих розширених витягів із зазначенням прізвища, імені та по батькові користувача здійснюються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.

1.4. Державна фінансова інспекція України та її територіальні органи звільняються від плати за одержання за їх запитом даних в електронному вигляді, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

II. Надання доступу Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам до Єдиного державного реєстру

2.1. Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам надається доступ до Єдиного державного реєстру з метою отримання даних в електронному вигляді.

2.2. Контроль за організацією доступу Державної фінансової інспекції України та її територіальних органів до Єдиного державного реєстру, дотриманням вимог законодавства щодо захисту інформації та використанням даних, отриманих з Єдиного державного реєстру, здійснюється відповідальною особою Державної фінансової інспекції України та/або її територіальних органів, яка призначається відповідним наказом Державної фінансової інспекції України.

2.3. Надання доступу до даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру забезпечується технічним адміністратором шляхом підключення Державної фінансової інспекції України та/або її територіальних органів до Єдиного державного реєстру на підставі:

письмового повідомлення Державної фінансової інспекції України про надання доступу користувачам до даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з метою отримання даних в електронному вигляді за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, яке оформлюється на бланку за підписом керівника або особи, що його заміщує;

договору, укладеного між технічним адміністратором та Державною фінансовою інспекцією України.

2.4. Підключення Державної фінансової інспекції України та/або її територіальних органів до Єдиного державного реєстру здійснюється протягом тридцяти робочих днів з дня укладення відповідного договору та передбачає:

створення облікового запису, логіна та пароля користувача;

передачу створених логіна та пароля користувача;

установлення та налаштування на автоматизованому робочому місці користувача програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру;

прив'язку до облікового запису користувача в Єдиному державному реєстрі особистого ключа електронного цифрового підпису, сумісного з програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, наявного у користувача на момент підключення;

проведення первинного навчання користувача роботі з програмними засобами Єдиного державного реєстру;

забезпечення тестового формування розширеного витягу.

Підключення Державної фінансової інспекції України та/або її територіальних органів до Єдиного державного реєстру також передбачає забезпечення автоматичного оновлення програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру на автоматизованому робочому місці користувача.

2.5. За результатами підключення Державної фінансової інспекції України та її територіальних органів до Єдиного державного реєстру представником технічного адміністратора та керівником органу або особою, що його заміщує, складаються у двох примірниках такі акти:

приймання-передачі логіна, пароля та у разі потреби особистого і відкритого ключа електронного цифрового підпису користувача;

відповідності автоматизованого робочого місця користувача технічним вимогам, що висуваються технічним адміністратором до обладнання автоматизованого робочого місця користувача Єдиного державного реєстру (для кожного робочого місця окремо);

підключення користувача до Єдиного державного реєстру (для кожного користувача окремо).

2.6. Технічний адміністратор відмовляє у підключенні до Єдиного державного реєстру та складає акт про неможливість підключення у разі, якщо:

у користувача на момент підключення відсутній дійсний особистий ключ електронного цифрового підпису, сумісний з програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру;

автоматизоване робоче місце користувача, на якому встановлюються програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру, не відповідає технічним вимогам, установленим технічним адміністратором.

Інформація про технічні вимоги, що пред'являються до автоматизованого робочого місця користувача, на якому встановлюються програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру, публікується на офіційних веб-сайтах Державної реєстраційної служби України та технічного адміністратора.

III. Блокування доступу користувача до Єдиного державного реєстру

3.1. Блокування доступу користувача до даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру здійснюється технічним адміністратором на підставі письмового повідомлення Державної фінансової інспекції України про блокування доступу користувача до даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, яке оформлюється на бланку відповідного органу за підписом керівника органу або особи, що його заміщує, у разі:

звільнення із займаної посади користувача;

зміни прізвища користувача;

пошкодження облікового запису користувача, втрати або компрометації його логіна та/або пароля, а також компрометації особистого ключа електронного цифрового підпису.

3.2. Блокування доступу користувача здійснюється протягом двох робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення шляхом скасування облікового запису користувача, його логіна та пароля.

3.3. У випадку зміни прізвища користувача, пошкодження облікового запису, втрати або компрометації його логіна та/або пароля, а також у разі компрометації особистого ключа електронного цифрового підпису технічний адміністратор протягом двох робочих днів після блокування:

створює нові обліковий запис користувача, логін та пароль користувача;

у разі необхідності забезпечує отримання встановленим порядком нового особистого і відкритого ключа електронного цифрового підпису та здійснює прив'язку такого ключа до нового облікового запису користувача;

передає відповідальній особі органу новостворені логін та пароль користувача за актом приймання-передачі.

Особистий ключ електронного цифрового підпису знищується у спосіб, що не дає змоги його відновлення.

IV. Отримання даних в електронному вигляді

4.1. З Єдиного державного реєстру надаються такі види даних в електронному вигляді:

4.1.1. Розширений витяг.

4.1.2. Аналітичні вибірки про:

перелік підприємств станом на визначену користувачем дату;

перелік підприємств, що були зареєстровані або припинені або щодо яких було внесено рішення про припинення у визначений користувачем період.

4.2. При здійсненні пошуку даних в електронному вигляді для отримання розширеного витягу користувач повинен вказати мету їх отримання.

4.3. У запиті про надання розширеного витягу зазначаються один або декілька критеріїв пошуку відомостей в Єдиному державному реєстрі для його формування:

4.3.1. Про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи.

4.3.2. Про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті).

4.4. У запиті про надання аналітичної вибірки зазначається один з таких критеріїв пошуку відомостей в Єдиному державному реєстрі для його формування:

4.4.1. Для формування аналітичної вибірки про перелік підприємств на визначену користувачем дату:

територія відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (область, район, населений пункт) та організаційно-правова форма юридичної особи відповідно до Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97 (із змінами);

ідентифікаційний код юридичної особи та/або повне найменування юридичної особи - засновника;

територія відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (область, район, населений пункт) та організаційно-правова форма юридичної особи, засновником якої виступає юридична особа державної форми власності, відповідно до Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року N 97 (із змінами).

4.4.2. Для формування аналітичної вибірки про перелік підприємств, що були зареєстровані або припинені або щодо яких було внесено рішення про припинення у визначений користувачем період:

територія відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (область, район, населений пункт) та організаційно-правова форма юридичної особи.

4.5. У формі розширеного витягу зазначаються:

4.5.1. Мета отримання даних.

4.5.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук даних в Єдиному державному реєстрі.

4.5.3. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг.

4.5.4. Відомості про юридичну особу:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

назва установчого документа;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації;

дані про перебування юридичної особи у процесі припинення;

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

дані про юридичних осіб - правонаступників: найменування та місцезнаходження юридичних осіб - правонаступників, їх ідентифікаційні коди;

номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дати та номери записів про взяття на облік і зняття з обліку у зазначених органах, дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

4.5.5. Відомості про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

4.5.6. Відомості про фізичну особу - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

види діяльності;

дата державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дати та номери записів про взяття на облік і зняття з обліку у цих органах, дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства;

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава її внесення;

інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

4.5.7. Дата та час формування витягу.

4.5.8. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

4.6. В аналітичній вибірці зазначаються:

4.6.1. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук даних в Єдиному державному реєстрі.

4.6.2. Повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності.

4.6.3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4.6.4. Місцезнаходження юридичної особи.

4.6.5. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації.

4.6.6. Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення.

4.6.7. Дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

4.6.8. Дата та час формування аналітичної вибірки.

4.6.9. Відомості про особу, яка сформувала аналітичну вибірку.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Додаток 1
до Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(Бланк органу)

Державне підприємство
"Інформаційно-ресурсний центр"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про надання доступу користувачам до даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з метою отримання даних в електронному вигляді

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу надати доступ
_
                                                                                         (найменування органу)
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з метою отримання даних в електронному вигляді таким користувачам:

N
з/п

П. І. Б.
користувача

Посада користувача

Дані щодо наявності у користувача діючих ключів електронного цифрового підпису, термін дії сертифіката ключа електронного цифрового підпису

1

2

3

4

Усього робочих місць, на яких необхідно встановити та налаштувати програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, _______.
                                                                                                                                                                                           (кількість)

Автоматизовані робочі місця користувачів, на яких встановлюються програмні засоби ведення Єдиного державного реєстру, відповідають вимогам, установленим технічним адміністратором.

Відповідальна особа органу:
_
                                      (посада, прізвище та ініціали, контактні телефони, адреса електронної пошти)
_

_______
(посада керівника органу або особи, що його заміщує)


(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(Бланк органу)

Державне підприємство
"Інформаційно-ресурсний центр"

ПОВІДОМЛЕННЯ
про блокування доступу користувача до даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

П. І. Б. користувача: ________

Посада користувача: _______

Підстава для блокування доступу користувача (необхідне відмітити):

 


звільнення із займаної посади;

 

 

 


зміна прізвища;

 

 

 
 


втрата, пошкодження, компрометація:
                (необхідне підкреслити)

 
 


облікового запису;

 

 

 


логіна;

 

 

 


пароля;

 

 

 


ключа електронного
цифрового підпису.

Відповідальна особа органу:
_
                                      (посада, прізвище та ініціали, контактні телефони, адреса електронної пошти)
_

_______
(посада керівника органу або особи, що його заміщує)


(підпис)

__
(ініціали, прізвище)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали