Про затвердження Порядку надання допомоги малозабезпеченим верствам населення

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 25 січня 2011 року N Р-15/0/3-11

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
18 лютого 2011 р. за N 4/1620

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 18 грудня 2009 року N 645-22/V "Про Програму забезпечення державних соціальних гарантій і регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян у Дніпропетровській області на 2010 - 2014 роки", з метою поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій та впровадження нових механізмів адресного надання послуг, підтримки ветеранів війни, осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання допомоги окремим категоріям громадян, які найбільше цього потребують:

1. Затвердити Порядок надання допомоги малозабезпеченим верствам населення (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації за погодженням Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді при розгляді питань, спрямованих на підтримку багатодітних сімей та вирішення їх соціально-побутових проблем, з урахуванням наявної бази надавати інформацію щодо сімей, які опинилися у складній життєвій ситуації, згідно з вимогами Порядку, затвердженого цим розпорядженням.

3. Зобов'язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам:

передбачати в місцевих бюджетах у межах міських та районних програм соціального захисту населення кошти для надання допомоги малозабезпеченим верствам населення.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення в друкованих засобах масової інформації.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації Пустову М. І.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
25.01.2011 N Р-15/0/3-11

Зареєстровано
в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
18 лютого 2011 р. за N 4/1620

ПОРЯДОК
надання допомоги малозабезпеченим верствам населення

I. Загальні положення

1.1. Порядок надання допомоги малозабезпеченим верствам населення (далі - Порядок) визначає умови використання коштів обласного бюджету на надання допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в складній життєвій (непередбачуваній) ситуації для придбання продуктів харчування, медикаментів, товарів першої необхідності, рухомого та нерухомого майна для поліпшення життєдіяльності сім'ї.

1.2. Допомога надається у грошовій формі, натуральній формі у вигляді рухомого та нерухомого майна сім'ям, за місцем їх реєстрації (або за місцем фактичного проживання), які внаслідок непередбачених обставин, тяжкої, тривалої хвороби не можуть самостійно підтримувати власне існування чи тимчасово опинилися у скрутному становищі.

1.3. Рішення про надання та розмір допомоги приймається на засіданні обласної комісії з питань надання допомоги малозабезпеченим верствам населення (далі - комісія), яка утворюється окремим розпорядженням голови облдержадміністрації, та оформляється у вигляді протоколу. Рішення комісії є правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини її членів, і приймається більшістю голосів.

II. Надання допомоги

2.1. Питання надання допомоги розглядається на підставі звернень громадян, громадських організацій (ветеранів, інвалідів, чорнобильців та інших) щодо надання допомоги, поданих до вищих органів виконавчої влади, голові облдержадміністрації, голові обласної ради, заступникам голови облдержадміністрації, заступникам голови обласної ради, начальникам галузевих управлінь облдержадміністрації на особистому прийомі або листом.

2.2. До поняття складна життєва (непередбачувана) ситуація належить:

пожежа та інше стихійне лихо, внаслідок якого завдано збитку житлу, майну потерпілого або його здоров'ю;

аварійні ситуації житлово-комунальної системи;

дорожньо-транспортні пригоди;

обставини, які можуть призвести до створення загрози безпечної життєдіяльності заявника та інших громадян;

тяжка протягом тривалого періоду хвороба, оперативне лікування, яке вимагає значних фінансових затрат або виїзду на лікування до іншої області (держави), придбання ліків;

смерть одного з членів сім'ї;

інші непередбачені надзвичайні обставини.

2.3. До заяви про надання допомоги додаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу уповноваженого члена сім'ї;

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

довідка про склад сім'ї;

копія документа, що надає право на пільги (при наявності пільг);

довідка про доходи усіх членів сім'ї протягом не менше трьох останніх місяців (для пенсіонерів та одержувачів всіх видів державної допомоги використовується інформація бази даних органів Пенсійного фонду та органів праці та соціального захисту населення);

довідка про розмір нарахованої субсидії.

Для розгляду питання про надання допомоги на:

лікування або операцію, придбання ліків необхідно додати довідку або копію довідки медичного закладу;

на компенсацію збитку від пожежі - копію акта пожежної частини про пожежу;

у разі смерті члена сім'ї або годувальника - копію довідки про смерть;

інші документи, що підтверджують непередбачувану ситуацію.

2.4. Допомога надається один раз на рік, виходячи з обставин, що склалися. У разі зміни обставин та необхідності підтримки сім'ї, питання надання допомоги може бути розглянуто вдруге. Розмір допомоги визначається для кожної сім'ї, виходячи з ситуації, в якій перебуває сім'я, з урахуванням матеріального стану.

2.5. Допомога надається відповідно до Програми забезпечення державних соціальних гарантій і регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян у Дніпропетровській області на 2010 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2009 року N 645-22/V, в межах коштів, передбачених на ці цілі в обласному бюджеті на відповідний рік.

2.6. Питання надання допомоги розглядається протягом місяця з дня надання повного пакету документів.

У разі, коли до заяви не додані всі необхідні документи, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації повідомляє уповноваженого представника сім'ї, які документи повинні бути подані додатково.

III. Виплата допомоги

3.1. Розпорядником коштів, затверджених на відповідний рік для надання допомоги, є головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

3.2. Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, як головний розпорядник коштів за даним напрямом видатків у межах своєї компетенції:

організовує роботу управлінь праці та соціального захисту населення міських і районних у містах рад та райдержадміністрацій щодо проведення обстеження умов проживання сімей з метою визначення наявності непередбачуваної ситуації та потреби надання допомоги;

на підставі актів обстежень, проведених управліннями праці та соціального захисту населення міських і районних в містах рад та райдержадміністрацій, готує та подає на розгляд обласної комісії з питань надання допомоги малозабезпеченим верствам населення пропозиції в межах затверджених бюджетних призначень на відповідний рік щодо надання допомоги;

проводить (у разі необхідності) перевірки щодо цільового використання виділених коштів;

звітує на колегії облдержадміністрації та обласній раді про використання коштів обласного бюджету щодо надання допомоги малозабезпеченим верствам населення у вигляді складання загального звіту про виконання Програми забезпечення державних соціальних гарантій і регіональних форм адресної підтримки ветеранів війни, інвалідів та окремих категорій громадян у Дніпропетровській області на 2010 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2009 року N 645-22/V, за відповідний період.

3.3. Протокол засідання за підписом головуючого та секретаря комісії, завірений печаткою облдержадміністрації, направляється до головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації для перерахування допомоги заявникам.

Відповідно до пункту 4.3.1 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" допомога не підлягає оподаткуванню та перераховується на особистий рахунок заявника, через поштове відділення, а у виключних випадках - через відділ бухгалтерського обліку та звітності головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

У разі надання допомоги у вигляді рухомого та нерухомого майна, головне управління здійснює процедуру закупівлі у межах коштів, затверджених на ці цілі в обласному бюджеті на відповідний рік, відповідно до чинного законодавства України у сфері державних закупівель.

Інформація щодо прийнятого рішення по кожному заявнику направляється до управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за місцем реєстрації або фактичного проживання заявника для обліку та врахування в подальшій роботі та до справи заявника - до відділу роботи із зверненнями громадян облдержадміністрації.

3.4. Облік, складання та подання бухгалтерської звітності про використання коштів обласного бюджету на вказані цілі здійснюється у порядку та за формами, установленими Державним казначейством України.

3.5. Відповідальність за проведення розрахунків (складання реєстрів, відшкодування витрат на поштові видатки) покладається на відділ бухгалтерського обліку та звітності головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Зберігання фінансових документів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник Головного управління
праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації

В. М. Семенюк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали